Скачать презентацию ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК Україна 01015 Скачать презентацию ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК Україна 01015

67ebaf41139d80d10df2d60a39719f5a.ppt

  • Количество слайдов: 14

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Україна, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16 Тел. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Україна, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16 Тел. : 0 44 351 -79 -00 0 44 364 -74 -00 Факс: 0 44 351 -79 -01 1

Про Банк ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк) є універсальною фінансовою Про Банк ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк) є універсальною фінансовою установою. Він був зареєстрований у березні 2008 року. Банк має банківську ліцензію (з квітня 2008 року), Генеральну ліцензію на валютні операції, а також ліцензії на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами. На сьогодні Банк входить до III групи банків України за розміром активів відповідно до класифікації Національного банку України. Станом на 01 січня 2015 року розмір статутного капіталу складає 121, 4 млн. грн. , а регулятивного капіталу – 245, 9 млн. грн. Протягом останніх років прибуток Банку спрямовувався до його статутного капіталу. 2

Акціонери Банку Основні акціонери Банку: • ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм ессетс Акціонери Банку Основні акціонери Банку: • ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм ессетс кепітал» з участю в капіталі 50, 1% ; • Кононенко Ігор Віталійович з участю в капіталі 14, 9%. 3

Банківські послуги Банк пропонує широкий спектр банківських послуг: • розрахунково-касове обслуговування юридичних та приватних Банківські послуги Банк пропонує широкий спектр банківських послуг: • розрахунково-касове обслуговування юридичних та приватних осіб, • вкладні операції, • кредитування корпоративних клієнтів (поповнення оборотного капіталу, інвестиційні програми тощо), • документарні операції, • казначейські операції (у т. ч. торгівля цінними паперами), • кредити приватним особам, • карткові продукти, • надання в оренду індивідуальних сейфів тощо. Клієнти Банку мають можливість користуватися системою дистанційного обслуговування рахунків «Клієнт-Internet-Банк» (i. Fobs). 4

Переваги Банку Перевагами Банку є: • зважена політика в сфері управління активами та пасивами, Переваги Банку Перевагами Банку є: • зважена політика в сфері управління активами та пасивами, підтримання надійного рівня ліквідності. Банк протягом всієї своєї діяльності не допустив жодного випадку несвоєчасного виконання своїх зобов’язань перед клієнтами та партнерами; • висока якість кредитного портфелю; • швидкість, якість та індивідуальний підхід до обслуговування клієнтів Банку; • високий ступінь маневреності при змінах в бізнес-середовищі; • формування продуктової лінійки з урахуванням інтересів клієнта. 5

Показники діяльності Основні показники діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 3, 500. 0 Показники діяльності Основні показники діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 3, 500. 0 3, 000. 0 млн. грн. 01. 2012 01. 2013 01. 2014 01. 2015 90, 8 99, 8 110, 1 121, 4 Статутний капітал 4 4 0 4 1 1 2 1 9 1 0 3 2 5 4 8 6 7 0 6 1 5 9 0 3 9 7 1 5 2 6 9 4 0 8 9 4 3 1 0 5 9 8 6 1 0 5 4 3 1, 800. 0 1, 600. 0 1, 400. 0 1, 200. 0 1, 000. 0625. 1 800. 0 600. 0 400. 0 200. 0 1, 703. 2 145, 6 184, 0 245, 9 625, 1 807, 8 1 133, 5 1 728, 6 500. 0 1 430, 8 1 293, 5 1 431, 4 2 851, 5 0. 0 65, 4 65, 8 106, 9 194, 7 10, 9 12, 0 16, 0 1 802, 3 1 555, 9 1 703, 2 3 216, 9 Кредити, надані клієнтам 1, 133. 5 807. 8 1, 728. 6 9 2 1 0 3 5 4 8 6 7 0 6 1 5 9 0 3 9 4 7 1 5 2 6 9 0 8 9 4 3 1 0 5 0 9 8 6 1 5 4 3 4 0 4 1 1 2 1, 000. 0 16. 0 14. 0 12. 0 10. 0 6. 9 8. 0 6. 0 4. 0 2. 0 0. 0 Чистий прибуток 10. 9 16, 0 12. 0 6 0 5 9 3 7 1 6 9 4 0 8 2 Активи 1, 555. 9 1, 500. 0 164, 6 6, 9 Субординований борг Чистий прибуток 2, 000. 0 4 4 0 4 1 2 1 9 1 0 3 2 5 4 7 6 0 9 8 Регулятивний капітал Кредити, надані клієнтам Кошти клієнтів 2, 500. 0 1, 802. 3 9 3 1 0 5 4 9 8 6 0 5 4 3 1 Показник 3 216, 9 Активи З фінансовою звітністю Банку можна ознайомитися на сайті: http: //www. ii-bank. com. ua/about/accounting? cs_lang=ua. 6

Основні банки-кореспонденти S. W. I. F. T. -код: IINBUAUK Банки – кореспонденти, з якими Основні банки-кореспонденти S. W. I. F. T. -код: IINBUAUK Банки – кореспонденти, з якими співпрацює ПАТ «МІБ» : 1. The Bank of New York Mellon (м. Нью Йорк, США), 2. Commerzbank AG (м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина), 3. Landesbank Baden-Wurttemberg (м. Штутгарт. Німеччина), 4. ПАТ «Промсвязьбанк» (м. Москва, Росія), 5. ВАТ «Сбербанк России» (м. Москва, Росія). 7

Міжнародне співробітництво Банк завершив процедуру відбору та став партнером Німецько. Українського фонду (НУФ). Між Міжнародне співробітництво Банк завершив процедуру відбору та став партнером Німецько. Українського фонду (НУФ). Між НУФ та ПАТ «МІБ» було підписано угоду про партнерство і співробітництво. З підписанням такої угоди стало можливим отримання Банком від НУФ довгострокових фінансових ресурсів для збільшення обсягів кредитування вітчизняних мікро-, малих та середніх підприємств. 8

Платіжні картки Банк є учасником: • Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) • Міжнародної Платіжні картки Банк є учасником: • Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) • Міжнародної платіжної системи VISA International. Банк, зокрема, пропонує безконтактні картки з використанням технології Visa pay. Wave та неперсоніфіковані картки Visa Instant. Картки VISA, емітовані ПАТ «МІБ» , є чиповими незалежно від класу картки, що значно підвищує ступінь їхнього захисту. На сайті Банку запроваджено послугу миттєвих переказів грошових коштів з однієї платіжної картки на іншу. Банк постійно розширює власну та партнерську мережу банкоматів по обслуговуванню платіжних карток. 9

Грошові перекази Банк забезпечує здійснення грошових переказів фізичних осіб з використанням наступних міжнародних систем: Грошові перекази Банк забезпечує здійснення грошових переказів фізичних осіб з використанням наступних міжнародних систем: • «Western Union» , • «Money. Gram» , • «Анелік» , • «Intel Express» , • «Лидер» . ПАТ «МІБ» постійно розширює географію грошових переказів та перелік валют, у яких можливе їх здійснення. 10

Членство в організаціях Банк є членом наступних організацій: • Асоціація українських банків (АУБ) • Членство в організаціях Банк є членом наступних організацій: • Асоціація українських банків (АУБ) • Німецько-Український Фонд (НУФ) • S. W. I. F. T. , Асоціація «Укр. СВІФТ» • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб • Державна іпотечна установа • ПАТ «Фондова біржа ПФТС» • ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» • Асоціація «Українські фондові торговці» 11

Рейтинг Банку Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» присвоїло довгостроковий кредитний рейтинг Банку за Національною рейтинговою шкалою Рейтинг Банку Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» присвоїло довгостроковий кредитний рейтинг Банку за Національною рейтинговою шкалою на рівні ua. BBВ+ (інвестиційний клас), прогноз – стабільний. Зовнішнім аудитором ПАТ «МІБ» є міжнародна аудиторська компанія BDO. 12

Наші контакти Адреса Головного офісу: Україна, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16 Сайт: www. Наші контакти Адреса Головного офісу: Україна, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16 Сайт: www. ii-bank. com. ua Телефон: (044) 351 -79 -00, (044) 364 -74 -90; факс (044) 351 -79 -01 E-mail bank@ii-bank. com. ua код Банку – 380582, код ЄДРПОУ – 35810511 S. W. I. F. T. код – IINBUAUK; код Reuters Dealing – IINB. Інформацію про Банк представлено на сторінці довідника Bankers’ Almanac www. bankersalmanac. com. 13

Відділення Банку Наші Відділення: м. Київ • Відділення «Київська обласна дирекція» ПАТ “МІБ” Адреса: Відділення Банку Наші Відділення: м. Київ • Відділення «Київська обласна дирекція» ПАТ “МІБ” Адреса: 03038, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 2/1 «А» , тел. 044 593 -74 -90 • Відділення «Київська регіональна дирекція» ПАТ “МІБ” Адреса: 04053, м. Київ, вул. Воровського, 9, тел. 044 593 -97 -38 Відділенню «Київська регіональна дирекція» ПАТ «МІБ» підпорядковано 5 відділень в м. Києві м. Вінниця та Вінницька область • Відділення «Вінницька регіональна дирекція» ПАТ “МІБ” Адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Пирогова, 39, тел. 0432 50 -79 -50 Відділенню «Вінницька регіональна дирекція» ПАТ «МІБ» підпорядковано 5 відділень в м. Вінниця та Вінницькій області м. Одеса та Одеська область • Відділення «Одеська регіональна дирекція» ПАТ “МІБ” Адреса: 65007, м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 12, тел. 048 705 -30 -55 Відділенню «Одеська регіональна дирекція» ПАТ «МІБ» підпорядковано 1 відділення в Одеській області м. Черкаси • Відділення «Черкаська регіональна дирекція» ПАТ “МІБ” Адреса: 18007, м. Черкаcи, вул. Хрещатик, 190, тел. 0472 52 -01 -30 м. Львів • Відділення «Львівська регіональна дирекція» ПАТ “МІБ” Адреса: 79071, м. Львів, вул. Щирецька, 36, тел. 032 295 -15 -07 Більш детальну інформацію про відділення можна отримати на сайті Банку http: //www. ii-bank. com. ua 14