Скачать презентацию Развојно саветовалиште Дома здравља у Сремској Митровици и Скачать презентацию Развојно саветовалиште Дома здравља у Сремској Митровици и

2f039f3ba02237a3f4e376ef2c7aee64.ppt

  • Количество слайдов: 9

Развојно саветовалиште Дома здравља у Сремској Митровици и његова улога у раном препознавању и Развојно саветовалиште Дома здравља у Сремској Митровици и његова улога у раном препознавању и третману развојних поремећаја Д. Циврић, Ј. Гојковић Дом здравља Сремска Митровица Дани УДК Београд, 20. октобар 2017.

Развојно саветовалиште Да ли сви мислимо на исто? 158 Домова здравља 35 Развојних саветовалишта Развојно саветовалиште Да ли сви мислимо на исто? 158 Домова здравља 35 Развојних саветовалишта - 24 као органоизациона јединица - 11 као функционална јединица ИЗАЗОВ-Педијатар у развојном саветовалишту

Развојно саветовалиште • Развојно саветовалиште је отворен, флексибилан део примарне здравствене заштите који има Развојно саветовалиште • Развојно саветовалиште је отворен, флексибилан део примарне здравствене заштите који има холистички приступ развоју детета, обједињује подршку детету и породици • Tимски рад, мултидисциплинаран, мултимодалан приступ • Развијена је интерсекторска сарадња • Ресурси локалне заједнице, укључујући НВО

Развојни скрининг • Акредитованом процедуром евидентирају се деца рођена под ризиком на основу Протокола Развојни скрининг • Акредитованом процедуром евидентирају се деца рођена под ризиком на основу Протокола рођене деце и позивају на први преглед • Спроводи се праћење деце рођене под ризиком четири пута током прве године живота • Врши се преглед целокупне популације деце у трећој години живота • Сарадња са изабраним тимовима, патронажном службом, Предшколском установом и Центром за социјални рад, подиже квалитет обухвата деце која имају потребу за раном интервенцијом

Инструменти за процену развоја • Неурокинезиолошка дијагностика • ИМП () • Минхенска функционална развојна Инструменти за процену развоја • Неурокинезиолошка дијагностика • ИМП () • Минхенска функционална развојна дијагностика • Оријентациона процена психомоторног развоја предшколске деце • Интернационални водич за праћење развоја детета • Други инструменти, сходно основном образовању стручњака

Рана интервенција • - Рана интервенција у РС СМ укључује свеобухватну процену детета и Рана интервенција • - Рана интервенција у РС СМ укључује свеобухватну процену детета и породице индивидуални план подршке праћење детета и породице сарадњу са свим релевантним појединцима и институцијама • У складу са функционалном проценом детета, дефинише се план интервенције, одређују краткорочни и дугорочни циљеви

Рана интервенција • Делотворност ране интервенције - оријентација ка родитељима - заједничко дефинисање интересе Рана интервенција • Делотворност ране интервенције - оријентација ка родитељима - заједничко дефинисање интересе детета - прилагођавање начину живота породице - услуге уграђујемо у свакодневне активности детета и у његово природно окружење • Значај васпитачице или особе која чува дете у одсуству родитељау процесу спровођења ране интервенције • Рана интервенција почиње ОДМАХ, без чекања коначне дијагнозе

Рана интервенција • • Третмани у Развојном саветовалишту Родитељи су учесници Најделотворнији приступ детету Рана интервенција • • Третмани у Развојном саветовалишту Родитељи су учесници Најделотворнији приступ детету Информисање родитеља о свим аспектима развоја, креирању заједничке игре, укључивању детета у свакодневне породичне послове, осамостаљивању детета, здравим животним навикама и свему осталом за шта они искажу потребу

Инвестиција у будућност • Интензиван стимулативни третман у раном развојном добу даје дугорочне позитивне Инвестиција у будућност • Интензиван стимулативни третман у раном развојном добу даје дугорочне позитивне ефекте на развој детета • Рана идентификација поремећаја у развоју омогућава рану интервенцију • Интервенција у раном развојном добу има могућност умањења последица које развојна кашњења / поремећаји имају на каснији живот детета и породице