Скачать презентацию PROTECTIA CONSUMATORULUI REALIZAT DE Prof Toma Eugenia Скачать презентацию PROTECTIA CONSUMATORULUI REALIZAT DE Prof Toma Eugenia

3d39442dfa89b8e96fdf8d5f6eef4909.ppt

  • Количество слайдов: 50

PROTECTIA CONSUMATORULUI REALIZAT DE : Prof. Toma Eugenia PROTECTIA CONSUMATORULUI REALIZAT DE : Prof. Toma Eugenia

CE ACTE NORMATIVE PROTEJEAZA CONSUMATORII n n n Legea 296/2004 Codul consumului Legea 449/2003 CE ACTE NORMATIVE PROTEJEAZA CONSUMATORII n n n Legea 296/2004 Codul consumului Legea 449/2003 Vânzarea produselor şi garanţiilor asociate HG 1553/2004 Modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorului. Hotărârea de Guvern nr. 748/2007 Legea 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte Ordonanţa de Urgenţă nr. 174/2008

Scopul acestui material n n n să prezinte principalele aspecte ale actelor normative amintite; Scopul acestui material n n n să prezinte principalele aspecte ale actelor normative amintite; să ofere consumatorilor cunoştinţe suficiente, care să le permită abordarea agenţilor economici şi să încerce să soluţioneze problemele în cazul produselor cu defecte sau în cazul serviciilor necorespunzatoare; Să fie o sursă utilă de informaţii şi sfaturi pentru a rezolva o serie din reclamaţiile obişnuite ale consumatorilor; să informeze consumatorul că poate solicita o consultaţie juridică competentă dacă totuşi a suferit o vătămare a sanătăţii sau o pagubă din cauza unor produse cu defecte sau a unor servicii necorespunzatoare.

GLOSAR DE DEFINIRE A TERMENILOR n n n PRODUS reprezintă un bun, un serviciu GLOSAR DE DEFINIRE A TERMENILOR n n n PRODUS reprezintă un bun, un serviciu şi/sau o facilitate care este destinată sau care interesează, în principal, copiii. PUBLICITATE sau marketing destinat copiilor reprezintă comunicarea targetată pe copii, prin intermediul temei, imaginilor şi limbajul folosit. COPIL înseamnă orice băiat sau fată, în perioada de la naştere, până la vârsta de 12 ani. BRAND este numele şi/sau simbolul a cărui intenţie este aceea de a se identifica perfect cu produsul sau serviciul unei companii. SUPORT MEDIA reprezintă canalul, mijlocul, mediul fizic prin intermediul căruia mesajul sau informaţia parcurge distanţa de la sursă la destinatar. Suportul media include, dar nu se limitează la televiziune, radio, internet, presă scrisă, cinema, publicitate stradală, promoţii directe sau orice modalităţi de diseminare a informaţiei.

PRINCIPII ETICE GENERALE MARKETINGULUI PRODUSELOR ALIMENTARE ŞI BĂUTURILOR NALCOOLICE n n Comunicarea se va PRINCIPII ETICE GENERALE MARKETINGULUI PRODUSELOR ALIMENTARE ŞI BĂUTURILOR NALCOOLICE n n Comunicarea se va face întotdeauna în spiritul adevărului şi se va evita inducerea în eroare a consumatorului; Practicile de marketing se vor desfăşura doar respectând legislaţia naţională, cea a Uniunii Europene, precum şi deciziile autorităţilor naţionale şi locale; Practicile de marketing şi publicitate se vor desfăşura în spiritul respectului faţă de valorile etice ale societăţii; Acestea nu vor submina, în niciun fel demnitatea umană prin diminuarea şi discreditarea unor persoane sau grupuri de persoane datorită apartenenţei sociale, rasiale, etnice, religioase, sex, vârstă, trăsături fizice sau psihice, trasături de personalitate.

OPC IN ROMANIA principalul organism guvernamental cu rol în protecţia CONSUMATORULUI este OFICIUL PENTRU OPC IN ROMANIA principalul organism guvernamental cu rol în protecţia CONSUMATORULUI este OFICIUL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR (O. P. C. ) n OBIECTIVUL său PRINCIPAL îl reprezintă realitatea POLITICII GUVERNAMENTALE în domeniul PROTECTIEI VIETII, SANATATII, SECURITATII SI INTERESELOR LEGITIME ALE CONSUMATORILOR, ASIGURAND: - Urmărirea respectării DISPOZITIILOR LEGALE referitoare la PROTECTIA CONSUMATORILOR, CALITATEA PRODUSELOR SI SERVICIILOR; - Verificarea respectării STANDARDELELOR OBLIGATORII de către AGENTII ECONOMICI; - LEGALITATEA SI UTILIZAREA CORECTA a mijloacelor de măsurare ; - constatarea unor CONTRAVENTII şi APLICAREA DE AMENZI; - desfăşurarea unor ACTIVITATI DE INFORMARE, CONSILIERE SI EDUCARE A CONSUMATORILOR. n

SUPRAVEGHEREA PE PIATA A PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE CATRE O. P. C. n SE SUPRAVEGHEREA PE PIATA A PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE CATRE O. P. C. n SE REALIZEAZA IN 2 MODURI PRIN INSPECTII PERIODICE INOPINANTE. n CA URMARE A UNOR SESIZARI SI RECLAMATII DIN PARTEA CONSUMATORILOR. n

PRINCIPII ETICE PENTRU MARKETINGUL PRODUSELOR ALIMENTARE ŞI AL BĂUTURILOR NEALCOOLICE PENTRU COPII Alimentaţia zilnică PRINCIPII ETICE PENTRU MARKETINGUL PRODUSELOR ALIMENTARE ŞI AL BĂUTURILOR NEALCOOLICE PENTRU COPII Alimentaţia zilnică a copiilor se axează preponderent pe un regim alimentar cu un exces de calorii, grăsimi saturate, grăsimi hidrogenate, zahăr şi sare. De asemenea, copiii consumă prea puţine fructe, legume, cereale şi vitamine. Prin urmare, ne confruntăm cu rate ridicate ale obezităţii, având complicaţiile specifice, şi ale bolilor în general. n Alegerile nutriţionale, pe care părinţii şi copiii le fac, depind de numeroşi factori. Studiile arată că unul dintre cei mai importanţi este marketingul direcţionat copiilor. Aceste studii relevă faptul că marketingul atrage atenţia copiilor, le influenţează alegerile şi îi încurajează să-şi influenţeze, la rândul lor, parinţii, pentru a le cumpăra anumite produse. n

Principii etice Cele mai multe regulamente de conduita internă, adoptate voluntar de către producători Principii etice Cele mai multe regulamente de conduita internă, adoptate voluntar de către producători şi de cei care sunt implicaţi în promovare, se concentrează pe alegerea unor tehnici etice. În egală măsură, trebuie să promovăm doar acele alimente şi băuturi care prin calităţile lor sunt sănătoase pentru copii. n In acest scop, ghidul adoptă următorul Criteriu Nutriţional Minimal. Pentru definirea acestuia şi a principiilor etice enunţate au fost studiate lucrări de specialitate, legislaţiile diferitelor ţări, regulamente de conduită etică ale celor mai importanţi producători multinaţionali de alimente şi băuturi ne-alcoolice şi, nu în ultimul rând, Platforma penrtu Dietă, Activitate Fizică şi Sănătate a Comisiei Europene. n

Principii etice n n Nu vom promova produse alimentare şi ne-alcoolice sau branduri copiilor Principii etice n n Nu vom promova produse alimentare şi ne-alcoolice sau branduri copiilor preşcolari (cu vârste mai mici de şapte ani). Vom efectua activităţi de marketing destinate copiilor doar pentru acele produse alimentare şi băuturi care îndeplinesc Criteriul Nutriţional Minimal, definit în acest cod etic. Nu vom promova companii şi/sau branduri ale caror produse alimentare sau băuturi ne-alcoolice, în proportie de peste 50%, nu îndeplinesc Criteriul Nutriţional Minimal pe niciun suport media adresat special copiilor, sau o companie a cărei audienţă preconizată este formată din copii sub 12 ani, în proporţie de peste 50%. Recunoastem rolul principal pe care parinţii îl au în deciziile luate de către copii, fapt pentru care în practicile de marketing nu vom submina autoritatea acestora. Nu vom încuraja sau influenţa copiii pentru a-şi impune dorinţele şi preferinţele in cumpărarea produselor alimentare sau a băuturilor ne-alcoolice.

Principii etice Pentru suporturile media: televiziune, radio, cinema nu vom face publicitate şi/sau promoţii Principii etice Pentru suporturile media: televiziune, radio, cinema nu vom face publicitate şi/sau promoţii acelor produse care nu îndeplinesc Criteriul Nutriţional Minimal în emisiunile, programele sau grilele de programe special concepute pentru copii sau a căror audienţă preconizată este, în proporţie de peste 50%, alcatuită din copii sub 12 ani. n Nu vom face reclamă produselor care nu îndeplinesc Criteriul Nutriţional Minimal în presa scrisă adresata special copiilor sau acelor părţi din presa destinată copiilor. n Nu vom sponsoriza niciun tip de suporturi media care promovează în programele, emisiunile sau materialele destinate copiilor sau a căror audienţă preconizată este compusă, în proporţie de peste 50% din copii, produse care nu îndeplinesc Criteriul Nutriţional Minimal. n

Principii etice Nu vom plasa reclame şi/sau promoţii ale unor produse care nu îndeplinesc Principii etice Nu vom plasa reclame şi/sau promoţii ale unor produse care nu îndeplinesc Criteriul Nutriţional Minimal, pe pagini de internet sau blog-uri destinate copiilor sau ai căror utlizatori sunt, în proporţie de peste 50%, copii sub 12 ani. n Nu vom face publicitate prin imprimarea unor branduri, logo-uri, nume, imagini ale unor personaje sau personalităţi consacrate, reale sau fictive care reprezintă companii ale căror produse, în proporţie de peste 50%, nu îndeplinesc Criteriul Nutriţional Minimal. n Nu vor fi folosite personaje reale şi fictive şisau celebrităţi din televiziune, filme, desene animate, jocuri video, sport, muzică, istorie etc, pentru a face reclamă, decât pentru produse care îndeplinesc Criteriul Nutriţional Minimal. n Nu vom încorpora nume sau simboluri de produse care nu îndeplinesc Criteriul Nutriţional Minimal sau de branduri ale căror produse, în proporţie de peste 50%, nu îndeplinesc Criteriul Nutriţional Minimal , în cărţi, jucării şi jocuri (inclusiv jocuri electronice, video, pe calculator şi pe internet) destinate copiilor sub 12 ani. n

Ce este calitatea? n Ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, Ce este calitatea? n Ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă aptitudinea de a satisface, conform destinaţiei acestuia, necesităţile explicite sau implicite.

Ce este un produs sigur? Produsul care, folosit in conditii normale sau previzibile, nu Ce este un produs sigur? Produsul care, folosit in conditii normale sau previzibile, nu prezinta riscuri sau care prezinta riscuri minime, ţinând seama de întrebuinţarea acestuia; n Riscul se consideră acceptabil şi compatibil cu un grad înalt de protecţie pentru siguranţa şi sănătatea consumatorilor, în funcţie de urmatoarele aspecte: a. caracteristicile produsului, ale ambalării şi ale instrucţiunilor de montaj şi întreţinere; b. efectul asupra altor produse, împreună cu care acesta poate fi folosit; c. modul de prezentare a produsului, etichetarea, instrucţiunile de folosire şi orice alte indicaţii şi informaţii furnizate de producător; d. categoria de consumatori expusă riscului prin folosirea produsului. n

Rolul Protecţiei Consumatorului n Asigură accesul nemijlocit la : - notificările produselor periculoase, - Rolul Protecţiei Consumatorului n Asigură accesul nemijlocit la : - notificările produselor periculoase, - anunţurile de interes public, - proiectele de lege afişate pentru consultare publică, precum şi o mare parte din legislaţia în domeniu, n informatii despre asociaţii de consumator.

Legislatie Produse alimentare n n n Generale Etichetare produse alimentare Carne, peste şi ouă Legislatie Produse alimentare n n n Generale Etichetare produse alimentare Carne, peste şi ouă Sare şi oţet Apă minerală, apă îmbuteliată Lapte şi grăsimi tartinabile Vin şi băuturi spirtoase Făină de grâu, ulei vegetal, maioneze şi produse de cacao şi ciocolată Miere şi zahăr Suplimente alimentare şi plante medicinale şi aromatice Legume şi fructe Comercializare produse, servicii alimentaţie publică

CONSUMATORUL are nouă DREPTURI FUNDAMENTALE CONSUMATORUL are nouă DREPTURI FUNDAMENTALE " DREPTURI LA SATISFACEREA CERINTELOR ESENTIALE DE VIATA” drepturi la bunuri si servicii caer garanteza supravietuirea n " DREPTUL LA SIGURANTA”: - dreptul de a fi protejat impotriva produselor, proceselor sau serviciilor care pun in pericol sanatatea sau viata oamenilor. n " DREPTUL DE A FI INFORMAT”: - dreptul de a avea elemente necesare pentru a lua o decizie, pentru a face o alegere. n

DREPTURILE CONSUMATORULUI DREPTURILE CONSUMATORULUI " DREPTUL DE A FII PROTEJAT IMPOTRIVA INFORMATIEI, PUBLICITATII, ETICHETARII” sau a altor practice frauduloase, inselatoare sau false. n " DREPTUL DE A ALEGE”: - adica dreptul de a avea acces la o varietate de produse si servicii, la preturi stabilite pe baza concurentei. n " DREPTUL DE A FI ASCULTAT”: - se refuza la posibilitatea consumatorilor de a-si exprima nemultumirile legitime referitoare la bunuri si servicii si la conditiile de cumparare ale acestora. n

DREPTURILE CONSUMATORULUI DREPTURILE CONSUMATORULUI " DREPTUL LA DESPAGUBIRE”: - cuprinde dreptul rezolvarii echitabile a revendicarilor justificate. n " DREPTUL LA EDUCARE”: - dreptul de a obtine cunostintele si abilitatile prime car 4 e se formeaza unui consumator informat. n " DREPTUL LA UN MEDIU AMBIANT SANATOS”: - dreptul la un mediu natural care sa imbunatateasca ceea ce se defineste drept "calitatea vietii". n

CONSUMATORII AU DREPTUL DE A FI INFORMATI, DUPA CAZ, DESPRE: n n n n CONSUMATORII AU DREPTUL DE A FI INFORMATI, DUPA CAZ, DESPRE: n n n n n • Termenul de garantie • Termenul de valabilitate/Data limita de consum • Data durabilitatii minimale • Durata medie de utilizare • Instructiuni de utilizare • Avertizari impotriva utilizarii necorespunzatoare • Mod de instalare • Conditii de garantie Informatiile trebuie sa fie redactate in limba romåna, indiferent de tara de origine a produsului.

INCALCARILE SUNT DETERMINATE DE O SERIE DE CAUZE: n n n 1. COMERCIALIZAREA de INCALCARILE SUNT DETERMINATE DE O SERIE DE CAUZE: n n n 1. COMERCIALIZAREA de PRODUSE care prezintă ABATERI de la CARACTERISTICILE CALITATIVE sau care pot pune în PERICOL VIATA; 2. SANATATEA SAU SECURITATEA CONSUMATORILOR; 3. COMERCIALIZAREA de PRODUSE FALSIFICATE SAU CONTRA FACUTE; 4. PASTRAREA şi DEPOZITAREA PRODUSELOR destinate COMERCIALIZARII în condiţii care NU ASIGURA MENTINEREA CARACTERISTICILOR DE CALITATE ale acestora; 5. COMERCIALIZAREA PRODUSELOR cu ELEMENTE DE IDENTIFICARE INCOMPLETE; 6. PREZENTAREA prin PUBLICITATE, în prospecte, cataloage, MASSMEDIA, etc. , a altor valori ale CARACTERISTICILOR PRODUSELOR SAU SERVICIILOR, decât cele reale.

CUM ÎTI REZOLVI PROBLEMELE? n Dupa ce te-ai informat ce drepturi ai, este necesar CUM ÎTI REZOLVI PROBLEMELE? n Dupa ce te-ai informat ce drepturi ai, este necesar sa faci o serie de pasi pentru rezolvarea problemei tale. n Daca poti, opreste imediat utilizarea bunurilor, nu lua nici o decizie care ar putea amplifica problema. Verifica daca exista in realitate o problema - daca instructiunile au fost livrate impreuna cu bunurile, citeste-le cu aten]ie. Fii sigur ca defectul nu a fost cauzat de utilizarea necorespunzatoare, un accident sau de nefolosirea instructiunilor primite. Verifica daca ai o perioada de garantie si daca produsul se mai afla inca in termenul de garantie. Daca poti strânge împreună toate documentele de garanţie, instrucţiunile de utilizare sau pliantele care au însoţit produsele sau serviciile. Păstreaz`-le într-un loc sigur. n n

CUM ÎTI REZOLVI PROBLEMELE? n n n Nu solicita un lucru pe care nu CUM ÎTI REZOLVI PROBLEMELE? n n n Nu solicita un lucru pe care nu eşti îndreptăţit să-l obţii. Dacă nu poţi merge direct la agentul economic, şi poţi telefona, trimite un e-mail sau o scrisoare. Îi prezinţi pe scurt problema şi stabiliţi o nouă întâlnire. Dacă nu ai un document de garanţie, vei avea nevoie de o dovadă de cumpărare. Dacă nu ai luat bonul de cumpărare, utilizează ca dovadă cardul de credit, un voucher (confirmare de plat`) sau cotorul cecului cu care ai plătit. ţine minte: depinde de tine să indici locul şi perioada de cumpărare a bunurilor. După ce te-ai informat ce drepturi ai, este necesar să faci o serie de paşi pentru rezolvarea problemei tale.

Acum este necesar să contactezi direct agentul economic şi să-i prezinţi problema. • În Acum este necesar să contactezi direct agentul economic şi să-i prezinţi problema. • În cazul articolelor de dimensiuni reduse şi a serviciilor din zone apropiate mergi direct la agentul economic. • Ia cu tine bunurile şi orice document însoţitor, fie de garanţie, fie o dovadă de cumpărare. • Solicită să stai de vorbă cu managerul sau cu patronul. • Explică-i problema ta, fii calm, dar ferm. Explică în mod clar dacă doreşti rambursarea contravalorii, înlocuirea produsului, remedierea, refurnizarea serviciului sau despăgubiri prin justiţie. • Nu uita, poţi fi îndreptăţit la rambursarea contravalorii, înlocuirea sau repararea bunului, plus compensare. • Poţi fi, de asemenea, îndreptăţit la înlocuirea sau rambursarea contravalorii şi în cazul în care remedierea este necorespunzătoare.

UNDE SE POT ADRESA CONSUMATORII PENTRU CONSULTAŢII ŞI SPRIJIN? n Ministerul Mediului şi Gospodăririi UNDE SE POT ADRESA CONSUMATORII PENTRU CONSULTAŢII ŞI SPRIJIN? n Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor Autoritate de stat în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor Tel: 021/ 410 02 15 Web: www. mappm. ro n Ministerul Sănătăţii Autoritate publică centrală ce are rol major în supravegherea şi controlul aplicării legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice şi al asigurărilor sociale de sănătate Tel: 021/ 307 25 00 Email: [email protected] ro Web: www. ms. ro

UNDE SE POT ADRESA CONSUMATORII PENTRU CONSULTAŢII ŞI SPRIJIN? n Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară UNDE SE POT ADRESA CONSUMATORII PENTRU CONSULTAŢII ŞI SPRIJIN? n Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Instituţie publică ce se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi ca autoritate a statului în domeniul veterinar şi al siguranţei alimentelor. Tel: 021/ 315 78 75 Email: [email protected] ro n Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu rol de sinteză pentru asigurarea şi coordonarea aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile muncii, solidarităţii sociale, protecţiei sociale şi familiei. Tel: 021/ 313 62 67; 315 85 56 Email: [email protected] Web: www. mmssf. ro

Ghidul Cumpărătorului Isteţ Un Cumparator Istet - Evita Capcanele! n Acest Ghid al Cumpărătorului Ghidul Cumpărătorului Isteţ Un Cumparator Istet - Evita Capcanele! n Acest Ghid al Cumpărătorului Isteţ oferă sfaturi generale despre lucrurile pe care trebuie să le luaţi în considerare înainte să achiziţionaţi bunuri sau servicii, deoarece merită să staţi să vă gândiţi la drepturile dvs. de consumator şi precauţiile pe care trebuie să le luaţi. n Acest ghid oferă doar informaţii generale şi nu trebuie să fie considerat ca o declaraţie completă privind legislaţia din acest domeniu. n Telefonaţi centrului local OJPC sau contactaţi un serviciu alternativ de sprijin pentru consumatori dacă aveţi nevoie de sfaturi mai detaliate. n

Alimente Sănătoase şi Sigure n n n Produsele alimentare trebuie sa fie etichetate încât Alimente Sănătoase şi Sigure n n n Produsele alimentare trebuie sa fie etichetate încât consumatorii sa aibă informaţii privind compoziţia şi valoarea nutritivă a alimentelor precum şi prezenţa aditivilor aritificiali şi aromelor sau a organismelor modificate genetic. NICIODATA să nu cumperi sau să nu consume alimente cu un grad ridicat de perisabilitate dupa termenul limită de expirare. Verificaţi INTOTDEAUNA data de expirare pentru a vă asigura că alimentele vor fi sigure şi nutritive când intenţionaţi să le consumaţi. Verificaţi INTOTDEAUNA lista ingredientelor în cazul în care dumneavoastră sau familia dumneavoastră suferiţi de vreo alergie. Depozitaţi INTOTDEAUNA alimentele conform instrucţiunilor producătorului. Luaţi seama INTOTDEAUNA la instrucţiunile producătorului privind congelerea, decongelarea şi gătirea alimentelor.

Bunuri Contrafăcute n n Comercianţii au obligaţia de a nu comercializa produse contrafăcute dar Bunuri Contrafăcute n n Comercianţii au obligaţia de a nu comercializa produse contrafăcute dar totuşi trebuie să verificaţi dacă produsele întrunesc aşteptările dumneavoastră. Aveţi grijă dacă mărcile scumpe sunt comercializate la preţuri mici sau dacă un comerciant are doar o gamă foarte limitată sau ne-coordonată de produse de lux. Asiguraţi-vă că ştiţi identitatea comerciantului şi că îl puteţi găsi din nou dacă produsele se dovedesc a fi false. RETINETI: unele oferte sunt prea bune pentru a fi adevarate!

Care sunt cele mai comune falsuri? n Imbracaminte de marca- FIRMA, n Ceasuri, n Care sunt cele mai comune falsuri? n Imbracaminte de marca- FIRMA, n Ceasuri, n parfumuri si cosmetice scumpe, Alcoolul n CD-uri, DVD-uri, casete audio si video. n Software computer, cum ar fi jocurile n Parti de vehicole si unelte. n

Cum puteti evita achizitonarea de produse false? n n n Fiti suspiciosi cu chilipirurile; Cum puteti evita achizitonarea de produse false? n n n Fiti suspiciosi cu chilipirurile; Aflati daca aveti garantii sau servicii dupa momentul achizitionarii; Examinati calitatea bunurilor; Verificati etichetele si ambalajul pentru greseli de ortografie si sigle de slaba calitate; Aveti mare grija la produsele achizitionate in piata sau in alte situatii unde poate fi mult mai dificil sa luati legatura cu comerciantul dupa momentul achizitonarii; Trebuie sa va feriti de achizionarea de bunuri false de pe Internet.

De ce ar trebui sa evitati achizitionarea de produse false? n n n Bunurile De ce ar trebui sa evitati achizitionarea de produse false? n n n Bunurile pot fi periculoase – de la cosmetice care pot provoca iritatii ale pielii pana la piese de masina ce pot cauza accidente. Multe dintre bunurile false finanteaza dealerii de droguri si crima organizata – chiar si terorismul. Puteti plati impozite mai mari datorita faptului ca oamenii care fac afaceri de acest gen nu platesc impozite – consumatorii ca dumneavoastra sunt cei care vor plati pentru aceste evaziuni. Puteti sa lasati oamenii din localitatea dumneavoastra fara slujbe deoarece producatorii autorizati nu pot concura cu infractori care produc si comercializeaza falsuri. Daca achizitionati produse false si nu se ridica la nivelul asteptarilor dumneavoastra, nu veti primi servicii sau garantii dupa momentul achizitionarii. Bunurile false priveaza detinatorul dreptului de autor de bani ce pot finanta noi activitati.

Inşelaciuni şi Trucuri n n Toata lumea vrea ceva in schimbul a nimic dar Inşelaciuni şi Trucuri n n Toata lumea vrea ceva in schimbul a nimic dar aveti grija: In fiecare zi, oameni din intreaga Europa sunt victimele multor scamatorii. Aceste scamatorii vin in diferite forme – scrisori, email, telefoane si SMS. Poate sa fie o extragere cu premii sau un castig la loterie neasteptate, sau sansa de a investi intr-un nou program de investitii sau aducator de venituri. In realitatea e mai probabil sa ramaneti in dezavantaj daca raspundeti la asemenea scrisori, si de obicei se intampla ca tocmai cei care nu isi permit sa piarda bani raman fara nimic in buzunare.

Extrageri de premii n n Acestea sunt scrisori care sustin ca ati castigat premiul Extrageri de premii n n Acestea sunt scrisori care sustin ca ati castigat premiul garantat. Ele sunt primite din ce mai mult peste in intreaga Europa si toate cer banii la inceput. - Intrebati-va! – daca intr-adevar ati castigat un premiu, de ce trebuie sa trimiteti bani? Foarte des nu exista nici un premiu sau recompensa sau pretul valoreaza mai putin decat taxa solicitata. n n Trucuri prin telefon si SMS Vi se poate oferi o vacanta si vi se da un numar unde trebuie sa sunati pentru a va ridica “premiul”. Dar daca sunteti atenti, veti observa ca respectivul numar de telefon este in strainatate sau la un tariff scump. Daca sunati, veti vedea ca: - Convorbirea telefonica este extinsa cat de mult posibil - Poate costa foarte multi bani! - Toate vacantele la oferta, daca exista, tind sa depinde de multe conditii care astfel le fac lipsite de valoare pentru marea majoritatea a oamenilor. Daca vi se ofera vreoada o asemenea oportunitate retineti INTOTDEAUNA regula de aur – ceea ce suna prea bine ca sa fie adevarat probabil ca nu este!

Recomandari pentru Cumparaturi On-Line Mai Sigure n n n 1. Fiti atenti cand oferiti Recomandari pentru Cumparaturi On-Line Mai Sigure n n n 1. Fiti atenti cand oferiti detaliile cardului de credit sau debit pe Internet. Verificati intotdeauna daca respectiva companie are un site sigur. 2. Ar fi ideal daca ati putea incerca sa cumparati de la companii cunoscute, cele cu care ati mai avut contacte comerciale inainte sau cele care v-au fost recomandate. 3. Incercati sa obtineti o adresa si un numar de telefon ale companiei, nu doar adresa lor de email. 4. Ca si pentru oricare alt gen de achizitii, verificati si in alte locuri pentru oferte si preturi. 5. Fiti atenti la taxele postale ridicate si alte costuri ascunse, cum ar fi alte taxe si impozite ce trebuie platite, in special daca bunurile sunt trimise din strainatate. 6. Retineti – bunurile care sunt expediate din strainatate dureaza ceva timp pana sunt livrate. Verificati cat timp dureaza si daca este important, stabiliti o data de livrare limita pana la care sa primiti bunurile.

Recomandari 7. Verificati politica respectivei companii de returnare a bunurilor care nu va plac Recomandari 7. Verificati politica respectivei companii de returnare a bunurilor care nu va plac sau asupra carora v-ati razgandit. Din nou, daca vin din strainatate, s-ar putea ca taxa de returnare prin posta sa fie destul de mare. n 8. Privind achizitionarea de produse din afara tarii, retineti ca daca aveti probleme precum bunuri ce prezinta defecte sau probleme cu livrare, s-ar putea sa fie foarte dificil sa va asigurati ca reclamatia dumneavoastra a fost luata in considerare. Contractul dumneavoastra va fi in tara unde se afla agentul economic, si normal ca nu este foarte practic sa actionezi pe cineva in justitie in afara tarii. n 9. Din acest motiv, achizionati doar produse foarte scumpe de la companiile din afara Romaniei, daca le cunoasteti bine – astfel, daca ceva nu merge cum trebuie, va puteti limita riscurile. n 10. Cel mai important, listati comanda dumneavoastra si pastrati clauzele si conditiile ce apar pe website, daca exista vreo problema mai tarziu. n

GARANŢIA n n Produsele ne-alimentare de folosire imediata trebuie sa aiba garantie impotriva defectelor GARANŢIA n n Produsele ne-alimentare de folosire imediata trebuie sa aiba garantie impotriva defectelor de calitate pentru o perioada de 30 de zile de la data vanzarii atat timp cat defectele nu au fost cauzate de utilizarea eronata din partea consumatorului. Acest lucru inseamna ca agentii economici trebuie sa repare defectul, sau daca acest lucru nu este posibil sa ramburseze pretul de achizitie consumatorului. Produsele pentru folosire pe termen lung trebuie sa fie comercializate impreuna cu un certificate de garantie, ce va semnat si stampilat de catre producator si comerciant si apoi sa fie dat consumatorului. Certificatul de garantie trebuie sa defineasca durata perioadei de garantie precum si elementele de identificare ale produsului, perioada medie de utilizare, metodele de oferire a serviciilor de garantie (intretinere, reparatii si inlocuiri), si sa includa numele si adresa unitatii specializate ce va oferi service-ul si alte informatii necesare privind cerintele de service.

Cum trebuie să fie indicat preţul? n n n Comerciantii trebuie sa indice corect Cum trebuie să fie indicat preţul? n n n Comerciantii trebuie sa indice corect preturile si tarifele bunurilor si serviciilor pe care le ofera consumatorilor. Pretul trebuie sa fie in lei intr-o maniera clara, usor de citit si de identificat. Pretul trebuie sa fie indicat prin etichete cu pretul pe sau langa produse sau prin folosirea de liste de preturi sau cataloage. Indicarea preturilor trebuie realizata astfel incat consumatorii sa le poate vizualiza usor la locul vanzarii fara sa trebuiasca sa intrebe. Preturile expuse in vitrina trebuie sa se vada usor fara sa trebuiasca sa intri in spatiul unde sunt comercializate produsele respective. Comerciantul are obligatia de a indica atat pretul de vanzare cat si pretul unitar in anumite circumstante.

Produsele pentru care pretul unitar trebuie indicat Cosmetice & pasta de dinti Produse pentru Produsele pentru care pretul unitar trebuie indicat Cosmetice & pasta de dinti Produse pentru ingrijirea si spalarea parului Luciu, vopsele, lacuri si email Solventi, clei, adezive si vopsele Sticla de fereastra si produse similare Ciment, tencuiala, mortar si nisip Material textil si placi de izolare Produse de gradinarit Combusitibile si uleiuri, lubrifianti lichizi si solizi, antigel Lemn, carbune, cocs si combustibil Fir de lana – natural si sintetic; Mercerie vanduta la metru Mancare pentru animale si pui Coli de aluminiu, polieteilena sau hartie pentru impachetarea alimentelor (la metru sau la cutie) n Tutun pentru pipa sau tigari. n n n n

Ce este paguba? n n n Privind Legea Actuala a Consumului: Paguba este prejudiciul Ce este paguba? n n n Privind Legea Actuala a Consumului: Paguba este prejudiciul creat consumatorilor prin utilizarea unui produs periculos sau a unui produs cu defecte, precum si cel creat de servicii necorespunzatoare furnizate de prestator. Prejudiciul poate fi material, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii, precum si pierderea vietii. Cand se foloseste un produs cu defecte, se considera paguba deterioarea sau distrugerea de bunuri, altele decat produsul cu defecte insusi, pentru singurul motiv ca respectivul bun a fost prevazut pentru utilizare sau consum privat, atat timp cat valoarea pagubei nu este mai putin de 2 milioane de lei. Important: acestia sunt termenii utilizati in Ordonanta de Guvern nr. 21/1992 privind Protectia Consumatorilor.

Ce este paguba? Privind Noua Lege a Consumului Paguba este prejudiciul creat consumatorilor prin Ce este paguba? Privind Noua Lege a Consumului Paguba este prejudiciul creat consumatorilor prin utilizarea unui produs periculos sau a unui produs cu defecte, precum si cel creat de servicii necorespunzatoare furnizate de prestator. n Prejudiciul poate fi material, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii, precum si pierderea vietii. n Important: acestia sunt termenii utilizati in Legea nr 296 privind Codul Consumului ce a intrat in vigoare la 1 Ianuarie 2007. n n

Ce este un produs contrafacut? Orice bun, inclusiv ambalajul acestuia, la care se constata Ce este un produs contrafacut? Orice bun, inclusiv ambalajul acestuia, la care se constata utilizarea fara autorizare a unei marci care este identica cu o marca legal inregistrata, sau produsul care nu poate fi diferentiat in aspectele sale esentiale de un produs de marca, prin care se incalca drepturile prevazute de lege ale detinatorului legal al marcii respective. n Important: acestia sunt termenii utilizati in Legea nr 296 privind Codul Consumului ce a intrat in vigoare la 1 Ianuarie 2007. n

Ce este un produs cu defecte? n Produsul la care modul de prezentare, utilizarea Ce este un produs cu defecte? n Produsul la care modul de prezentare, utilizarea previzibila si data achizitionarii nu ofera siguranta consumatorilor, producand pagube acestora. n Important: acestia sunt termenii utilizati in Ordonanta de Guvern nr. 21/1992 privind Protectia Consumatorilor.

Ce este un produs de folosinta indelungata? n Produsul relativ complex, constituit din piese Ce este un produs de folosinta indelungata? n Produsul relativ complex, constituit din piese si subansambluri, proiectat si construit pentru a putea fi utilizat pe durata medie de utilizare si asupra caruia se pot efectua reparatii sau activitati de intretinere. n Important: acestia sunt termenii utilizati in Ordonanta de Guvern nr. 21/1992 privind Protectia Consumatorilor.

Reţineţi n n n Verificati inainte sa cumparati – Merita intotdeauna sa comparati preturile. Reţineţi n n n Verificati inainte sa cumparati – Merita intotdeauna sa comparati preturile. Uitati-va daca livrarea sau service-ul dupa vanzare sunt incluse in prêt. Nu va lasati pacaliti de oferte cu pret bun doar daca faceti achizitia repede. Verificati intotdeauna ce este scris cu litere mici. Verificati restul dumneavoastra inainte de a parasi magazinul. Daca utilizati un card de credit nu dati numarul de PIN nimanui si nu permiteti nimanui sa vada ce cod introduceti in momentul cand tastati PIN-ul la un bancomat.

RECLAMATIE Pentru a depune o reclamaţie aveţi două opţiuni: n Astfel, vă recomandăm să RECLAMATIE Pentru a depune o reclamaţie aveţi două opţiuni: n Astfel, vă recomandăm să vă adresaţi ANPC Şi direct Oficiului PC din judeţul dvs. . . Jude]ul SUCEAVA Telefon: 0230/530. 876 Email: ojpc. [email protected] ro Adresa: b-dul. George Enescu nr. 2, bl. 7, parter, cod 720196, Suceava n n . . . sau puteţi depune o Reclamaţie online.

TEST n n 1. Vă interesează ce produse cumpăraţi? a) mult b) foarte mult TEST n n 1. Vă interesează ce produse cumpăraţi? a) mult b) foarte mult c) puţin n n 2. Cum trebuie să procedaţi atunci când aţi cumpărat un produs cu termen de valabilitate expirat? a) îl returnaţi vânzătorului b) îl aruncaţi c) mergeţi la Protecţia Consumatorului n n 3. Cum verificaţi valabilitatea unui produs achiziţionat? a) verificăm termenul de valabilitate b) întrebăm vânzătorul c) obserăm atent ambalajul n n 4. Care produse credeţi că sunt mai importante când le achiziţionaţi? a) produsele alimentare b) produsele nealimentare c) toate tipurile de produse

TEST n n 5. Aţi fost pus în situaţia să returnaţi un produs achiziţionat TEST n n 5. Aţi fost pus în situaţia să returnaţi un produs achiziţionat dintr-un magazin? a) da b) nu c) rareori 6. Aţi fost pus în situaţia să returnaţi un produs achiziţionat de la un vânzător neautorizat? n a) da, de mai multe ori n b) rareori n c) nu cumpăr de la vânzători neautorizaţi n n n 7. Ştiţi că eticheta de pe un produs este o sursă importantă de informaţii privind calitatea, fabricantul, ingredienţii, modul de păstrare, ţara de origine, etc. ? a) da b) nu c) nu m-a interesat până acum

Test n n 8. Cum achiziţionaţi un produs, după ce principiu? a) magazinul cel Test n n 8. Cum achiziţionaţi un produs, după ce principiu? a) magazinul cel mai aproape de casă b) magazinul cu produse mai bune calitativ c) depinde de timp, bani şi context 9. Ce sfaturi daţi colegilor în ceea ce priveşte Educaţia pentru Protecţia Consumatorului? n a) să fie atenţi la produsele alimentare cumpărate n b) să cumpere de la magazine/chioşcuri autorizate n c) să anunţe profesorul/ părintele daca produsul achiziţionat nu este în termen, prezintă mirosuri sau ambalajul nu este etanş. n 10. Ştiţi că există un cadru legislativ privind protecţia consumatorului în România? n a) da n b) nu n c) este interesant că există şi nu apelăm la el. n

Bibliografie www. anpcnet. ro – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului; Consumatori, Reclamatii, Manualul consumatorului, Bibliografie www. anpcnet. ro – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului; Consumatori, Reclamatii, Manualul consumatorului, Ghidul consumatorului istet. n Legea 296/2004 Codul consumului n HG 1553/2004 Modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorului. n n Ordonanţa de Urgenţă nr. 174/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor.