Скачать презентацию Program pro děti Obr 1 Obr 2 Autorem Скачать презентацию Program pro děti Obr 1 Obr 2 Autorem

e55db2dccd54490a897345cd0da094a9.ppt

  • Количество слайдов: 28

Program pro děti Obr. 1 Obr. 2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li Program pro děti Obr. 1 Obr. 2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eliška Krmelová. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz; ISSN 1802 -4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Bible jako knihovna Obr. 3 Bible jako knihovna Obr. 3

Sepsání Bible trvalo asi 1600 let (1500 př. n. l. – 100 n. l. Sepsání Bible trvalo asi 1600 let (1500 př. n. l. – 100 n. l. ) 40 pisatelů Obr. 4

Na co se Bible psala? Obr. 5 Na co se Bible psala? Obr. 5

Obr. 6 Obr. 6

Hebrejština Řečtina Obr. 7 Obr. 8 Hebrejština Řečtina Obr. 7 Obr. 8

Konstantin a Metoděj Obr. 9 Pozváni knížetem Rastislavem r. 863 Konstantin a Metoděj Obr. 9 Pozváni knížetem Rastislavem r. 863

Jeskyně v Kumránu Obr. 10 Obr. 11 Jeskyně v Kumránu Obr. 10 Obr. 11

Obr. 12 Obr. 12

Obr. 11 Obr. 13 Tak je to správně Obr. 11 Obr. 13 Tak je to správně

Bible kralická rok 1613 Obr. 14 Litery, ze kterých se skládala jednotlivá slova v Bible kralická rok 1613 Obr. 14 Litery, ze kterých se skládala jednotlivá slova v lisu Obr. 15

Ukázka z Bible kralické „Prudce tě zakulí jako kuli do země všelijak prostranné…“ (Izajáš Ukázka z Bible kralické „Prudce tě zakulí jako kuli do země všelijak prostranné…“ (Izajáš 22, 18) „Zavine tě do klubíčka jako míč, zakutálí tě do širé krajiny…“

Pak nastaly zlé časy… Příběh pekařské rodiny Obr. 16 Pak nastaly zlé časy… Příběh pekařské rodiny Obr. 16

Obr. 17 Obr. 17

Obr. 17 Obr. 17

Obr. 17 Obr. 17

Obr. 17 Obr. 17

Bible má několik „NEJ“ § Nejpřekládanější kniha (do 2 817 jazyků) § Nejrozšířenější kniha Bible má několik „NEJ“ § Nejpřekládanější kniha (do 2 817 jazyků) § Nejrozšířenější kniha na světě (každý den se prodá 168 000 Biblí) § První mechanicky tištěná kniha § Nejdražší tištěná kniha (za 63 milionů Kč)

Největší Bible na světě z roku 1931 Obr. 18 Váží přes 500 kg a Největší Bible na světě z roku 1931 Obr. 18 Váží přes 500 kg a má 8048 stran

Nejmenší Bible na světě V 4, 5 cm dlouhá, 3 cm široká a 2 Nejmenší Bible na světě V 4, 5 cm dlouhá, 3 cm široká a 2 cm silná Obr. 19

Nejlépe ukrytá Bible v hřídeli mlýnského kola Obr. 20 Nejlépe ukrytá Bible v hřídeli mlýnského kola Obr. 20

Celá Bible na skleněném krystalu (šperk) Obr. 21 Celá Bible na skleněném krystalu (šperk) Obr. 21

Moderní české překlady Bible Ekumenický překlad Český studijní překlad Překlad 21. století Obr. 22 Moderní české překlady Bible Ekumenický překlad Český studijní překlad Překlad 21. století Obr. 22

Bible v mobilu, na internetu… Obr. 23 Bible v mobilu, na internetu… Obr. 23

Bible pro děti, pro nevidomé… Obr. 24 Bible pro děti, pro nevidomé… Obr. 24

Příběh z Bible o Danielovi Obr. 25 Příběh z Bible o Danielovi Obr. 25

POUŽITÉ OBRÁZKY: 1 Kubiasová, Lenka. Ilustrace kufr z archivu Tim 2, 2 o. s. POUŽITÉ OBRÁZKY: 1 Kubiasová, Lenka. Ilustrace kufr z archivu Tim 2, 2 o. s. – www. timdvadva. cz, použito se svolením. Snímek 1 2 Kubiasová, Lenka. Ilustrace mluvící Bible z archivu Tim 2, 2 o. s. – www. timdvadva. cz, použito se svolením. Snímek 1 3 Koflerová, Šárka, Eva Muroňová. Škola a křesťanství – Metodická příručka pro učitele: Bible – jeden z kořenů evropské kultury. Snímek 5 [CD-ROM]. Katechetické a pedagogické centrum Ostrava, Vydalo Kartuziánské vydavatelství a nakladatelství Brno [cit. 2013 -11 -22]. Adresář: /PREZENTACE 23 Bible – jeden z kořenů evropské kultury. pptx. Použito se svolením. Snímek 2 4 Toilets unisex. svg [online]. [cit. 2013 -11 -13]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: en. wikipedia. org/wiki/File: Toilets_unisex. svg Snímek 3 5 BUREŠ Roman, autor ilustrace BDS 1. jpg, nepublikováno, použito se svolením. Snímek 4 6 Kubiasová, Lenka. Ilustrace Deniska s maminkou z archivu Tim 2, 2 o. s. – www. timdvadva. cz, použito se svolením. Snímek 5 7 8 Bereishit – Genesis Screenshot [online]. Judaica Press. [cit 2013 -11 -12]. Dostupný z WWW: www. chabad. org/library/bible_cdo/aid/8165 Kata Biblon Greek New Testament Screenshot [online]. [cit 2013 -11 -12]. Dostupný z WWW: en. katabiblon. com/us/index. php? text=GNT&book=Jn&ch=1 Snímek 6 9 Josef Zelený - Svatý Cyril a Metoděj. jpg [online]. [cit. 2013 -11 -13]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: commons. wikimedia. org/wiki/File: Josef_Zelen%C 3%BD_-_Svat%C 3%BD_Cyril_a_Metod%C 4%9 Bj. jpg Snímek 7 10 Fotografie z archivu autorky. Snímek 8 11 GILESKI, Dejan. The caves of Qumran from Israel [online]. Shutterstock, Inc. © 2003 -2013, [cit. 2013 -11 -13]. Dostupný z WWW: www. shutterstock. com/pic. mhtml? id=9369832&src=id Snímek 8 12 Kubiasová, Lenka. Ilustrace Izraelská vesnice z archivu Tim 2, 2 o. s. – www. timdvadva. cz, použito se svolením. Snímek 9

13 14 15 16 17 18 19 Kubiasová, Lenka. Ilustrace Izraelská vesnice z archivu 13 14 15 16 17 18 19 Kubiasová, Lenka. Ilustrace Izraelská vesnice z archivu Tim 2, 2 o. s. – www. timdvadva. cz, použito se svolením. Bible kralická, Jednota bratrská a její tiskárna: Khih_tisk. jpg [online]. Archiv Moravského zemského muzea [cit. 2013 -11 -12]. Dostupný z WWW: www. bible-kralicka. cz/cs/jednota-bratrska-a-jeji-tiskarna. Použito se svolením Bible kralická, Jednota bratrská a její tiskárna: litera. jpg [online]. Archiv Moravského zemského muzea [cit. 2013 -11 -12]. Dostupný z WWW: www. bible-kralicka. cz/cs/jednota-bratrska-a-jeji-tiskarna. Použito se svolením. BUREŠ Roman, autor ilustrace BDS 2. jpg, nepublikováno, použito se svolením. Obrázek 17. - Kubiasová, Lenka. Ilustrace Trhlina z archivu Tim 2, 2 o. s. – www. timdvadva. cz, použito se svolením. World's Largest Bible In: Youtube [online]. Zveřejněno 18. 3. 2011 [cit. 2013 -11 -13]. Dostupný z WWW: www. youtube. com/watch? v=Sc. XM 4 su. Zj. DE SEMAN, Ron. 60 Second Bible - The World's Smallest Bible? In: Youtube [online]. Zveřejněno 4. 11. 2011 [cit. 2013 -11 -13]. Dostupný z WWW: www. youtube. com/watch? v=wz. Aj 05 AHh 9 Q Snímek 10 Snímek 11 Snímek 14 -17 Snímek 18 Snímek 19 Snímek 20 20 Fotografie z archivu autorky. Snímek 21 21 Obrázek 25. - Crystal Bible, the Nano Bible from "Genesis" to "Revelation" on a tiny crystal. In: Youtube [online]. Zveřejněno 12. 2. 2013 [cit. 2013 -11 -13]. Dostupný z: www. youtube. com/watch? v=4 o. OFRIXZJk 0 Snímek 22 22 BIBLE - Bible. jpg [online]. Dům Bible České biblické společnosti [cit. 2013 -11 -12]. Dostupný z WWW: dumbible. vltava 2012. cz/store/department-51 -bible. html. Použito se svolením. Snímek 23 23 Screenshot AUDIO Bible. [online]. Bible 21 [cit 2013 -11 -12]. Dostupný z WWW: www. bible 21. cz/online. Snímek 24 24 BIBLE - Bible. jpg [online]. Dům Bible České biblické společnosti [cit. 2013 -11 -12]. Dostupný z WWW: dumbible. vltava 2012. cz/store/department-7 -knihy-pro-deti. html Použito se svolením. Snímek 25 25 Kubiasová, Lenka. Ilustrace Příběh o Danielovi z archivu Tim 2, 2 o. s. – www. timdvadva. cz, použito se svolením. Snímek 26