Скачать презентацию Projekt ep SOS a úloha NCZI v ňom Скачать презентацию Projekt ep SOS a úloha NCZI v ňom

50ec00c7912806144454e02d437856e9.ppt

  • Количество слайдов: 26

Projekt ep. SOS a úloha NCZI v ňom Konferencia Zdravotnícka informatika 2010 27. 5. Projekt ep. SOS a úloha NCZI v ňom Konferencia Zdravotnícka informatika 2010 27. 5. 2010 Ing. Pavol Rieger pavol. rieger@nczisk. sk

Od stratégií k službám. – e. Health ako štruktúra, ktorá umožňuje poskytovanie cezhraničnej zdravotnej Od stratégií k službám. – e. Health ako štruktúra, ktorá umožňuje poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Charakteristika projektu ep. SOS. • Pilotný projekt veľkého rozsahu. • Spolufinancovaný EK - DG Charakteristika projektu ep. SOS. • Pilotný projekt veľkého rozsahu. • Spolufinancovaný EK - DG Infso. • Pôvodná doba trvania – 36 mesiacov. • Začiatok 1. 7. 2008. • Zúčastňuje sa ho 12 krajín. • Niektoré krajiny sú zastúpené iba kompetenčnými centrami, iné aj ministerstvami. • Súčasťou projektu je aj priemyselný tím.

Účastnícke štáty. Austria Czech Republic Denmark France Germany Greece Italy – Lombardy The Netherlands Účastnícke štáty. Austria Czech Republic Denmark France Germany Greece Italy – Lombardy The Netherlands Slovakia Spain – Andalusia Spain – Castilla la Mancha Spain – Catalonia Sweden United Kingdom – England United Kingdom – Scotland

Ciele a výzvy projektu ep. SOS. • Cieľ projektu ep. SOS: – vyvinúť praktický Ciele a výzvy projektu ep. SOS. • Cieľ projektu ep. SOS: – vyvinúť praktický e. Health rámec a IKT infraštruktúru medzi Európskymi zdravotnými systémami, ktoré by boli schopné poskytnúť zabezpečený prístup k pacientskej dokumentácii, konkrétne hlavne v oblasti základného pacientského sumára a elektronickej preskripcie. • Čo je k tomu treba – výzvy: – – Legislatívna interoperabilita. Organizačná interoperabilita. Sémantická interoperabilita. Technická interoperabilita.

Od stratégií k službám. • Popis konkrétnych prípadov (use – case): – Pacientský sumár Od stratégií k službám. • Popis konkrétnych prípadov (use – case): – Pacientský sumár občanov EÚ z krajiny A • Náhodná návšteva lekára v krajine B • Pravidelná návšteva lekára v krajine B – e. Preskripcia pre občanov EÚ z krajiny A • e. Praskripcia lieku v krajine B • e. Dispenzácia lieku v krajine B • Aktivity projektu sú založené na už existujúcich národných e. Health projektoch a využívajú skúsenosti a vedomosti zo všetkých zúčastnených štátov.

6 pôvodných scenárov pilotovania. • Scenár č. 1: PS / pilot v krajine B 6 pôvodných scenárov pilotovania. • Scenár č. 1: PS / pilot v krajine B môže vyslať požiadavku a obdržať odpoveď. • Scenár č. 2: PS/ pilot v krajine A môže prijať požiadavku a odoslať odpoveď. • Scenár č. 3: e. P / pilot môže odoslať informáciu o predpísaní lieku • Scenár č. 4: e. P/ pilot môže prijať informáciu o predpísaní lieku • Scenár č. 5: e. Dispenzácia / pilot môže vyslať informáciu o vydaní lieku • Scenár č. 6: e. Dispenzácia / pilot môže obdržať informáciu o vydaní lieku

Pracovné balíčky a pôvodný plán projektu. Pracovné balíčky a pôvodný plán projektu.

Aktuálny plán projektu ep. SOS. Analýza a požiadavky Technická a doporučenia špecifikácia Integrácia a Aktuálny plán projektu ep. SOS. Analýza a požiadavky Technická a doporučenia špecifikácia Integrácia a testovanie Fungovanie

Štruktúra riadenia medzinárodnej časti projektu ep. SOS. JAI PSB PEB riadenie exekutíva PC TPML Štruktúra riadenia medzinárodnej časti projektu ep. SOS. JAI PSB PEB riadenie exekutíva PC TPML APM IHE QM produkcia IT WP WP WP

Legislatíva - ep. SOS doména dôvery. Federácia krajín Federácia národných poskytovateľov ZS • Pilotujúca Legislatíva - ep. SOS doména dôvery. Federácia krajín Federácia národných poskytovateľov ZS • Pilotujúca účastnícka krajina sa stáva členom ep. SOS domény dôvery. • Pilotujúci poskytovateľ ZS sa riadi pravidlami Národného kontaktného bodu. • Národný kontaktný bod sa riadi pravidlami ep. SOS komunity.

Odsúhlasené datasety pre e. Preskripciu. • 3 rôzne bloky v jednotlivých datasetoch – Identifikácia Odsúhlasené datasety pre e. Preskripciu. • 3 rôzne bloky v jednotlivých datasetoch – Identifikácia pacienta – Identifikácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – Liek: informácie o predpísanom a vydanom lieku Prescription Item ID Original or copy of the prescription in Country A Country B Single concept —Active ingredient (Country B) —Strength of the medicinal product (Country B) —Medicinal product package (in Country A) —Pharmaceutical dose form (in Country B) Brand name of the medicinal product prescribed in Country A Number of packages Posology Date of issue of the prescription

Odsúhlasený „minimálny dataset“ pacientského sumára. Information/dataset Contains Patient Identification Unique identification for the patient Odsúhlasený „minimálny dataset“ pacientského sumára. Information/dataset Contains Patient Identification Unique identification for the patient in that country. Patient Personal information Allergies Full name. Date of birth Gender Allergy description and agent Medical Alerts Other alerts not included in allergies List of current problems Problems/diagnosis that need treatment and/or follow up by a HCP Current medications Medication Summary Country Name of Country A Date of creation of PS Data on which PS was generated Date of last updated Data on which PS was updated Author organization At least an author organization (HCPO) shall be listed. In case there is not HCPO identified at least a HCP shall be listed.

Vývoj v oblasti spoločných komponentov. Profile Group: HCP Authentication - Profile: HCP Identity Assertion Vývoj v oblasti spoločných komponentov. Profile Group: HCP Authentication - Profile: HCP Identity Assertion Profile Group: Patient Identification - Patient Communities and Data Locators - Profile: Patient Identification Handshake Profile Group: HCP Authorisation (Access Control) - Profile: Consent Assertion - Profile: Authorisation Handshake - Profile: Audit Trail Profile Group: Patient Data Exchange - Profile: Medical Data Access - Profile: Originator Authenticity - Configuration for e. P and PS Profile Group: Logging and Reporting - Profile: Exception Handling - Profile: Reporting Profile Group: Trusted Gateways - Profile: Circle of Trust - Profile: Consistent Time - Profile: URN Locator - Profile: PKI Protocols Specials Sections on - ep. SOS Messaging Profile - Certificate Profiles - PKI and NCP Deployment - Recommended Configuration

Sémantická transformácia: Terminológia Sémantická transformácia: Terminológia

Spoločné komponenty – pohľad priemyslu. Krajina 1 Krajina 2 ep. SOS Krajina 3 Krajina Spoločné komponenty – pohľad priemyslu. Krajina 1 Krajina 2 ep. SOS Krajina 3 Krajina 4 Krajina 5

NCP v transparentnej krabici. Central Common Support Services NCP Routing Table Certificate Service (? NCP v transparentnej krabici. Central Common Support Services NCP Routing Table Certificate Service (? ) Reference Taxonomy Services National Infrastructure NCP-In-A-Transparent -Box Common Components ep. SOS Backbone OCSP Security Repositories National Connector Workflow . . . Portal Adapter ep. SOS Internet-Portal Po. C • “Zelené” komponenty SA DAJÚ vyvinúť obecne. • Na obrázku uvedené Internet Front-end Portal adapter sú voliteľnou podporou národnej infraštruktúry.

Významná rola MZ SR v projekte ep. SOS. • MZ SR zabezpečuje kofinancovanie projektu Významná rola MZ SR v projekte ep. SOS. • MZ SR zabezpečuje kofinancovanie projektu ep. SOS, • MZ SR zabezpečuje kontrolu priebehu prác v slovenskom podieli prác na projekte ep. SOS, • MZ SR zabezpečuje kontrolu efektívneho využitia finančných prostriedkov, • MZ SR zabezpečuje kontrolu prenosu špecifikácií a ostatných relevantných výsledkov projektu ep. SOS do projektov národného e. Health.

Rola NCZI v projekte ep. SOS. • WP 3. 1: e. Preskripcia: • WP Rola NCZI v projekte ep. SOS. • WP 3. 1: e. Preskripcia: • WP 3. 2: Pacientský sumár: • • • Pharm. Dr. Čáp, Pharm. Dr. Krchňák, MUDr. Hlava, MUDr. Chmelová, prof. Turčány, WP 3. 5: Sémantické služby: MUDr. Jansta, Mgr. Kovárová, WP 3. 6: Manažment identity: Ing. Soviš, prof. Olejár, prof. Hudec WP 3. 7: Bezpečnostné služby: Ing. Soviš, prof. Olejár, prof. Hudec JG WP 3. 8 WP 3. 9: konsolidácia špecifikácií a testovanie: MUDr. Jansta, Mgr. Kovárová, Ing. Fandák, Pharm. Dr. Čáp, Pharm. Dr. Krchňák a iní, WP 1. 2: Ohodnotenie projektu: Pharm. Dr. Čáp WP 4. x: Doména pilotovania: MUDr. Ostrihoň, Pharm. Dr. Čáp

Ďalšie plány NCZI v projekte ep. SOS. • Ďalej sa podieľať na práci v Ďalšie plány NCZI v projekte ep. SOS. • Ďalej sa podieľať na práci v prebiehajúcich pracovných balíčkoch, dôraz bude kladený hlavne na fázu pilotovania, • Testovanie formou Connectathonu a Projectathon (pravdepodobne koniec novembra 2010), • Účasť v projekte ep. SOS projektu ep. SOS. 2, ktorý je rozšírením

Projekt ep. SOS 2. EC wish list… Requirements: • Inclusion of 5 new member Projekt ep. SOS 2. EC wish list… Requirements: • Inclusion of 5 new member states (additional requirement: one National Authority and one competence center – or the latter endorsed by the NA) – this is not a political level project only. • investigating 112 as a possible use case • Scale-up ep. SOS services • Extend scope from ep. SOS I • Cooperate with EHIC • 12 month pilot phase • Proposal submitted on behalf of all existing ep. SOS beneficiaries (including new)

11 nových členských štátov. 11 nových členských štátov.

Návrh štruktúry pracovných balíčkov v ep. SOS 2. Rainbow Title WP 1. 2 Evaluation Návrh štruktúry pracovných balíčkov v ep. SOS 2. Rainbow Title WP 1. 2 Evaluation Planning and Reporting WP 1. 3 Dissemination WP 1. 4 Service definition WP 2. 1 Regulatory Framework WP 2. 2 Policy and Strategy WP 3. A Specification WP 3. B Implementation WP 3. C Validation WP 3. D Technical liaison WP 4. A Country investigations WP 4. B Pilot plans and proposals WP 4. C Component implementation WP 4. D Pilot implementation WP 4. E Pilot Operation WP 4. F Evaluation execution Users, services, evaluation and dissemination Policy and regulatory framework Architecture and processes MS level investigations, pilot implementation, operation and evaluation

Pracovný plán projektu ep. SOS 2. Policies Strategy “Policy and Regulatory framework” Users scope Pracovný plán projektu ep. SOS 2. Policies Strategy “Policy and Regulatory framework” Users scope Users perspective, clinical input Requirements Management Execution Evaluation Planning and Reporting Phase 3: Service Definition Phase 1: Phase 2: establish/stabilise ep. SOS preconditions (high-level requirements) collect functional & non functional requirements specify architecture and services based on requirements ep. SOS overall architecture UC-oriented Architecture Patient Summary “Patient Summary” Technical services & processes Phase 4: prepare and do the LSP Implementation Validation LSP

Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za pozornosť.