Скачать презентацию РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ Скачать презентацию РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ

bd22355aac0e03c3cd65914a7c75f15d.ppt

  • Количество слайдов: 18

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ: ЯК ДОСЯГТИ ДОВІРИ? Ольга Кошарна, провідний науковий співробітник відділу ядерної безпеки 5 грудня 2008 р. , Київ

“Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня “Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня 2008 р. Доповідь Генерального директора МАГАТЕ до 52 -ої Генеральної конференції МАГАТЕ (вересень 2008 р. , документ GOV/inf/2008/10 -GC(52)/inf/6) “Міжнародний стан та перспективи ядерної енергетики”: “Перспективы роста и развития ядерной энергетики зависят от решения ряда проблем, которые включают: - продолжение усердных усилий по обеспечению безопасности и надежности ядерных установок; - повышение экономической конкурентоспособности; - достижение и сохранение доверия населения к ядерной энергетике; - сохранение и повышение компетентности кадровых ресурсов; - продолжение успешного обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами» - демонстрация успешных результатов окончательного захоронения отработавшего топлива и высокоактивных отходов; - обращение с ядерным топливом и принятие его перевозки; - поддержание доверия к ядерному нераспространению и физической ядерной безопасности; - создание приемлемой инфраструктуры в странах, внедряющих ядерную энергетику; - обеспечение разработки апробированных проектов реакторов, подходящих для конкретных стран; - эффективное и устойчивое использование ресурсов в долгосрочной перспективе. ”

“Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня “Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня 2008 р. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ про участь громадян у прийнятті рішень, що стосуються ядерної енергетики Конвенція “Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” Ст. 6 “Участь громадськості в прийнятті рішень щодо конкретних видів діяльності» 1. Кожна із Сторін: a) застосовує положення цієї Статті відносно рішень з питань про доцільність дозволу на запропоновані види діяльності, перераховані в Додатку I; Додаток І: - атомні електростанції та інші атомні реактори, включаючи демонтаж або виведення з експлуатації таких електростанцій або реакторів (за винятком дослідницьких установок для виробництва і конверсії ядерного пального та сировини для отримання вторинного ядерного пального, матеріалів, які діляться та відтворюються, потужність котрих не перевищує 1 к. Вт постійного теплового навантаження);

“Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня “Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня 2008 р. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ про участь громадян у прийнятті рішень, що стосуються ядерної енергетики Закон України “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення” Ст. 2. Верховна Рада приймає рішення “тільки в разі погодження їх (установок) розміщення на своїй території місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування” Ст. 3 Рішення про погодження розміщення на своїй території ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування приймають після проведення місцевого дорадчого опитування громадян України (консультативного референдуму) з цього питання.

“Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня “Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня 2008 р. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ про участь громадян у прийнятті рішень, що стосуються ядерної енергетики Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” Ст. 11. Громадяни та їх об`єднання мають право на участь … в обговоренні питань, пов'язаних з розміщенням, проектування, спорудженням, експлуатацією та зняттям з експлуатації ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання. З метою залучення громадян та їх об'єднань до участі у розгляді питань, пов'язаних з використанням ядерної енергії, місцеві органи державної влади і самоврядування можуть організовувати громадські слухання з питань захисту проектів, пов'язаних з розміщенням, спорудженням, зняттям з експлуатації ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами. Порядок проведення громадських слухань встановлюється Кабінетом Міністрів України. ” Постанова КМУ від 18 липня 1998 р. № 1122 “Про затвердження порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки” « 4. Громадські слухання з питань розміщення, проектування та будівництва ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, проводяться в обов'язковому порядку з урахуванням вимог Закону України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення" та інших законодавчих актів. ”

“Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня “Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня 2008 р. Наскільки екологічно безпечними є українські АЕС? Опитування Центру Разумкова, 23. 04 -28. 04 та 27. 05 -02. 06. 2005; 20. 12 -26. 12. 2007 та 31. 01. -02. 2008 р. Опитано по 2000 осіб віком від 18 років у всіх регіонах України. . Теоретична похибка вибірки не перевищує 2, 3% Області, де розташовані АЕС, 2005/2008, % Інші області, 2005/2008, % 0, 3/1, 9 4, 1/2, 7 Відносно безпечними 27, 8/20, 5 23, 5/22, 1 Досить небезпечними 42, 5/50, 3 40, 0/38, 8 Надзвичайно небезпечними 20, 4/21, 2 25, 5/21, 8 9, 0/6, 1 6, 9/14, 6 Абсолютно безпечними Важко відповісти

“Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня “Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня 2008 р. Ставлення до можливого будівництва в Україні нових енергоблоків АЕС до 2030 р. Опитування Центру Разумкова, 23. 04 -28. 04 та 27. 05 -02. 06. 2005; 20. 12 -26. 12. 2007 та 31. 01. -02. 2008 р. Опитано по 2000 осіб віком від 18 років у всіх регіонах України. . Теоретична похибка вибірки не перевищує 2, 3% Області, де розташовані АЕС, 2005/2008, % Інші області, 2005/2008, % Позитивне 16, 3/11, 5 20, 6/12, 3 Негативне 62, 3/75, 1 56, 4/56, 9 Байдуже 8, 9/3, 8 9, 8/10, 9 Важко відповісти 12, 5/9, 6 13, 2/19, 9

“Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня “Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня 2008 р. Чи викликає у Вас занепокоєння продовження терміну роботи діючих енергоблоків АЕС в Україні? Опитування Центру Разумкова, 23. 04 -28. 04 та 27. 05 -02. 06. 2005; 20. 12 -26. 12. 2007 та 31. 01. -02. 2008 р. Опитано по 2000 осіб віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2, 3% Області, де розташовані АЕС, 2005/2008, % Інші області, 2005/2008, % ТАК 61, 5/60, 6 54, 4/45, 1 НІ 17, 0/9, 0 19, 0/15, 0 Я про це не чув 16, 0/28, 2 17, 1/30, 7 5, 5/2, 2 9, 5/9, 2 Важко відповісти

“Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня “Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня 2008 р. Чи достатньо інформації Ви отримуєте щодо намірів Уряду будувати нові енергоблоки АЕС? Опитування Центру Разумкова, 23. 04 -28. 04 та 27. 05 -02. 06. 2005; 20. 12 -26. 12. 2007 та 31. 01. -02. 2008 р. Опитано по 2000 осіб віком від 18 років у всіх регіонах України. . Теоретична похибка вибірки не перевищує 2, 3% Області, де розташовані АЕС, 2005/2008, % ТАК НІ Важко відповісти Інші області, 2005/2008, % 9, 6/7, 7 9, 2/7, 1 87, 5/89, 7 83, 6/84, 1 2, 9/2, 6 7, 2/8, 8

“Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня “Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня 2008 р. Яким джерелам довіряють громадяни України з питань безпеки ядерної енергетики? Опитування Центру Разумкова, 23. 04 -28. 04 та 27. 05 -02. 06. 2005; 20. 12 -26. 12. 2007 та 31. 01. -02. 2008 р. Опитано по 2000 осіб віком від 18 років у всіх регіонах. України. . Теоретична похибка вибірки не перевищує 2, 3% Області, де розташовані АЕС, 2005/2008, % Інші області, 2005/2008, % Професійним експертам 34, 3/30, 1 22, 2/26, 5 Телебаченню 11, 1/13, 8 15, 5/15, 6 Державним регулюючим та контролюючим органам 11, 1/11, 9 9, 8/10, 1 “Зеленим” (екологічним рухом) 7, 2/8, 0 7, 0/9, 2 Зарубіжним та міжнародним організаціям 6, 2/12, 2 8, 1/6, 6 Уряду 8, 2/5, 1 7, 3/3, 6 Газетам 3, 3/2, 2 4, 6/3, 7 Енергетичним компаніям 2, 9/0, 6 2, 1/1, 3 Місцевій владі 1, 6/0, 6 1, 7/1, 2 Іншим 4, 2/2, 2 1, 8/2, 8 Важко відповісти 9, 9/13, 3 19, 9/19, 4

“Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня “Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня 2008 р. В ЄС зростає громадська підтримка ядерної енергетики спеціальне опитування Евробарометра (європейської служби дослідження громадської думки), опублікований 3 липня 2008 р. . Якщо у 2005 році лише 7% європейців висловлювали свою «повну підтримку» ядерній енергетиці, а 24% називали себе її повними супротивниками, то в 2008 році це співвідношення становить, відповідно, 11% та 17%. Якщо в 2005 р. 31% європейців були «скоріше за, ніж проти» ядерної енергетики, то сьогодні їх число зросло до 33%. В ЄС все ще переважають люди, які називають себе повними або частковими опонентами ядерної енергетики (45 %). Більш за все прихильників атомної енергії (більше 56% населення) проживає в Чехії, Литві, Угорщині, Болгарії, Швеції, Фінляндії та Словаччини; менш за все (менше 20%) - в Австрії, Греції, Мальті та на Кіпрі. Ставлення європейців до ядерної енергетики в великій мірі залежить від вирішення ситуації з радіоактивними відходами. Майже 40% тих, хто негативно ставиться до розвитку атомних електростанцій, змінили б свою позицію, якщо б людство знайшло спосіб постійного та безпечного вирішення цієї проблеми

“Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня “Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня 2008 р. В ЄС зростає громадська підтримка ядерної енергетики спеціальне опитування Евробарометра (європейської служби дослідження громадської думки), опублікований 3 липня 2008 р. . Якщо у 2005 році лише 7% європейців висловлювали свою «повну підтримку» ядерній енергетиці, а 24% називали себе її повними супротивниками, то в 2008 році це співвідношення становить, відповідно, 11% та 17%. Якщо в 2005 р. 31% європейців були «скоріше за, ніж проти» ядерної енергетики, то сьогодні їх число зросло до 33%. В ЄС все ще переважають люди, які називають себе повними або частковими опонентами ядерної енергетики (45 %). Більш за все прихильників атомної енергії проживає в Чехії (64%), Литві (64%), Угорщині (63%), Болгарії (63%), Швеції (62%), Фінляндії (61%) та Словаччини (60%); менш за все (менше 20%) - в Австрії, Греції, Мальті та на Кіпрі. Ставлення європейців до ядерної енергетики в великій ступені залежить від вирішення ситуації з радіоактивними відходами. Майже 40% тих, хто негативно ставиться до розвитку атомних електростанцій, змінили б свою позицію, якщо б людство знайшло спосіб постійного та безпечного вирішення цієї проблеми

“Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня “Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня 2008 р. Висновки За два роки, що минули між соціологічними опитуваннями, ситуація щодо сприйняття суспільством розвитку ядерної енергетики в країні погіршилася. Число громадян, які негативно ставляться до намірів Уряду будувати нові енергоблоки, збільшилася на 12, 8 % в областях, де розташовані АЕС (проти - 75, 2 %) та практично не змінилася в решті областей (проти - 56, 9 %). Відповідно зменшилося число громадян, які налаштовані позитивно: відповідно на 4, 8 % та 8, 3 %. 89, 7 % громадян, які мешкають в областях, де розташовані АЕС, стверджують, що вони отримують недостатньо інформації щодо намірів нового будівництва енергоблоків АЕС. Найменший рівень довіри суспільства викликає інформація з питань ядерної безпеки, отримана від місцевої влади, енергетичних компаній та із газет.

“Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня “Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня 2008 р. Заява Керівництва ДП НАЕК “Енергоатом” У сфері інформаційної політики Метою інформаційної політики є: - Формування впевненості суспільства у безпеці ядерної енергетики та необхідності розвитку ядерної енергетики в України; - створення позитивного іміджу Компанії і галузі в цілому - підтримання і зміцнення корпоративної культури, культури безпеки. Компанія проводить інформаційну політику, ґрунтуючись на таких основних принципах: - відкритість, доступність і вільний обмін інформацією; - оперативність , об'єктивність, достовірність і несуперечливість наданої інформації; - право всіх зацікавлених осіб на отриманні інформації з урахуванням положень, встановлених чинним законодавством, нормам і вимогам; - дотримання державних інтересів, комерційних інтересів Компанії та її партнерів при реалізації відкритої інформаційної політики.

“Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня “Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня 2008 р. Заява Керівництва ДП НАЕК “Енергоатом” У сфері інформаційної політики Основними напрямами діяльності щодо реалізації інформаційної політики Компанії є: - Вчасне інформування громадськості про події в ядерній енергетиці; - формування впевненості суспільства у безпеці ядерної енергетики та необхідність розвитку галузі як гаранта енергетичної безпеки України; Основними завданнями в цих напрямах є: - формування позитивної громадської думки стосовно ядерної енергетики, її пріоритету щодо забезпечення дешевою, екологічно чистою електроенергією населення та народного господарства України.

“Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня “Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня 2008 р. Як досягти довіри суспільства? Системною, наполегливою, щоденною роботою в інформаційній сфері Мінпаливенерго, Держатомрегулювання, НАЕК “Енергоатом”, ДК “Ядерне паливо України, всіх АЕС України. Провідна роль має належати НАЕК “Енергоатом” як замовника будівництва нових ядерних об'єктів та найбільш зацікавленого суб'єкту.

“Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня “Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня 2008 р. Як досягти довіри суспільства? НАЕК “Енергоатом” пропонуємо: - реалізовувати свою інформаційну політики на основі Програми, складеної як мінімум, на три - п'ять років, та Плану дій на конкретний рік, які мають складатися на підставі Енергетичної стратегії та Плану дій щодо її реалізації; - обновити повністю веб-сайт компанії, дизайн та наповнення якого не відповідають сучасним стандартам. - Запровадити практику регулярного розміщення матеріалів про ядерну енергетику в ЗМІ з великими тиражами (на правах реклами), регулярну телевізійну передачу на національному телевізійному канал; - Регулярно проводити семінари-навчання для журналістів, що пишуть на ядерну тематику; - Активно організовувати прес-тури для журналистів; - Використовувати можливості соціальної реклами;

“Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня “Суспільне сприйняття ядерної енергетики в Україні: як досягти довіри? ” науково-практичний семінар, 5 грудня 2008 р. Дякую за увагу!