Скачать презентацию Програма за регулиране на счетоводството и одита Развитие Скачать презентацию Програма за регулиране на счетоводството и одита Развитие

c7e89dd194ad45c8fe02c2ca2f0b6cca.ppt

  • Количество слайдов: 22

Програма за регулиране на счетоводството и одита Развитие на европейските фондови пазари Д-р Уве Програма за регулиране на счетоводството и одита Развитие на европейските фондови пазари Д-р Уве Етелйорг 6 юни 2006 г.

Структура на презентацията: 1. 2. Общ преглед на управлението на активите в ЕС Основни Структура на презентацията: 1. 2. Общ преглед на управлението на активите в ЕС Основни тенденции в европейските фондови пазари: – Администриране на фондовете – Управление – Разпространение 3. Обща рамка на политиката в ЕС 4. Фактори за изграждане на успешен инвестиционен бизнес 2

Общ поглед върху управлението на активите: • Колективни (частни) инвестиции: – Фондове за масови Общ поглед върху управлението на активите: • Колективни (частни) инвестиции: – Фондове за масови инвестиции (UCITS - Undertakings for Collective Investment of Transferable Securities – Предприятия за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа) – Други колективни инвестиции (имоти, защитни инвестиционни фондове, институционални фондове) • Други частни спестявания: – Животозастрафоване – Структурни фондове/сертификати – Управление на индивидуален портфейл (доверителни пълномощия) • Професионални пенсионни схеми 3

Колективно управление на активи: Дългосрочни спестявания 1 стълб: системи за социално осигуряване (държавни) 2 Колективно управление на активи: Дългосрочни спестявания 1 стълб: системи за социално осигуряване (държавни) 2 стълб: професионални пенсионни схеми (дружества) 3 стълб: частни спестявания (доброволно обединени спестявания) UCITS Собствен капитал Облигации Паричен пазар Балансирани средства Не-UCITS Частен капитал Защитни фондове Имоти Свързани животозастрахователни 4

По-широки/стратегически съображения: • Разпределение на финансовите ресурси между спестители и инвеститори (cf. частен капитал); По-широки/стратегически съображения: • Разпределение на финансовите ресурси между спестители и инвеститори (cf. частен капитал); • Предлагане на новаторски инструменти за дългосрочни индивидуални спестявания; • Конкурентен достъп до професионални услуги за управление на активи – за дългосрочни спестявания; • ‘Демократизиране’ на финансовите пазари; • Гледната точка на ЕС: по-същество търгуеми продукти и услуги – много бизнес линии, отговарящи на организацията на пан-европейска основа. 5

Основни характеристики на управлението на активи 1. Голям бизнес … който ще расте 2. Основни характеристики на управлението на активи 1. Голям бизнес … който ще расте 2. По-същество търгуеми продукти и услуги – въпреки че някои са при по-тежки условия поради мастната работна ръка, договорите или данъчното законодателство; 3. Бизнесът за управление на обединени активи е много фрагментиран по отношение на продукти, институции и регулиране; 4. Сближаване по отношение на това как се осъществява този бизнес, кой го прави и инвеститорската му основа. 6

Глобални активи, които се управляват 7 Глобални активи, които се управляват 7

Нетни активи на европейски инвестиционни фондове Управлявани активи в ЕС (Ђ billion) Еволюция на Нетни активи на европейски инвестиционни фондове Управлявани активи в ЕС (Ђ billion) Еволюция на нетните активи на UCITS (Ђ billion) 1. 800 5. 000 1. 600 1. 400 4. 000 1. 200 3. 000 1. 000 800 2. 000 600 400 1. 000 200 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 UCITS Source: EFAMA 0 1994 извън UCITS 1995 1996 1997 Капитал 1998 1999 Облигация 2000 2001 Балансиран 2002 2003 2004 Паричен пазар Source: EFAMA 8

Нови играчи на фондовите пазари: защитените инвестиционни фондове UCITS: EFAMA, 2005; HF: various sources Нови играчи на фондовите пазари: защитените инвестиционни фондове UCITS: EFAMA, 2005; HF: various sources 9

Брой фондове по произход и страна на регистрация Страна на произход Приемаща страна AT Брой фондове по произход и страна на регистрация Страна на произход Приемаща страна AT BE Холандия Финландия Швеция Дания Австрия Италия Белгия Германия DK Великобр. Испания Ирландия Фнация Люксемб. 3782 2831 Дял от чуждестр. (%) 77, 4 Дял от всички (%): 8, 5 ES Дял UK 0, 7% 0, 9% 1, 1% SE 1, 3% 2, 6% 2, 7% 3, 3% 3, 6% 4, 6% 5, 7% 7, 4% 12, 7% 53, 3% 524 1164 7321 5519 1369 3807 7475 2058 4262 1772 2794 44496 59, 5 20, 2 70, 4 28, 1 80, 6 37, 7 68, 1 7, 2 86, 8 40, 3 72, 6 47, 7 6, 4 1, 2 2, 6 16, 5 12, 4 3, 1 8, 6 16, 8 4, 6 9, 6 4, 0 NL LU IT IE Всички регистрирани фондове DE FR FI 6, 3 FERI FMI 2005 10

И ли рл ко ан бр ди ит я ан ия С Ф АЩ И ли рл ко ан бр ди ит я ан ия С Ф АЩ ра нц ия Ге ЕС рм ан ия И сп а И ни Хо тал я ла ия нд ия П s ор ту г Ав али ст я ри я П ол Ш ша ве ц Ф ин ия ла нд Ун ия га ри Гъ я рц Да ия ни я Бе лг ия С ло Че ва ки ш я ка Р -к а Ве Управление на фондове: концентриран бизнес Пазарен дял на водещите 5 предприятия, управляващи активи (2004) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Source: EFAMA 11

UCITS: интегриран продуктов пазар? • Нарастващо ниво на трансгранични продажби; • Около 17% от UCITS: интегриран продуктов пазар? • Нарастващо ниво на трансгранични продажби; • Около 17% от UCITS са “истински” трансгранични фондове; • Повечето нови продажби в Европа през последните 2 години начисляват почти ексклузивно от трансгранични фондове. 12

Маркетинг и дистрибуция: Канали за дистрибуция на инвестиционните фондове (в % от общите активи) Маркетинг и дистрибуция: Канали за дистрибуция на инвестиционните фондове (в % от общите активи) 100% 90% 80% 70% 50% 72 78 60% 84 81 12 15 2003 2004 92 95 40% 30% 20% 10% 0% 23 18 4 7 2003 2004 2003 Италия Други 2004 Германия Трети страни Европа Вериги / свързани посредници 13

Разделяне на управлението и дистрибуцията: • Бавна тенденция към открита архитектура (18 -20% от Разделяне на управлението и дистрибуцията: • Бавна тенденция към открита архитектура (18 -20% от новите продажби): • Масовите банки привличат средства от трети страни. 14

Основни тенденции в бизнеса по управление на активи • Продължава нарастващата концентрация на бизнеса Основни тенденции в бизнеса по управление на активи • Продължава нарастващата концентрация на бизнеса и консолидирането му; • Специализация на участниците по веригата на стойността (разделяне на управлението и дистрибуцията); • Бизнес с висока цена и някои цени (дистрибуция, мениджмънт) вероятно ще растат; • Конкуренция от офшорни компании (особено продукти с висока нетна стойност, защитени фондове). • Бързо развитие на бизнеса – редовно възникват нови функции, ниши, продукти. 15

Инвестиционни фондове: ЕС и САЩ, 2005 Брой фондове (в хиляди) Au. M (€ 1000 Инвестиционни фондове: ЕС и САЩ, 2005 Брой фондове (в хиляди) Au. M (€ 1000 bn) Среден размер (€ mn) EFAMA, ICI 16

Намаляване на разходите поради разрастване на бизнеса по веригата на стойността 20 5, 1 Намаляване на разходите поради разрастване на бизнеса по веригата на стойността 20 5, 1 Продажби и маркетинг 3, 9 4, 5 Управление на фондове 15 Среден-/Заден офис 8 6, 8 10 4, 1 4, 6 5 5, 8 ИТ/поддръжка 3, 7 0, 6 4, 9 3, 6 4, 3 2, 2 0, 6 0 Малък (€ 15 -29 bn) Среден (€ 50 -55 bn) Голям (€ 105 -110 bn) 0, 4 Полза от разрастването 2004, cost margin, bp Mc. Kinsey, 2005 17

Иновации на продукти – разпространение във фондовете Брой фондове 2003 4002 ׀ нови фондове Иновации на продукти – разпространение във фондовете Брой фондове 2003 4002 ׀ нови фондове възникнали 2004 Сливания/ закриване Нетно увеличение /намаление BE 2045 2184 290 151 139 DE 2445 2540 234 139 95 AT 836 879 87 44 43 ES 2672 2711 190 151 39 DK 441 463 34 12 22 FI 338 359 44 23 21 FR 5397 5406 397 9 IT 2010 1977 169 202 33 SE 568 532 7 43 -36 NL 345 284 6 67 -61 UK 1527 1463 42 106 -64 FERI FMI 2005 18

Основни характеристики на политиката • Все още регулаторните режими се различават между странитечленки, главно Основни характеристики на политиката • Все още регулаторните режими се различават между странитечленки, главно по отношение на тълкуването на правилата UCITS и тяхното приложение; • Данъците продължават да бъдат основно притеснение за отрасъла; • Двата елемента имат силно влияние върху потенциала на отрасъла на национално и на европейско ниво; • Необходимо е да се синхронизират тези системи, за да се реализира този потенциал. 19

Цели на европейската политика, свързана с управлението на активите: • Ефективност и по-ниска цена Цели на европейската политика, свързана с управлението на активите: • Ефективност и по-ниска цена … • Улеснената (трансгранична) конкуренция и специализация – позволява реорганизиране на различните функции по веригата на стойността, за да се повиши ефективността на отрасъла; – позволява продажбата на продукти и услуги на инвеститори от други пазари; – позволява на ръководството управлява фондове със седалище на друго място; – позволява на фондовете да прехвърлят активи на пълномощници на други места. • Без да се накърнява защитата на инвеститорите. 20

Въпроси, обсъждани в момента • Да работи паспорта на продукта: – Процедура по регистриране Въпроси, обсъждани в момента • Да работи паспорта на продукта: – Процедура по регистриране – Изясняване на подходящите активи • Да се подпомогнат инвеститорите да се справят с посложните продукти и регулаторен арбитраж между спестовните продукти: – Оповестяване в документи (опростени проспекти) – Правила за процеса на продажба (Mi. Fi. D) • Да се създадат нови източници на ефективност/конкуренция: – Управление на паспорта на дружеството – Трансгранични сливания и обединяване на активи – Депозитарен паспорт 21

Край ! Допълнителна информация: • Financial Integration Monitor (FIM) 2006 – EU INVESTMENT FUND Край ! Допълнителна информация: • Financial Integration Monitor (FIM) 2006 – EU INVESTMENT FUND INDUSTRY, http: //ec. europa. eu/internal_market/financ es/fim/index_en. htm (към юли 2006 г. ) 22