Скачать презентацию Промислові будівлі та споруди Промисловим будівництвом називають галузь Скачать презентацию Промислові будівлі та споруди Промисловим будівництвом називають галузь

Пром.здания1.pptx

  • Количество слайдов: 62

Промислові будівлі та споруди Промисловим будівництвом називають галузь будівництва, що займається створенням фондів промисловості. Промислові будівлі та споруди Промисловим будівництвом називають галузь будівництва, що займається створенням фондів промисловості. Призначення – виконання комплексу будівельних і монтажних робіт, які забезпечують введення нових і розширення або реконструкцію діючих промислових підприємств. Промисловим підприємством називають сукупність засобів виробництва, споруд, інженерних мереж і комунікацій, інших об’єктів виробничої інфраструктури і матеріальних фондів для виробництва продукції. Промислові підприємства класифікують за галузями виробництва, які є складовими частинами народного господарства країни. Галузева класифікація покладена в основу створення проектних, науководослідних і виробничих установ. Наприклад: Діпромез – Державний проектний інститут проектування металургійних заводів, Діпротяжмаш – проектування заводів машинобудування, Діпрохарчопром – проектування підприємств харчової промисловості, Діпроверф – проектування заводів суднобудування тощо. Промислові будівлі – призначені для розміщення промислових виробництв, які забезпечують необхідні виробничі для працюючих. Велика кількість галузей промисловості та видів виробництв із різноманітною номенклатурою обладнання обумовлює великий діапазон різних за типами і видами промислових будівель.

Класифікація промислових будівель За призначенням: • виробничі – розміщують основні технологічні процеси підприємств (мартеновські, Класифікація промислових будівель За призначенням: • виробничі – розміщують основні технологічні процеси підприємств (мартеновські, прокатні, механоскладальні, ткацькі, кондитерські цехи тощо); • підсобно-виробничі – для розміщення допоміжних процесів виробництва (ремонтні, інструментальні, механічні, тарні цехи тощо); • енергетичні – розміщують обладнання забезпечення електроенергією, стиснутим повітрям, газом (ТЕЦ, компресорні, газогенераторні станції тощо); • транспортні – для розміщення і обслуговування транспортних засобів (гаражі, депо тощо); • складські – для зберігання сировини, напівфабрикатів, готової продукції, пального тощо; • санітарно-технічні – для обслуговування мереж водопостачання і каналізації, захисту навколишнього середовища від забруднення (станції очищення, насосні, водонапірні станції тощо); • адміністративні та побутові – для розміщення адміністративних, побутових і медичних приміщень. До спеціальних споруд промислових підприємств відносять резервуари, градирні, газгольдери, силосні башти, елеватори, димові труби, естакади, опори. Перелічені групи будівель і споруд не обов’язково будують на кожному промисловому підприємстві, їх склад залежить від призначення і потужності підприємств.

За вибухопожежною та пожежною безпекою приміщення і будівлі поділяють на категорії А, Б, В За вибухопожежною та пожежною безпекою приміщення і будівлі поділяють на категорії А, Б, В 1. . . В 4, Г і Д, які визначаються характеристикою речовин і матеріалів в приміщеннях. Категорії А і Б – найбільш вибухопожежонебезпечні з наявними горючими газами, речовинами і матеріалами здатними до вибуху при нагріванні або взаємодії з водою, киснем повітря, один з одним. Категорії В 1. . . В 4 – вибухопожежонебезпечні. Категорії Г – пожежобезпечні, з наявними негорючими матеріалами в гарячій, розпеченій або розплавленій стадії, процес обробки яких супроводжується виділенням променевого тепла, іскор і полум’я. Категорія Д – пожежобезпечні, з наявними негорючими матеріалами в холодному стані. За архітектурно-конструктивними ознаками пром. будівлі поділяють: • за кількістю поверхів – одноповерхові, двоповерхові, багатоповерхові та змішаної поверховості. В одноповерхових будівлях, як правило, розміщують виробництва металургійної та машинобудівної промисловості (сталеливарні, прокатні, термічні, механоскладальні та інші цехи), характерне розміщення важкого і громіздкого технологічного обладнання з передачею навантажень на самостійні фундаменти. В багатоповерхових будівлях розміщують виробництва з вертикально направленим технологічним процесом (млини, хлібозаводи, агломераційні фабрики тощо).

Багатоповерхові будівлі зводять також для підприємств легкої, харчової, радіотехнічної та приладобудівної промисловості, якщо навантаження Багатоповерхові будівлі зводять також для підприємств легкої, харчової, радіотехнічної та приладобудівної промисловості, якщо навантаження на міжповерхові перекриття не перевищують 30. . . 45 к. Н/м 2. • за видом конструктивних схем каркасні багатоповерхові промислові будівлі – рамні, рамно-зв’язкові та зв’язкові; • за кількістю прогонів – однопрогонові (в тому числі будівлі павільйонного типу) і багатопрогонові (в тому числі будівлі суцільної забудови). Прогін – це відстань між поздовжніми рядами колон у напрямі роботи основних несучих конструкцій покриття або перекриття; • залежно від величини прогонів – малопрогонові: 6, 9 і 12 м; середньопрогонові – 18, 24, 30 і 36 м; великопрогонові – більше 36 м; • за наявністю підйомно-транспортного обладнання – безкранові та кранові з мостовими або підвісними кранами; • за конструктивним схемами покриття – каркасні: площинні безрозпірні (покриття по балках або фермах); площинні розпірні (покриття по рамах або арках); просторові безрозпірні (з перехресно-ребристими або перехресно-стрижньовими покриттями); просторові розпірні (оболонки, висячі, пневматичні покриття);

 • за матеріалом основних несучих конструкцій: із залізобетонним збірним, збірно-монолітним або монолітним каркасом; • за матеріалом основних несучих конструкцій: із залізобетонним збірним, збірно-монолітним або монолітним каркасом; з металевим каркасом; з цегляними несучими стінами і покриттями по залізобетонних, металевих або дерев’яних конструкціях; • за системами опалення – опалювальні та неопалювальні: “гарячі” (для цехів з великими надлишковими тепловиділеннями) та “холодні” (склади, навіси сховища); • за системами освітлення – з штучним освітленням (при відсутності світлопрозорих конструкцій в стінах і в покриттях) і природним освітленням, в тому числі комбінованим (при наявності віконних прорізів, ліхтарів, світлових ковпаків тощо); • за системами повітрообміну – з природною вентиляцією через прорізи в огороджувальних конструкціях; із примусово-приливною вентиляцією з допомогою вентиляторів і повітроводів; із кондиціонуванням повітря (в тому числі з герметизацією внутрішніх приміщень); • за спеціальними вимогам – будівлі-агрегати (для цехів з особливо складним і громіздким технологічним обладнанням), напіввідкриті установки (для обладнання, яке установлюють за межами будівлі, але яке потребує влаштування навісів, кожухів тощо), радіаційні (для виробництв із високим рівнем радіації), будівлі для вибухопожежнонебезпечних виробництв тощо.

Одноповерхові промислові будівлі із залізобетонним каркасом: а – однопрогонова, обладнана підвісною кран-балкою; б – Одноповерхові промислові будівлі із залізобетонним каркасом: а – однопрогонова, обладнана підвісною кран-балкою; б – те саме, мостовим краном; в – двопрогонова, з підвісними кран-балками; г – трипрогонова, з прогонами різної висоти і ширини, з мостовим краном; д – трипрогонова, з кран-балкою і надбудованим ліхтарем; е – багатопрогонова з мостовими кранами і надбудованим ліхтарем; ж – багатопрогонова із зенітними ліхтарями

Багатоповерхові промислові будівлі зі збірним залізобетонним каркасом: а, е – зі збільшеною сіткою колон Багатоповерхові промислові будівлі зі збірним залізобетонним каркасом: а, е – зі збільшеною сіткою колон верхнього поверху рамно-зв’язкової конструктивної схеми; б – з сіткою колон (6+3+6)х6 м рамнозв’язкової конструктивної схеми; в – з сіткою колон (6+6+6)х6 зв’язкової конструктивної схеми; г – те саме, рамної конструктивної схеми; д – з сіткою колон (12+12)х6 рамнозв’язкової конструктивної схеми; є – загальний вигляд багатоповерхової промислової будівлі та з’єднаного з ним адміністративнопобутового корпусу

Схематичне зображення головного корпусу збагачувальної фабрики калійного комбінату з металевим каркасом Схематичне зображення головного корпусу збагачувальної фабрики калійного комбінату з металевим каркасом

а б в г д е Класифікація промислових будівель каркасної конструктивної системи: а – а б в г д е Класифікація промислових будівель каркасної конструктивної системи: а – одноповерхова з мостовим краном і одним прогоном; б – те саме багатопрогонова; в – двоповерхова; г – змішаної поверховості; д – багатоповерхова; е – одноповерхова з підвісним краном і одним прогоном; 1 – мостовий кран; 2 – ліхтар; 3 – підвісна кран- балка; 4 – зенітний ліхтар

Промислова будівля в м. Барселона: одноповерхова, двопрогонова, неопалювана, складська, металевий каркас, обладнана мостовим краном Промислова будівля в м. Барселона: одноповерхова, двопрогонова, неопалювана, складська, металевий каркас, обладнана мостовим краном

Одноповерхова виробнича будівля з покриттям по залізобетонних ґратчастих балках: 1 – стовпчастий фундамент під Одноповерхова виробнича будівля з покриттям по залізобетонних ґратчастих балках: 1 – стовпчастий фундамент під середню колону; 2 – те саме, під фахверкову колону; 3 – балка фундаментна; 4 – колона середня; 5 – колона фахверкова; 6 – приколонний стояк фахверку; 7 – металева надставка; 8 – ґратчаста кроквяна балка; 9 – підкроквяна балка; 10 – несуча балка підвісного кранового шляху; 11 – підвіска балки кранового шляху; 12 – плита покриття; 13 – утеплювач по шару пароізоляції; 14 – зенітний ліхтар; 15 – лійка внутрішнього водовідводу; 16 – парапет; 17 – стінова панель

Одноповерхова виробнича будівля з покриттям по залізобетонних фермах: 1 – стовпчастий фундамент під середню Одноповерхова виробнича будівля з покриттям по залізобетонних фермах: 1 – стовпчастий фундамент під середню колону; 2 – те саме, під крайню колону; 3 – балка фундаментна; 4 – опорний бетонний стовпчик; 5 – вимощення; 6 – утеплення фундаментної балки; 7 – колона фахверкова; 8 – колона середня; 9 – підкранова балка прогоном 6 м; 10 – те саме, прогоном 12 м; 11 – кранова рейка; 12 – кроквяна ферма; 13 – підкроквяна ферма; 14 – надопорний стояк; 15 – плита покриття; 16 – утеплювач по пароізоляції; 17 – покрівельний гідроізоляційний шар; 18 – світлоаераційний ліхтар; 19 – лійка внутрішнього водовідводу; 20 – температурнодеформаційний шов; 21 – вертикальні зв’язки між колонами; 22 – цокольна панель; 23 – стінова панель; 24 – віконна панель; 25 – карнизна панель

Підйомно-транспортне обладнання Внутрішнє цехове підйомно-транспортне обладнання призначене для переміщення всередині будівлі сировини, напівфабрикатів, готової Підйомно-транспортне обладнання Внутрішнє цехове підйомно-транспортне обладнання призначене для переміщення всередині будівлі сировини, напівфабрикатів, готової продукції, монтажу і демонтажу технологічного обладнання. Підйомно-транспортне обладнання поділяють на дві групи: • періодичної дії – рейковий транспорт (талі, кішки, підвісні або опорні кран-балки); мостові опорні крани; спеціальні крани (консольно-поворотні, козлові); напольний безрейкаовий транспорт (автокари, автопогрузчики ). • безперервної дії – конвеєри (стрічкові, пластинчасті, скребкові, ковшові), норії, рольганги і шнеки. Вибір виду підйомно-транспортного обладнання залежить від технологічного процесу, характеру вантажу і необхідності модернізації виробництва. Доцільно використовувати такі види транспорту, які мало впливають на об’ємно-планувальні та конструктивні рішення промислових будівель: напольний безрейковий, конвеєрний тощо. Проектування і монтаж підйомно-транспортного обладнання промислових будівель здійснюють інженери, яких в будівельних університетах готують по спеціальності «Будівельні машини та обладнання» . У промисловому будівництві найбільше розповсюджені будівлі з підвісними і мостовими кранами, які переміщують вантажі у трьох напрямах і можуть обслуговувати практично кожну точку цеху.

Розрізи промислових будівель, оснащених крановим обладнанням: а – підвісні кран-балки (2 однопрогонових і 1 Розрізи промислових будівель, оснащених крановим обладнанням: а – підвісні кран-балки (2 однопрогонових і 1 двопрогоновий); б – мостовий кран; в – козловий кран; 1 – кран-балка; 2 – кранова рейка; 3 – механізм пересування; 4 – електроталь; 5 – кабіна кранівника; 6 – кранова рейка; 7 – несучий міст крана; 8 – візок з вантажопідйомним механізмом; 9 – підкранова балка; 10 – електропроводи

Мостові крани мають вантажопідйомність від 1 до 500 т. Найбільше розповсюдження отримали мостові крани Мостові крани мають вантажопідйомність від 1 до 500 т. Найбільше розповсюдження отримали мостові крани вантажопідйомністю 10. . . 50 т. Якщо в цехах є необхідність переміщувати вантажі різної ваги і з різною швидкістю, передбачають крани з двома механізмами підйому. Вантажопідйомність таких кранів позначають дробовим числом, наприклад 20/10 т. Мостовий кран складається з несучого моста поставленого на катки, механізму пересування і візка з механізмом підйому. Міст крана має вигляд просторової 4 -ри площинної коробчастої балочної або фермової конструкції. По верху моста укладають рейки для пересування візка. Всі механізми крана рухаються за допомогою електромоторів, які живляться по тролейних проводах, закріплених до підкранових балок. Мостові крани рухаються вздовж цехів по рейках, укладених на підкранові балки, які спирають на консолі колон. Управління механізмами кранів зосереджено в кабіні кранівника, яку підвішують до моста крана. Доступ в кабіну крана здійснюють з посадочних площадок, які закріплюють до колон каркаса і розташовують біля другої колони від торця будівлі, ближче до побутових приміщень. На планах промислових будівель наносять осі кранових рейок опорних мостових і підвісних електричних кранів, які прив'язують до координаційних осей. Конструкцію мостового і підвісного кранів зображують штрихпунктирною тонкою лінією з двома крапками на планах і суцільною тонкою лінією – на розрізах будівлі.

Візок з механізмом підйому пересувається по рейках верхньому поясу металевого несучого моста (4 -ри Візок з механізмом підйому пересувається по рейках верхньому поясу металевого несучого моста (4 -ри площинна балочна конструкція). Управління здійснюється з кабіни, підвішеної до моста крана. Мостовий опорний двобалочний кран, балки моста з’єднані кінцевими балками, вантажопідйомність від 0, 125 до 165 т, прогони до 50 м

Мостовий опорний кран: 1 – кабіна кранівника; 2 – тролейні проводи; 3 – візок Мостовий опорний кран: 1 – кабіна кранівника; 2 – тролейні проводи; 3 – візок з механізмом підйому; 4, 5 – механізм пересування, електродвигун; 6, 7 – несучий міст (поздовжні балки або ферми і кінцеві балки;

Основні характеристики мостових кранів середнього режиму роботи залежно від вантажопідйомності Q – вантажо d Основні характеристики мостових кранів середнього режиму роботи залежно від вантажопідйомності Q – вантажо d – відстань від кранової підйомність, рейки до т координаційної осі, мм h – відстань b– Марка та від голівки ширина висота рейки до крана, кранової верху крану, мм рейки, мм мм 10 750 1900 6300 КР-70, 120 20/5 750 2400 6300 КР-70, 120 32/5 750 2750 6300 КР-70, 120 50/10 750 3150 6650 КР-80, 150

Розміри прив’язок осей кранових рейок мостових кранів до координатних осей: а – для кранів Розміри прив’язок осей кранових рейок мостових кранів до координатних осей: а – для кранів вантажопідйомністю до 50 т; б – те саме, більше 50 т; в – при влаштуванні проходів уздовж підкранових шляхів

Монтаж мостового крана у крайньому прогоні промислової будівлі із залізобетонним каркасом Монтаж мостового крана у крайньому прогоні промислової будівлі із залізобетонним каркасом

Монтаж мостового крану у середньому прогоні промислової будівлі із залізобетонним каркасом Монтаж мостового крану у середньому прогоні промислової будівлі із залізобетонним каркасом

Мостовий кран, який пересувається по металевих підкранових балках у прогоні промислової будівлі із залізобетонними Мостовий кран, який пересувається по металевих підкранових балках у прогоні промислової будівлі із залізобетонними колонами і металевими конструкціями покриття. Мостовий кран складається з основних поздовжніх балок і кінцевих

Мостовий кран на відкритій площадці Мостовий кран на відкритій площадці

Схеми розташування та конструкції ремонтних і посадочних площадок для мостових кранів: 1 – ремонтна Схеми розташування та конструкції ремонтних і посадочних площадок для мостових кранів: 1 – ремонтна площадка; 2 – посадочна площадка; 3 – кабіна крана; 4 – підкранова балка; 5 – металеве огородження, що знімається; 6 – залізобетонна колона; 7 – настил із дощок; 8 – бортова дошка; 9 – стяжний болт; 10 – рифлена сталь

Козлові крани складаються з пересувного моста, установленого на високих опорах, по якому переміщується вантажопідйомний Козлові крани складаються з пересувного моста, установленого на високих опорах, по якому переміщується вантажопідйомний пристрій. Вони пересуваються по рейках у рівні опор.

Кран-балки мають вантажопідйомність від 0, 25 до 5 т. Складаються з легкого моста або Кран-балки мають вантажопідйомність від 0, 25 до 5 т. Складаються з легкого моста або двотаврової несучої металевої балки, яка забезпечена дво- або чотирикатковими механізмами пересування по кранових рейках підвісних або опорних шляхів, і електроталі, що пересувається по нижній поличці мостової балки. Для запобігання перекосів крана в плані, катки закріплюють на базі, яка жорстко зв’язана з основною балкою. Управління здійснюється з підлоги цеху. Кран-балки можуть бути підвісними, які підвішують до кроквяних балок або ферм покриття або опорними, які спирають на консолі колон. За довжиною підвісні кран-балки можуть бути: однопрогоновими (довжина несучих балок 3, 6… 18 м); двопрогоновими (16, 2. . . 27 м); трипрогоновими (28, 2. . . 34, 8 м). Розміри прогонів кранів (відстані між точками підвісу) приймають кратними 1, 5 м в діапазоні 3. . . 15 м. Управління кран-балками здійснюють пультом з рівня підлоги цеху. Умовні зображення кран-балок на планах будівлі позначаються штрихпунктирною тонкою лінією з двома крапками. Талі та кошки рухаються по нижній поличці двотаврової балки – монорейки, яку підвішують до нижнього пояса несучої конструкції покриття. Їх вантажопідйомність 0, 125. . . 1, 0 т, висота підйому вантажу до 18 м, вони обслуговують полосу робочого простору вздовж монорейки шириною 1 м. Талі складаються з механізму підйому, візка з механізмом пересування і обойми з крюком.

Основні характеристики підвісних вантажопідйомних кранів Q – вантажопідйомність, крана, т 7, 5 + 7, Основні характеристики підвісних вантажопідйомних кранів Q – вантажопідйомність, крана, т 7, 5 + 7, 5 1910 24 30 2210 30 36 9 2150 30 45 7, 5 + 7, 5 1940 36 36 10, 5 + 10, 5 2240 45 45 9 5, 0 2150 10, 5 + 10, 5 3, 2 b– ширина крана, мм 9 1, 0 lк – прогін крана, м № профілю двотавра підвісного несучої краншляху балки (рейки) 24 24 2700 30 45 7, 5 + 7, 5 2850 36 45 10, 5 + 10, 5 2850 45 45

Рейка підвісного шляху Електроталь Несуча кран-балка База кранбалки Підвісна кран-балка Вантажопідйомність 1; 2; 3, Рейка підвісного шляху Електроталь Несуча кран-балка База кранбалки Підвісна кран-балка Вантажопідйомність 1; 2; 3, 2 т Вантажопідйомність 5 т

Підвісна кран-балка, несучий міст із металевої балки з прорізами Підвісна кран-балка, несучий міст із металевої балки з прорізами

Підвісна кран-балка Підвісна кран-балка

Кран-балки Підвісна Опорна Кран-балки Підвісна Опорна

Опорна кран-балка, відсутня кабіна кранівника Опорна кран-балка, відсутня кабіна кранівника

Опорна кран-балка, управління здійснюється з підлоги за допомогою підвісного пульта управління або ланцюгового механізму Опорна кран-балка, управління здійснюється з підлоги за допомогою підвісного пульта управління або ланцюгового механізму пересування

Опорна кран-балка Опорна кран-балка

Схеми розрізів промислових будівель з крановим обладнанням: а – з підвісною кран-балкою; б – Схеми розрізів промислових будівель з крановим обладнанням: а – з підвісною кран-балкою; б – з мостовим краном; 1 – несуча балка; 2 – механізм пересування; 3 – рейка підвісного шляху; 4 – електроталь; 5 – кабіна кранівника; 6 – механізм пересування вздовж кранового шляху; 7 – несучий міст; 8 – візок із вантажопідйомним механізмом; 9 – кранова рейка; 10 – електропроводи

Підвісні кран-балки: а, б – схеми зображення на плані та розрізах будівель; в – Підвісні кран-балки: а, б – схеми зображення на плані та розрізах будівель; в – схеми розміщення для прогонів різної ширини

Підвісні кран-балки: а – однопрогонова, зображення на розрізі, прогін 12 м; б – однопрогонова, Підвісні кран-балки: а – однопрогонова, зображення на розрізі, прогін 12 м; б – однопрогонова, зображення на плані, прогін 12 м; в – двопрогонова, зображення на плані, прогін 18 м; г – те саме, прогін 24 м

Способи кріплення підвісних шляхів кран-балок до кроквяних конструкцій: а – до залізобетонної балки; б Способи кріплення підвісних шляхів кран-балок до кроквяних конструкцій: а – до залізобетонної балки; б – до металевої ферми; в – до залізобетонної ферми з допомогою гнучких підвісок і перекидних балок; 1 – рейка підвісного шляху; 2 – кроквяна конструкція; 3 – лапки; 4 – ребро товщиною 10 мм; 5 – несуча кран-балка; 6 – гнучкі підвіски з кутиків; 7 – перекидні балки з швелерів

Талі ручні електричні Талі ручні електричні

Силосні башти та елеватори морського порту в м. Барселона Силосні башти та елеватори морського порту в м. Барселона