Скачать презентацию Projekti mobilnosti Zavoda za novodobno izobraževanje LONGLIFE LEARNING Скачать презентацию Projekti mobilnosti Zavoda za novodobno izobraževanje LONGLIFE LEARNING

f9f13bd6343fcd7c9705f6de8fd82adc.ppt

  • Количество слайдов: 10

Projekti mobilnosti Zavoda za novodobno izobraževanje LONGLIFE LEARNING PROGRAMME (LLP)/ PROGRAM VSEŽIVLJENJSKO UČENJE (VŽU) Projekti mobilnosti Zavoda za novodobno izobraževanje LONGLIFE LEARNING PROGRAMME (LLP)/ PROGRAM VSEŽIVLJENJSKO UČENJE (VŽU) SEKTORSKI PROGRAM LEONARDO DA VINCI ZA OSEBE NA TRGU DELA (LDV PLM)

ZAVOD ZA NOVODOBNO IZOBRAŽEVANJE ¡ ZNI smo neprofitna, nevladna, prostovoljska organizacija zasebnega prava s ZAVOD ZA NOVODOBNO IZOBRAŽEVANJE ¡ ZNI smo neprofitna, nevladna, prostovoljska organizacija zasebnega prava s sedežem v Mariboru, ki delujemo na področju aktiviranja človeških potencialov. ¡ Namen našega delovanja je prispevati k spremembam v družbi, ki bodo vsem zagotovile bolj polno in kvalitetno bivanje. ¡ Ukvarjamo se s projekti na področju neformalnega vseživljenjskega učenja. Spodbujamo mednarodno in medgeneracijsko sodelovanje v okviru programov Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, Evropa za državljane in Mladi v akciji, ki jih financira Evropska unija.

LONGLIFE LEARNING PROGRAMME (LLP) / PROGRAM VSEŽIVLJENJSKO UČENJE (VŽU) Program Vseživljenjsko učenje je osrednji LONGLIFE LEARNING PROGRAMME (LLP) / PROGRAM VSEŽIVLJENJSKO UČENJE (VŽU) Program Vseživljenjsko učenje je osrednji program EU na področju izobraževanja in usposabljanja. Namen programa je prispevati k razvoju družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim gospodarskim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo ter zagotavljanje varstva okolja za prihodnje generacije. Podpira izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Evropi, tako da bodo postali svetovna referenca za kakovost.

SEKTORSKI PROGRAMI VŽU ¡ Program Vseživljenjsko učenje je sestavljen iz štirih sektorskih programov oziroma SEKTORSKI PROGRAMI VŽU ¡ Program Vseživljenjsko učenje je sestavljen iz štirih sektorskih programov oziroma podprogramov od katerih vsak pokriva posebno področje izobraževanja oziroma usposabljanja: - COMENIUS - ERASMUS - GRUNDTVIG - LEONARDO DA VINCI naslavlja potrebe povezane s poučevanjem in učenjem vseh udeležencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter mednarodno sodelovanje organizacij, ki izvajajo ali omogočajo to izobraževanje in usposabljanje.

AKTIVNOSTI ¡ Vsak od podprogramov se osredotoča na posamezno ciljno skupino, oziroma področje. Eno AKTIVNOSTI ¡ Vsak od podprogramov se osredotoča na posamezno ciljno skupino, oziroma področje. Eno izmed teh področij je mobilnost. ¡ MOBILNOST je aktivnost, katere glavni namen je omogočiti posamezniku osebni, študijski ali poklicni razvoj z mednarodno dimenzijo (v tujini). Mobilnosti se razlikujejo po dolžini in namenu (krajše izpopolnjevanje, strokovni obisk, študij in praksa v tujini, …).

POTEK PROGRAMOV MOBILNOSTI ¡ udeleženci iz drugih evropskih držav preživijo določen čas v Sloveniji, POTEK PROGRAMOV MOBILNOSTI ¡ udeleženci iz drugih evropskih držav preživijo določen čas v Sloveniji, kjer skozi življenje in delo v novem kulturnem okolju nadgradijo svoje sposobnosti in profesionalno znanje. ¡ Vloga podjetja/organizacije v programu je, da udeleženca sprejme na prakso ter mu s tem zagotovi možnost učenja skozi delo. ¡ Program je v celoti financiran iz sredstev Evropske Unije, tako da podjetje in/ali organizacija z udeležencem nima nobenih finančnih obveznosti. Zavod za novodobno izobraževanje nastopa v vlogi nosilca projektov in v celoti prevzema odgovornost za njihovo izvedbo.

PRILOŽNOSTI ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE ¡ ¡ ¡ - zaposleni dobijo možnost nadgraditi PRILOŽNOSTI ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE ¡ ¡ ¡ - zaposleni dobijo možnost nadgraditi svoje sposobnosti timskega dela, medkulturnega sporazumevanja, znanja tujega jezika, posredovanja lastnega znanja, prilagajanja. . . - v organizaciji se vzpostavi mednarodno delovno okolje, ki pripomore k globalni naravnanosti in iskanju novih priložnostih na tujih trgih, - udeleženci v podjetje/organizacijo prinesejo nove ideje, znanje, rešitve in tuje poslovne prakse, - udeleženci lahko zaradi visoke motiviranosti, prilagodljivosti in pripravljenosti na učenje učinkovito pomagajo pri opravljanju rednih delovnih nalog podjetja, - navezovanje novih mednarodnih stikov, - odpiranje podjetja/organizacije za uspešne kadre iz drugih držav, . .

PRILOŽNOSTI ZA UDELEŽENCE ¡ udeležencem omogočajo mednarodno prakso, poklicno usposabljanje ali izmenjavo izkušenj v PRILOŽNOSTI ZA UDELEŽENCE ¡ udeležencem omogočajo mednarodno prakso, poklicno usposabljanje ali izmenjavo izkušenj v tujini. ¡ Udeleženci lahko izboljšajo svoje poklicno znanje, pridobijo spretnosti in kvalifikacije, zaposljivost in vključenost na evropski trg dela. ¡ Po uspešno končani mobilnosti udeleženci pridobijo mednarodno potrdilo o usposabljanju v tujini (Europass Certificate)

ZAKLJUČEK ¡ Projekti mobilnosti so eno od najbolj učinkovitih orodij, ki prispevajo k izmenjavi ZAKLJUČEK ¡ Projekti mobilnosti so eno od najbolj učinkovitih orodij, ki prispevajo k izmenjavi znanja, izkušenj in dobrih praks v mednarodnem okolju. ¡ v drugih državah EU potekajo že 10 let, saj so se pozitivni učinki za vse vključene strani potrdili skozi prakso. ¡ Učinki programov mobilnosti so tudi širši in zelo pomembni za Slovenijo, saj s tem postajamo bolj odprta država, v katero se bodo v prihodnosti, današnji udeleženci mobilnosti vračali, kot poslovni partnerji ali pa turisti.

KONTAKTI ZNI Zavod za Novodobno Izobraževanje /Institute for New Age Education/ Pasterkova ulica 3, KONTAKTI ZNI Zavod za Novodobno Izobraževanje /Institute for New Age Education/ Pasterkova ulica 3, SI-2000 Maribor Tel. : +386 40 436 8340 Email: [email protected] si www. facebook. com/ZNI Stičišče/ Connecting point: Sokolska ulica 45, SI-2000 Maribor Telefonske številke: +386 40 436 830 Informativna pisarna +386 40 436 839 Sonja Markič, direktorica +386 40 436 834 Daša Culiberg Jontes, koordinatorka projektov mobilnosti Elektronski naslovi: [email protected] si – informativna pisarna sonja. [email protected] si – Sonja Markič dasha. [email protected] si – Daša Culiberg Jontes