Скачать презентацию РЕЧИ РАЗЛИЧИТОГ ОБЛИКА А ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ЗНАЧЕЊА Скачать презентацию РЕЧИ РАЗЛИЧИТОГ ОБЛИКА А ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ЗНАЧЕЊА

95a09dd24bf8953fa313788f4af92351.ppt

  • Количество слайдов: 5

РЕЧИ РАЗЛИЧИТОГ ОБЛИКА А ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ЗНАЧЕЊА РЕЧИ РАЗЛИЧИТОГ ОБЛИКА А ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ЗНАЧЕЊА

 • • • Повежи речи које имају исто или слично значење. ватра сат • • • Повежи речи које имају исто или слично значење. ватра сат врат спавати ћуд друм час дремати пут огањ нарав шија

За наведене именице, глаголе и придеве пронађи по једну реч сличног или истог значења. За наведене именице, глаголе и придеве пронађи по једну реч сличног или истог значења. ученик имениц е влак кућа м ђак воз до гал глаголи амити трчати јур ити причати гов орити викати

Пронађи што више речи са истим или сличним значењем за речи: ићи: ходати, ходити, Пронађи што више речи са истим или сличним значењем за речи: ићи: ходати, ходити, пешачити, табанчити, путовати, друмовати, кретати се, ступати, газити, закорачити, померити се, померати се, помаћи се, кружити, крстарити, пратити, наставити, гурати, котрљати се, базати, шетати, јурити, скакутати, . . .

Пронађи што више речи са истим или сличним значењем за речи: Известити: извештавати, саопштити, Пронађи што више речи са истим или сличним значењем за речи: Известити: извештавати, саопштити, обавестити, ингормисати, поднети извештај, јавити, прибавити, пријавити, упознати, дати до знања, сигнализирати, упозорити, објавити, . . .