Скачать презентацию RAZVIJANJE MEDKULTURNE ZMOŽNOSTI Zreče 1 7 2010 Marjeta Скачать презентацию RAZVIJANJE MEDKULTURNE ZMOŽNOSTI Zreče 1 7 2010 Marjeta

4cb1d712f47610458475dfd7011b5c5e.ppt

  • Количество слайдов: 33

RAZVIJANJE MEDKULTURNE ZMOŽNOSTI Zreče, 1. 7. 2010 Marjeta Sreš, Gimnazija Poljane, Ljubljana Operacijo delno RAZVIJANJE MEDKULTURNE ZMOŽNOSTI Zreče, 1. 7. 2010 Marjeta Sreš, Gimnazija Poljane, Ljubljana Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007 -2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

 • Prav pri pouku tujih jezikov je bilo razvijanje te, v današnjem času • Prav pri pouku tujih jezikov je bilo razvijanje te, v današnjem času še kako pomembne zmožnosti, že v preteklosti vedno bolj ali manj prisotno, saj je prav tuji jezik sredstvo za razvijanje medkulturne komunikacije. Le-to lahko ob primerni izbiri besedil razvijamo hkrati z drugimi jezikovnimi zmožnostmi, predvsem branja in poslušanja.

I do not wish my house to be walled on all sides and my I do not wish my house to be walled on all sides and my windows stuffed. I want the cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible. - Mahatma Gandhi

Wenn ich mit meiner Relativitätstheorie recht behalte, werden die Deutschen sagen, ich sei Deutscher, Wenn ich mit meiner Relativitätstheorie recht behalte, werden die Deutschen sagen, ich sei Deutscher, und die Franzosen, ich sei Weltbürger. Erweist sich meine Theorie als falsch, werden die Franzosen sagen, ich sei Deutscher, und die Deutschen, ich sei Jude. Albert Einstein

 • Hkrati z razvijanjem drugih sporazumevalnih zmožnosti so besedila, ki jih uporabljamo za • Hkrati z razvijanjem drugih sporazumevalnih zmožnosti so besedila, ki jih uporabljamo za razvijanje le-teh, za dijake (in pogosto tudi za nas učitelje) prava zakladnica informacij o različnosti kultur, aktualnih dogodkov, prepoznavanja in zavedanja ustaljenih vzorcev, predsodkov, klišejev ….

 • Nikakor pa ne smemo pozabiti, da razvijanje medkulturne zmožnosti ni omejeno zgolj • Nikakor pa ne smemo pozabiti, da razvijanje medkulturne zmožnosti ni omejeno zgolj na spoznavanje kulture, civilizacije, navad, običajev, stereotipov nemško govorečih držav. Bolj kot to je pomembno, da dijaki pri tem razvijajo zavest o lastni kulturi in narodni identiteti ter se zavedajo vloge posameznika v mednarodni skupnosti in v skupnosti tistih, ki so tako ali drugače » drugačni «.

 • Naše vrednote, naš svetovni nazor, naša usmerjenost vplivajo na naše vedenje, ne • Naše vrednote, naš svetovni nazor, naša usmerjenost vplivajo na naše vedenje, ne da bi se tega zavedali. Kot da bi si pri opazovanju sveta okoli sebe nadeli nevidna očala, katerih stekla so obarvana z vsemi niansami naše lastne kulture. In ta naša kultura in kultura drugih je kakor velika ledena gora. Menda je to, kar vidimo ali tako in drugače neposredno dojemamo, zgolj desetina velike gmote. Večina je našim očem skrita in jo lahko le slutimo.

 • » Vidni «, konkretni del so npr. jezik, običaji, navade, način oblačenja, • » Vidni «, konkretni del so npr. jezik, običaji, navade, način oblačenja, nevidni del pa vrednote, filozofija, vera, odnos do časa, prostora in še kaj. Prav ta nevidni del kulture vpliva na zgornji, vidni del. To so tista zgoraj omenjena očala. Če se tega zavedamo, bomo mnogo lažje dojemali in sprejemali drugačnost. Če pa se ne zavedamo tistih 9/10 ledene gore, ki je skrita našim očem in ki jo tudi sami nosimo v sebi, bomo zlahka zapadli stereotipnim predstavam o pripadnikih drugih kultur.

 • …. da so Nemci znani po svoji točnosti in natančnosti, da Angleži • …. da so Nemci znani po svoji točnosti in natančnosti, da Angleži ne znajo kuhati, da so Američani površni, da Italijani …, pa tudi tistih o skopih Gorenjcih in veselih Dolenjcih. Kaj vemo o drugih in drugačnih?

 • Pod pojmom » medkulturnost « torej ne smemo razumeti zgolj razlik med • Pod pojmom » medkulturnost « torej ne smemo razumeti zgolj razlik med kulturami posameznih narodov, temveč raznolikost, ki je v vsakdanjem življenju prisotna na vsakem koraku. Kako svet dojemajo slepi, gluhi, kako stari, kako mladi, predstavniki obeh spolov … • Braille converter • Gebärdensprache – znakovni jezik

 • Razvijanje medkulturne zmožnosti je del vseživljenjskega učenja in težko ga je preverjati • Razvijanje medkulturne zmožnosti je del vseživljenjskega učenja in težko ga je preverjati in ocenjevati. Še najlažje je na stopnji poznavanja. Verjetno je še najprimernejša oblika beleženje medkulturnih izkušenj v obliki nekakšnega portfolija (Lernprotokoll, Erinnerungsprotokoll), v katerega dijaki zapisujejo svoja opažanja ob stiku z drugimi kulturami.

 • Uporabimo lahko tudi formular projekta CROMO (v nemščini ali slovenščini, glede na • Uporabimo lahko tudi formular projekta CROMO (v nemščini ali slovenščini, glede na raven jezikovnega znanja dijakov) ali pa si glede na izbor obravnavanih tem formular izdelamo sami. Že samo zapisovanje medkulturnih izkušenj pomeni, da so razlike med dvema kulturama zaznali, jih doživeli in o njih razmišljali. Ko pa jih tudi zapišejo, hkrati razvijajo še eno od zmožnosti, to je pisanje.

I SLO A I SLO A

 • Najvišjo raven, to je obvladovanje strategij pri soočanju s tujo kulturo, izražanje • Najvišjo raven, to je obvladovanje strategij pri soočanju s tujo kulturo, izražanje stališč in vrednot do tuje in lastne kulture, bodo dijaki najbolje razvijali v avtentičnih situacijah, kot so npr. mednarodne in narodne izmenjave in skupni projekti s partnerskimi šolami. Razvijanje medkulturne zmožnosti pomeni razvijanje radovednosti do tujega in drugačnega, oboje sprejemati kot nekaj vsakdanjega in samoumevnega ter v drugačnosti videti obogatitev lastne kulture.

Povezave na spletne strani: Povezave na spletne strani:

Interkulturelle Kompetenz online Selbsttest Interkulturelle Kompetenz online Selbsttest

 • Primer besedila, primernega za razvijanje medkulturne zmožnost, bralnega in slušnega razumevanja ter • Primer besedila, primernega za razvijanje medkulturne zmožnost, bralnega in slušnega razumevanja ter medpredmetnega povezovanja (nem. -zgod. , geogr. ): • Reinhard Mey, Mein Berlin • Delovna lista 1 in 2 • Reinhard Mey, Aber zu Hause kann ich nur in Berlin sein • Avtorske pravice R: Mey

Povezave na druge spletne strani Povezave na druge spletne strani

Centre for Intercultural Learning Country Insights Centre for Intercultural Learning Country Insights

Cross-cultural skills Cross-cultural skills

Cultural Diversity Test Cultural Diversity Test "Guess the proverb!" "Cultural quiz" "Trip around Europe 2" "Your cultural identity"

How to Improve Intercultural Sensitivity How to Improve Intercultural Sensitivity