Скачать презентацию Program Eurostars Vyhlášení programu 1 Společný program Скачать презентацию Program Eurostars Vyhlášení programu 1 Společný program

f907ec5e8295ec6489e3e2d4ae47b27b.ppt

  • Количество слайдов: 22

Program Eurostars Program Eurostars

Vyhlášení programu (1) Společný program EUREKY a EU Principy EUREKY a FP 7 Programový Vyhlášení programu (1) Společný program EUREKY a EU Principy EUREKY a FP 7 Programový dokument – schválení v EP 12. září 2007 Podpora MSP s V a V s cílem tržního uplatnění výstupů Uzavřené závazky členských zemí

Vyhlášení programu (2) Myšlenka od předsednictví E! FR v 2004 Předsednictví E! ČR 2005/06 Vyhlášení programu (2) Myšlenka od předsednictví E! FR v 2004 Předsednictví E! ČR 2005/06 - podíl na vzniku – jeden z výstupů MC v Praze Komunitární program při Sekretariátu EUREKA – méně administrace

Co Eurostars nabízí? (3) Závazek České republiky 1 milion Eur/rok Administrace – MŠMT, public Co Eurostars nabízí? (3) Závazek České republiky 1 milion Eur/rok Administrace – MŠMT, public relations AIPČR Celkem 450 milionů € pro 6 -leté období Předpoklad 560 projektů

Členské země Eurostars (4) Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Členské země Eurostars (4) Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Great Britain

Členské země Eurostars (4. 1) Zahrnuty země EU a další členské země EUREKY Eurostars Členské země Eurostars (4. 1) Zahrnuty země EU a další členské země EUREKY Eurostars tvoří síť 33 členských zemí

Zaměření a podmínky projektů (5) Tematicky se jedná o priority RP a programu EUREKA Zaměření a podmínky projektů (5) Tematicky se jedná o priority RP a programu EUREKA - 9 oblastí ENV, ENE, INF, MAT, BIO, TRA, ROB, COM, LAS Evropská spolupráce MSP

Co je to projekt Eurostars(6) Projekt Evropského výzkumu a vývoje Pro civilní účely – Co je to projekt Eurostars(6) Projekt Evropského výzkumu a vývoje Pro civilní účely – nový výrobek, proces nebo služba Nejméně 2 členské země, možno i třetí země Hlavní řešitel MSP se musí zabývat V a V

Co je to projekt Eurostars (7) Mít nejméně 50% rozpočtu projektu Nejvýše může mít Co je to projekt Eurostars (7) Mít nejméně 50% rozpočtu projektu Nejvýše může mít 75% rozpočtu projektu Vyvážený projekt Maximální doba řešení 3 roky

Způsob financování projektů (8) Obdoba financování projektu EUREKY Spolufinancování 50% a možnost získání dalších Způsob financování projektů (8) Obdoba financování projektu EUREKY Spolufinancování 50% a možnost získání dalších 50% Pro MSP s V a V možnost 10% bonusu Příspěvek ze 7 RP, 25% finanční podpory Podpora do výše 130 000 € /rok/projekt

Řízení programu (9) Mezinárodní koordinace Sekretariátem EUREKY V ČR - Ministerstvo školství, tělovýchovy a Řízení programu (9) Mezinárodní koordinace Sekretariátem EUREKY V ČR - Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže, které spolufinancuje projekty Va. V Předfinancování 25% příspěvku 7 RP

Předkládání návrhů (10) Návrhy zasílat pouze elektronicky Nejprve registrace řešitele v databázi Získání přístupu Předkládání návrhů (10) Návrhy zasílat pouze elektronicky Nejprve registrace řešitele v databázi Získání přístupu pro postupné kroky www. eurostars-eureka. eu Možno využívat Helpdesk

Předkládání návrhů (10. 1) Eurostars Guidelines - pro žadatele - základní popis programu - Předkládání návrhů (10. 1) Eurostars Guidelines - pro žadatele - základní popis programu - způsob financování - způsob podání - Application Form - návod na jeho vyplnění - Přehled příloh (Rozvaha, Cooperation Agreement)

Předkládání návrhů (10. 2) Způsob hodnocení projektů Na národní úrovni je zodpovědnost „Eligibility Check“ Předkládání návrhů (10. 2) Způsob hodnocení projektů Na národní úrovni je zodpovědnost „Eligibility Check“ a „Cover Note“ Český návrh projektu – www. msmt. cz (EUREKA) Snahou programu je co nejdříve projekt realizovat

Kdo může být řešitelem(11) MSP, který provádí vlastní výzkum a vývoj- mezinárodní koordinátor Dvě Kdo může být řešitelem(11) MSP, který provádí vlastní výzkum a vývoj- mezinárodní koordinátor Dvě základní podmínky: - definice MSP podle EU - nejméně 10% ročního finančního obratu V a V, nebo 10% pracovníků ve V a V Další partneři: MSP s V a V, univerzita, výrobní podnik, výzkumná organizace

Hodnocení projektů (12) Vychází z kriterií hodnocení EUREKA Project assessment methodology Dva stupně hodnocení, Hodnocení projektů (12) Vychází z kriterií hodnocení EUREKA Project assessment methodology Dva stupně hodnocení, nejprve 2 experti-obsah a kvalita řešení, složení konsorcia, předpoklad výsledků, rozpočet projektu, předpoklad komerčního využití

Hodnocení projektů (12. 1) Independent Expert Panel následně celkově přidělí bodové hodnocení a stanoví Hodnocení projektů (12. 1) Independent Expert Panel následně celkově přidělí bodové hodnocení a stanoví pořadí Předseda a 6 panelistů, nezávislost hodnocení Schválení skupinou vysokých představitelů

Smluvní zabezpečení (13) Smluvní vztah - poskytovatel MŠMT a příjemce institucionální podpory U více Smluvní zabezpečení (13) Smluvní vztah - poskytovatel MŠMT a příjemce institucionální podpory U více partnerů - smluvní vztah příjemce a spolupříjemce (obdoba EUREKY)

Výsledky výzev (14) Výzva První Druhá Třetí Čtvrtá Pátá Šestá Sedmá Počet přihlášek/počet smluv Výsledky výzev (14) Výzva První Druhá Třetí Čtvrtá Pátá Šestá Sedmá Počet přihlášek/počet smluv 22/10 18/8 18/3 10/1¹ 16/5 15/2 8/?

Nejbližší výzva (15) Osmá výzva má uzávěrku 1. 3. 2012 Nejbližší výzva (15) Osmá výzva má uzávěrku 1. 3. 2012

Nejbližší výzva (16) Osmá výzva má uzávěrku 1. 3. 2012 Nejbližší výzva (16) Osmá výzva má uzávěrku 1. 3. 2012

Děkuji za pozornost (17) www. eurostars-eureka. eu www. msmt-vyzkum. cz www. msmt. cz Josef Děkuji za pozornost (17) www. eurostars-eureka. eu www. msmt-vyzkum. cz www. msmt. cz Josef Martinec národní programový koordinátor josef. [email protected] cz