Скачать презентацию Публикуване на проект Уеб сървър O Web Скачать презентацию Публикуване на проект Уеб сървър O Web

d3ad0fe301672c303415709250efb45b.ppt

  • Количество слайдов: 12

Публикуване на проект Публикуване на проект

Уеб сървър O Web server- програма инсталирана в мощен компютър (наречен сървър), която управлява Уеб сървър O Web server- програма инсталирана в мощен компютър (наречен сървър), която управлява клиентските заявки, изпратени от браузърите. O Upload- качване на файлове чрез HTTP протокол. O Правило при качване- пресъздаване на същата структура на папките, каквато е на локалния компютър. O Файлът с име index. html е първият, който се стартира при написване името на сайта. O Важна забележка: имената на файловете забележка трябва да бъдат на латиница.

Hosting O Представлява място в уеб пространството, в което се публикуват уеб страници. O Hosting O Представлява място в уеб пространството, в което се публикуват уеб страници. O Съществуват безплатни (free. bg, hit. bg и други) и платени (www. icn. bg, www. ns 1. bg, www. superhosting. bg и други). O При безплатния хостинг името на сайта е съпроводен с името на хоста. Например: sitename. hit. bg или siteneme. free. bg.

Практическа задачапубликуване на уеб страница: O Регистрация в някой уеб хостинг; O Качване (upload) Практическа задачапубликуване на уеб страница: O Регистрация в някой уеб хостинг; O Качване (upload) на файловете като се upload спазва същата структура на папките; O В главната директория задължително трябва да присъства файлът с индекс index. html O Тестват се всички страници.

Регистрация 2 Въведете има на домейн Регистрация 2 Въведете има на домейн

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Потвърждаване на регистрацията O Ако се направили правилна регистрация трябва да получите електронно писмо; Потвърждаване на регистрацията O Ако се направили правилна регистрация трябва да получите електронно писмо; O В него се съдържа вашата парола и връзка за администриране; O Копирайте паролата; O Кликнете върху връзката за администриране.

Активиране на сайта 1 2 3 Активиране на сайта 1 2 3

Влизане като ftp клиент Влизане като ftp клиент

Това е вашата директория в уеб пространството Това е вашата директория в уеб пространството

Качване на файлове Качване на един файл Качване на повече файлове Качване на файлове Качване на един файл Качване на повече файлове