Скачать презентацию Prós 2007 -2008 Garry Bannister 3 17 2018 1 Скачать презентацию Prós 2007 -2008 Garry Bannister 3 17 2018 1

b98240f436a291ff0197334422da4cf5.ppt

  • Количество слайдов: 10

Prós 2007 -2008 Garry Bannister 3/17/2018 1 Prós 2007 -2008 Garry Bannister 3/17/2018 1

An Siollabas Próis An Cearrbhach Mac Cába n Coileach Ghleann Phádraig n An Bhean An Siollabas Próis An Cearrbhach Mac Cába n Coileach Ghleann Phádraig n An Bhean Óg n Lig Sinn i g. Cathú n Fiche Bliain ag Fás n Lá Buí Bealtaine n Clare sa Spéir (Scannán) n 3/17/2018 2

An Bhean Óg le Máire Mhac an t. Saoi Téann bean óg lena páistí An Bhean Óg le Máire Mhac an t. Saoi Téann bean óg lena páistí cois trá go moch gach lá. A young woman goes early every day to the beach with her children. 3/17/2018 3

Nuair a bhíonn na páistí ag rith is ag súgradh cois trá, léann an Nuair a bhíonn na páistí ag rith is ag súgradh cois trá, léann an bhean óg leabhar. While the children are running and playing on the beach, the young woman reads a book. 3/17/2018 4

Is breá leis an mháthair óg caint a dhéanamh lena páistí. The young mother Is breá leis an mháthair óg caint a dhéanamh lena páistí. The young mother loves to talk with her young children. 3/17/2018 5

Teastaíonn uaithi iad a spreagadh agus a n-intinn a fhorbairt. She wants to encourage Teastaíonn uaithi iad a spreagadh agus a n-intinn a fhorbairt. She wants to encourage them and to develop their minds. 3/17/2018 6

Is duine nua san áit í agus níl aon chairde aici ansin. She is Is duine nua san áit í agus níl aon chairde aici ansin. She is a new person in the area and she hasn’t any friends there. 3/17/2018 7

Ní maith leis an bhean óg bia a ullmhú ná obair an tí agus Ní maith leis an bhean óg bia a ullmhú ná obair an tí agus ní chreideann sí i n. Dia ach oiread. The young woman doesn’t like preparing food or housework and she does not believe in God either. 3/17/2018 8

Tá a fear céile go cliste ach tá sise tuirseach ag glanadh an tí Tá a fear céile go cliste ach tá sise tuirseach ag glanadh an tí agus ag ullmhú béilí dó. Her husband is clever but she is tired of cleaning the house and preparing meals for him. 3/17/2018 9

Tá sí ina bean dhílis dó ach is beag an dóchas atá ina croí. Tá sí ina bean dhílis dó ach is beag an dóchas atá ina croí. She is a faithful wife to him but she has little hope in her heart. 3/17/2018 10