Скачать презентацию Program KTV Pržno n n n Říjnoví oslavenci Скачать презентацию Program KTV Pržno n n n Říjnoví oslavenci

6589717070dac2350f647e06e75b165c.ppt

  • Количество слайдов: 16

Program KTV Pržno n n n Říjnoví oslavenci Letecká vakcinace proti vzteklině !!!!! Pozor Program KTV Pržno n n n Říjnoví oslavenci Letecká vakcinace proti vzteklině !!!!! Pozor !!!! nyní Zájezd do Luhačovic nové Zájezd do Polska Harmonogram separovaného sběru Úřední deska Reklama Odečet vodoměrů Domov pro seniory F. n. O. výběrová řízení na prac. Místa Kontejnery na listí NOVÉ!!!! Jógíni zahajují nové

NAŠI OSLAVENCI paní Miroslava Smejkalová 84 let paní Marie Golová 60 let ŘÍJEN paní NAŠI OSLAVENCI paní Miroslava Smejkalová 84 let paní Marie Golová 60 let ŘÍJEN paní Kokrmentová Dagmar 55 let pan Zdeněk Tomší 55 let paní Miroslava Opělová 50 let pan Sejad Djerzič 50 let Spoluobčanům - oslavencům, přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka do dalších let. oú

Kontejnery na listí od 2. 10. 2007 Žádáme Vás, aby jste se pokusili přispět Kontejnery na listí od 2. 10. 2007 Žádáme Vás, aby jste se pokusili přispět svým přístupem k ochraně ovzduší v obci. n Omezujte pálení listí, využijte kontejnerů k likvidaci listí. (Nemíchejte s trávou!!!! Nebezpečí zahoření!!!!) n Kontejnery jsou přistaveny: 1/ za hasičskou zbrojnicí 2/ za OÚ nad Plavařským potokem n V případě zájmu bude zvýšen počet kontejnerů n Dávejte listí do pytlů. Obec hradí tuny, NE objem!!! n Je to způsob, jak zlepšit sousedské vztahy. Ne každý totiž pálí!!! n

Kontejnery na listí ZKUSME TO TAKTO . . . A TOHOTO ZPŮSOBU SE ZBAVME Kontejnery na listí ZKUSME TO TAKTO . . . A TOHOTO ZPŮSOBU SE ZBAVME

Cvičení jógy zahajuje n Ve čtvrtek 4. října 2007 opět začíná v tělocvičně naší Cvičení jógy zahajuje n Ve čtvrtek 4. října 2007 opět začíná v tělocvičně naší školy kurz jógy. n Cvičení bude probíhat každý čtvrtek od 16: 00 hod. Přijďte si procvičit tělo, ducha i mysl. n

Krajská veterinární správa pro MS kraj informuje!!!!! n n Ve dnech 1. -8. října Krajská veterinární správa pro MS kraj informuje!!!!! n n Ve dnech 1. -8. října 2007 bude prováděno letecké kladení vakcinačních návnad proti vzteklině. Během tohoto období (2 -3 týdny), by měli občané vzít toto upozornění na vědomí a přizpůsobit své chování v přírodě. Nedotýkejte se návnad a upozorněte na tuto skutečnost děti!!!! V případě, že dojde k potřísnění vakcinační látkou, což je červeně zbarvená tekutina, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc!!!!

Co najdete na úřední desce n n n n Vyhláška o konání dražby dobrovolné Co najdete na úřední desce n n n n Vyhláška o konání dražby dobrovolné Oznámení -zahájení ÚŘ - dělení pozemku p. č. 826/1 Pozemkový fond ČR- oznámení o zamýšleném převodu Nařízení - Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj č. 3/2007 ze dne 13. 9. 2007 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy moru včelího plodu Veřejná vyhláška Obce Pržno- oznámení o vystavení záměru pronájmu majetku obce Veřejná vyhláška Obce Pržno- oznámení o vystavení záměru odprodeje majetku obce Oznámení o zahájení územní řízení - inženýrské sítě, komunikace Pržno - EUROPE DEVELOPMENT, a. s. Usnesení 4/2007 ze zasedání ZO Pržno, konaného 19. 9. 2007

Zájezd do Luhačovic • Klubu seniorů při KSK OÚ Pržno pořádá zájezd do lázeňského Zájezd do Luhačovic • Klubu seniorů při KSK OÚ Pržno pořádá zájezd do lázeňského města Luhačovice. Konat se bude ve čtvrtek 25. října 2007. Odjezd je plánován na 7: 30 hodin od kostela. Dalším nástupním místem bude hostinec U Adamců a v blízkosti kravína. • Cena zájezdu je 100, -Kč. • Přihlášky přijímá : p. Ludmila Kaňáková (tel. 558 677 601) p. Marie Golová (tel. 777 870 005). • Zájezd je určen nejen pro členy klubu, ale i pro veřejnost.

Kulturní a sportovní komise při O. úř. v Pržně pořádá do Polska na burzu Kulturní a sportovní komise při O. úř. v Pržně pořádá do Polska na burzu květin, okrasných zahrad a pěstitelských školek Koná se: sobota 13. 10 2007 Odjezd: 5: 00 hodin Odkud: ze zastávky Mateřská škola Postupně: u Adamců u kravína Cena: místní 100 Kč ostatní 200 Kč Peníze vybírá: p. M. Golová kontakt: 777 870 005

 Harmonogram - separovaný sběr Září SKLO - 41. týden PLASTY - 40. , Harmonogram - separovaný sběr Září SKLO - 41. týden PLASTY - 40. , 42. a 44. týden PAPÍR - 42. týden ---------------------------------------- Připomínáme občanům, že budou moci využívat od 10. měsíce tohoto roku sběrný dvůr ve společnosti AVE CZ ve Frýdlantě n. Ostravicí. Nadále si můžete na OÚ vyzvednout pytle na sběr plastového odpadu, pro případ, že budou kontejnery přeplněny.

OZNÁMENÍ SMVa. K • Oznamujeme, že v termínu od 25. 9. 2007 do 3. OZNÁMENÍ SMVa. K • Oznamujeme, že v termínu od 25. 9. 2007 do 3. 10. 2007 proběhne v obci pravidelný opis vodoměrů pracovníky SMVa. K Ostrava a. s.

Domov pro seniory ve Frýdlantu n. Ostravicí vypisuje výběrová řízení • na obsazení pracovního Domov pro seniory ve Frýdlantu n. Ostravicí vypisuje výběrová řízení • na obsazení pracovního místa „Ergoterapeut“. • Požadavky na uchazeče: • má vzdělání VŠ, VOŠ se zaměřením na sociální práci nebo sociální pedagogiku příp. na sociání péči a speciální pedagogiku • má kladný vztah k lidem • uživatelsky zvládá práci s PC (Office, Excel, Outlook, Internet, . . ) • má řidičský průkaz sk. B • praxe v zařízení sociálních služeb a jazykové znalosti jsou vítány. • na obsazení pracovního místa „Sociální pracovník“. • Požadavky na uchazeče: • má vzdělání v souladu se Zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. § 110 • má kladný vztah k lidem • uživatelsky zvládá práci s PC (Office, Excel, Outlook, Internet, . . ) • má řidičský průkaz sk. B • praxe v zařízení sociálních služeb a jazykové znalosti jsou vítány

Domov pro seniory ve Frýdlantu n. Ostravicí vypisuje výběrová řízení • Své přihlášky zasílejte Domov pro seniory ve Frýdlantu n. Ostravicí vypisuje výběrová řízení • Své přihlášky zasílejte spolu se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání na adresu: • Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí • Nástup možný nejpozději od 1. ledna 2008. • Uzávěrka přihlášek je 15. října 2007 včetně. Ing. Jiří Hořínek, ředitel • Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 14. září 2007