Скачать презентацию Регионален инспекторат по образованието Сливен Регионален инспекторат Скачать презентацию Регионален инспекторат по образованието Сливен Регионален инспекторат

a42492479fce88fb80cc6bb8dbe7c732.ppt

  • Количество слайдов: 75

Регионален инспекторат по образованието Сливен Регионален инспекторат по образованието Сливен

Регионален инспекторат по образованието Сливен Професионалното образование и обучение в област Сливен резултати от Регионален инспекторат по образованието Сливен Професионалното образование и обучение в област Сливен резултати от участието на учениците в олимпиади, състезания по професии, конкурси и др. през учебната 2010/2011 г.

Професионална гимназия по селско стопанство – Нова Загора Професионална гимназия по селско стопанство – Нова Загора

Професионална гимназия по селско стопанство Нова Загора През учебната 2010/2011 година учениците от ПГСС Професионална гимназия по селско стопанство Нова Загора През учебната 2010/2011 година учениците от ПГСС взеха участие в следните изяви от Националния календар за извънучилищни дейност на МОМН: • Национално състезание „Водата – извор на живот”; • Национален ученически празник „За хляба наш. . . „ в Благоевград; • Национална студентска научна конференция „Управление и устойчиво използване на биологичните ресурси”, организирана от Лесотехнически университет, посветена на Деня на Земята – 22 април; • „Пъстра трапеза” в Нова Загора; • Областен кръг на олимпиада по Английски език и География и икономика; • “Мениджър за един ден” – инициатива на Junior Achievement под патронажа на Министъра на финансите на България.

Професионална гимназия по селско стопанство Нова Загора Кристина Петкова – 12 в и Ирина Професионална гимназия по селско стопанство Нова Загора Кристина Петкова – 12 в и Ирина Тошкова – 10 в клас - първо място в Националното състезание „Водата – извор на живот” в конкурса за научна разработка „Състояние на река Блатница – проблеми и перспективи”

Професионална гимназия по селско стопанство Нова Загора ПГСС беше достойно представена в XIII Национален Професионална гимназия по селско стопанство Нова Загора ПГСС беше достойно представена в XIII Национален ученически празник „За хляба наш. . . „ в Благоевград от учениците: Звездалина Тодорова, Ивета Станимирова, Яким Стоянов, Пламен Динев, Стоян Кунев. Те участваха в трите направления: - „Да пребъде хлябът” – конкурс за проект /научна разработка/; - „Хляб, земя, мечти” – сценично представяне на ритуали, драматизации, танци и песни, свързани с хляба; - “Хлябът – живот, традиции и вдъхновение” – изложба на обредни и празнични хлябове и старинни пособия за приготвяне на хляб. II място за представената научна разработка – проект „По пътя на древното зърно“ I място за представяне на Етнографска песни, свързани с хляба изложба „От зърното до хляба“ Изложба „Великденски обредни хлябове“

Професионална гимназия по селско стопанство Нова Загора За втора поредна година учениците от ПГСС Професионална гимназия по селско стопанство Нова Загора За втора поредна година учениците от ПГСС взеха участие в Националната студентска научна конференция „Управление и устойчиво използване на биологичните ресурси”, организирана от Лесотехнически университет.

Професионална гимназия по селско стопанство Нова Загора За националната изява „Пъстра трапеза”, гостуваща в Професионална гимназия по селско стопанство Нова Загора За националната изява „Пъстра трапеза”, гостуваща в Нова Загора, учениците от ПГСС подготвиха Великденска изложба и демонстрираха своите кулинарни умения.

Професионална гимназия по селско стопанство Нова Загора През учебната 2010/2011 година учениците от ПГСС Професионална гимназия по селско стопанство Нова Загора През учебната 2010/2011 година учениците от ПГСС участваха на областния кръг на олимпиадата по английски език и География и икономика. Богомил Валентинов Вълев – 12 в клас, се представи с найдобър успех от участвалите ученици от новозагорските училища на олимпиадата по английски език.

Професионална гимназия по селско стопанство Нова Загора Кристиян Вълев и Ивета Станимирова, ученици от Професионална гимназия по селско стопанство Нова Загора Кристиян Вълев и Ивета Станимирова, ученици от 11 в клас на ПГСС, взеха участие в инициативата “Мениджър за един ден” на Junior Achievement България под патронажа на Министъра на финансите на България Кристиян Вълев – Министър на земеделието и храните за един ден

Професионална гимназия по техника и технологии “Атанас Димитров” – Нова Загора Професионална гимназия по техника и технологии “Атанас Димитров” – Нова Загора

Професионална гимназия по техника и технологии “Атанас Димитров” – Нова Загора Състезания по професии Професионална гимназия по техника и технологии “Атанас Димитров” – Нова Загора Състезания по професии Електрончици

Професионална гимназия по техника и технологии “Атанас Димитров” – Нова Загора Състезания по професии Професионална гимназия по техника и технологии “Атанас Димитров” – Нова Загора Състезания по професии Електротехници

Професионална гимназия по техника и технологии “Атанас Димитров” – Нова Загора Състезания по професии Професионална гимназия по техника и технологии “Атанас Димитров” – Нова Загора Състезания по професии Газова техника

Професионална гимназия по техника и технологии “Атанас Димитров” – Нова Загора Клубни дейности Професионална гимназия по техника и технологии “Атанас Димитров” – Нова Загора Клубни дейности

Професионална гимназия по техника и технологии “Атанас Димитров” – Нова Загора Професионална гимназия по техника и технологии “Атанас Димитров” – Нова Загора

Професионална гимназия по техника и технологии “Атанас Димитров” – Нова Загора Екология Професионална гимназия по техника и технологии “Атанас Димитров” – Нова Загора Екология

Професионална гимназия по техника и технологии “Атанас Димитров” – Нова Загора Професионална гимназия по техника и технологии “Атанас Димитров” – Нова Загора

Професионална гимназия по техника и технологии “Атанас Димитров” – Нова Загора Екология Професионална гимназия по техника и технологии “Атанас Димитров” – Нова Загора Екология

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ – ИНТЕРНАТ “АКАД. ТОДОР САМОДУМОВ” ГР. НОВА ЗАГОРА ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ – ИНТЕРНАТ “АКАД. ТОДОР САМОДУМОВ” ГР. НОВА ЗАГОРА

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ – ИНТЕРНАТ “АКАД. ТОДОР САМОДУМОВ” - ГР. НОВА ЗАГОРА ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ – ИНТЕРНАТ “АКАД. ТОДОР САМОДУМОВ” - ГР. НОВА ЗАГОРА

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ – ИНТЕРНАТ “АКАД. ТОДОР САМОДУМОВ” - ГР. НОВА ЗАГОРА Участие на учениците ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ – ИНТЕРНАТ “АКАД. ТОДОР САМОДУМОВ” - ГР. НОВА ЗАГОРА Участие на учениците във вътрешноучилищни състезания по професии Работник в заведенията за хранене

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ – ИНТЕРНАТ “АКАД. ТОДОР САМОДУМОВ” - ГР. НОВА ЗАГОРА Работник в заведенията ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ – ИНТЕРНАТ “АКАД. ТОДОР САМОДУМОВ” - ГР. НОВА ЗАГОРА Работник в заведенията за хранене

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ – ИНТЕРНАТ “АКАД. ТОДОР САМОДУМОВ” - ГР. НОВА ЗАГОРА Шивач ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ – ИНТЕРНАТ “АКАД. ТОДОР САМОДУМОВ” - ГР. НОВА ЗАГОРА Шивач

Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” – гр. Сливен Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” – гр. Сливен

Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” - Сливен СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ - ДОБЪР Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” - Сливен СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ - ДОБЪР МЛАД ПЛЕТАЧ” 2011 ГОДИНА На 21. 03. 2011 година в плетачната работилница на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков”- Сливен се проведе традиционното състезание „Най- добър млад плетач”.

Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” - Сливен СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ - ДОБЪР Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” - Сливен СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ - ДОБЪР МЛАД ПЛЕТАЧ” 2011 ГОДИНА В състезанието участваха 9 ученика от 11 а клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия”. Жури в състав инж. Иван Господинов, Любомир Душанов, Севгюл Коруджиева и Доника Димитрова, ученички от 11 а клас оцени работата на всеки участник.

Трета Национална Панорама на професионалното образование и обучение, Варна , 20 -22 април 2011 Трета Национална Панорама на професионалното образование и обучение, Варна , 20 -22 април 2011 г. ,

Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” – Сливен Национален конкурс по компютърно Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” – Сливен Национален конкурс по компютърно десениране на тъкани В училищния кръг на конкурса участваха 13 ученици от специалността „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия „

Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” - Сливен Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” - Сливен

Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” - Сливен Трета Национална Панорама на Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” - Сливен Трета Национална Панорама на професионалното образование и обучение, Варна, 20 -22 април 2011 г. В националния кръг на конкурса отборът на ПГТО спечели трето място

Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” - Сливен През 2010/2011 учебна година Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” - Сливен През 2010/2011 учебна година 35 ученици от гимназията, участваха в олимпиади на училищен кръг. От тях 18 и на регионален.

Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Кюри”, град Сливен Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Кюри”, град Сливен

Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Кюри”, град Сливен Състезание и демонстрации по Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Кюри”, град Сливен Състезание и демонстрации по електроника и електротехника ''Мога и зная как'' - училищен кръг

Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Кюри”, град Сливен 19. 04. 2011 г. Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Кюри”, град Сливен 19. 04. 2011 г. Регионално състезание по приложна електроника ''Мога и зная как‘’ Победителят при големите Първият победител Георги Ангелов 11 е Валентин Вълков 10 б клас

Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Кюри”, град Сливен 20. 12. 2010 г. Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Кюри”, град Сливен 20. 12. 2010 г. Игнажден – в гимназията се проведе Коледно математическо състезание

Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Кюри”, град Сливен Конкурси • Национален конкурс Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Кюри”, град Сливен Конкурси • Национален конкурс за “Програмни продукти”-11 и 12 юни, Националният дворец на децата – София- Петър-Георги Рундев от 10 А и Валентин Вълков от 10 Б клас се класираха на Първо място • Мариан Гавраилов от 12 Ж клас се класира на Първо място в Националния конкурс “Електронни прибори, устройства и комуникационна техника”. Олимпиади • Петър Петров – учител и Николай Фичев от 11 Ж клас завоюваха второ място в Националната IT – олимпиада, организирана от Регионален исторически музей – Пловдив с документалния филм ''Сливен, Съединението и Сръбско българската война 1885 г. ”

Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Кюри”, град Сливен Олимпиади – общински кръгове Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Кюри”, град Сливен Олимпиади – общински кръгове 2010/2011 г.

Професионална гимназия по икономика град Сливен Професионална гимназия по икономика град Сливен

Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ • Национално Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ • Национално състезание по счетоводство В НС по счетоводство взеха участие 10 ученици от ХІ клас. На първо място в гимназията се класира ученичката Цветелина Узунова от ХІб клас с преподаватели: Елена Миткова и Тинка Атанасова. • Национално състезание «Имам идея» В националното състезание взеха участие ученици от ХІІа, ХІІв и ХІб клас на гимназията, с ръководител Минко Минчев

Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ • Национално Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ • Национално състезание «Виртуално предприятие» финален кръг В състезанието бяха регистрирани 5 отбора с ученици от. ХІ клас. Три от тях се класираха за финалния кръг. Ръководител на отборите – Минко Минчев. • Национално състезание по счетоводство за средношколци на списание «Счетоводство плюс» финален кръг На заключителния втори етап, проведен на 27 ноември 2010 г. в гр. София, взеха участие 42 -ма ученици от 16 училища. В рамките на 5 учебни часа те решаваха счетоводни задачи, изискващи добра теоретична подготовка и творческо мислене. Учениците Валентин Донев, Петя Георгиева, Мирослав Ризов и Теодора Пенкова от ХІІ клас заеха 11, 12 и 13 място. Ръководител г-жа Добринка Ризова

Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен Панаир на УТФ – Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен Панаир на УТФ – ТФ ФЕСТ, Пловдив 2011 През м. Април 2011 учениците от ХІв клас взеха участие в Международен панаир на УТФ, Пловдив 2011 Щандовете на УТФ “Бюти” и УТФ “Меден свят”

Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен КОНКУРСИ През последните 3 Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен КОНКУРСИ През последните 3 години ученици от нашата гимназия са едни от стипендиантите на фондация «Атанас Буров» , отпускани за ученици от професионални гимназии по икономика. През учебната 2010/2011 г. след конкурс по документи и събеседване, стипендии спечелиха учениците: Годишна стипендия Таня Стоянова ХІІа клас, в момента студентка сп. “Право” в СУ “Св. Климент Охридски” София Еднократни стипендии Динко Динев ХІІа клас, в момента студент сп. “Психология” във ВТУ “Св. Кирил и Методий” Велико Търново Виктория Шипкалиева ХІІа, в момента студентка сп. “Финанси” в Икономически университет – Варна

Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен Таня Стоянова, 12 а Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен Таня Стоянова, 12 а клас, при връчване на удостоверение в Комисията по финансов надзор

Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН В кампанията на Джуниър Ачийвмънт – България “Мениджър за един ден” през учебната 2010/2011 година от ПГИ “Проф. д-р Димитър Табаков” Сливен взеха участие следните ученици: • Динко Борисов Динев – ХІІа клас, като Областен управител на град Сливен; • Експерти в областна управа: Виктория Шипкалиева и Надя Симеонова – ХІІа клас и Айше Джашева от ХІІв клас; • Журналист в Радио 1, Сливен – Станислава Хесапчиева – ХІа клас.

Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен Динко Динев от ХІІа Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен Динко Динев от ХІІа клас Надя Симеонова от ХІІа клас Виктория Шипкалиева от ХІІа клас “Мениджър за един ден” в Областна управа - Сливен

Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен ПЪЛНИ ОТЛИЧНИЦИ НА ВИПУСКА Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен ПЪЛНИ ОТЛИЧНИЦИ НА ВИПУСКА През м. Май 2011 г. в Областна администрация – Сливен бяха отличени пълните отличниците на Област Сливен випуск 2011 година. Сред тях четирима са от ПГИ “Проф. д-р Димитър Табаков” Сливен: • Таня Стоянова – ХІІ а клас; • Динко Динев – ХІІ а клас; • Надя Симеонова – ХІІ а клас; • Айше Джашева – ХІІ в клас.

Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен ПЪЛНИ ОТЛИЧНИЦИ НА ВИПУСКА Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен ПЪЛНИ ОТЛИЧНИЦИ НА ВИПУСКА

Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ ИГРИ • Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ ИГРИ • Баскетбол (юноши 11 -12 клас) – общински кръг ІV място, ръководител Цветанка Иванова; • Волейбол (девойки 11 -12 клас) – общински кръг ІІІ място, ръководител Веса Борисова; • Волейбол (девойки 8 -10 клас) – общински кръг ІІ място, ръководител Веса Борисова; • Лека атлетика (девойки 8 -10 клас) – общински кръг І място, зонален кръг – І място, Републикански кръг – ІІІ място, ръководители: Веса Борисова и Станислав Киров; • Щафета «Освободител» (11 -12 клас) – ІІ място, ръководители: Веса Борисова и Станислав Киров.

Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен Ръководители: Веса Борисова и Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен Ръководители: Веса Борисова и Станислав Киров

Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен Тони, ІХ в клас Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Димитър Табаков” - Сливен Тони, ІХ в клас Илиана, ІХ в клас

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРИЗЪМ “АКАД. НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ” - СЛИВЕН ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРИЗЪМ “АКАД. НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ” - СЛИВЕН

Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм “Акад. Неделчо Неделчев” -Сливен Национално състезание, организирано от Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм “Акад. Неделчо Неделчев” -Сливен Национално състезание, организирано от Асоциацията на училищата по ресторантьорство, хотелиерство и туризъм в България- с. Чифлик – Троян 01 - 03 декември 2010 г. “Най-добър млад готвач” Диляна Илиева ХІІ в клас “Най-добър млад сервитьор” Кремена Владева ХІІ б клас “Най-добър млад барман” Станислава Минкова ХІ г клас

Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм “Акад. Неделчо Неделчев” -Сливен Регионално състезание в категориите Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм “Акад. Неделчо Неделчев” -Сливен Регионално състезание в категориите “Най-добър млад готвач, сервитор, барман, хлебар, сладкар” – гр. Стара Загора 25, 26 и 27. 02. 2011 г.

Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм “Акад. Неделчо Неделчев” -Сливен Диляна Илиева Танева от Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм “Акад. Неделчо Неделчев” -Сливен Диляна Илиева Танева от ХІІ в клас спечели Първо място в категорията “Най добър млад готвач”

Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм “Акад. Неделчо Неделчев” -Сливен “Най-добър млад барман” Станислава Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм “Акад. Неделчо Неделчев” -Сливен “Най-добър млад барман” Станислава Минкова Раданова

Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм “Акад. Неделчо Неделчев” -Сливен “Най-добър млад сервитьор” Станислава Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм “Акад. Неделчо Неделчев” -Сливен “Най-добър млад сервитьор” Станислава Минкова Раданова

Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм “Акад. Неделчо Неделчев” -Сливен Трета Национална Панорама на Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм “Акад. Неделчо Неделчев” -Сливен Трета Национална Панорама на професионалното образование и обучение в гр. Варна, 20 - 22 април 2011 г. • В категорията най-добър млад готвач на Диляна Танева бе присъден приз • “Най-изобретателен млад готвач”

Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия «Арх. Г. Козаров» Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия «Арх. Г. Козаров»

Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия «Арх. Г. Козаров» Трета Национална Панорама на Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия «Арх. Г. Козаров» Трета Национална Панорама на професионалното образование и обучение в гр. Варна, 20 - 22 април 2011 г. Иван Бурлаков и Валентин Бончев I място – „Сухо строителство” в състезанието “Най-добър млад строител”

Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия «Арх. Г. Козаров» Трета Национална Панорама на Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия «Арх. Г. Козаров» Трета Национална Панорама на професионалното образование и обучение в гр. Варна, 20 - 22 април 2011 г. Красимир Димитров и Дилян Гавраилов III място – “Зидария с газобетон”

Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия «Арх. Г. Козаров» Националното състезание в направление Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия «Арх. Г. Козаров» Националното състезание в направление „Строителство и геодезия” гр. Варна, април 2011 г. Мария Рускова IV място – „Мазилки и спирит-ефекти”

Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия «Арх. Г. Козаров» Националното състезание в направление Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия «Арх. Г. Козаров» Националното състезание в направление „Строителство и геодезия” гр. Варна, април 2011 г. Йордан Рамчев IV място – „Облицовки”

Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия «Арх. Г. Козаров» Международно състезание KNAUF Junior Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия «Арх. Г. Козаров» Международно състезание KNAUF Junior Trophy Швейцария, юни 2011 г. IV място за отборът на СПГ по строителство и геодезия “Арх. Г. Козаров”, който представя България

Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия «Арх. Г. Козаров» “Аз мога да строя” Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия «Арх. Г. Козаров» “Аз мога да строя” проект на Камарата на строителите в България 2011/2012 година I място на тематичен финал “Модерна къща” – Стара Загора “Традиционна къща” - София “Павилион” - Варна

Професионална гимназия по механотехника – гр. Сливен Професионална гимназия по механотехника – гр. Сливен

Професионална гимназия по механотехника - Сливен ИНФОРМАЦИЯ За Национални и международни отличия на ученици Професионална гимназия по механотехника - Сливен ИНФОРМАЦИЯ За Национални и международни отличия на ученици 30. 04. 2011 - XXVII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ - СЕВЛИЕВО Училището беше представено от трима ученици: Първа група-8 клас Валентин Николаев Гочев- 42, 5 т. оценка отличен 5, 50 и сертификат за участие Втора група-12 клас Тихомир Добринов Добрев-129 т. Даниел Койчев Денев-114 т. Съгласно решение на Академичния съвет на Технически университет Габрово покрилите определен брой точки получават оценка, която се признава за приемен изпит в ТУ-Габрово, съответно Тихомир Добринов Добрев – отличен 6, 00

Професионална гимназия по механотехника - Сливен 19. 03. 2011 - РЕГИОНАЛЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО Професионална гимназия по механотехника - Сливен 19. 03. 2011 - РЕГИОНАЛЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР” гр. Стара Загора Училището беше представено от трима ученици: Мирослав Петров Русчуклиев-отличен 5, 50 Мариян Димитров Ганчев Стефан Стоянов Маринов Отборно класирали се на трето място

Професионална гимназия по механотехника - Сливен 19. 03. 2011 - НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ – Професионална гимназия по механотехника - Сливен 19. 03. 2011 - НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ – ДОБЪР ТЕХНИK В МАШИНОСТРОЕНЕТО” – гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА Училището беше представено от двама ученици: Тихомир Добринов Добрев – 44 точки и оценка отличен 5, 80 Даниел Койчев Денев – 35 точки и оценка. добър 5, 40

Професионална гимназия по механотехника - Сливен 20 -22. 04. 2011 г. - ТРЕТА ПАНОРАМА Професионална гимназия по механотехника - Сливен 20 -22. 04. 2011 г. - ТРЕТА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, Варна НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА СТИЛНИ МЕБЕЛИ И ДЪРВОРЕЗБА Училището беше представено от трима ученици: Николета Михайлова Димитрова Николай Николаев Делигергев Иван Петров Класирани на ПЪРВО МЯСТО в Стилни мебели и дърворезба и наградени с грамота и предметни награди Изделията класирали се на първо място

Професионална гимназия по механотехника - Сливен 2010/2011 г. НАПРАВЛЕНИЕ СПОРТ – УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ ИГРИ Професионална гимназия по механотехника - Сливен 2010/2011 г. НАПРАВЛЕНИЕ СПОРТ – УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ ИГРИ • • • Градско първенство по тенис на маса юноши VІІІ – Х кл. - отборно І во място. Областно първенство по тенис на маса юноши VІІІ – Х кл. - отборно І во място – купа Зонално първенство по тенис на маса юноши VІІІ – Х кл. - отборно І во място – грамота и купа Отборът по тенис на маса 10 - то място във финалите на Републиканско първенство по тенис на маса за юноши 8 -10 клас в Пловдив - грамота и плакета Градско и областно първенство по футбол за юноши 11 -12 клас – отборно І во място - купа Градско и областно първенство по шахмат за юноши 8 -10 клас – отборно І во място - купа

Помощно училище “Д-р Власаки Шуманов” гр. Сливен Помощно училище “Д-р Власаки Шуманов” гр. Сливен

Помощно училище “Д-р Власаки Шуманов” - гр. Сливен На 23. 03. 2011 г. в Помощно училище “Д-р Власаки Шуманов” - гр. Сливен На 23. 03. 2011 г. в училището се проведе традиционното състезание на учениците от професионалните паралелки по професията “Работник в заведенията за хранене и развлечение”. През тази година мотото му беше “Заповядайте на парти!”. Състезаваха се два сборни отбора.

Помощно училище “Д-р Власаки Шуманов” - гр. Сливен Демонстрираните знания и умения от бъдещите Помощно училище “Д-р Власаки Шуманов” - гр. Сливен Демонстрираните знания и умения от бъдещите работници в заведенията за хранене и развлечения бяха директно оценявани от публиката. В края на състезанието тя имаше възможност да опита от приготвените ястия.

Помощно училище “Д-р Власаки Шуманов” - гр. Сливен През месец март ученици - доброволци Помощно училище “Д-р Власаки Шуманов” - гр. Сливен През месец март ученици - доброволци от ПГИ “Проф. д-р Димитър Табаков”, гр. Сливен проведоха благотворителна акция и събраха средства, с които закупиха хранителни продукти. С тези продукти ученици от двете училища приготвиха ястия и взеха участие в кулинарна изложба в център “Европа директно”, посветена на международния ден на здравословното хранене – 09 май