Скачать презентацию Pwy ydw i 10 galwyn o ddŵr Скачать презентацию Pwy ydw i 10 galwyn o ddŵr

0832fda7847fa8b14d3dcf30ecc20db6.ppt

  • Количество слайдов: 8

Pwy ydw i? Pwy ydw i?

10 galwyn o ddŵr 7 blocyn o sebon 2, 200 o fatsys 7, 000 10 galwyn o ddŵr 7 blocyn o sebon 2, 200 o fatsys 7, 000 o bensiliau 1 hoelen haearn

Pwy ydw i? Pwy ydw i?

Genesis 1: 26 Meddai Duw: “Gwnawn ddyn ar ein delw, yn ôl ein llun Genesis 1: 26 Meddai Duw: “Gwnawn ddyn ar ein delw, yn ôl ein llun ni, i lywodraethu ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliaid gwyllt, ar yr holl ddaear. . . ”

Seffaneia – help i ateb “Pwy ydw i” “Y mae dydd mawr yr Arglwydd Seffaneia – help i ateb “Pwy ydw i” “Y mae dydd mawr yr Arglwydd yn agos, yn agos ac yn dod yn gyflym, chwerw yw trwst dydd yr Arglwydd, . . . Dydd dicter yw’r dydd hwnnw, dydd blinder a gofid, dydd dinistr a difrod, dydd tywyllwch a duwch, dydd cymylau a chaddug, dydd utgorn a bloedd rhyfel. . Mi ddof a thrybini ar bobl. . ” Seffaneia 1: 14 - 17

Seffaneia – help i ateb “Pwy ydw i” “Ceisiwch yr Arglwydd, holl rai gostyngedig Seffaneia – help i ateb “Pwy ydw i” “Ceisiwch yr Arglwydd, holl rai gostyngedig y ddaear sy’n cadw ei ddeddfau; ceisiwch gyfiawnder, ceisiwch ostyngeiddrwydd; efallai y cewch guddfan yn nydd llid yr Arglwydd” Seffaneia 3: 3

Seffaneia – help i ateb “Pwy ydw i” Mae Duw “wedi troi ein cosb Seffaneia – help i ateb “Pwy ydw i” Mae Duw “wedi troi ein cosb oddi wrthym. . Y mae brenin Israel, yr Arglwydd, yn dy ganol ac nid ofni ddrwg mwyach”. Seffaneia 3: 15 3: 17 -18 “Y mae’r Arglwydd dy Dduw yn dy ganol, yn rhyfelwr i’th waredu; fe orfoledda’n llawen ynot, a’th adnewyddu yn ei gariad; llawenycha ynot â chân fel ar ddydd gŵyl”. Seffaneia 3: 17 - 18

 • Pwy ydw i? Pam ydw i yma? Beth yw fy ngwerth i? • Pwy ydw i? Pam ydw i yma? Beth yw fy ngwerth i? Dyma yw ateb y Beibl: Rwy i yma am fod Duw wedi fy nghreu i. • er mwyn i mi gael perthynas gyda fe. Ond fe dorrwyd y berthynas honno. . . Pwy ydw i? • Un y mae Duw wedi trefnu i adfer y berthynas yn – yn Iesu Grist. Pwy ydw i? – • Un y mae Duw yn ei wahodd heno i dderbyn Iesu a’r hyn a wnaeth ar Galfaria – i ddod mewn edifeirwch. Pwy ydw i? – • Un y mae Duw – yn Iesu Grist – yn llawenhau ynof! – yn canu drosof mewn llawenydd! • Dyna yw ein gwerth ni yn Iesu Grist i Dduw y Tad! Tipyn mwy na jyst