Скачать презентацию Проучване нивото на финансова грамотност и нуждата от Скачать презентацию Проучване нивото на финансова грамотност и нуждата от

d7a5234f142baf1940cbff5204de4081.ppt

  • Количество слайдов: 34

Проучване нивото на финансова грамотност и нуждата от финансово обучение Марио Каменов Директор на Проучване нивото на финансова грамотност и нуждата от финансово обучение Марио Каменов Директор на Център за продължаващо и професионално обучение към Висше училище по застраховане и финанси www. vuzf. bg

www. vuzf. bg FINALIST FINAncial LIteracy STimulation България Гърция Германия Кипър Франция www. finalist-project. www. vuzf. bg FINALIST FINAncial LIteracy STimulation България Гърция Германия Кипър Франция www. finalist-project. eu PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg Предварително проучване на инициативите в България насочени към повишаване на финансовата www. vuzf. bg Предварително проучване на инициативите в България насочени към повишаване на финансовата грамотност РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО Формиране на извадката Методи на изследването Икономическа грамотност Финансова грамотност Въпроси зададени само на българските потребители Изводи PER ASPERA AD ASTRA

Предварително проучване на инициативите в България насочени към повишаване на финансовата грамотност www. vuzf. Предварително проучване на инициативите в България насочени към повишаване на финансовата грамотност www. vuzf. bg • Никаква специална програма или план, целящи да заздравят финансовата грамотност на населението не е предвидена в България • Основният фактор за предоставяне на обучение и повишаване на осведомеността по финансовите въпроси, е Комисията за финансов надзор PER ASPERA AD ASTRA

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО www. vuzf. bg Формиране на извадката – Процес на формиране и РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО www. vuzf. bg Формиране на извадката – Процес на формиране и персонална характеристика на участниците в извадката Age Gender Sample UP TO 24 8. 03% 16% 25 - 34 21. 40% 18% 35 - 49 29. 77% 32. 78% 8. 03% Male 40. 47% 48% Female 59. 53% 52% 24% 65 + Eurostat 25% 50 - 64 Sample Eurostat 17% PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg Еducation Employment Respons Percent Respons Total Employed in the public sector www. vuzf. bg Еducation Employment Respons Percent Respons Total Employed in the public sector 33. 78% 101 Employed in the private sector 36. 45% 109 Self-employed 3. 34% 10 Currently unemployed 8. 03% 14. 05% 1. 67% 2. 34% 0. 33% 1 11 Secondary education 46. 49% 139 Higher education 49. 16% 147 No reply 0. 67% 2 7 No reply 3. 68% 5 Other Primary education 42 Retired from private sector Respons Total 24 Retired from public sector Respons Percent Personal status Response Percent Respons Total Married, no children 7. 02% 21 Married with children 64. 21% 192 Single parent 7. 02% 21 Single 16. 05% 48 Other 5. 69% 17 PER ASPERA AD ASTRA

Методи на изследването www. vuzf. bg Под формата на интервю Попълване на въпросник състоящ Методи на изследването www. vuzf. bg Под формата на интервю Попълване на въпросник състоящ се от две части – “Икономическа грамотност” и “Финансова грамотност” с общо 30 въпроса Проблем с малкото или никакво разбиране на целите на проучването от страна на потребителите !!! PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg Резултати от проучването – Икономическа грамотност PER ASPERA AD ASTRA www. vuzf. bg Резултати от проучването – Икономическа грамотност PER ASPERA AD ASTRA

Consumers’ role in determining production of goods and services www. vuzf. bg In your Consumers’ role in determining production of goods and services www. vuzf. bg In your country, who determines what goods and services should be produced? Response Percent Response Total Producers and government 41. 14% 123 Consumers and government 5. 02% 15 Producers, consumers and government 45. 15% 135 Dont know 8. 36% 25 No reply 0. 33% 1 PER ASPERA AD ASTRA

Purchasing decisions www. vuzf. bg When deciding which of two items to purchase, one Purchasing decisions www. vuzf. bg When deciding which of two items to purchase, one should always: Response Percent Response Total Choose the item that costs less 14. 72% 44 Choose an item after comparing the costs and benefits of both items 41. 47% 124 Choose the item with the greatest benefits 43. 14% 129 Dont know 0. 33% 1 No reply 0. 33% 1 PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg If the price of beef doubled and the price of poultry www. vuzf. bg If the price of beef doubled and the price of poultry stayed the same, people would most likely buy: Response Percent Response Total More poultry and less beef 81. 61% 244 Less poultry and more beef 2. 68% 8 The same amount of poultry and beef 8. 36% 25 Dont know 5. 69% 17 No reply 1. 67% 5 PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg If your country stopped importing electric appliances from abroad, who would www. vuzf. bg If your country stopped importing electric appliances from abroad, who would be most likely to benefit? Response Percent Response Total Appliances manufacturers in other countries 5. 69% 17 Appliances manufacturers in your country 78. 93% 236 Consumers in your country 7. 36% 22 Dont know 7. 02% 21 No reply 1. 00% 3 PER ASPERA AD ASTRA

Money and inflation www. vuzf. bg Which of the following statements about the functions Money and inflation www. vuzf. bg Which of the following statements about the functions of money is correct? Response Percent Response Total Money holds its value well in times of inflation 0. 33% 1 Money makes it more difficult to save 23. 08% 69 Money makes buying and selling goods and services easier 67. 22% 201 Dont know 8. 03% 24 No reply 1. 34% 4 PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg The cost of borrowing money is measured by the: Response Percent www. vuzf. bg The cost of borrowing money is measured by the: Response Percent Response Total Annual percentage rate of interest 61. 87% 185 Amount of downpayment 16. 05% 48 Monthly payment 8. 70% 26 Dont know 12. 04% 36 No reply 1. 34% 4 PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg Which of the following types of investments has the greatest risk www. vuzf. bg Which of the following types of investments has the greatest risk of losing value due to inflation? Response Percent Response Total Buying stocks in the stock market 5. 35% 16 Keeping your savings as cash hidden in a mattress 75. 25% 225 Investing in money market mutual funds 5. 69% 17 Dont know 11. 71% 35 No reply 2. 01% 6 PER ASPERA AD ASTRA

Government finances and the stock market functions www. vuzf. bg When the government's expenditures Government finances and the stock market functions www. vuzf. bg When the government's expenditures for a year are greater than its revenue for that year, the difference is known as: Response Percent Respons Total A budget surplus 2. 01% 6 The national debt 6. 02% 18 A budget deficit 81. 94% 245 Dont know 8. 36% 25 No reply 1. 67% 5 PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg The stock market is an example of an institution that exists www. vuzf. bg The stock market is an example of an institution that exists to help people achieve their goals. The existence of the stock market: Response Percent Response Total Brings people who want to buy stocks together with those who want to sell stocks 58. 19% 174 Results in an increase in the price of stocks 9. 36% 28 Helps predict stock earnings 15. 72% 47 Dont know 15. 38% 46 No reply 1. 34% 4 PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg Резултати от проучването – Финансова грамотност Забележка: За следващите два въпроса www. vuzf. bg Резултати от проучването – Финансова грамотност Забележка: За следващите два въпроса резултатите са представени с индекс който отразява съотношението на хората който добре разбират посочените продукти и хората който не ги разбират или ги разбират малко. Съответно ако индексът е по-голям от 1 показва, че хората който разбират продуктите са повече и обратното. PER ASPERA AD ASTRA

Information on financial products and services www. vuzf. bg For the financial products and/ Information on financial products and services www. vuzf. bg For the financial products and/ or services that you use, please indicate how well you know about the fees and charges that apply. Percentage of people who gave the answer “Not Used” Index of knowledge Superannuation 56. 52 % 0, 71 Telephone banking 69. 23 % 0, 33 Shares 64. 21 % 0, 52 Internet banking 68. 22 % 0, 95 Term deposits 41. 4 % 2, 40 Non-mortgage loans 32. 77 % 2, 83 Bank accounts 30. 1 % 3, 04 ATMs 29. 1 % 4, 05 Mortgages 60. 87 % 0, 70 Credit cards 39. 13 % 2, 93 PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg How well do you understand the financial records that you probably www. vuzf. bg How well do you understand the financial records that you probably receive for particular financial product/ service? Percentage of people who gave the answer “Not Received”” Index of understandin g Superannuation 59. 2 % 0, 96 Insurance 43. 48 % 2, 11 Telephone banking 68. 22 % 0, 59 Shares 60. 86 % 0, 59 Internet banking 66. 89 % 0, 80 Term deposits 42. 81 % 2, 70 Non-mortgage loans 34. 11 % 3, 40 Bank accounts 31. 77 % 2, 85 ATMs 31. 77 % 4, 14 Mortgages 59. 53 % 0, 87 Credit cards 40. 13 % 2, 40 PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg How much is your knowledge and understanding of financial products and www. vuzf. bg How much is your knowledge and understanding of financial products and the mechanisms of the economy and finance? Response Percent Response Total 11. 39% 58 Did not actively seek information on finance, because of the impression that finance was a complicated subject 19. 26% 98 Do not know how to obtain accurate information on finance. 15. 72% 80 Not enough accurate information easy to understand available on financial products. 25. 74% 131 Even though I gather information, a lot of it is hard to understand. 26. 52% 135 1. 38% 7 Can get along without any financial knowledge. No reply PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg What are your views about the information on financial products and www. vuzf. bg What are your views about the information on financial products and or services provided by various organisations and companies? Response Percent Response Total Useful enough to gain knowledge on financial products and the mechanisms of the economy and finance, by reading pamphlets and searching into Web sites 10. 37% 31 The content of information is rather difficult and hard to follow 25. 75% 77 Have got the impression that a lot of information is actually written in the interest of financial institutions 43. 14% 129 Have not seen much information 19. 40% 58 No reply 1. 34% 4 PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg What type of information would you like to have? Response Percent www. vuzf. bg What type of information would you like to have? Response Percent Response Total Deposits and savings 16. 12% 99 Stocks 9. 45% 58 Bonds (public and corporate) 5. 05% 31 Pensions 14. 17% 87 Insurance 11. 40% 70 Tax, such as inheritance tax 11. 56% 71 Loans and credit 21. 50% 132 Want nothing in particular 10. 42% 64 No reply 0. 33% 2 PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg What are at present your main sources of information and knowledge www. vuzf. bg What are at present your main sources of information and knowledge on finance? Response Percent Response Total Explanations by financial institutions counter staff and sales people 22. 09% 144 Product brochures of financial institutions 13. 65% 89 Books 1. 84% 12 15. 64% 102 13. 65% 89 Internet surfing 8. 13% 53 Conversations with family members and/or friends 20. 86% 136 Pamphlets and seminars of organisations that are not connected to any particular industry 2. 76% 18 Lessons and/or lectures at schools 0. 77% 5 No reply 0. 61% 4 TV programmes, newspaper and magazine articles (excluding advertisements) Advertisements on TV, in newspapers and magazines PER ASPERA AD ASTRA

Provisions for retirement www. vuzf. bg Provisions for retirement www. vuzf. bg "I have worked out how much I will need to save for my retirement". Indicate whether you strongly agree, disagree or strongly disagree with this statement. Response Percent Response Total Strongly agree 12. 37% 37 Agree 21. 74% 65 Disagree 36. 12% 108 Strongly disagree 26. 42% 79 3. 34% 10 No reply PER ASPERA AD ASTRA

The consumer and the banks www. vuzf. bg Under which of the following circumstances The consumer and the banks www. vuzf. bg Under which of the following circumstances would it be financially beneficial to you to borrow money to buy something now and repay it with future income? Response Percent Response Total When you really need a 2 -week vacation; 11. 04% 33 When some clothes you like go on sale; 11. 71% 35 27. 76% 83 46. 49% 139 Dont know 0. 00% 0 No reply 3. 01% 9 When the interest on the loan is greater than the interest you get on your savings; When you need to buy a car in order to get a much better paying job. PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg Резултати от проучването – въпроси зададени само на българските потребители PER www. vuzf. bg Резултати от проучването – въпроси зададени само на българските потребители PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg Когато избирате финансова институция, кое определя избора Ви на първо място? www. vuzf. bg Когато избирате финансова институция, кое определя избора Ви на първо място? Response Percent Response Total Препоръка от познат 35. 12% 105 Репутацията на институцията 43. 81% 131 Местоположението 6. 69% 20 Не правя разлика 9. 36% 28 Без отговор 5. 02% 15 PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg Когато избирате финансов продукт/услуга, кое определя избора Ви на първо място? www. vuzf. bg Когато избирате финансов продукт/услуга, кое определя избора Ви на първо място? Response Percent Respons Total Лихвените равнища; 36. 79% 110 Условията на ползване; 32. 78% 98 Размера на таксите; 13. 38% 40 Не зная. 11. 71% 35 Без отговор 5. 35% 16 PER ASPERA AD ASTRA

Изводи www. vuzf. bg Главни пропуски: пенсионното и социалното осигуряване начините за инвестиране влиянието Изводи www. vuzf. bg Главни пропуски: пенсионното и социалното осигуряване начините за инвестиране влиянието на инфлацията Данъците Потребителите в България не са съвсем уверени при набавянето на акуратна и навременна финансова информация, която би им била от полза. Дори и клиенти на банкови услуги не разбират добре условията по продуктите, които ползват и съответно не знаят как да се възползват от тях, така че да извлекат максимална полза. PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg Съществува и известна степен на недоверие към финансовите институции, въпреки че www. vuzf. bg Съществува и известна степен на недоверие към финансовите институции, въпреки че повечето анкетирани потребители се уповават на репутацията на институциите. Потребителите се доверяват повече на информация предадена “от уста на уста” PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg Липсата на подходящи програми и политика към повишаване грамотността на възрастните www. vuzf. bg Липсата на подходящи програми и политика към повишаване грамотността на възрастните в България, като и резултатите от проучването, налагат мнението, че обучение, имащо за цел да повиши финанансовата грамотност, е нужно за българските потребители, за да могат да бъдат активни потребители, които правят информиран и интелигентен избор, който да им гарантира сигурност за тях и техните семейства. PER ASPERA AD ASTRA

TRAINING MODULES www. vuzf. bg How do markets function Consumers and the Banks Consumers TRAINING MODULES www. vuzf. bg How do markets function Consumers and the Banks Consumers and the State Social Insurance - Providing for our health and pension Money. Care - Take care of your money! Household budgeting Social Insurance in Bulgaria - Providing for our health and pension PER ASPERA AD ASTRA

www. vuzf. bg At your disposal MARIO KAMENOV Director Centre for continuing and vocational www. vuzf. bg At your disposal MARIO KAMENOV Director Centre for continuing and vocational training VUZF University Tel. : + 359 2 4015820 Fax: +359 2 4015821 Mobile: + 359 888 415144 E-mail: [email protected] bg PER ASPERA AD ASTRA