Скачать презентацию Quickscan Clubcircuit 2 4 AD — Diksmuide Скачать презентацию Quickscan Clubcircuit 2 4 AD — Diksmuide

f307bf5087e3f4699fde721f7b73f87a.ppt

  • Количество слайдов: 34

Quickscan Clubcircuit 2. 4 AD - Diksmuide Quickscan Clubcircuit 2. 4 AD - Diksmuide

Situering Clubcircuit, de koepel van de Vlaamse muziekclubs, wil in het kader van de Situering Clubcircuit, de koepel van de Vlaamse muziekclubs, wil in het kader van de Art for Earth-campagne jongeren aanzetten tot een meer ecologische levenstijl, ook op het vlak van mobiliteit. Een duurzamer vervoerswijzekeuze naar en van de muziekclubs kan een stimulans zijn voor jongeren om in het algemeen duurzamer mobiliteitsgedrag te ontwikkelen. 2 Clubcircuit heeft daarom aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een begeleiding aangevraagd bij de

Doel quickscan Via een quickscan wil de VSV de muziekclubs een eerste inzicht geven Doel quickscan Via een quickscan wil de VSV de muziekclubs een eerste inzicht geven in de mobiliteits- en bereikbaarheidsgegevens en helpen bij de interpretatie ervan. Clubucircuit engageert zich om op basis van de quickscans overkoepelende mobiliteitsmaatregelen en maatregelen op maat van elke muziekclub uit te werken. 3

Werkwijze quickscan § Bereikbaarheids- en mobiliteitsprofiel § Voorstel mogelijke actierichtingen § Overleg betrokken club Werkwijze quickscan § Bereikbaarheids- en mobiliteitsprofiel § Voorstel mogelijke actierichtingen § Overleg betrokken club § Implementatie maatregelen 4

Quickscan 1 § § Mobiliteitsprofiel § Bereikbaarheidsprofiel § 5 Algemeen profiel Mogelijke maatregelen Quickscan 1 § § Mobiliteitsprofiel § Bereikbaarheidsprofiel § 5 Algemeen profiel Mogelijke maatregelen

Algemeen profiel § Kleinere concertzaal met een breed muziekaanbod (vooral alternatieve muziek) dat vooral Algemeen profiel § Kleinere concertzaal met een breed muziekaanbod (vooral alternatieve muziek) dat vooral een jong publiek aantrekt. § § 50 -tal concerten per jaar Naast concerten ook workshops, repetitieruimte, toneelvoorstellingen, exposities, café, . . . § Maximumcapaciteit: – – § 6 Zaal: 240 bezoekers Café: 120 bezoekers Concertzaal met regionale uitstraling

Algemeen profiel Bezoekersprofiel § Jaarlijks aantal bezoekers: 12. 000 à 15. 000 § Maximum Algemeen profiel Bezoekersprofiel § Jaarlijks aantal bezoekers: 12. 000 à 15. 000 § Maximum aantal bezoekers per activiteit: 240 + 120 § Leeftijdscategorie bezoekers (schatting uitbater) 7

Algemeen profiel Piekmomenten § Concerten vinden vooral ‘s avonds in het weekend plaats – Algemeen profiel Piekmomenten § Concerten vinden vooral ‘s avonds in het weekend plaats – – Beginuur: 20. 00 u. Einduur: ± 24. 00 u. § Sporadisch activiteiten op weekdagen 8

Bereikbaarheidsprofiel : toelichting § Het bereikbaarheidsprofiel – – 9 beschrijft het geheel van bestaande Bereikbaarheidsprofiel : toelichting § Het bereikbaarheidsprofiel – – 9 beschrijft het geheel van bestaande faciliteiten (interne + externe) om de locatie te bereiken en de kwaliteit van deze faciliteiten. belicht de aanbodszijde van de vervoersmarkt.

Bereikbaarheidsprofiel Ligging 4 AD 10 Bereikbaarheidsprofiel Ligging 4 AD 10

Bereikbaarheidsprofiel Ligging 4 AD 11 Bereikbaarheidsprofiel Ligging 4 AD 11

Bereikbaarheidsprofiel Ligging 4 AD 12 Bereikbaarheidsprofiel Ligging 4 AD 12

Bereikbaarheidsprofiel Ligging 4 AD § Kleine Dijk 57, Diksmuide § Aan de rand van Bereikbaarheidsprofiel Ligging 4 AD § Kleine Dijk 57, Diksmuide § Aan de rand van de stad in woongebied. § Op 600 m van de Grote Markt van Diksmuide § Er loopt geen snelweg in de buurt – – – 13 E 40 afrit 4 Diksmuide/Middelkerke: 13 km (via N 369) E 40 afrit 2 Diksmuide/Oostduinkerke: 13 km (via N 35) E 403 afrit 9 Diksmuide/Lichtervelde: 24 km (via N 35)

Bereikbaarheidsprofiel Bereikbaarheid openbaar vervoer § Trein – Het dichtstbijzijnde station is Diksmuide (1 km) Bereikbaarheidsprofiel Bereikbaarheid openbaar vervoer § Trein – Het dichtstbijzijnde station is Diksmuide (1 km) – 4 AD is te voet bereikbaar via het centrum van Diksmuide – IR-trein De Panne – Koksijde – Veurne – Diksmuide – Kortemark – Lichtervelde – Tielt – Deinze – De Pinte – Gent verder naar Brussel · · · 14 1 trein/u Laatste vertrek naar Gent: 21 u 17 Laatste vertrek naar De Panne: 22 u 44 (WE: 21 u 44)

Bereikbaarheidsprofiel Bereikbaarheid openbaar vervoer § Bus – Halte Hof ter Bloemmolens (200 m) · Bereikbaarheidsprofiel Bereikbaarheid openbaar vervoer § Bus – Halte Hof ter Bloemmolens (200 m) · Belbus 49 Reninge - Diksmuide (1 x/u, WE: 1 x/2 u na reservatie) o – Halte Vaartstraat (200 m) · Bus 32: Lichtervelde – Veurne (4 à 5 X/dag, za 3 x/dag, niet op zo) o · · Laatste vertrek: 18 u 21 Bus 41: Diksmuide – Nieuwpoort (6 x/dag, za: 4 x, zo: 3 x) o 15 Laatste vertrek: 19 u 01 Laatste vertrek: 17 u 16 Bus 59: Belbus Koekelare – Ichtegem (1 x/u, WE: 1 x/2 u na reservatie)

Bereikbaarheidsprofiel Bereikbaarheid openbaar vervoer § Bus – Halte Diksmuide Markt (400 m) · Bus Bereikbaarheidsprofiel Bereikbaarheid openbaar vervoer § Bus – Halte Diksmuide Markt (400 m) · Bus 20: Diksmuide - Ieper (5 à 7 x/dag, za/ 4 x, niet op zo) o · Bus 30: Houthulst - Roeselare (1 x/u, niet tijdens het WE) o · Laatste vertrek: 18 u 21 Bus 53: Diksmuide – Oostende (11 x/dag, za: 7 x, zo: 5 x) o 16 Laatste vertrek: 20 u 01 Bus 32: Lichtervelde – Veurne (4 à 5 x/dag, za 3 x, niet op zo) o · Laatste vertrek: 18 u 22 Laatste vertrek: 18 u 27

Bereikbaarheidsprofiel Bereikbaarheid fiets § 4 AD ligt in een woonzone, aan de rand van Bereikbaarheidsprofiel Bereikbaarheid fiets § 4 AD ligt in een woonzone, aan de rand van Diksmuide. De voornaamste toegangswegen zijn veilige fietswegen. § Er is geen bewegwijzering voor fietsers. § Op de site: – – – 17 Er is een fietsenstalling die plaats biedt aan 40 fietsen Fietsen kunnen met fietskader vastgezet worden. De fietsenstallingen liggen vlakbij de ingang, maar zijn niet overdekt.

Bereikbaarheidsprofiel Bereikbaarheid fiets 18 Fietsenstalling 4 AD Bereikbaarheidsprofiel Bereikbaarheid fiets 18 Fietsenstalling 4 AD

Bereikbaarheidsprofiel Bereikbaarheid auto § Ligging – – De zaal ligt aan de rand van Bereikbaarheidsprofiel Bereikbaarheid auto § Ligging – – De zaal ligt aan de rand van Diksmuide en is makkelijk bereikbaar via de N 35 en de N 369. Er is bewegwijzering aangebracht in de onmiddellijke omgeving van de club (richting parking). § Parkingaanbod – – 19 – Er ligt een ruime gratis parking (150 à 200 pl. ) achter de zaal. De parking is niet verhard. Er zijn 2 parkeerplaatsen voor MM aan de ingang.

Bereikbaarheidsprofiel Bereikbaarheid auto Parking 4 AD 20 Bewegwijzering 4 AD Bereikbaarheidsprofiel Bereikbaarheid auto Parking 4 AD 20 Bewegwijzering 4 AD

Bereikbaarheidsprofiel Bestaande maatregelen § Inventaris van bestaande maatregelen inzake mobiliteit – Bereikbaarheidsinformatie: · Op Bereikbaarheidsprofiel Bestaande maatregelen § Inventaris van bestaande maatregelen inzake mobiliteit – Bereikbaarheidsinformatie: · Op de website o o · – 21 Bereikbaarheidfiche in NL/ENG/FR met algemeen en detailplan kan gedownload worden (pdf) Informatie over aanbod NMBS Geen informatie over fietsvoorzieningen Carpoolregistratie mogelijk bij elke activiteit

Mobiliteitsprofiel : toelichting § Het mobiliteitsprofiel – – 22 schetst een beeld van de Mobiliteitsprofiel : toelichting § Het mobiliteitsprofiel – – 22 schetst een beeld van de omvang en de aard van het verkeer dat door de site wordt gegenereerd. situeert zich aan de vraagzijde van de vervoersmarkt.

Mobiliteitsprofiel Herkomst bezoekers § Herkomst bezoekers (schatting uitbater) 23 Mobiliteitsprofiel Herkomst bezoekers § Herkomst bezoekers (schatting uitbater) 23

Mobiliteitsprofiel Keuze van vervoer § Keuze van vervoer bezoekers (schatting uitbater) 24 Mobiliteitsprofiel Keuze van vervoer § Keuze van vervoer bezoekers (schatting uitbater) 24

Conclusies § Bestaande voorzieningen – – – 25 De 4 AD ligt vlakbij het Conclusies § Bestaande voorzieningen – – – 25 De 4 AD ligt vlakbij het centrum van Diksmuide en is goed bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Er zijn meerdere bushaltes op wandelafstand, maar de laatste bus vertrekt om 20 u 00. Het station ligt op wandelafstand van de club, maar de laatste trein vertrekt om 21 u 17 richting Gent en om 22 u 44 richting De Panne terwijl de concerten pas rond middernacht afgelopen zijn. Er is een ruime parking en er zijn geen noemenswaardige bereikbaarheidsproblemen voor automobilisten. Er is geen signalisatie van op afstand. Er werden reeds belangrijke inspanningen geleverd om duurzame ver-plaatsingen te stimuleren (fietsenstallingen, carpool, . . . ). Het carpoolsysteem werd een 4 -tal maanden geleden gelanceerd en is nog niet bij iedereen bekend.

Conclusies § Modal split : – 26 Geen openbaar vervoergebruikers: de 4 AD is Conclusies § Modal split : – 26 Geen openbaar vervoergebruikers: de 4 AD is bereikbaar met het openbaar vervoer, maar na de concerten is er geen bediening meer. – Slechts 5% van de bezoekers komt met de fiets of te voet.

Indicatie potentieel modal shift § OV: – – Weinig of geen bezoekers komen met Indicatie potentieel modal shift § OV: – – Weinig of geen bezoekers komen met het OV. Aanbod is onvoldoende. Stijging mogelijk? · Enkel indien het aanbod en zeker de amplitude (latere bussen!) uitgebreid wordt. § Fiets: – – 27 Slechts 10% van de bezoekers komt met de fiets of te voet. Stijging mogelijk? · 25% van de bezoekers komt uit Diksmuide of de omliggende gemeenten. De club trekt een overwegend jong publiek aan,

Mogelijke acties - algemeen § Bereikbaarheidsinformatie – bereikbaarheidsfiche (bv. meesturen met tickets, uitnodiging, opnemen Mogelijke acties - algemeen § Bereikbaarheidsinformatie – bereikbaarheidsfiche (bv. meesturen met tickets, uitnodiging, opnemen in programma-brochure, . . . ), vermelden – – 28 op website, . . . pro-actief gepersonaliseerd reisadvies (bij versturen tickets of bij programma) fietsroutes vanuit de omliggende gemeenten vermelden evt. met fietskaartje

Mogelijke acties - algemeen § Infopunt bereikbaarheid/contactpersoon bereikbaarheid – – 29 Bezoekers kunnen aanvullend Mogelijke acties - algemeen § Infopunt bereikbaarheid/contactpersoon bereikbaarheid – – 29 Bezoekers kunnen aanvullend bereikbaarheidsinformatie (meest aangewezen fietsroute) op maat opvragen afhankelijk van hun herkomstgemeente “hoe kom je er? ” mail [email protected] AD. be

Mogelijke acties - algemeen § Regelmatige contacten met de stad Diksmuide – 30 De Mogelijke acties - algemeen § Regelmatige contacten met de stad Diksmuide – 30 De politieke keuzes op gemeentelijk vlak hebben een impact op de bereikbaarheid van de site: vraag tot latere busbediening, betere fietsroutes, parking op de openbare weg…

Mogelijke acties - auto § Carpooling promoten – – – 31 Incentive voor carpoolers Mogelijke acties - auto § Carpooling promoten – – – 31 Incentive voor carpoolers (korting op ticketprijs, drankbon, . . . ). Aanbod bekend maken tijdens het concert (vraag en aanbod afficheren, . . . ) Ludieke acties om carpoolen in de kijker te zetten (bv. tombola voor carpoolers, . . . )

Mogelijke acties - auto § Bewegwijzering optimaliseren om zoekverkeer te vermijden § Parkings voorzien Mogelijke acties - auto § Bewegwijzering optimaliseren om zoekverkeer te vermijden § Parkings voorzien van parkeervakken zodat de beschikbare ruimte optimaal benut kan worden. 32

Mogelijke acties - fiets § Fietsroutes vanuit de omliggende gemeenten en kaartje met fietsroutes. Mogelijke acties - fiets § Fietsroutes vanuit de omliggende gemeenten en kaartje met fietsroutes. § Bewegwijzering functionele fietsroutes naar de 4 AD § Overdekte fietsenstallingen bieden meer comfort aan de gebruikers. § Ter beschikking stellen van fietsherstelmateriaal – Fietspomp, reparatiekit e. d. ter beschikking van bezoekers die met de fiets komen. § Korting/spaaractie voor fietsers – – 33 Fietsers krijgen reductie op de toegangsprijs. Gratis vestiaire voor fietsers (fietshelm, regenkledij, . . . )

Mogelijke acties – openbaar vervoer Vooral bij dagactiviteiten! § Korting op toegangsprijs met OV-ticket Mogelijke acties – openbaar vervoer Vooral bij dagactiviteiten! § Korting op toegangsprijs met OV-ticket (gratis vestiaire, drankbon, . . . ) § OV informatie opnemen in bereikbaarheidsinformatie § Pro-actief informatie ivm bereikbaarheid OV meesturen met tickets, eventueel info op maat (volgens postcode). § Informatie over laatste vertrekken afficheren. § Mobiliteitsloterij: wie met fiets/ov komt maakt kans op prijs 34