Скачать презентацию Proiect Management integrat al fluviului Dunarea Danube WATER Скачать презентацию Proiect Management integrat al fluviului Dunarea Danube WATER

4e7fb53b765f771ecda06aabb42c4dda.ppt

  • Количество слайдов: 18

Proiect “Management integrat al fluviului Dunarea’’ ( Proiect “Management integrat al fluviului Dunarea’’ ("Danube WATER integrated management") MIS ETC 166 Ing. Viorica MILCOMETE Sef birou G. M. P. R. A.

Proiectul Danube WATER este derulat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007 -2013, Axa Proiectul Danube WATER este derulat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007 -2013, Axa Prioritară 2 ”Utilizarea durabilă şi protecţia resurselor naturale şi a mediului şi promovarea unui management eficient al riscului în regiunea transfrontalieră”.

Proiectul cuprinde 13 parteneri, 8 din Romania si 5 din Bulgaria, unul din cei Proiectul cuprinde 13 parteneri, 8 din Romania si 5 din Bulgaria, unul din cei 8 fiind Administratia Nationala Apele Romane .

 • Proiectul Danube WATER este încadrat în categoria proiectelor strategice pentru implementarea atât • Proiectul Danube WATER este încadrat în categoria proiectelor strategice pentru implementarea atât a Strategiei Dunării, cât și a Programului de dezvoltare transfrontieră Romania-Bulgaria. • Scopul proiectului este cresterea capacitatii de cooperare si control transfrontalier Romania – Bulgaria in ceea ce priveste monitorizarea calitatii factorilor de mediu pe Dunare si fundamentarea raspunsului comun la situatii de . urgenta (seceta, inundatii, poluari, contaminari) prin :

Obiectivele Proiectului • Îmbunătățirea sistemului de monitorizare a apei și avertismente, diseminarea datelor de Obiectivele Proiectului • Îmbunătățirea sistemului de monitorizare a apei și avertismente, diseminarea datelor de mediu pe județele de frontieră românobulgare; • Prelucrare și condiționare a deșeurilor organice lichide contaminate radioactiv de la centralele nucleare Cernavodǎ și Kozlodui.

Obiectivele Proiectului • Monitorizare, prelucrare a datelor și prognozare cantitatea și calitatea apei, în Obiectivele Proiectului • Monitorizare, prelucrare a datelor și prognozare cantitatea și calitatea apei, în conformitate cu standardele Comisiei Europene pentru o mai bună implementare a legislației europene în domeniul apei (Directiva-cadru privind apa 2000/60 / CE, Directiva inundații 2007/60 / CE) Creșterea capacității pentru date și diseminare de avertizare la zonele de frontieră

Obiectivele Proiectului • achiziţia a două nave de supraveghere a calităţii apei, ca instrumente Obiectivele Proiectului • achiziţia a două nave de supraveghere a calităţii apei, ca instrumente pentru asigurarea unei intervenţii rapide în cazul unei poluări majore cu petrol pe fluviul Dunărea; • punerea la dispoziţie de către fiecare partener a rezultatelor determinărilor (fiecare ţară putând să îşi reducă astfel programul de măsurători hidrologice); • concordarea metodologiilor de lucru şi de prelucrare a datelor din fiecare ţară.

Bugetul proiectului este în sumă de 13. 751. 025 EURO. Stadiu: Proiect în derulare Bugetul proiectului este în sumă de 13. 751. 025 EURO. Stadiu: Proiect în derulare – partial implementat

Project Activities 1. Informational System for Water and Environment Management 2. Expert System-DSS Danube Project Activities 1. Informational System for Water and Environment Management 2. Expert System-DSS Danube WATER automated stations 3. Communication System in border area 4. Warning System in border area 5. Activation the Waters’ “Rapid Response Center”

Project Activities • • Prevenirea • Interventii in caz de inundatii, poluari accidentale Modernizarea Project Activities • • Prevenirea • Interventii in caz de inundatii, poluari accidentale Modernizarea sistemelor informationale: * hidrologice - HIS si pentru * calitatea apelor– CIS pentru RO-BG Danube

Project Activities Danube WATER- PARTIAL IMPLEMENTAT Modernizarea sau inlocuirea echipamentelor existente: - 14 statii Project Activities Danube WATER- PARTIAL IMPLEMENTAT Modernizarea sau inlocuirea echipamentelor existente: - 14 statii hidrologice pe Dunare - 60 statii hidrogeologice - 10 statii automate pe afluentii (in Bulgaria) - ARMONIZAREA SISTEMELOR GEODEZICE - TRANSMITEREA DATELOR - ANALIZA DATELOR - PROGNOZA HIDROLOGICA FORECASTING) - SISTEMUL DE AVERTIZARE RAPIDA

Flood and pollution forecast • Cresterea capacitatii de prognoza a fenomenelor periculoase – inundatii, Flood and pollution forecast • Cresterea capacitatii de prognoza a fenomenelor periculoase – inundatii, a capacitatii de monitorizare automata a poluarilor acc. , de prelucrare a datelor și de aplicare de modele comune (hidrologice si hidraulice) • crearea unui geo-portal de transmitere în timp real a datelor și schimbul de informații/diseminarea informatiilor in zona de frontiera Stage-discharge Hydraulic Hydrograms Hydrographs rating courve models Liguria Region 8 Gumbel Reduced Variable Data processing Regional TCEV 0. 999 0. 998 6 Simulated Discharge 4 0. 995 0. 99 0. 98 Confidence interval (95%) 0. 95 0. 90 2 0. 80 0. 50 0 -2 0. 0 2. 0 4. 0 6. 0 8. 0 Simulated Discharge for given T/ Simulated Discharge for T = 2. 9 years 10. 0

Danube WATERLa finalul implementarii SISTEM AVERTIZARE PREGATIREA INTERVENTIA REABILITAREA Plan de prevenire și Monitorizare Danube WATERLa finalul implementarii SISTEM AVERTIZARE PREGATIREA INTERVENTIA REABILITAREA Plan de prevenire și Monitorizare a inundatiilor Planificarea resurselor Centre de Interventie Rapida INSTRUMENTE DE EVALUARE A PIERDERILOR

Rezultatele proiectului • Armonizarea metodologiilor de monitorizare a calității apei din România si Bulgaria, Rezultatele proiectului • Armonizarea metodologiilor de monitorizare a calității apei din România si Bulgaria, și a acestora cu regulamentele internaționale, in special cu standardele Uniunii Europene; • Implementarea Directivei Cadru Apă (2000/60/EC) printrun program performant de monitorizare a stării apelor fluviului Dunărea si crearea unui sistem comun de informații în timp real, a unui program pentru schimbul de date și a unei baze de date comune, hidrologice și de calitatea apelor, compatibila cu Directiva INSPIRE, capabila sa asigure schimbul de date intre institutiile implicate si accesul publicului larg la aceste informatii ;

Rezultatele proiectului • Îmbunătăţirea metodelor de prognoză prin dezvoltarea unui model comun, şi a Rezultatele proiectului • Îmbunătăţirea metodelor de prognoză prin dezvoltarea unui model comun, şi a celor de avertizare in caz de inundații, debite scăzute, poluări accidentale printr-o acurateţe şi o fiabilitate sporită, pe baza mijloacelor moderne de comunicare între cele 2 ţări; • Adoptarea unor principii directoare ale gestionării apelor mici pentru cele două ţări în vederea prevenirii secetelor din lunca Dunării; • exploatarea integrată a lacurilor de acumulare şi a zonelor umede protejate; • Crearea unui portal bilingv de prezentarea informațiilor de interes general legate de fluviul Dunărea pentru dezvoltarea regională a zonei de graniță;

FRM Planning framework – further Danube WATER experience capitalization 2015 2016 2017 RO-BG PARTENERIATE FRM Planning framework – further Danube WATER experience capitalization 2015 2016 2017 RO-BG PARTENERIATE REGIONALE/LOCALE Managementul riscului de inundatii - Strategii Harți și evaluări · Identifică principalele surse de risc de inundații și impactul lor · prezintă informații privind cantitațile de apă și acoperirea terenurilor · Riscuri și efecte · Informatii privind debitele · Obiective pentru reducerea riscului · Cele mai bune combinații pentru atingerea obiectivelor · “win-win” actiuni în parteneriate locale – cele mai bune zone pentru reîmpădurire Planul de Management al Riscului de Inundații Locale · Mecanisme de finanțare · Managementul apelor de suprafată · Implicarea autorităților locale, parteneriate locale Regional, National and Local Advisory Groups · Consultation with wider stakeholders

 • Sistemul va permite accesarea la distanta (prin intermediul internetului/intranetului) a unui portal • Sistemul va permite accesarea la distanta (prin intermediul internetului/intranetului) a unui portal cu informatii destinate atat publicului larg cat si specialistilor apartinand institutiilor beneficiare din Romania (MMP, ANAR, INHGA, ANPM) si din Bulgaria (Ministerul Mediului si Apei din Bulgaria, Institutul National de Hidrologie din Bulgaria, Ministerul Transporturilor din Bulgaria, Agentia Executiva de Mediu din Bulgaria).

GO FURTHER AND BUILD ON! MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE! GO FURTHER AND BUILD ON! MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!