Профілактика нестачі йоду серед населення

Скачать презентацию Профілактика нестачі йоду серед населення Скачать презентацию Профілактика нестачі йоду серед населення

йод.ppt

  • Количество слайдов: 7

>Профілактика нестачі йоду серед населення       Підготував студент 4 Профілактика нестачі йоду серед населення Підготував студент 4 курсу 1 лік групи Шава Тарас

>l  Проблема йододефіциту має глобальний характер. Більше 2 млрд населення проживає в зоні l Проблема йододефіциту має глобальний характер. Більше 2 млрд населення проживає в зоні йодної недостатності та виникнення йодозалежних захворювань. Серед них окрім зобу - гіпотиреоїдизм, неплідність, викидні, мертвонароджуваність, вроджені вади розвитку, глухонімота, косоокість, підвищена перинатальна та дитяча смертність, кретинізм, затримка фізичного розвитку, порушення психічних функцій у дітей та дорослих, підвищена чутливість до радіоактивного опромінення. l Для України ця проблема актуальна не тільки тому, що в державі сьогодні майже 1, 5 млн хворих на зоб та іншу тиреоїдну патологію, серед них 500 тис. дітей, та ще більше на вторинну патологію, зумовлену тиреоїдною недостатністю, але й тому, що йододефіцит погіршує розумовий розвиток. В результаті йододефіцит формує відстале суспільство, країна втрачає інтелект, освітній, професійний та науковий потенціал.

>l  Йодний дефіцит (ЙД) — проблема, що існує на певній території та загрожує l Йодний дефіцит (ЙД) — проблема, що існує на певній території та загрожує розвитком йододефіцитних захворювань (ЙДЗ) кожній людині, яка на ній проживає. В окремого індивіда можна діагностувати наявність патологічного стану, що є наслідком нестачі йоду. Оцінити ступінь тяжкості йодного дефіциту можливо лише в епідеміологічному дослідженні в конкретній популяції та на конкретній території

>ПРОФІЛАКТИКА ЙОДОДЕФІЦИТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ l  Профілактика ЙДЗ повинна розпочинатися ще на антенатальному етапі, оскільки ПРОФІЛАКТИКА ЙОДОДЕФІЦИТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ l Профілактика ЙДЗ повинна розпочинатися ще на антенатальному етапі, оскільки від стану йодного забезпечення матері залежить адекватне формування центральної нервової системи плода, інтелектуальних здібностей майбутньої дитини, функціональний стан її гіпофізарно- тиреоїдної системи. l Найефективнішою вважається масова ( «німа» ) йодна профілактика l Традиційно для вирішення проблеми йодного дефіциту використовувалося збагачення продуктів харчування. Сполуки йоду додавали в питну воду, хліб, молоко, масло тощо. Але найбільш ефективним виявилося використання йодованої солі. Сіль є продуктом харчування, що вживається майже всім населенням Землі щоденно приблизно в однаковій кількості, технології її йодування є досить надійними та недорогими. l Інші продукти, збагачені йодом, можна рекомендувати включати в раціон, але розглядати їх як засіб постійної профілактики неможливо. Хліб, молочні страви, випічка, вода, олія вживаються кожною окремою людиною в різній кількості, що робить дозування йоду неконтрольованим

>l  Для проведення індивідуальної профілактики йододефіцитних захворювань, згідно з рекомендаціями МОЗ України, застосовують l Для проведення індивідуальної профілактики йододефіцитних захворювань, згідно з рекомендаціями МОЗ України, застосовують препарати калію йодиду. Основними перевагами такого методу є точне дозування йоду відповідно до вікових та фізіологічних потреб. Препарати калію йодиду мають нейтральний смак, уміст йоду дає можливість приймати препарат 1 раз на добу. Єдиним, але істотним недоліком цього методу є низька комплайєнтність унаслідок довготривалих курсів профілактики. Для формування стійкої мотивації до подовженого прийому медикаментозного препарату необхідна дуже висока інформованість населення про несприятливі наслідки дефіциту йоду та можливості запобігання йому.

>l  Преконцепційна профілактика повинна планомірно проводитися на масовій аліментарній основі (йодована сіль) починаючи l Преконцепційна профілактика повинна планомірно проводитися на масовій аліментарній основі (йодована сіль) починаючи з дитинства. Крім того, міжнародні експерти рекомендують підвищити дозу йоду, що надходить в організм майбутньої матері, за 3 місяці до настання вагітності. Отже, кожній здоровій жінці, яка звернулася до фахівців на етапі планування вагітності, поряд з іншими заходами необхідно обов’язково призначати препарат калію йодиду в дозі 200 мкг на добу щонайменше на 3 міс. без перерви до самого запліднення l Для гестаційної профілактики йодного дефіциту ВООЗ рекомендує застосовувати винятково точно дозовані лікарські препарати калію йодиду. l Наприклад, під час вагітності можна рекомендувати застосовування препарату Йодомарин 200 по 1 таблетці на добу або 2 таблетки Йодомарин 100 вранці.

>l  Світовий досвід довів, що ліквідація йодного дефіциту є найдоступнішою для реалізації та l Світовий досвід довів, що ліквідація йодного дефіциту є найдоступнішою для реалізації та ефективною програмою зміцнення суспільного здоров’я. В Україні завдяки спільним зусиллям науковців, медичних працівників, представників суспільних організацій зроблені певні кроки на шляху подолання цієї проблеми. l Ефективне впровадження цих заходів потребує безумовної участі всієї мережі первинної ланки охорони здоров’я l Участь кожного практичного акушера-гінеколога, педіатра, ендокринолога, сімейного лікаря та інших спеціалістів у форсованій реалізації програми ліквідації інтелектуально-соматичних наслідків йодної недостатності в майбутнього покоління повинна зводитися до широкої пропаганди знань про користь йоду: l у лікувальній мережі (серед колег та медичного персоналу); l при проведенні санітарно-просвітницької роботи з цільовими групами населення: l лекції у школах матерів при жіночих консультаціях та дитячих поліклініках; l бесіди з вагітними та молодими матерями з метою підвищення їх інформованості щодо негативного впливу йододефіциту на інтелектуальний розвиток нащадків;