Скачать презентацию Prologul istoric Pregătirea legământului Deuteronom Darea Legii 3 19 2018 Скачать презентацию Prologul istoric Pregătirea legământului Deuteronom Darea Legii 3 19 2018

9b458ef5c87c452334dc61cea3165e93.ppt

  • Количество слайдов: 35

Prologul istoric Pregătirea legământului Deuteronom Darea Legii 3/19/2018 Eu, nu Yehova! Ei, nu Yehova! Prologul istoric Pregătirea legământului Deuteronom Darea Legii 3/19/2018 Eu, nu Yehova! Ei, nu Yehova! Viaţa Demnitatea Oare, într-adevăr Yehova? Bunurile Înnoirea legământului Predarea ştafetei 1 -4 5 6 -18 19 -25 26 -30 31 -34 1

Predarea Ştafetei • 31 Succesorul lui Moise • 32 Cântarea lui Moise • 33 Predarea Ştafetei • 31 Succesorul lui Moise • 32 Cântarea lui Moise • 33 Binecuvântarea lui Moise • 34 Moartea lui Moise 3/19/2018 2

Deuteronom 31 • 1 -8 Iosua, uccesorul lui Moise • 9 -15 Citirea Legii Deuteronom 31 • 1 -8 Iosua, uccesorul lui Moise • 9 -15 Citirea Legii la fiecare şapte ani • 16 -18 În Cort, în prezenţa lui Dumnezeu • 19 -30 Porunca de a scrie o cântare 3/19/2018 3

Deuteronom 31: 1 -2 • 1. Moise s-a dus şi a mai spus următoarele Deuteronom 31: 1 -2 • 1. Moise s-a dus şi a mai spus următoarele cuvinte întregului Israel: 2. „Astăzi”, le-a zis el, „eu sunt în vârstă de o sută douăzeci de ani: nu voi mai putea merge în fruntea voastră şi Domnul mi-a zis: „Tu să nu treci Iordanul!” 3/19/2018 4

 • Oare cine va fi succesorul lui Moise? 3/19/2018 5 • Oare cine va fi succesorul lui Moise? 3/19/2018 5

 • Există două căi de a intra într-o lucrare: • poţi sări în • Există două căi de a intra într-o lucrare: • poţi sări în ea sau • poţi creşte în ea • Ex. preoţii şi leviţii 3/19/2018 6

 • Timp de patruzeci de ani, Iosua a crescut în slujirea pe care • Timp de patruzeci de ani, Iosua a crescut în slujirea pe care Dumnezeu urma să i-o încredinţeze, s-a deprins cu ea. Astfel, schimbul de ştafetă a fost extrem de natural. 3/19/2018 7

1 Timotei 3: 1 -7 • Principiul este acelaşi şi în Noul Testament 3/19/2018 1 Timotei 3: 1 -7 • Principiul este acelaşi şi în Noul Testament 3/19/2018 8

 • Episcopatul nu îl găseşti la poalele muntelui, ci pe vârful lui. Trebuie • Episcopatul nu îl găseşti la poalele muntelui, ci pe vârful lui. Trebuie să urci povârnişul muntelui, pregătindu-te cu credincioşie pentru lucrarea vieţii tale. 3/19/2018 9

Strategia lui Hristos pentru zidire Bisericii Efeseni 4: 11 -16 desăvârşirea sfinţilor în vederea Strategia lui Hristos pentru zidire Bisericii Efeseni 4: 11 -16 desăvârşirea sfinţilor în vederea lucrării de slujire Apostoli Prooroci Evanghelişti Păstori Învăţători 3/19/2018 Sfinţii, adică toţi membrii bisericii lucrarea de slujire Nevoi pastoralmisionare 10

 • Dar oare câţi din bărbaţii zilelor noastre îşi doresc să fie episcopi, • Dar oare câţi din bărbaţii zilelor noastre îşi doresc să fie episcopi, să slujească Biserica lui Hristos? 3/19/2018 11

 • Seminţia lui Levi şi Biserica 3/19/2018 12 • Seminţia lui Levi şi Biserica 3/19/2018 12

 • în Vechiul Legământ, întâii-născuţi erau ai Domnului, pentru că au fost cumpăraţi • în Vechiul Legământ, întâii-născuţi erau ai Domnului, pentru că au fost cumpăraţi cu preţul sângelui mielului Pascal. În Noul Testament? 3/19/2018 13

 • Dacă atunci…. Cu mult mai mult acum…! 3/19/2018 14 • Dacă atunci…. Cu mult mai mult acum…! 3/19/2018 14

Romani 14: 7 -9 • 7. În adevăr, nici unul din noi nu trăieşte Romani 14: 7 -9 • 7. În adevăr, nici unul din noi nu trăieşte pentru sine, şi nici unul din noi nu moare pentru sine. 8. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. 9. Căci Cristos pentru aceasta a murit şi a înviat ca să aibă stăpânire şi peste cei morţi şi peste cei vii. 3/19/2018 15

 • Tatăl nostru care eşti în ceruri, Vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta…. • Tatăl nostru care eşti în ceruri, Vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta…. 3/19/2018 16

 • Timpul trece! Pregăteşte-te pentru schimbul de ştafetă! 3/19/2018 17 • Timpul trece! Pregăteşte-te pentru schimbul de ştafetă! 3/19/2018 17

1 Timotei 3: 1 -7 • Trăieşte o viaţă curată! • Căsătoreşte-te şi dovedeşte-te 1 Timotei 3: 1 -7 • Trăieşte o viaţă curată! • Căsătoreşte-te şi dovedeşte-te credincios faţă de nevesta pe care ţi-a dat-o Domnul! • Învaţă în familie să fii cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, 3/19/2018 18

 • Învaţă să-ţi administrezi bine casa şi să-ţi ţii copii în supunere cu • Învaţă să-ţi administrezi bine casa şi să-ţi ţii copii în supunere cu toată cuviinţa. Nu uita acela care nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, nu va putea îngriji 3/19/2018 19

 • Deschideţi casa pentru alţii şi asumă-ţi responsabilitatea de a sluji un grup, • Deschideţi casa pentru alţii şi asumă-ţi responsabilitatea de a sluji un grup, pentru a ajunge în stare să înveţi pe alţii. • Nu fi nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci blând şi plin de Duh. • Nu fii gâlcevitor, nici iubitor de bani; 3/19/2018 20

 • Să nu ai despre tine o părere mai înaltă decât se cuvine, • Să nu ai despre tine o părere mai înaltă decât se cuvine, pentru ca nu cumva să te îngâmfi şi să cazi în osânda diavolului. • Străduieşte-te să ai o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungi de ocară, şi să cadă în cursa 3/19/2018 21

Planul lui Hristos pentru zidirea Bisericii Lui Efeseni Cap. 1 -3 1 4: 1 Planul lui Hristos pentru zidirea Bisericii Lui Efeseni Cap. 1 -3 1 4: 1 -16 2 4: 17 -24 3 4: 25 -5: 20 5: 21 -33 6: 1 -4 4 5 6: 5 -9 6: 10 -20 3/19/2018 6 7 22

 • Cum îl poate cineva succeda tocmai pe Moise? • „La umbra stejarilor • Cum îl poate cineva succeda tocmai pe Moise? • „La umbra stejarilor mari nu creşte nici iarba!” 3/19/2018 23

Deuteronom 34: 10 -13 • 10În Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise, Deuteronom 34: 10 -13 • 10În Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut faţă în faţă. 11 Nici unul nu poate fi pus alături de el, în ce priveşte toate semnele şi minunile pe care a trimis Dumnezeu să le facă în ţara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva supuşilor lui şi împotriva întregii ţări, 12şi în ce priveşte toate semnele înfricoşătoare pe care le-a 3/19/2018 24

Atenţie la scenă Domnul , Moise & Iosua 3/19/2018 25 Atenţie la scenă Domnul , Moise & Iosua 3/19/2018 25

 • 7. Moise a chemat pe Iosua, şi i-a zis în faţa întregului • 7. Moise a chemat pe Iosua, şi i-a zis în faţa întregului Israel: „Întăreşte -te şi îmbărbătează-te. Căci tu vei intra cu poporul acesta în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor că le-o va da, 3/19/2018 26

 • 8. Domnul însuşi va merge înaintea ta, El însuşi va fi cu • 8. Domnul însuşi va merge înaintea ta, El însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme, şi nu te înspăimânta!” 3/19/2018 27

Deuteronom 31: 23 • 23. Domnul a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, şi Deuteronom 31: 23 • 23. Domnul a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, şi a zis: „Întăreşte-te şi îmbărbăteazăte, căci tu vei duce pe copiii lui Israel în ţara pe care am jurat că le-o voi da; şi Eu însumi voi fi cu tine”. 3/19/2018 28

 • În Biserica lui Hristos, în poporul lui Dumnezeu, pe scenă nu este • În Biserica lui Hristos, în poporul lui Dumnezeu, pe scenă nu este niciodată doar Moise şi Iosua. Mai întâi şi mai presus de toţi este Domnul Însuşi. 3/19/2018 29

 • Aşa se face că indiferent cât de mare este discrepanţa între statura • Aşa se face că indiferent cât de mare este discrepanţa între statura lui Moise şi cea a lui Iosua, cel care contează este Domnul Însuşi , prin prezenţa Lui. 3/19/2018 30

1 Cor. 3: 5 -9 • 5. Cine este Pavel? Şi cine este Apolo? 1 Cor. 3: 5 -9 • 5. Cine este Pavel? Şi cine este Apolo? Nişte slujitori ai lui Dumnezeu, prin care aţi crezut ; şi fiecare după puterea dată lui de Domnul, 6. eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească: 7. aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, 3/19/2018 31

3/19/2018 • Tu Iosua, oricare ai fi, vine vremea când va trebui să preiei 3/19/2018 • Tu Iosua, oricare ai fi, vine vremea când va trebui să preiei 32

 • Dacă ai slujit cu credincioşie în lucrul încredinţat ţie, nu te teme • Dacă ai slujit cu credincioşie în lucrul încredinţat ţie, nu te teme şi nu te înspăimânta, căci Domnul Însuşi va 3/19/2018 33

 • Domnul nu te va trimite niciodată în locuri în care harul Său • Domnul nu te va trimite niciodată în locuri în care harul Său să nu-ţi fie îndeajuns! 3/19/2018 34

 • Eşti oare gata să lupţi pentru Domnul în generaţia ta? 3/19/2018 35 • Eşti oare gata să lupţi pentru Domnul în generaţia ta? 3/19/2018 35