Скачать презентацию РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО — КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЧИТАЛИЩА Скачать презентацию РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО — КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЧИТАЛИЩА

d03c7b583a73a9801aa2cf4908fea16f.ppt

  • Количество слайдов: 13

РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО - КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЧИТАЛИЩА” ПЕРНИК ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО - КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЧИТАЛИЩА” ПЕРНИК ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09

ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 ПРЕДИСТОРИЯ ДАННИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ С ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ, ПРОВЕДЕНО НА ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 ПРЕДИСТОРИЯ ДАННИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ С ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ, ПРОВЕДЕНО НА СЕМИНАР НА 30. 09. 2008 ГОДИНА Въпрос: Одобрявате ли идеята за провеждане на читалищна учебна година? 52 читалищни дейци одобряват идеята за организиране и провеждане на читалищна учебна година Двама не дават одобрение на идеята. В преценката си се затруднява само един.

ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 ПРЕДИСТОРИЯ ДАННИОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ С ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ, ПРОВЕДЕНО НА СЕМИНАР ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 ПРЕДИСТОРИЯ ДАННИОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ С ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ, ПРОВЕДЕНО НА СЕМИНАР НА 30. 09. 2008 ГОДИНА Въпрос: При реализация на идеята кои са трите най-важни за Вас теми? Посочени са следните теми: 1. Компютърно обучение 2. Разработване на проекти 3. Финансово-счетоводна отчетност 4. Нормативна уредба 5. Културен мениджмънт 6. Библиотечно дело 7. ХТД 8. Езиково обучение

ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 НАЧАЛОТО В отговор на заявените потребности, в края на 2008 ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 НАЧАЛОТО В отговор на заявените потребности, в края на 2008 година, със средства от ДЦС РЕКИЦ “Читалища” Перник подготви и реализира за читалищните дейци от Област Перник обучителни курсове по компютърна грамотност „Базови и специфични компютърни умения”. В курсовете се включиха 80 читалищни дейци /секретари, библиотекари, председатели на настоятелства/. По време на обучението, бяха усвоени специфични умения. В учебната програмата бяха включени темите: Операционна система WINDOWS’ XP; Текстообработка – МS WORD; Електронна таблица – МS Excel; Internet – работа с електронна поща Курсовете успешно завършиха и получиха сертификат всички 80 читалищни дейци.

ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 РАЗВИТИЕ На 13 февруари 2009 година заместник кметове, началници на ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 РАЗВИТИЕ На 13 февруари 2009 година заместник кметове, началници на сектори по културата и представители на големите читалища от общините в Област Перник участваха в работна среща по инициатива на РЕКИЦ "Читалища" Перник. Съорганизатор и домакин на срещата бе Областна администрация – Перник. На срещата бе представена инициативата на РЕКИЦ "Читалищна учебна година" и бе постигната договореност общините да съфинансират семинарите.

6 ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 РЕКИЦ “ЧИТАЛИЩА” ПЕРНИК ОПТИМИЗИРА ТЕМИТЕ И РАЗРАБОТИ ВРЕМЕВИ ПЛАН-ГРАФИК 6 ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 РЕКИЦ “ЧИТАЛИЩА” ПЕРНИК ОПТИМИЗИРА ТЕМИТЕ И РАЗРАБОТИ ВРЕМЕВИ ПЛАН-ГРАФИК ЗА ОБУЧИТЕЛНИТЕ СЕМИНАРИ: № ТЕМА ВРЕМЕ 1 Финансово-счетоводна отчетност 19 и 20 март ‘ 09 2 Културен мениджмънт. Разработване на проекти. 23 и 24 април ‘ 09 3 Художествено-творческа дейност 14 и 15 май ‘ 09 4. 1 Нормативна уредба. 22 октомври ‘ 09 4. 2 Библиотечно дело 23 октомври ‘ 09

ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 1. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ 19 и 20 март ’ 09 Домакин ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 1. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ 19 и 20 март ’ 09 Домакин на форума бяха читалищата от Община Перник. В семинара участваха 73 читалищни дейци от Област Перник. ОСНОВНИ ТЕМИ ЛЕКТОРИ „Финансово-счетоводна отчетност” Емилия Арсова – Д-р на Дирекция „Местни приходи” в Община Перник „Акценти в проектозакона за промени в Закона за народните читалища. ” Димитър Христов – Главен експерт в Дирекция „РКД” в МК „Тенденции в развитието на читалищата през последните години. ” Димитър Христов – Главен експерт в Дирекция „РКД” в МК

ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 2. КУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ. 23 и 14 април ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 2. КУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ. 23 и 14 април ’ 09 Домакин на форума бяха читалищата от Община Радомир. В семинара участваха 59 читалищни дейци от Област Перник. ОСНОВНИ ТЕМИ ЛЕКТОРИ „Мениджмънт на любителското творчество. Мобилизиране и управление на ресурси. ” Игор Чипев – Директор Дирекция „Книги и библиотечно дело” в МК „Организиране и провеждане на кампании. Стратегическо и оперативно планиране. ” „Формирането на проектната идея и изграждане на екип за работа по проекта. ” Игор Чипев – Директор Дирекция „Книги и библиотечно дело” в МК „Формулиране на основната цел на проекта, задачите му, дейностите и целевите групи. ” Миряна Драгомирова – Експерт в РБЦ Перник „Определяне и формулиране на основни характеристики на проекта. Изготвяне на работния график и на бюджета на проекта. ” Симеон Илиев – Директор на РБЦ Перник и Миряна Драгомирова – Експерт в РБЦ Перник

ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 3. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 14 и 15 май ’ 09 Домакин ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 3. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 14 и 15 май ’ 09 Домакин на форума бяха читалищата от общините Земен и Ковачевци. В семинара участваха 54 читалищни дейци от Област Перник. ОСНОВНИ ТЕМИ ЛЕКТОРИ „Проучване и събирателска дейност. ” “Формиране на колективи. ” Милчо Георгиев – ст. експерт в сектор „Култура” в Община Перник „Избор на дейности и форми. ” „Сценарий и план на проявите. ” „Годишни и месечни планове и програми. ” Емилия Максимова - Експерт „Репертоар и репетиционна дейност. ” Милчо Георгиев – ст. експерт в сектор „Култура” в Община Перник „Дейности по публичност и реклама. ” „Медийно отразяване. ” Румяна Панайотова – журналист в БНР

ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 4. 1. НОРМАТИВНА УРЕДБА В СФЕРАТА НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ. 22 ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 4. 1. НОРМАТИВНА УРЕДБА В СФЕРАТА НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ. 22 октомври ’ 09 Домакин на форума бяха читалищата от Община Трън. В семинара участваха 126 читалищни дейци от Област Перник и 31 експерти от 22 РЕКИЦ в страната. ОСНОВНИ ТЕМИ „Читалищата в новите икономически условия” “Новата визия за развитие на обществените библиотеки. ” ЛЕКТОРИ Николай Дойнов – Изпълнителен заместник председател на Съюза на народните читалища Цанка Бенчева – главен експерт в Министерство на културата “Законът за изменение и допълнение на Закона за Експерти от РЕКИЦ в страната народните читалища - новата правна рамка на българските читалища. ” „Българските библиотеки – място за достъп до информация за всеки като част от програмата „Глобални библиотеки” Анна Попова - Ръководител направление в звено за управление на програмата

ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 4. 2. БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. 23 октомври ’ 09 Домакин на ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 4. 2. БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. 23 октомври ’ 09 Домакин на форума бяха читалищата от Община Трън. В семинара участваха 61 читалищни дейци от Област Перник. ОСНОВНИ ТЕМИ ЛЕКТОРИ “Стандарти в библиотечното дело. ” Валя Антова РБ “Светослав Минков” “Основни направления в работата на читалищните библиотеки по връзки с обществеността. ” Иглика Дешова РБ “Светослав Минков” “Обмен на библиотечен опит. Насоки за Димитрина Чалъкова сътрудничество по библиотечни проблеми. ” РБ “Светослав Минков”

ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 РЕКИЦ “ЧИТАЛИЩА” ПЕРНИК НАПРАВИ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПОЛЗАТА ЧИТАЛИЩНА УЧЕБНА ГОДИНА '09 РЕКИЦ “ЧИТАЛИЩА” ПЕРНИК НАПРАВИ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПОЛЗАТА ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЕМИНАРИ И ПЕРСПЕКТИВАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИДЕЯТА ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА 2010 ГОДИНА. АНАЛИЗЪТ ПРЕДСТАВЯМЕ В СЛЕДВАЩАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ.

РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО - КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЧИТАЛИЩА” ПЕРНИК град Перник, 2300 ул. “Радомир” РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО - КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЧИТАЛИЩА” ПЕРНИК град Перник, 2300 ул. “Радомир” 1 А етаж ІV, офис № 22 +35976649917 +359884098343 Иванка Василева +359888658583 Владимир Русев Еmail: [email protected] bg [email protected] org ww. chitalishta-pk. org БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!