Скачать презентацию Profetie tussen wal en schip Het belang van Скачать презентацию Profetie tussen wal en schip Het belang van

855c6bdf39496758b27f29320bc1fb52.ppt

  • Количество слайдов: 155

Profetie tussen wal en schip Het belang van het profetische Woord Profetie tussen wal en schip Het belang van het profetische Woord

Profetie tussen wal en schip Het belang van het profetische Woord Introductie op het Profetie tussen wal en schip Het belang van het profetische Woord Introductie op het gelijknamige boek Vragen: fijn, maar beperkt [email protected] nl www. bijbelenprofetie. nl Start

Profetie tussen wal en schip Het belang van het profetische Woord Inleiding Confronterend Bemoedigend Profetie tussen wal en schip Het belang van het profetische Woord Inleiding Confronterend Bemoedigend Niet vrijblijvend 1. 2. Doel van de Bijbelse profetieën Hoe kunnen we de profetieën lezen? 3. De symbolische uitleg 4. Gevolgen symbolische uitleg 5. De letterlijke uitleg: 3 perioden Pauze 6 -9 De praktijk > Probleem?

Inleiding Profetie tussen wal en schip Is er een probleem? JA, want… de vervulling Inleiding Profetie tussen wal en schip Is er een probleem? JA, want… de vervulling van de Bijbelse profetieën staat vlak voor de deur, maar … een groot deel van de christenen denkt wel zonder te kunnen. JA, want… nog nooit waren de vrije christenen zo tolerant tegenover verkeerde leringen als in onze tijd. > Excuses

Profetie tussen wal en schip Inleiding Is er een probleem? “Ik weet niet hoe Profetie tussen wal en schip Inleiding Is er een probleem? “Ik weet niet hoe ik de profetieën moet lezen…” “De Bijbel is geen puzzelboek…” “Wij hebben genoeg aan het Nieuwe Testament…” “Profetieën? Je kunt er alle kanten mee op…” De Bijbel “Ik hoef niet te weten wat er in de toekomst gaat gebeuren, want de Here geeft mij wel kracht als het zover is… “ “Ik kan niet zoveel met het Oude Testament” Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden … (2 Tim. 3: 16 -17) > Wat is profetie?

Profetie tussen wal en schip Inleiding Is er een probleem? De Bijbel Profetie: • Profetie tussen wal en schip Inleiding Is er een probleem? De Bijbel Profetie: • De 17 Profeten en Openbaring • Hooglied en veel Psalmen • Profetische uitspraken door o. a. Mozes, de Here Jezus, Paulus, Petrus… • Profetische personen en gebeurtenissen: het leven van Jozef, de tabernakel enz. B ► Toets! Min. 30% van de Bijbel is profetisch! Vraag 1: Hoeveel aandacht krijgen de Bijbelse profetieën bij u (in de gemeente)? <10> Doel prof

1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën? Het doel van de Bijbelse 1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën? Het doel van de Bijbelse profetieën: 1. Manifestatie van Gods almacht. Profetie tussen wal en schip Voordat het kwam, deed Ik het u horen, opdat gij niet zoudt zeggen: Mijn afgod heeft het gedaan en mijn gesneden of gegoten beeld heeft het beschikt. (Jes. 48: 5) 1. De wereld 2. Ons hart! “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. ” (2 Petr. 1: 19)

1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën? Het doel van de Bijbelse 1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën? Het doel van de Bijbelse profetieën: 1. Manifestatie van Gods almacht. 2. Waarschuwen voor de toekomst. B ► Profetie tussen wal en schip En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! (Matt. 24: 4, zie ook vs. 5, 11 en 24) Vraag 2: Wat is onze reactie als wij voor verkeerde leringen gewaarschuwd worden? “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. ” (2 Petr. 1: 19)

1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën? Het doel van de Bijbelse 1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën? Het doel van de Bijbelse profetieën: Profetie tussen wal en schip Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. (Opb. 19: 10 b) 1. Manifestatie van Gods almacht. 2. Waarschuwen voor de toekomst. 3. Verheerlijken van de Here Jezus B ► Vraag 3: Bent U geïnteresseerd in de ware Here Jezus? “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. ” (2 Petr. 1: 19)

1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën? Profetie tussen wal en schip 1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën? Profetie tussen wal en schip Het doel van de Bijbelse profetieën: 1. Manifestatie van Gods almacht. 2. Waarschuwen voor de toekomst. 3. Verheerlijken van de Here Jezus B ► Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg, en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. (Jer. 31: 10) 4. Verkondiging van Israëls toekomst “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. ” (2 Petr. 1: 19)

1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën? Profetie tussen wal en schip 1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën? Profetie tussen wal en schip Het doel van de Bijbelse profetieën: 1. Manifestatie van Gods almacht 2. Waarschuwen voor de toekomst 3. Verheerlijken van de Here Jezus B ► Nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda en tegen de inwoners van Jeruzalem: Zo zegt de HEERE: Zie, Ik bereid onheil tegen u, bedenk een plan tegen u. Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg. (Jer. 18: 11 a) 4. Verkondiging van Israëls toekomst 5. Evangelisatie: bekeert u! “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. ” (2 Petr. 1: 19) <15> Hoe prof. lezen?

Profetie tussen wal en schip 2. Hoe kunnen we de profetieën lezen? a) Letterlijk Profetie tussen wal en schip 2. Hoe kunnen we de profetieën lezen? a) Letterlijk b) Symbolisch (literair) Profetieën lezen zoals alle andere Bijbelgedeelten. Profetieën zijn geestelijke waarheden, vaak geen letterlijke betekenis. Israël= Israël = de kerk Chiliasme Vervangingstheologie • De beloften, die aan Israël zijn gedaan, blijven van kracht. • Er komt een aards Vrederijk met een hoofdrol voor Israël. De hoofdrol op aarde is voor de kerk… • Israël heeft geen nationale toekomst meer. • De kerk erft alle beloften die aan Israël zijn gedaan. <15>symb - Ref: orm

3. De symbolische uitleg De klassieke vervangingstheologie Bijbelgedeelte De verzegelden: “ 144. 000 Israëlieten, 3. De symbolische uitleg De klassieke vervangingstheologie Bijbelgedeelte De verzegelden: “ 144. 000 Israëlieten, uit elke stam 12. 000” (Opb. 7) “Zie Ik zal Jeruzalem maken tot een schaal der bedwelming” (Zach. 12: 2) Belegering van Jeruzalem: “Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden” (Zach. 14: 3) Profetie tussen wal en schip Symbolisch lezen “Kanttekeningen” De ontelbare gelovigen van alle tijden Vijandschap tegen de kerk Israël = de kerk Vervangingstheologie • Israël heeft geen nationale toekomst meer. • De kerk erft alle beloften die aan Israël zijn gedaan.

3. De symbolische uitleg De klassieke vervangingstheologie Bijbelgedeelte De verzegelden: “ 144. 000 Israëlieten, 3. De symbolische uitleg De klassieke vervangingstheologie Bijbelgedeelte De verzegelden: “ 144. 000 Israëlieten, uit elke stam 12. 000” (Opb. 7) “Zie Ik zal Jeruzalem maken tot een schaal der bedwelming” (Zach. 12: 2) Belegering van Jeruzalem: “Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden” (Zach. 14: 3) Profetie tussen wal en schip Symbolisch lezen “Kanttekeningen” De ontelbare gelovigen van alle tijden Vijandschap tegen de kerk De Heer strijdt tegen de vijanden van Gods kerk Israël = de kerk Vervangingstheologie • Israël heeft geen nationale toekomst meer. • De kerk erft alle beloften die aan Israël zijn gedaan. B ► > Symb -Evang

Profetie tussen wal en schip 3. De symbolische uitleg En vandaag? Bijbelgedeelte Symbolisch lezen Profetie tussen wal en schip 3. De symbolische uitleg En vandaag? Bijbelgedeelte Symbolisch lezen Letterlijk Israël Toepassing symbolisch Wat zal opnieuw het gevolg zijn: 1. Gods plan met Israël wordt Dit is: niet meer gepredikt. Vervanging 2. Gods plan met Israël wordt theologie! vergeten. 3. Gods plan met Israël wordt ontkend. Kerk/mij Israël = de kerk Vervangingstheologie • Israël heeft geen nationale toekomst meer. • De kerk erft alle beloften die aan Israël zijn gedaan. > stelling

Profetie tussen wal en schip 3. De symbolische uitleg En vandaag? Bijbelgedeelte Symbolisch lezen Profetie tussen wal en schip 3. De symbolische uitleg En vandaag? Bijbelgedeelte Symbolisch lezen Letterlijk Israël Toepassing symbolisch Mijn stelling: De praktijk van de vervangingstheologie is in de volle breedte van de kerk nog springlevend. Kerk/mij Israël = de kerk Vervangingstheologie • Israël heeft geen nationale toekomst meer. • De kerk erft alle beloften die aan Israël zijn gedaan. > Gevolg 1

4. Gevolgen symbolische uitleg Gevolg 1: Verduistering van de Schrift Profetie tussen wal en 4. Gevolgen symbolische uitleg Gevolg 1: Verduistering van de Schrift Profetie tussen wal en schip Symbolisch lezen Waar stopt dit symbolisch lezen: • De 6 scheppingsdagen • Het huwelijk • Positie man en vrouw • Kleding / Muziek • Homoseksualiteit • De hel… Israël = de kerk Vervangingstheologie Vraag 4: Hoe ver zijn deze dingen in uw leven binnengedrongen? ? • Israël heeft geen nationale toekomst meer. • De kerk erft alle beloften die aan Israël zijn gedaan. > Gevolg 2

4. Gevolgen symbolische uitleg Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. Profetie tussen wal en 4. Gevolgen symbolische uitleg Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. Profetie tussen wal en schip Symbolisch lezen Israël = de kerk tot 1940: 6. 000 doden • • Anti-Joodse wetten en ‘bloedsprookjes’ Kruistochten (1096 -1272) De zwarte dood, de pest (va. 14 e eeuw) De inquisitie in o. a. Frankrijk, Italië en Spanje (1233 -1700) • “De Protocollen van de Wijzen van Zion” v. a. 1905. Vervangingstheologie • Israël heeft geen nationale toekomst meer. • De kerk erft alle beloften die aan Israël zijn gedaan.

4. Gevolgen symbolische uitleg Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. De rooms-katholieke kerk tot 4. Gevolgen symbolische uitleg Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. De rooms-katholieke kerk tot 1940: 6. 000 doden 1940 -1945: 6. 000 doden • • Anti-Joodse wetten en ‘bloedsprookjes’ Kruistochten (1096 -1272) De zwarte dood, de pest (va. 14 e eeuw) De inquisitie in o. a. Frankrijk, Italië en Spanje (1233 -1700) • “De Protocollen van de Wijzen van Zion” v. a. 1905. • De HOLOCAUST Profetie tussen wal en schip Symbolisch lezen Israël = de kerk Vervangingstheologie • Israël heeft geen nationale toekomst meer. • De kerk erft alle beloften die aan Israël zijn gedaan.

Profetie tussen wal en schip 4. Gevolgen symbolische uitleg Gevolg 2: 2000 jaar christelijk Profetie tussen wal en schip 4. Gevolgen symbolische uitleg Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. Symbolisch lezen “De kerk was medeverantwoordelijk” Maarten Luther tot 1940: 6. 000 doden 1940 -1945: 6. 000 doden De rooms-katholieke kerk • • Anti-Joodse wetten en ‘bloedsprookjes’ Kruistochten (1096 -1272) De zwarte dood, de pest (va. 14 e eeuw) De inquisitie in o. a. Frankrijk, Italië en Spanje (1233 -1700) • “De Protocollen van de Wijzen van Zion” v. a. 1905. • De HOLOCAUST Israël = de kerk Vervangingstheologie • Israël heeft geen nationale toekomst meer. • De kerk erft alle beloften die aan Israël zijn gedaan. B ► > En nu?

4. Gevolgen symbolische uitleg Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. RKK Profetie tussen wal 4. Gevolgen symbolische uitleg Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. RKK Profetie tussen wal en schip Symbolisch lezen Wereldraad van Kerken Raad van Kerken (Ned) Israël = de kerk tot 1940: 6. 000 doden 1940 -1945: 6. 000 doden Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. (Rom. 11: 11) En nu? Vervangingstheologie • Israël heeft geen nationale toekomst meer. • De kerk erft alle beloften die aan Israël zijn gedaan. > En wij?

4. Gevolgen symbolische uitleg Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. Profetie tussen wal en 4. Gevolgen symbolische uitleg Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. Profetie tussen wal en schip Symbolisch lezen Israël = de kerk Vervangingstheologie Vraag 5: a) Hoe staat uw hart t. o. v. Gods volk Israël? b) Wat doet u voor Zijn volk? • Israël heeft geen nationale toekomst meer. • De kerk erft alle beloften die aan Israël zijn gedaan. > Gevolg 3

Profetie tussen wal en schip 4. Gevolgen symbolische uitleg Gevolg 3: Men predikt een Profetie tussen wal en schip 4. Gevolgen symbolische uitleg Gevolg 3: Men predikt een valse Messias en een valse vrede. “Het koninkrijk zal zich als een olievlek over de aarde uitspreiden…” “Wij moeten aan het koninkrijk bouwen…” Symbolisch lezen “Als Hij komt, zullen alle volkeren Hem aanbidden. . . ” NEE! “Op die grote dag wordt alles nieuw…” Israël = de kerk “Hij komt om vrede te brengen…” “De kerk zal over de wereld regeren…” “Met Israël komt alles vanzelf goed…” Vervangingstheologie • Israël heeft geen nationale toekomst meer. • De kerk erft alle beloften die aan Israël zijn gedaan. > symb. conclusie

4. Gevolgen symbolische uitleg Gods Verduistering van de Schrift Woord Gevolg 1: Gods 2000 4. Gevolgen symbolische uitleg Gods Verduistering van de Schrift Woord Gevolg 1: Gods 2000 jaar christelijk antisemitisme volk Profetie tussen wal en schip Symbolisch lezen Gevolg 2: Israël = de kerk Vervangingstheologie Gods Zoon Gevolg 3: Men predikt een valse Messias en een valse vrede. • Israël heeft geen nationale toekomst meer. • De kerk erft alle beloften die aan Israël zijn gedaan. <45> lett: 3 perioden

Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg De Bijbel spreekt over zeker Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg De Bijbel spreekt over zeker drie toekomstige perioden: a) Letterlijk (literair) 1 Genadetijd Valse vrede en Grote Verdrukking 7 jaar 3 2 Vrederijk Volmaakte (Israël) Eeuwigheid 1000 jaar Israël= Israël Chiliasme • De beloften, die aan Israël zijn gedaan, blijven van kracht. • Er komt een aards Vrederijk met een hoofdrol voor Israël. Hét kenmerk! > per. 1

Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg Wederkomst Here Jezus 1 Genadetijd Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg Wederkomst Here Jezus 1 Genadetijd Valse vrede en Grote Verdrukking 7 jaar De laatste jaarweek (Dan. 9: 24 -27): B ► > Valse vrede

Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg Wederkomst Here Jezus 1 Genadetijd Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg Wederkomst Here Jezus 1 Genadetijd Valse vrede en Grote Verdrukking 7 jaar De laatste jaarweek (Dan. 9: 24 -27): • 3½ jaar Valse Vrede Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. (1 Thess. 5: 3, vgl. Ez. 38: 8 -14) > GV

Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg Wederkomst Here Jezus Matt. 24 Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg Wederkomst Here Jezus Matt. 24 1 Genadetijd Valse vrede en Grote Verdrukking 7 jaar De laatste jaarweek (Dan. 9: 24 -27): • 3½ jaar Valse Vrede en • 3½ jaar Grote Verdrukking 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats - laat hij die het leest, daarop letten! 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen…. 21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. “En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. ” (Opb. 13: 3 b) “En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden” (Opb. 13: 8 a) > Vrederijk

Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg Wederkomst Here Jezus 1 Genadetijd Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg Wederkomst Here Jezus 1 Genadetijd De hoer Babylon (Opb. 17+18): • Rijkdom • hoererij Valse vrede en Grote Verdrukking De antichrist (Opb. 13): • Eén wereldregering • Eén wereldreligie • Eén wereldeconomie 7 jaar De laatste jaarweek (Dan. 9: 24 -27): • 3½ jaar Valse Vrede en • 3½ jaar Grote Verdrukking “En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. ” (Opb. 13: 3 b) “En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden” (Opb. 13: 8 a) > Vrederijk

Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg Wederkomst Here Jezus 1 Genadetijd Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg Wederkomst Here Jezus 1 Genadetijd Valse vrede en Grote Verdrukking 7 jaar “Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. ” (Jer. 23: 5) 2 Vrederijk (Israël) 1000 jaar Het 1000 jarig Vrederijk (Het messiaanse rijk) > Kenmerken

Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg Wederkomst Here Jezus 1 Genadetijd Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg Wederkomst Here Jezus 1 Genadetijd Valse vrede en Grote Verdrukking 7 jaar 2 Vrederijk (Israël) 1000 jaar Een paar kenmerken 1. De Here Jezus regeert als Koning, Rechter en Priester op aarde (Jer. 23: 5) 2. Israël aan het hoofd van de volkeren (Zach. 8: 22 -23) 3. Israël gezegend: rijkdom, gezondheid, veiligheid enz (Deut. 28: 1 -14) 4. Tempel van Ezechiel (40 -48) Tempel van Ezechiël Het 1000 jarig Vrederijk (Het messiaanse rijk)

Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg Wederkomst Here Jezus 1 Genadetijd Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg Wederkomst Here Jezus 1 Genadetijd Valse vrede en Grote Verdrukking 7 jaar 2 Vrederijk (Israël) 1000 jaar Een paar kenmerken 1. De Here Jezus regeert als Koning, Rechter en Priester op aarde (Jer. 23: 5) 2. Israël aan het hoofd van de volkeren (Zach. 8: 22 -23) 3. Israël gezegend: rijkdom, gezondheid, veiligheid enz (Deut. 28: 1 -14) 4. Tempel van Ezechiel (40 -48) 5. Aards: zonde en dood zijn er nog (Jes. 65: 19 -20; Opb. 20) Het 1000 jarig Vrederijk (Het messiaanse rijk) B ► > Laatse oordeel

Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg Opb. 21 en 22 1 Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg Opb. 21 en 22 1 Genadetijd Valse vrede en Grote Verdrukking 7 jaar …en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Opb. 21: 4) 2 Vrederijk (Israël) Laatste Oordeel Wederkomst Here Jezus 3 Volmaakte Eeuwigheid 1000 jaar Het einde van: satan Zonde en dood Onreinheden Leugen en gruwel Verdriet en moeite Tempel Zon en maan Nacht Zeeën > Na pauze

Profetie tussen wal en schip Na de pauze Opb. 21 en 22 1 Genadetijd Profetie tussen wal en schip Na de pauze Opb. 21 en 22 1 Genadetijd Valse vrede en Grote Verdrukking 7 jaar 2 Vrederijk (Israël) Laatste Oordeel Wederkomst Here Jezus 3 Volmaakte Eeuwigheid 1000 jaar Na de pauze: 6. Vrede: wanneer en door wie? 7. Kenmerken van de valse vrede 8. De ware vrede voor u en voor mij 9. Conclusie <60> Pauze

Profetie tussen wal en schip Pauze Profetie tussen wal en schip Pauze

Profetie tussen wal en schip Het belang van het profetische Woord Inleiding 1. 2. Profetie tussen wal en schip Het belang van het profetische Woord Inleiding 1. 2. Confronterend Bemoedigend Niet vrijblijvend Doel van de Bijbelse profetieën Hoe kunnen we de profetieën lezen? 3. De symbolische uitleg 4. Gevolgen symbolische uitleg 5. De letterlijke uitleg: 3 perioden Pauze 6. Vrede: wanneer en door wie? 7. Kenmerken van de valse vrede 8. De ware vrede voor ons 9. Conclusie > Vrade wanneer? ?

Profetie tussen wal en schip 6. Vrede: wanneer? Wederkomst Here Jezus 1 Genadetijd Valse Profetie tussen wal en schip 6. Vrede: wanneer? Wederkomst Here Jezus 1 Genadetijd Valse vrede en Grote Verdrukking 7 jaar 2 Vrederijk (Israël) Laatste Oordeel Opb. 21 en 22 3 Volmaakte Eeuwigheid 1000 jaar Na de pauze: Vraag van de discipelen: “Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? ” (Hand. 1: 6) > Wanneer?

Profetie tussen wal en schip 6. Vrede: wanneer? 1 Genadetijd Valse vrede en Grote Profetie tussen wal en schip 6. Vrede: wanneer? 1 Genadetijd Valse vrede en Grote Verdrukking 2 Vrederijk (Israël) 7 jaar Laatste Oordeel Wederkomst Here Jezus 3 Volmaakte Eeuwigheid 1000 jaar 1+2 Genadetijd (Gemeente) Laatste Oordeel Wat verwachten veel gelovigen? 2+3 Volmaakte Eeuwigheid

Profetie tussen wal en schip 6. Vrede: wanneer? 1 Genadetijd Valse vrede en Grote Profetie tussen wal en schip 6. Vrede: wanneer? 1 Genadetijd Valse vrede en Grote Verdrukking 2 Vrederijk (Israël) 7 jaar Laatste Oordeel Wederkomst Here Jezus 3 Volmaakte Eeuwigheid 1000 jaar Wat verwachten veel gelovigen? 1+2 Genadetijd (Gemeente) Laatste Oordeel Vervangingstheologie! 2+3 Volmaakte Eeuwigheid B ►

Profetie tussen wal en schip 6. Vrede: wanneer? 1 Genadetijd Valse vrede en Grote Profetie tussen wal en schip 6. Vrede: wanneer? 1 Genadetijd Valse vrede en Grote Verdrukking 2 Vrederijk (Israël) 7 jaar Laatste Oordeel Wederkomst Here Jezus 3 Volmaakte Eeuwigheid 1000 jaar Wat verwachten veel gelovigen? Vraag 6: Verwacht u vóór de wederkomst een betere of een slechtere wereld? 1+2 Genadetijd (Gemeente) Laatste Oordeel Vervangingstheologie! 2+3 Volmaakte Eeuwigheid <10> Nog een keer: wanneer?

Profetie tussen wal en schip 6. Vrede: wanneer? De valse vrede “Het vrederijk breidt Profetie tussen wal en schip 6. Vrede: wanneer? De valse vrede “Het vrederijk breidt zich in onze tijd als een olievlek over de wereld uit. ” De ware vrede • Na de bekering en het herstel van Israël! • Na de Grote Verdrukking! • Na de wederkomst! Vraag 7: Wat is het beste wat we op dit moment voor Israel kunnen doen? Deut. 30 (Na “de zegen en de vloek”) 1 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. 2 En u zult zich bekeren Goddelijke volgorde: tot de HEERE, uw God, en Zijn stem 1. gehoorzaam zijn, u en uw Ballingschap (vs. 1) B ► 2. kinderen, met heel uw hart en met Bekering (vs. 2) heel uw ziel, overeenkomstig alles 3. wat ik u heden gebied. Terugkeer (vs. 3 -5) 4. 3 Dan zal de HEERE, uw God, Nationale zegen (vs. 5 ev. ) een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. <15> Vrede: door wie?

Profetie tussen wal en schip 6. Vrede: door wie? Tekenen van de eindtijd De Profetie tussen wal en schip 6. Vrede: door wie? Tekenen van de eindtijd De valse Rampen vrede Oorlogen Moraal “Door samen te werken, kunnen wij deze problemen oplossen…” (Gen. 11: 4 -6) Religie De ware vrede Economie B ► “De Here Jezus zal de aarde herstellen na Zijn komst. ” Techniek > drie doelen

6. Vrede: door wie? Tekenen van de eindtijd 1. Politieke eenheid De valse Rampen 6. Vrede: door wie? Tekenen van de eindtijd 1. Politieke eenheid De valse Rampen vrede Moraal 2. Religieuze eenheid Oorlogen Religie De ware vrede Economie Profetie tussen wal en schip Vernietiging Gods van het geloof Woord (Luk. 18: 18, Opb. 13) Vernietiging Gods van Israël volk (Zach. 12 -14) Aanbidding van Gods het beest. Zoon “De Here Jezus zal de aarde (Opb. 13) herstellen, na Zijn komst. ” Techniek <20> 7. Valse vrede in de praktijk

7. De valse vrede Profetie tussen wal en schip Veel gelovigen verwachten: De Bijbel 7. De valse vrede Profetie tussen wal en schip Veel gelovigen verwachten: De Bijbel voorzegt: 1. Een wereldwijde opwekking en kerkelijke eenheid 1. Grote verleidingen en afval van het geloof (Matt. 24) 2. Wereldwijde heerschappij voor de kerk, het Koninkrijk 2. Verdrukking en vervolging voor de ware gelovigen (Matt. 24, Opb. 13) 3. Vrede, welvaart, gezondheid en voorspoed voor iedereen 3. Hongersnoden, aardbevingen, besmettelijke ziekten, rampen en oorlogen. (Matt. 24, 1 Thess. 5: 1 -3) 4. De komst van Christus als Koning van de kerk. 4. De komst van Christus als Koning van Israël, om: • de volkeren te oordelen (Zach. 1: 14, 15) • de aarde te herstellen Vrederijk > De wereld verwacht

7. De valse vrede Veel gelovigen verwachten: Profetie tussen wal en schip De wereld 7. De valse vrede Veel gelovigen verwachten: Profetie tussen wal en schip De wereld verwacht: 1. Een wereldwijde opwekking en kerkelijke eenheid 1. Eén wereldgodsdienst 2. Wereldwijde heerschappij voor de kerk, het Koninkrijk 2. Eén wereldregering (aanbidding v. d. aarde) 3. Eén wereldeconomie 3. Vrede, welvaart, gezondheid en (centraal geleid) voorspoed voor iedereen Vraag 8: Ziet u waarom de Here Jezus zo nadrukkelijk zegt over de tijd voor Zijn wederkomst: “Ziet toe dat niemand u verleide!” (Matt. 24: 4, 5, 11 en 24) 4. De komst van Christus als Koning van de kerk. 4. De komst van de wereldleider (Maitreya, de Christus…) > VN KK Wereldraad

Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De politieke en religieuze eenheid Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De politieke en religieuze eenheid De Verenigde Naties B ►

Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De politieke en religieuze eenheid Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De politieke en religieuze eenheid Het grote geld De Verenigde Naties B ► RKK (de Paus) + Wereldraad van Kerken (de oecumene) • Rothschilds • Rockefellers • Bilderbergers • CFR enz. New Agebeweging Vrijmetselaars enz. Hindoeïsme Boeddhisme Islam Mormonen Ev. en Ref. organisaties: • EA en WEA • WARC • Emerging Church • New Evangelicals • Charismatische Bew. • Br. Pinkstergemeenten • E. O. enz.

Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De politieke en religieuze eenheid Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De politieke en religieuze eenheid De Verenigde Naties Het grote geld B ► RKK (de Paus) + Wereldraad van Kerken (de oecumene) • Rothschilds • Rockefellers • Bilderbergers • CFR enz. New Agebeweging “Positive only” Vrijmetselaars enz. “Compromissen” Hindoeïsme Boeddhisme Islam Mormonen Ev. en Ref. organisaties: • EA en WEA • WARC • Emerging Church • New Evangelicals • Charismatische bew. • Br. Pinkstergemeenten • E. O. enz. > Drie voorb

Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De politieke en religieuze eenheid Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De politieke en religieuze eenheid 23 april 2008 New York De Paus Benedictus XVI eregast bij de VN.

7. De valse vrede Profetie tussen wal en schip De politieke en religieuze eenheid 7. De valse vrede Profetie tussen wal en schip De politieke en religieuze eenheid Vredesconcilies van Assisi (1986, 1993, 2002 en 2011) De Paus bidt voor de wereldvrede samen met afgevaardigden van de Wereldraad van Kerken, Moslims, Boeddhisten, Joden, Sintoïsten, Hindoes, Sikhs, de Dalai Lama en leiders van de New Age beweging.

7. De valse vrede Profetie tussen wal en schip De politieke en religieuze eenheid 7. De valse vrede Profetie tussen wal en schip De politieke en religieuze eenheid 6 okt 2012 Malieveld Den Haag Bijeenkomst met 3000 mensen: “Wij kiezen voor eenheid”. bron: http: //www. wkve. nl/index. php? id=39 Bijdragen van o. a. : W. J. Ouweneel, Wilkin vd Kamp, Arie vd Veer, Mgr. Gerard de Korte (RKK), Arjan Plaisier (PKN), Peter Sleebos VPE, Klaas van der Kamp (Rv. K), Arenda Haasnoot (PKN), Jan van Burgsteden (RKK), Jan Zijlstra, Jos Douma (GKV), Hans Eschbach (PKN), Wim van Vlastuin (HH), Joris Vercammen (Oud Katholiek)

Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De politieke en religieuze eenheid Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De politieke en religieuze eenheid De Verenigde Naties Het grote geld • Rothschilds • Rockfellers • Bilderbergers • CFR enz. New Agebeweging Vrijmetselaars enz. (de Paus) + Wereldraad van Kerken (de oecumene) Vraag 9: Zien wij nog wel het verschil tussen de ware en de valse vrede? B ► Hindoeïsme Boeddhisme Islam Mormonen RKK Ev. en Ref. organisaties: EA en WEA WARC Emerging Church New Evangelicals Charismatische bew. Br. Pinkstergemeenten E. O. enz.

Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De politieke en religieuze eenheid Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De politieke en religieuze eenheid Het grote geld • Rothschilds • Rockfellers • Bilderbergers • CFR enz. New Agebeweging Vrijmetselaars enz. Hindoeïsme Boeddhisme Islam Mormonen De Verenigde Naties RKK (de Paus) + Wereldraad van Kerken (de oecumene) De grote verbindende thema’s: 1. Liefde, god, eenheid, tolerantie, milieu, vrede, hoop, spiritualiteit, Ev. en Ref. organisaties: B ► harmonie, rust… enz. EA en WEA WARC Emerging Church New Evangelicals Charismatische bew. Br. Pinkstergemeenten E. O. enz.

Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De politieke en religieuze eenheid Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De politieke en religieuze eenheid Het grote geld De Verenigde Naties RKK (de Paus) + Wereldraad van Kerken (de oecumene) • Rothschilds • Rockfellers • Bilderbergers • CFR enz. De grote verbindende thema’s: 1. Liefde, god, eenheid, tolerantie, milieu, vrede, hoop, spiritualiteit, Ev. en Ref. New Ageorganisaties: B ► harmonie, rust… enz. EA en WEA beweging 2. Haat tegenover Joden en de WARC Vrijmetselaars enz. Christenen die vasthouden aan Emerging Church Gods Woord. B ►New Evangelicals Hindoeïsme Boeddhisme Islam Mormonen Charismatische bew. Br. Pinkstergemeenten E. O. enz. <40> 7 ware vrede

Profetie tussen wal en schip 8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip 8. De ware vrede voor u en voor mij De Gemeente vr e ar w (Jer. 31, Hebr. 8) De Het Nieuwe Verbond is voor Israël ed e Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn… (2 Kor. 3: 6 ged) Geestelijke zegeningen • Vergeving van zonden (Dan. 9: 24) • Vrede met God (Jer. 31: 31 -34) Aardse zegeningen • Een groot land (Deut. 28: 1 -14) • Gezondheid, rijkdom, overvloed (Deut. 28: 1 -14) • Vrede (Deut. 28: 1 -14) • Herbouw Jeruzalem (Jer. 31: 38) • Een nieuwe tempel (Ez. 40 -48) Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. (Efeziërs 1: 3) De valse vrede Vrederijk > onze keuze

8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip 8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip Wij hebben de keuze a) De brede weg: b) De smalle weg: • Samen staan we sterk. • Compromissen sluiten • Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7: 13 -15 a) <45> Brede weg

8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip 8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip Profeten van de brede weg Wij hebben de keuze “We moeten als kerken met “Ik wens niet te wachten elkaar en de wereld op de straten van goud. samenwerken om het koninkrijk Ik wil ze NU!” dichterbij te brengen, de wereld a) De brede weg: • Samen staan we sterk. • Compromissen te verbeteren…” “De waarheid is betrekkelijk. Wij moeten ons als christenen richten op de eenheid…” Benny Hinn “We moeten minder prediken, maar Gods liefde tonen aan de wereld. ” De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7: 13 -15 a) > Lam

8. De ware vrede voor u en voor mij Wij hebben de keuze Profetie 8. De ware vrede voor u en voor mij Wij hebben de keuze Profetie tussen wal en schip Profeten van de brede weg a) De brede weg: • Samen staan we sterk. • Compromissen Rick Warren (Doelgericht leven) De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7: 13 -15 a) > Lam

8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip 8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip Wij hebben de keuze De weg van het Lam Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. (Rom. 8: 36 b, vgl. 2 Kor. 4: 7 -10) De smalle weg: • Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7: 13 -15 a) > Kruis

8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip 8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip Wij hebben de keuze De weg van het kruis Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. (Luk. 9: 23) De smalle weg: • Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7: 13 -15 a)

8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip 8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip Wij hebben de keuze De weg van het kruis Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. (Luk. 9: 23) En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. (2 Tim. 3: 12) B ► De smalle weg: • Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7: 13 -15 a) > Legerplaats

8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip 8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip Wij hebben de keuze Buiten de legerplaats Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. (Hebr. 13: 12 -14; zie ook Hebr. 11: 9 -10) De smalle weg: • Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7: 13 -15 a) > David Cloud

8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip 8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip Wij hebben de keuze David Cloud in zijn boek “The Emerging Church: ” In deze tijd van afval is het onmogelijk om eenheid te ervaren met een grote kring van gelovigen en tegelijk de boodschap in zijn volle breedte te prediken. Dat betekent een keuze: Als je de hele breedte van Gods Woord wilt prediken, zul je moeten accepteren dat jouw kring van gemeenschap niet groot zal zijn. Als je de eenheid met een grote kring van gelovigen nastreeft, zul je de boodschap moeten beperken. De smalle weg: • Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7: 13 -15 a) > Pas op

8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip 8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip Wij hebben de keuze Dit betekent niet: • Op alle slakken zout leggen • Een koude, dode leer prediken • Ons demonstratief afscheiden • Elke vorm van samenwerking veroordelen enz. Vraag 10: Wat is uw keuze: a) de gemakkelijke, brede en drukke weg of b) de steile, smalle en (eventueel) eenzame weg? De smalle weg: • Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7: 13 -15 a) > 8. Conclusie

Profetie tussen wal en schip 9. Conclusie Drie gevolgen van het ontbreken van het Profetie tussen wal en schip 9. Conclusie Drie gevolgen van het ontbreken van het Profetische Woord: Gevolg 1 Verduistering van de Schrift Gevolg 2 Christelijk antisemitisme Gevolg 3 Men predikt een valse messias en valse vrede <55> 3 doelen

Profetie tussen wal en schip 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden Profetie tussen wal en schip 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen: 1 Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord

Profetie tussen wal en schip 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden Profetie tussen wal en schip 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen: 1 Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord B ► Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. . (Opb. 3: 11)

Profetie tussen wal en schip 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden Profetie tussen wal en schip 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen: 1 Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord B ► 2 Houdt vast aan Israël, Gods Volk Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. . (Opb. 3: 11)

Profetie tussen wal en schip 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden Profetie tussen wal en schip 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen: 1 Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord B ► 2 Houdt vast aan Israël, Gods Volk B ► Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. . (Opb. 3: 11) Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. (Gen. 12: 3)

Profetie tussen wal en schip 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden Profetie tussen wal en schip 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen: 1 Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord B ► 2 Houdt vast aan Israël, Gods Volk B ► 3 Houdt vast aan de Here Jezus Christus, Gods Zoon, volgens de Schriften Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. . (Opb. 3: 11) Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. (Gen. 12: 3)

Profetie tussen wal en schip 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden Profetie tussen wal en schip 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen: 1 Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord B ► Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. . (Opb. 3: 11) B ► 2 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. (Gen. 12: 3) Houdt vast aan de Here Jezus Christus, Gods Zoon, volgens de Schriften Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. . (Joh. 8: 12) Houdt vast aan Israël, Gods Volk B ► <60> Einde

Profetie tussen wal en schip Einde En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij Profetie tussen wal en schip Einde En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. (Opb. 22: 7)

Profetie tussen wal en schip Wilt u reageren op deze presentatie, dan kunt u Profetie tussen wal en schip Wilt u reageren op deze presentatie, dan kunt u mailen naar [email protected] nl De presentatie is te downloaden vanaf: www. bijbelenprofetie. nl

Profetie tussen wal en schip Bijlagen Profetie tussen wal en schip Bijlagen

Bijlage: Wat is profetie? Profetie tussen wal en schip Profetie: • 17 Bijbelboeken: Jesaja Bijlage: Wat is profetie? Profetie tussen wal en schip Profetie: • 17 Bijbelboeken: Jesaja t/m Maleachi • Hooglied, veel Psalmen (2, 9, 20, 21, 22, 24, 45, 47, 48, enz. ), . • Profetische uitspraken tot of door: Adam en Eva, Kaïn, Noach, Abraham, Lot, Hagar, Isaak, Jakob, Jozef, Mozes, de Here Jezus , Paulus, Petrus, Johannes, Judas, e. v. a. • Profetische gebeurtenissen: torenbouw v. Babel, roeping v. Abraham, de Exodus, inname v. Jericho, enz. • Het boek Openbaring… Wanneer de knop “terug” verschijnt, kunt u terug gaan naar de presentatie door daarop te klikken. ◄ Terug

Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

Profetie tussen wal en schip Bijlage: Waarom waarschuwen? Er wordt gezegd: De Bijbel zegt: Profetie tussen wal en schip Bijlage: Waarom waarschuwen? Er wordt gezegd: De Bijbel zegt: “Je mag niet oordelen of negatief praten over “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken medegelovigen…” van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. ” (Ef. 5: 11) Waarschuwen tegen dwaalleer is een Bijbels gebod. “Wat is waarheid? Iedereen leest de Bijbel De Bijbel is over een groot aantal dingen zeer door zijn eigen gekleurde duidelijk. Daar moeten we elkaar aan houden, bril…” elkaar op aanspreken. “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, ” (2 Tim. 3: 16) “De eenheid is belangrijker dan de waarheid…” De Bijbelse eenheid is gefundeerd op de waarheid (Joh. 17), d. w. z. op alles waarover de Bijbel duidelijk is. ◄ Terug

Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (1/5) Bijbelgedeelte Profetie tussen wal en schip “Kanttekeningen” De Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (1/5) Bijbelgedeelte Profetie tussen wal en schip “Kanttekeningen” De 144. 000 Israëlieten, uit elke stam De ontelbare gelovigen van alle tijden 12. 000 (Opb. 7) Zie Ik zal Jeruzalem maken tot een schaal der bedwelming (Zach. 12: 2) Vijandschap tegen de kerk Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden (Zach. 14: 3) Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg , die voor Jeruzalem ligt… (Zach. 14: 4) De Heer strijdt tegen de vijanden van Gods kerk Dan zal de Olijfberg middendoor splijten (Zach. 14: 4) De hindernis voor de heidenen, om toe te treden tot de kerk, is weggenomen. En hij bond hem (de duivel) duizend jaren (opb. 20: 2) (vele verklaringen, die nauwelijks te volgen zijn…) Is gebeurd bij Christus’ eerste komst

Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (2/5) Dr. M. van Campen (Gereformeerde Bond) Profetie tussen Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (2/5) Dr. M. van Campen (Gereformeerde Bond) Profetie tussen wal en schip “Het is de vraag of gereformeerde gezindte vandaag haar watervrees voor het chiliasme wel moet blijven koesteren. Sterker nog, de gereformeerde prediking en catechese zouden wel eens gebaat kunnen zijn bij een sprankje chiliasme. Het chiliasme leert ons de profetieën op nieuwe wijze te lezen. Het helpt ons om de geschiedenis te blijven zien als een terrein waarop de God van Israël handelt, als het domein waarop Israël en de volken de hun door God gewezen weg gaan en waar Jeruzalem zal blijven op haar plaats. ” “Veruit de meeste Jeruzalemliederen die in protestantse kring werden en worden gezongen, hebben een spirituele strekking. De heilige stad is óf beeldspraak voor de kerk óf verbeelding van de hemelse heerlijkheid waarheen de gemeente van Christus op weg is. Het concrete Jeruzalem verdwijnt in alle liederen uit beeld. Een aardse stad die nog altijd een plek heeft in Gods heilshandelen, valt in de protestantse liturgie in de regel ver buiten het vizier. ” ‘De prediking is gebaat bij een sprankje chiliasme’ van Dr. M. van Campen, toespaak voor de predikantenconferentie van de Gereformeerde Bond, RD 4 jan. 2007)

Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (3/5) Dr. M. van Campen (Gereformeerde Bond) Profetie tussen Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (3/5) Dr. M. van Campen (Gereformeerde Bond) Profetie tussen wal en schip

Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (4/5) Profetie tussen wal en schip Vervangingstheologie Chiliasme Een Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (4/5) Profetie tussen wal en schip Vervangingstheologie Chiliasme Een paar belangrijke kenmerken: JA Komt er nog een aards Vrederijk dat 1000 jaar zal duren? NEE JA Heeft Gods volk Israël nog een nationale toekomst? NEE JA Gelden de OT profetieën nog steeds voor het volk Israël? NEE JA Komt er een wereldwijde Grote Verdrukking? NEE JA Komt er een werelddictator, de antichrist? NEE JA Komt de Here Jezus terug om de wereld te oordelen en daarna het Vrederijk te vestigen? NEE

Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (slot) Profetie tussen wal en schip Vervangingstheologie Chiliasme Een Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (slot) Profetie tussen wal en schip Vervangingstheologie Chiliasme Een paar belangrijke kenmerken: NEE Wij hebben als gemeente geen hemelse, maar vooral een aardse roeping JA NEE Als de Here Jezus terugkomt, zal het vrede worden. JA NEE In het toekomstige vrederijk zal vooral de kerk een hoofdrol spelen JA NEE De Grote Verdrukking en de antichrist moet je als symbolen zien JA NEE Onder leiding van de kerk zal de wereld steeds beter worden. JA NEE Kerk en wereld moeten meer en beter samenwerken om de vrede te bevorderen JA ◄ Terug

Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

Profetie tussen wal en schip Bijlage: christelijk antisemitisme (1/10) De eerste eeuwen: De kerk Profetie tussen wal en schip Bijlage: christelijk antisemitisme (1/10) De eerste eeuwen: De kerk verwijdende in snel tempo van haar Joodse wortels: De school van Alexandrië bv. werd een anti-Joods bolwerk. Diverse pogroms waren het gevolg. Afschaffing van Joodse feesten, vervolgens anti. Joodse wetten, pogroms, waarbij duizenden Joden werden vermoord. Al vanaf 333 n. Chr. stond de doodstraf op de omgang met Joden. Toen het christendom staatsgodsdienst werd, onder Constantijn, dacht men dat het 1000 jarig vrederijk was aangebroken. Israël heeft afgedaan Keizer Constantijn de Grote (280 -337) Vervangingstheologie: Israël= de kerk Origenes v. Alexandrië (185 -254) Augustinus (354 -430)

Bijlage: christelijk antisemitisme (2/10) De Kruistochten (1096 -1272) De kruistochten waren het dramatische gevolg Bijlage: christelijk antisemitisme (2/10) De Kruistochten (1096 -1272) De kruistochten waren het dramatische gevolg van een verkeerde visie op de taak en de toekomst van de kerk en van Israël. Acht van de negen kruistochten vonden plaats op initiatief van de toenmalige pausen. Duizenden Joden werden alleen onderweg al vermoord. Alle Joden en moslims in Jeruzalem werden gedood. Profetie tussen wal en schip

Bijlage: christelijk antisemitisme (3/10) Profetie tussen wal en schip De zwarte dood (14 e-19 Bijlage: christelijk antisemitisme (3/10) Profetie tussen wal en schip De zwarte dood (14 e-19 e eeuw) Tijdens de pestepidemie in Europa stierf een derde van alle mensen (25 -50 miljoen). Omdat de Joodse reinigingswetten ervoor zorgden dat er onder hen minder mensen stierven, kregen zij de schuld: Zij zouden de waterbronnen vergiftigd hebben… Tienduizenden Joden werden gedood. Joodse gemeenschappen in bv Basel, Frankfurt, Straatsburg, Keulen volledig uitgemoord. De Spaanse en Pauselijke Inquisitie (1200 -1900). In o. a. Spanje, Portugal, Italië, Engeland en Frankrijk komen duizenden Joden om door de inquisitie. Honderdduizenden slaan op de vlucht. De vernederingen van hen die eieren voor hun geld kozen en zich ‘bekeerden’, waren ronduit schokkend. Ze werden als beesten behandeld, door de kerk…

Bijlage: christelijk antisemitisme (4/10) Bloedsprookjes Tijdens het Concilie v. Trente (1475) werd ‘vastgesteld’ dat Bijlage: christelijk antisemitisme (4/10) Bloedsprookjes Tijdens het Concilie v. Trente (1475) werd ‘vastgesteld’ dat de Joden met Pesach organen van christelijke kinderen verwerken in hun matzes. Gevolg: pogroms met tienduizenden doden. Deze door de kerk (!) verzonnen bloedsprookjes vervolgen de Joden tot op de dag vandaag. Onder moslims zijn ze zeer populair. Een recent voorbeeld: De Zweedse krant “Aftonbladet” met 1. 5 miljoen lezers, publiceert in Augustus 2009 een artikel waarin het Israëlische leger ervan wordt beschuldigd organen van duizenden omgekomen Palestijnen te hebben verhandeld. Profetie tussen wal en schip

Bijlage: christelijk antisemitisme (5/10) Luther in “Over Profetie tussen wal en schip de joden Bijlage: christelijk antisemitisme (5/10) Luther in “Over Profetie tussen wal en schip de joden en hun leugens” (1543): • Joden zijn: "Gods- en profetenmoordenaars", "bloedhonden", "duivelskinderen", "leugenaars", "adderengebroed", "volksverleiders", "woekeraars", "wurgers", "rondlummelende schooiers", "weerzinwekkend uitvaagsel" en een "schimmelig soepzootje". Maarten Luther • Joden zijn: "verblind", "ons ongeluk", "vervloekt", "boosaardig", "wraakzuchtig", "gierig", "begerig", "lasterlijk", "afgunstig", "hoogmoedig", "bezeten", "halsstarrig" en "onverbeterlijk". • Ze zouden "ons overheersen”, "ons water vergiftigen”, en "onze kinderen stelen, hen doorboren en hun bloed opvangen om dat te verwerken in matses” (joodse broden), enz. • Luthers advies: “Synagogen en Joodse scholen moeten in brand gestoken worden. Huizen van Joden moeten afgebroken en verwoest worden. Joodse gebedsboeken moeten afgenomen worden. Rabbijnen en andere Joodse geletterden moet, op straffe van de dood, verboden worden ooit nog iemand het Joodse geloof te leren. Sieraden en geld van de Joden moet afgenomen worden. Joden mogen zich niet meer op straat vertonen. Joden moeten opgepakt worden en in werkkampen gestopt worden…. ” Bron: Nené Süss / “Luthers theologisch testament”

Bijlage: christelijk antisemitisme (6/10) Profetie tussen wal en schip Werd het daarna beter? Kuyper Bijlage: christelijk antisemitisme (6/10) Profetie tussen wal en schip Werd het daarna beter? Kuyper in zijn Om de oude wereldzee : “Joden zijn sluwe, gemene bedriegers. Het Arische ras kan hierdoor worden bedreigd…” Kuyper over de pogroms tegen de Joden in Rusland, eind negentiende eeuw: Abraham Kuyper 1837 -1920 “Deze straatkabalen moet men niet verwarren met de volkomen gerechtvaardigde strijd tegen het oppermachtige jodendom in ons publieke leven en tegen de onderdrukking van schamele armen door rijke joodse woekeraars. Natuurlijk zijn de joden in Europa vrij te staan (dat wil zeggen te streven naar) naar de hoogstmogelijke invloed en het zou laf zijn indien zij anders deden. Maar nog laffer ware het voor de christen-naties indien zij dien invloed langs wettigen wet niet weerstonden” ; aldus Abraham Kuyper in 'De Standaard' in 1881.

Bijlage: christelijk antisemitisme (7/10) Profetie tussen wal en schip De Protocollen van de Wijzen Bijlage: christelijk antisemitisme (7/10) Profetie tussen wal en schip De Protocollen van de Wijzen van Zion Een in tientallen talen vertaald boekje over een geheim Joods wereldcomplot (fictie). De inhoud: Joden zouden zijn van o. a. : ziekten, chaos , anarchie, revoluties en oorlogen… De Joden zouden zitten achter het communisme, liberalisme en socialisme… Joden zouden de macht over media, banken en regeringen willen bezitten om de wereld te kunnen beheersen… Vertaald in alle belangrijke talen. Geschatte oplage: het meest gedrukte boek, op de Bijbel na. Grote invloed op: 1. Communisten en socialisten pogroms in Rusland (100. 000 slachtoffers tusen 1900 en 1920) 2. Islamieten en Arabieren oorlogen tegen Israël 3. Fascisten, nationalisten en Neo-Nazi’s Holocaust 4. Linkse en conservatieve christenen (o. a. orthoxe en oosterse kerken) Schrijver: Sergej Nilus 1905, Rusland Citaten en gedachten uit de protocollen verschijnen regelmatig in de media

Bijlage: christelijk antisemitisme (8/10) De Holocaust (1940 -1945) Vele onderzoekers kunnen maar tot één Bijlage: christelijk antisemitisme (8/10) De Holocaust (1940 -1945) Vele onderzoekers kunnen maar tot één conclusie komen: De kerk was medeschuldig aan de gruwelijke moord op 6 miljoen Joden tijdens de tweede Wereldoorlog. Profetie tussen wal en schip

Bijlage: christelijk antisemitisme (9/10) Profetie tussen wal en schip Christelijk antisemitisme vandaag RKK Christelijk Bijlage: christelijk antisemitisme (9/10) Profetie tussen wal en schip Christelijk antisemitisme vandaag RKK Christelijk antisemitisme bij kerken, organisaties en personen vinden we vandaag vooral in de vorm van een anti-Israelhouding. Allerlei propalestijnse acties en uitingen zijn vooral een dekmantel voor en stille voorboden van een nieuwe golf van christelijk antisemitisme. De geschiedenis herhaalt zich. De hier afgebeelde organisaties en personen zijn slechts het topje van de ijsberg: Koud als het gaat om liefde voor het zo lang geplaagde volk van God. Wereldraad van Kerken Raad van Kerken in Nederland Dries van Agt ex. CDA Van den Broek ex. CDA IKV Pax Christi. Catholic Organisation for Relief & Development Aid Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking

Bijlage: christelijk antisemitisme (slot) Meer informatie over de geschiedenis van christelijk antisemitisme: Michael Brown Bijlage: christelijk antisemitisme (slot) Meer informatie over de geschiedenis van christelijk antisemitisme: Michael Brown “Bloed aan onze handen” ◄ Terug Profetie tussen wal en schip

Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

Bijlage: De 70 jaarweken van Daniel (1/3) 7 7 14 7 21 7 28 Bijlage: De 70 jaarweken van Daniel (1/3) 7 7 14 7 21 7 28 7 35 Jubeljaar 7 42 Profetie tussen wal en schip 49 7 50 Enz. 7 De Israëliet was gewend om te tellen in jaarweken, perioden van 7 jaar. Elk zevende jaar was een sabbatjaar, waarin het land rust gegund moest worden. Na elke 7 x 7 jaar volgde een jubeljaar waarin o. a. de slaven vrijgelaten moesten worden en het land wat verkocht was, weer naar de oorspronkelijke eigenaar moest gaan. Geboden die sterk verwijzen naar het vrederijk, waarin het volk Israël bevrijd zal zijn uit de slavernij en het land weer in bezit zal nemen. Voorts zult gij u zeven jaarsabbatten tellen, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen van de zeven jaarsabbatten negenenveertig jaren zijn… Gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners, een jubeljaar zal het voor u zijn, dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. (Lev. 25: 8, 10)

Bijlage: De 70 jaarweken van Daniel (2/3) Profetie tussen wal en schip 7 jaarweken Bijlage: De 70 jaarweken van Daniel (2/3) Profetie tussen wal en schip 7 jaarweken 62 jaarweken 1 jaarweek 49 jaar 434 jaar 7 jaar De profetie in Dan. 9: 24 -27 voorzegt dat het nog 70 jaarweken zal duren voordat Israel verlost zal worden. Let op: het gaat om een nationale verlossing van het volk. Over de eerste 69 jaarweken (483 jaar) is weinig verschil van mening. Die eindigt in het jaar dat de Here Jezus (de gezalfde die uitgeroeid wordt, sterft op Golgota. De laatste jaarweek is volgens de vervangingstheologen ook geschiedenis (zie Kanttekeningen bij de SV). Volgens de chiliasten is deze laatste jaarweek echter uitgesteld vanwege het ongeloof van Israel. Vlak voor de wederkomst van de Here Jezus zullen de gebeurtenissen van deze laatste jaarweek plaatsvinden. Zie hierna. Daniel 9 24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

Bijlage: De 70 jaarweken van Daniel (slot) Profetie tussen wal en schip Enkele redenen Bijlage: De 70 jaarweken van Daniel (slot) Profetie tussen wal en schip Enkele redenen voor een toekomstige laatste jaarweek: 1. Wie anders heeft het verbond aan het begin van de jaarweek zwaar gemaakt (Dan. 9: 27)? 2. De laatste jaarweek komt na de uitroeiing van de Messias (Dan. 9: 26). 3. De ‘voleinding’ voor Israël (vs. 24), de verwoester en het einde van het verbond zijn niet gekomen. 4. De Here Jezus plaatst de gruwel der verwoesting (van Daniel 9) in de eindtijd, vlak voor Zijn wederkomst. (Matt. 24: 15 -31) 5. De periode van 3½ jaar correspondeert perfect met de rest van het profetische woord. Zie o. a. Opb. 11: 2 -3; Dan. 12: 1112, Opb. 13: 5, Dan. 7: 25; Dan. 12: 7; Opb. 12: 6, 14. Daniel 9 27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is (Dan. 9: 27) ◄ Terug

Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

Bijlage: Het Koninkrijk / 1000 jarig Vrederijk Profetie tussen wal en schip Enkele Bijbelteksten Bijlage: Het Koninkrijk / 1000 jarig Vrederijk Profetie tussen wal en schip Enkele Bijbelteksten over het Koninkrijk / Vrederijk De zegeningen van het vrederijk Israël tot zegen voor de volkeren Israël aan het hoofd der volkeren Ps. 65, 66, 67, Ps. 85: 10 -14 Ps. 98, 99, 100, 111, 112, 113, Ps. 144: 12 -15 Ps. 145, 146, 147, 148, Jes. 11: 110; Jes. 29: 17 -24 Jes. 30: 23 -26 Jes. 33: 20 -24 Jes. 35: 1 -10; Jes. 65: 18 -25 Jes. 66: 10 -14 en 18 -24 Ez. 36: 8 -15 Ez. 36: 29 -38 Joel 2: 23 -27 Zach. 8: 1 -23 Jes. 2: 1 -5 Micha 4: 1 -5 Zach. 2: 10 -12 Zach. 8; 20 -23 Jes. 27: 6 Jes. 2: 1 -5 Jes. 27: 6 Jes. 61: 4 -9 Jes. 60: 1 -22 Jer. 3: 17 Dan. 7: 27 Zef. 3: 20 Israël een priestervolk voor de wereld Ps. 68: 25 -36 Jes. 61: 6 Jes. 66: 18 -24 Zach. 14: 16 -21 Het heil ook voor de heidenen Psalm 22: 28 -32 Ps. 72 Jes. 25: 6 -9 Jes. 42: 1 -7 Jes. 45: 22 Jes. 49: 6, 7 Jes. 51: 4, 5 de grenzen en verdeling van het land Israël Jeruzalem, de hoofdstad Ez. 47: 13 -48: 29 Ps. 48 Ps. 132: 13, 14 Zach. 14: 16 -21 De nieuwe tempel in Jeruzalem Ez. 40 ev. Ps. 100 Duur: 1000 jaar Openb. 20: 1 -10 De satan 1000 jaar gebonden Openb. 20: 1, 2 ◄ Terug

Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

Profetie tussen wal en schip Dit toekomstbeeld vinden we vooral bij: Wederkomst Here Jezus Profetie tussen wal en schip Dit toekomstbeeld vinden we vooral bij: Wederkomst Here Jezus • De R. K. K. en Oecumene • De Charismatische beweging (o. a. koninkrijksprediking) • De Emerging church (b. v. Warren, Schuller, Hybels) • De gereformeerde leer • De Moderne Evangelische leer • Veel zendings- en jongerenorganisaties • Veel schrijvers Wat verwachten veel gelovigen? 1+2 Genadetijd (Gemeente) ◄ Terug Laatste Oordeel Vervangingstheologie! 2+3 Volmaakte Eeuwigheid

Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

Bijlage: De bekering van Israël (1/2) Profetie tussen wal en schip Er is veel Bijlage: De bekering van Israël (1/2) Profetie tussen wal en schip Er is veel verwarring omtrent de noodzaak tot evangelieverkondiging aan en bekering van het volk Israël. Het voert hier te ver om alle maar’s op te sommen. We willen slechts kort wijzen op de volgende Bijbelse principes: 1. Israël is uit het land gezonden is vanwege ongeloof. Zij kan pas terugkeren, nadat zij tot geloof, tot bekering gekomen is (Deut. 30). En er is geen sprake van bekering zonder geloof in de Messias, de Here Jezus Christus. Pas dan zal • de zonde van het volk verzoend zijn (Dan. 9: 24) • het volk definitief terug kunnen keren • het land ook werkelijk hun land zijn • de echte vrede, het vrederijk, kunnen aanbreken We zien dit (principe) op vele plaatsen in de Bijbel, bv. in: Joel 2: 12 -31; Deut. 28: 1 ev. ; Deut. 30: 1 -10; Ps. 107: 6 -28; Jes. 30: 18 -26; Ps. 50: 15; Jer. 4: 1 -4; Jer. 24: 7; Jer. 35; Jer. 12: 14 -17; Jer. 29: 11 -14;

Bijlage: De bekering van Israël (slot) Profetie tussen wal en schip 2. De Here Bijlage: De bekering van Israël (slot) Profetie tussen wal en schip 2. De Here Jezus kwam allereerst om te sterven voor de zonden van Zijn volk. Voor elk mens, Jood en heiden, is er slechts vergeving door geloof in dat verlossende werk van de Here Jezus. “Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven” (Johannes 8: 24). 3. In de eerste gemeente, die bestond uit bekeerde Joden, was het geen vraag of Joden zich moesten bekeren om erbij te horen. De vraag was eerder of een heiden, na bekering, er wel bij mocht horen. (Hand. 15) 4. Paulus zegt: “Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? “ (Rom. 10: 12 -14) ◄ Terug

Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

Bijlage: Signalen van de eindtijd Profetie tussen wal en schip Er zijn veel signalen Bijlage: Signalen van de eindtijd Profetie tussen wal en schip Er zijn veel signalen die erop wijzen dat de valse vrede, de Grote Verdrukking en de wederkomst van de Here Jezus dichtbij zijn: a) Vordering van de techniek op gebied van o. a. geldverkeer, persoonsregistratie en communicatie. b) De globalisering van economie, financiële systemen en persoonscontrole, militaire activiteiten, terrorisme enz. c) Het op de kaart staan van de staat Israël, andere landen in het Midden Oosten en de opkomst van het oude Romeinse Rijk: Europa. d) De toenemende haat van de wereld tegenover Israël, Joden en christenen. e) De toename van de gevolgen van aardbevingen en andere natuurrampen, besmettelijke ziekten, oorlogen enz. f) De toenemende wetteloosheid: egoïsme, immoraliteit, perversiteit, goddeloosheid, occultisme enz. Deze en vele andere verschijnselen wijzen er op dat de vervulling van o. a. Zach. 12 -14, Matt. 24, Mark. 13, Luk. 21, 2 Tim. 3: 1 -13, 2 Petr. 2, Openb. 13, 17 en 18 voor de deur staat. Maar… wie merkt ze op? Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en ‘s morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? (Matt. 16: 1 -3 ged. ) ◄ Terug

Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

Bijlage: De Verenigde Naties (1/3) De VN politiek neutraal? De VN is allesbehalve een Bijlage: De Verenigde Naties (1/3) De VN politiek neutraal? De VN is allesbehalve een neutraal orgaan. Gezien het grote aantal moslim-lidstaten is het niet verwonderlijk dat veel resoluties van de VN tegen Israël gericht zijn. Cijfers: Ongeveer een derde van alle resoluties betreffen de situatie in en rondom Israël. In alle gevallen wordt Israël als de agressor neergezet. Ze bevatten geen enkele veroordeling van het terrorisme van de palestijnen of de agressie van arabische buurstaten. Profetie tussen wal en schip

Bijlage: De Verenigde Naties (2/3) Profetie tussen wal en schip De Verenigde Naties De Bijlage: De Verenigde Naties (2/3) Profetie tussen wal en schip De Verenigde Naties De VN en Gaia De gemeenschappelijke basis van vele oosterse religies (o. a. hindoeisme en Boeddhisme), de New Age beweging, de mileubeweging en de VN is de gezamenlijke verering van moeder aarde (Gaia). Oosterse religies New Age beweging Bron: http: //green-agenda. com/gaia. html Internationale milieubeweging

Bijlage: De Verenigde Naties (slot) Profetie tussen wal en schip De VN godsdienst-neutraal? De Bijlage: De Verenigde Naties (slot) Profetie tussen wal en schip De VN godsdienst-neutraal? De VN gebruikt een kopie van de Ark des Verbonds. In deze Ark of Hope ligt het Earth Charter met 16 geboden betreffende ‘moeder aarde’. Ook bevat de ark een duizendtal gebeden voor de aarde. Zowel de ark als het Earth Charter zijn vruchten van het opkomende New Age denken. Zij symboliseert de ineensmelting van politiek en religie. ◄ Terug Bron: http: //www. arkofhope. org http: //www. contenderministries. org/articles/arkofhope. php

Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (1/27) Profetie tussen wal en schip De drie Bijlage: De Oecumene in de praktijk (1/27) Profetie tussen wal en schip De drie stappen op weg naar de eenheidsreligie: De basis waarop men elkaar vindt: Oecumene van het hart De naam van (o. a. : the emerging church, new evangelicals, marketing christendom en contemplatief christendom) de Here Jezus Grote Oecumene (o. a. : Wereldraad van Kerken, Rome en de charismatische beweging) Christelijke traditie Wereldwijde eenheidsreligie (Opb. 13, 17 en 18) Normen en waarden (naamchristendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme, New Age, enz. ) De grote ontbrekende: het onfeilbare Woord van God.

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (2/27) De wereld De oecumene De eenheidsreligie is Bijlage: De Oecumene in de praktijk (2/27) De wereld De oecumene De eenheidsreligie is allang geen fictie meer. Ook niet alleen Bijbelse profetie. Op alle fronten wordt er hard aan gewerkt: door Rome, door de oecumene, door de religies van de wereld en door de wereld zelf. We noemen in deze bijlage slechts enkele voorbeelden uit het woud aan activiteiten op dat terrein. Rome wereldreligies Profetie tussen wal en schip

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (3/27) De oecumene Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (3/27) De oecumene Profetie tussen wal en schip Rome De beoogde eenheid tussen de oecumene en de RKK is een valse eenheid, o. a. om de volgende redenen: 1. De RKK heeft vanaf haar eerste begin zowel de ware gelovigen als de Joden massaal vervolgd en gedood. 2. De RKK heeft het Woord op vele fronten losgelaten. Daarnaast zijn er in de loop der eeuwen tientallen ernstige dwalingen, vaak heidense gebruiken, opgenomen in de traditie, zoals: de verering van Maria, de paus en van vele heiligen en beelden, . Daarnaast het houden van processies, het wijwater, de rozenkrans, het celibaat, de aflaten, de biecht enz. 3. De RKK en de andere kerken van de oecumene hebben verklaard dat vele, zo niet alle religies tot God leiden, dat de geest door alle religies werkt. Zij zoeken dan ook de eenheid met vele religies. Bron: o. a. het boek ‘De twee Babylons’ van Alexander Hislop)

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (4/27) De oecumene Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (4/27) De oecumene Profetie tussen wal en schip Rome Op 22 april 2001 wordt In Straatsburg wordt de Charta Oecumenica-akte ondertekend namens de Conferentie van Europese kerken (KEK, waaronder de PKN) en Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE). Een citaat: “Om de oecumenische gemeenschap te verdiepen moeten de inspanningen voor het bereiken van een consensus in het geloof hoe dan ook worden voortgezet. Zonder eenheid in geloof is er geen volledige gemeenschap van kerken. ” Daarbij wordt ook opgeroepen om de dialoog aan te gaan met de Islam en andere religies. Bronnen: http: //www. raadvankerken. nl/pagina/93/charta_oecumenica http: //www. rkdocumenten. nl/rkdocs/index. php? mi=600&doc=4137

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (5/27) Evangelischen Profetie tussen wal en schip Rome Bijlage: De Oecumene in de praktijk (5/27) Evangelischen Profetie tussen wal en schip Rome Dec 2003 – Ontmoeting tussen RKK, de Evangelische Alliantie, de Evangelische Omroep, de Verenigde Pinster- en Evangeliegemeenten, de Alphacursus, Youth for Christ en het Evangelisch Werkverband. Het doel: de onderlinge eenheid bevorderen. (bron: Uitdaging).

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (6/27) Evangelischen EA Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (6/27) Evangelischen EA Profetie tussen wal en schip Rome Oecumene Website Evangelische Alliantie in 2007: … Daarom hebben beide organisaties besloten hun eigen gebedsweken aan het begin van het jaar voortaan beter op elkaar af te stemmen en gezamenlijke data te kiezen. (…) In 2008 vinden beide gebedsweken tegelijk plaats, van zondag 20 t/m zondag 27 januari. (bron:

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (7/27) Evangelischen Profetie tussen wal en schip Rome Bijlage: De Oecumene in de praktijk (7/27) Evangelischen Profetie tussen wal en schip Rome 6 okt 2012 Malieveld Den Haag Bijeenkomst met 3000 mensen: “Wij kiezen voor eenheid”. bron: http: //www. wkve. nl/index. php? id=39 Bijdragen van o. a. : W. J. Ouweneel, Wilkin vd Kamp, Arie vd Veer, Mgr. Gerard de Korte (RKK), Arjan Plaisier (PKN), Peter Sleebos VPE, Klaas van der Kamp (Rv. K), Arenda Haasnoot (PKN), Jan van Burgsteden (RKK), Jan Zijlstra, Jos Douma (GKV), Hans Eschbach (PKN), Wim van Vlastuin (HH), Joris Vercammen (Oud Katholiek)

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (8/27) Evangelischen Profetie tussen wal en schip Rome Bijlage: De Oecumene in de praktijk (8/27) Evangelischen Profetie tussen wal en schip Rome Enkele ondertekenaars van het ECT verdrag in 1994: • Bill Bright (Campus Crusade) • Charles Colson (Prison Fellowship) • Max Lucado • Richard Mouw (Fuller) • Richard Neuhaus http: //www. leaderu. com/ftissues/ft 9405/articles/mission. html 994 1 Enkele uitspraken: • Neo-Evangelicals • De eenheid bevorderen (Schuller ed. ) • Niet in elkaars ‘vijver’ vissen • Elkaar ‘erkennen als lichaam van Christus’, enz.

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (9/27) Evangelischen Rome Billy Graham Voorvechter van de Bijlage: De Oecumene in de praktijk (9/27) Evangelischen Rome Billy Graham Voorvechter van de oecumene met Rome: • Heeft een roomskatholieke opleiding en onderscheiding gehad. • Grote vriend van de diverse pausen • Noemt de paus een evangelical • Werkt consequent samen met de plaatselijke RK kerken, RK geestelijken, theologen die het Godzijn van de Here Jezus ontkennen, enz. Profetie tussen wal en schip

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (10/27) Evangelischen Rome Op 25 april 2005 schrijft Bijlage: De Oecumene in de praktijk (10/27) Evangelischen Rome Op 25 april 2005 schrijft de WEA: “De Word Evangelical Alliance feliciteert Paus Bendictus XVI als de nieuwe leider van de Rooms Katholieke Kerk. In deze belangrijke tijd in de geschiedenis wijzen we op de noodzaak dat alle christenen moeten streven naar Christelijke waarden en proclamatie van de Christelijke boodschap aan een seculiere wereld. Het is uiterst belangrijk dat christenen in de hele wereld een cultuur uitdragen van leven, zorg voor de behoeftigen en gerechtigheid voor onderdrukten. ” Profetie tussen wal en schip

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (11/27) Evangelischen Rome Taizé staat voor stilte, ontmoeting Bijlage: De Oecumene in de praktijk (11/27) Evangelischen Rome Taizé staat voor stilte, ontmoeting met andere godsdiensten, gemeenschap, liefde, vrede, harmonie, barmhartigeheid, luisteren naar elkaar, leren van elkaar enz. (bron: Website Taize) Op de website van Taizé staat bv: Iconen ondersteunen de schoonheid van het gebed. Zij zijn als vensters die openstaan op de werkelijkheid van Gods koninkrijk en die haar toegankelijk maken in ons gebed hier op aarde. Zij nodigen uit tot onze eigen ‘transfiguratie’, omvorming. (bron: Website Taize) Profetie tussen wal en schip

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (12/27) Reformatorischen Rome De WARC: 75 miljoen mensen Bijlage: De Oecumene in de praktijk (12/27) Reformatorischen Rome De WARC: 75 miljoen mensen 200 kerkgenootschappen 7 januari 2006: Leiders van de World Alliance of Reformed Churches (WARC) roepen in hun eerste ontmoeting met Paus Benedict XVI op voor een nieuw tijdperk van samenwerking op het gebied van gerechtigheid. Profetie tussen wal en schip

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (13/27) Christelijke wereld Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (13/27) Christelijke wereld Profetie tussen wal en schip andere religies World Parliament of Religions in Chicago (1893) Eerste (ons bekende) interreligieuze meeting om te komen tot verbroedering tussen de religies.

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (14/27) Christelijke wereld Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (14/27) Christelijke wereld Profetie tussen wal en schip andere religies De Raad van Kerken in Nederland heeft een ‘beraadsgroep voor de Interreligieuze dialoog. ’ Ook plaatselijk zijn er dergelijke groepen. Dialoog betekent in dit geval: gesprek op basis van gelijkwaardigheid. Bron: http: //www. raadvankerken. nl/pagina/2361/beraadgroep_interreligieuze_ontm

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (15/27) Christelijke wereld Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (15/27) Christelijke wereld Profetie tussen wal en schip andere religies Vredesconcilies van Assisi (1986, 1993, 2002 en 2011) De Paus bidt voor de wereldvrede samen met afgevaardigden van de Wereldraad van Kerken, Moslims, Boeddhisten, Joden, Sintoïsten, Hindoes, Sikhs, de Dalai Lama en leiders van de New Age beweging.

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (16/27) Christelijke wereld Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (16/27) Christelijke wereld Profetie tussen wal en schip andere religies Op 21 sept vallen elk jaar de volgende activiteiten samen: • De Dag van de Vrede van de VN (2007: 3 miljoen bezoekers) • De Dag van Gebed voor de Vrede van de Wereldraad van Kerken. Bronnen: http: //www. oikoumene. org/en/press-centre/events/international-day-of-prayer-for-peace http: //www. un. org/en/events/peaceday/

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (17/27) Christelijk Nederland Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (17/27) Christelijk Nederland Profetie tussen wal en schip andere religies 18 jan 2014 De organisatie “In vrijheid verbonden” houdt in Utrecht haar 9 e Interreligieuze bijeenkomst met o. a. boeddhisten, hindoes, Joden, christenen en moslims. Aanwezig o. a. : prinses Beatrix en vertegenwoordigers van EA, PKN, RKK, COGG, Leger des Heils, Koptische kerk enz. bron: RD 29 jan 2014 en http: //www. invrijheidverbonden. nl/ • > Ondertekenaars

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (18/27) Christelijk Nederland Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (18/27) Christelijk Nederland Profetie tussen wal en schip andere religies Interreligieus maandblad ‘Geloven in Nederland’ Interreligieus Beraad 6 juni 2010 Het Interreligieus Beraad organiseert een interreligieuze ‘stemming’: Aanwezig o. a. rabbijn Raphael Evers, rabbijn Menno ten Brink, pr. Joop Albers, ds. Arjan Plaisier (PKN), imam Mohammed Tahier Wagid Hosain, imam K. el Bakkali, Rinus Laban, Radj Bhondoe en Bikram Lalbahadoersingh, Klaas vd Kamp (Rv. K)

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (19/27) Christelijke wereld • andere religies Profetie tussen Bijlage: De Oecumene in de praktijk (19/27) Christelijke wereld • andere religies Profetie tussen wal en schip Ondertekend door o. a. : Robert Schuller (Hour of Power) Rick Warren (Saddleback Church), Bill Hybels (Willow Creek) David Yonggi Cho (Seoul) • In the Name 13 okt / dec 2007 of God, the Compassionate, the Merciful Richard Mouw (Fuller Seminary), Briefwisseling tussen 138 between Us and You • A Common Word John Stott (Londen), moslim-leiders en 300 David Neff (Christianity Today) • (Summary and Abridgement) christelijke leiders: George Verwer (oprichter OM) • Muslims and Christians together make up well over half of the world’s population. • Ze verklaren dat ze samen Paus Benedictus (indirect) Without peace and justice between these two religious communities, there can be die ene God aanbidden, no meaningful peace in the world. The future of the world depends on peace Quakers en Mennonieten, • Ze hebben hetzelfde doel: between Muslims and Christians. liefde voor God en voor de Wereldraad van Kerken • naaste. The basis for this peace and understanding already exists. It is part of the very Presbiterianen en Anglicanen foundational principles of both faiths: love of the One God, and love of the • Beide groepen citeren Lutheranen neighbour. These principles are found over again in the sacred texts of verzen uit de Bijbel en de Islam and Christianity. The Unity of God, the necessity of love for Him, and the De Israëlische opperrabbijnen, enz. Koran, maar: necessity of love of the neighbour is thus the common ground between Islam and • Zwijgen over de Godheid Christianity. The following are only a few examples: van de Here Jezus. (bron: www. acommonword. com)

Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (20/27) Christelijke wereld Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (20/27) Christelijke wereld Wereldse machthebbers Samuel Kobia (WCC) en Ban Kimoon (VN), okt 2007 Paus Benedictus en Ban Kimoon (VN), 2007 Er bestaat intensieve samenwerking tussen de Wereldraad van Kerken (WCC), de paus en de VN. Thema’s zijn: • Ontwapening, voedsel, milieu, enz. • Anti-Israël politiek • > Ploegscharen en snoeimessen

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (21/27) Christelijke wereld Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (21/27) Christelijke wereld Profetie tussen wal en schip Wereldse machthebbers Over WCC UN: Through the WCC, the ecumenical movement, has played an important role in many UN processes and actions, from the drafting of the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights to current issues of international peace and conflict, disarmament and sustainable development. Bron: http: //wcccoe. org/wcc/what/international/unliaison. html Interreligieuze samenkomst in het WCC UN Liason Office in New York Een van de vruchten van de samenwerking tussen de weredraad van kerken en de VN is o. a. het WCC UN Liason Office (UNLO) in het gebouw van de VN in New York. Bron: http: //www. oikoumene. org/en/what-we-do/wcc-un-office-new-york • > Voorb 2

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (22/27) Evangelischen Profetie tussen wal en schip Wereldse Bijlage: De Oecumene in de praktijk (22/27) Evangelischen Profetie tussen wal en schip Wereldse machthebbers “I learn about Jesus from other religions. They speak to me about Christ, as well. ” spreker Tony Campolo 30 jan. 2008: Prominente baptisten, w. o. Carter en Clinton, tekenen het liberale New Baptist Covenant: Hoofdthema’s: armoede, grote conflicten, milieu en de veroordeling van… Israël. Bron: http: //www. wayoflife. org/free_ebooks/a_new_baptist_covenant. php

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (23/27) Christelijke wereld Genoemd naar John Templeton, Filantroop Bijlage: De Oecumene in de praktijk (23/27) Christelijke wereld Genoemd naar John Templeton, Filantroop en New-Ager Jury: team van hindoeïsten, boeddhisten, moslims, Joden en christenen Grootte: € 1. 200. 000, - 1973 Moeder Theresa 1974 Frère Rogier (Taizé) 1982 Billy Graham 1993 Charles Colson (oprichter Prison Fellowship) 1996 Bill Bright (Campus Crusade for Christ, zie foto) Profetie tussen wal en schip andere religies Jaarlijkse Templeton-prijs voor “Vooruitgang in Religie” • > Ondertekenaars

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (24/27) Christelijke wereld Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (24/27) Christelijke wereld Profetie tussen wal en schip andere religies Enkele grote organisaties die de eenheid van aller religies natreven. Zij verslaan hun miljoenen! Religions for Peace manifestatie in 2007: 3 miljoen bezoekers Actief in 84 landen Bron: www. uri. org Wereldparlement van de Religies (monnikenorde van Vivekananda) 1893, 1993, 1999, 2004, 2009 Bronnen: www. uri. org, http: //www. rfp. org/ en https: //www. parliamentofreligions. org/

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (25/27) Profetie tussen wal en schip Een citaat Bijlage: De Oecumene in de praktijk (25/27) Profetie tussen wal en schip Een citaat van een evangelische website? “Steeds meer mensen worden zich bewust van het feit dat we niet afgescheiden zijn van elkaar, maar dat we met alles en iedereen verbonden zijn. Immers wij zijn allen afkomstig van Eén en de zelfde Bron: van God. Met dit Eenheidsbewustzijn zal de behoefte om te oordelen ook verdwijnen en plaats maken voor een oordeelsvrije houding en benadering. En de verbindende kracht of energie is Liefde…” NEE, de bron is NEW AGE: http: //www. paramacxa. nl/leven_in_4 e_dimensie. htm

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (26/27) Profetie tussen wal en schip Overal om Bijlage: De Oecumene in de praktijk (26/27) Profetie tussen wal en schip Overal om ons heen zien we een toenemende samenwerking tussen het (naam-)christendom met de roomskatholieke kerk, andere religies en de wereld. • > Voorbeeld 2

Bijlage: De Oecumene in de praktijk (slot) Jezus zei tegen hem: Ik ben de Bijlage: De Oecumene in de praktijk (slot) Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh. 14: 6) ◄ Terug Profetie tussen wal en schip De genoemde voorbeelden vormen slechts het topje van de ijsberg. Op internet gonst het van de interreligieuze activiteiten, zowel op wereldniveau als op landelijke en plaatselijk niveau. De wereld maakt zich duidelijk op voor de eenheidsreligie van Openb. 13, 17 en 18. De ware eenheid van gelovigen echter is volgens Joh. 17 gebaseerd op de waarheid van Gods Woord en niet het resultaat van menselijk streven.

Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

Bijlage: Vrede, gerechtigheid, milieu enz. Profetie tussen wal en schip Op zich is het Bijlage: Vrede, gerechtigheid, milieu enz. Profetie tussen wal en schip Op zich is het goed om zorg te besteden aan een schone aarde, aan rechtvaardige verdeling van goederen, aan onderwijs, voeding voor armen enz. Maar het gevaar bestaat: a) dat we alleen maar gefocust zijn op deze horizontale verbetering van de wereld; b) dat we deze dingen als eerste taak van de kerk gaan beschouwen; c) dat we onze primaire taak vergeten: de naam van de Here Jezus te prediken in een wereld die verloren gaat. Het gaat daarbij om thema’s als zonde, vergeving en redding van mensen die verloren zijn; d) dat we vergeten dat de huidige wereld elke dag meer antichristelijk en antisemitisch wordt; e) dat we ongewild mee kunnen bouwen aan het rijk van de antichrist. Om die reden moet ook ons sociale werk, net als bij de Here Jezus zelf, altijd in dienst staan van de evangelieverkondiging. Dat geldt zowel voor onze taak t. o. v. Israël als onze taak t. o. v. de wereld. Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? (Matt. 16: 26) ◄ Terug

Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

Bijlage: Eenheid en waarheid Christenen die vast willen houden aan Gods Woord, d. w. Bijlage: Eenheid en waarheid Christenen die vast willen houden aan Gods Woord, d. w. z. aan alles waar de Bijbel duidelijk over is, worden vaak monddood gemaakt met valse argumenten. We noemen er hier enkele. “Het gaat niet om de waarheid, maar om de eenheid…” “We zien allemaal door een gekleurde bril. Wat is dus dé waarheid? ” Profetie tussen wal en schip “Ja, dat is jouw waarheid…” “We moeten ons niet richten op onze verschillen, maar op datgene waar we het over eens zijn… “ “We moeten de eenheid zoeken met ieder die gelooft en ons niet zo druk maken over wat men gelooft. …” Antwoord: De Bijbelse eenheid en waarheid gaan hand in hand. De Geest leidt ons in de waarheid, niet in een menselijke eenheid die afwijkt van Gods Woord. We zijn als gelovigen niet vrij om af te wijken van dingen die in Gods Woord duidelijk zijn.

Bijlage: Eenheid en waarheid Profetie tussen wal en schip “Het is hoogmoedig om te Bijlage: Eenheid en waarheid Profetie tussen wal en schip “Het is hoogmoedig om te spreken Zie erop toe, broeders, dat over dé waarheid…” er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor “We moeten tolerant zijn, afvallig te worden van de “We mogen elkaar vrij laten, want de Heer levende God; maar vermaan niet veroordelen…” heeft ons vrijgemaakt…“ elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. “Het is liefdeloos om een (Hebr. 3: 12 -13) ander lastig te vallen met iets waarvan wij denken dat het de waarheid is…” Antwoord: Het is een Bijbelse opdracht om elkaar te vermanen, wanneer dit nodig is. Het is zelf liefdeloos om een ander niet te vermanen, als je ziet dat iemand t. a. v. een Bijbelse opdracht dwaalt. Er zijn wel twee voorwaarden: Het moet gaan om zaken waarover de Bijbel duidelijk is en het dient in liefde te gebeuren. ◄ Terug

Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

Bijlage: De weg van het Lam en het kruis Profetie tussen wal en schip Bijlage: De weg van het Lam en het kruis Profetie tussen wal en schip Het Nieuwe testament is er duidelijk over dat gelovigen van de gemeente in onze tijd op aarde geen glorieuze toekomst rijkdom en heerschappij wachten, maar eerder vernedering, verdrukking en vervolging. Enkele van de vele teksten die deze boodschap uitdragen: Matt. 5: 11 -12 Matt. 24: 9 -12 Luk. 21: 12 Joh. 16: 33 Rom. 12: 12 Rom. 8: 35 -37 1 Kor. 4: 12 2 Kor. 1: 8 -11 ◄ Terug 2 Kor. 4: 17 -18 2 Kor. 8: 2 -6 Gal. 6: 12 2 Tim. 3: 12 Hebr. 11: 36 -40 Hebr. 10: 32 -36 1 Tess. 1: 6 -7 Fil. 4: 14 enz.

Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

4. Wat betekent dit voor ons? Profetie tussen wal en schip Houdt vast aan 4. Wat betekent dit voor ons? Profetie tussen wal en schip Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord 1 David Cloud: In deze tijd van afval zullen we moeten kiezen: Als we de hele breedte van Gods Woord willen prediken, zullen we moeten accepteren dat onze kring van gemeenschap niet groot zal zijn. Als we de eenheid met een grote kring van gelovigen nastreven, zullen we de boodschap moeten beperken. ◄ Terug Vraag u (als gemeente) af op welke onderwerpen u al terrein prijsgegeven hebt aan de satan. Waar hebt u de verkondiging van de hele raad Gods losgelaten? Is het misschien op het gebied van homoseksualiteit, crematie, de positie van man en vrouw, samenwonen, de zes scheppingsdagen, waarschuwen tegen dwaalleraren, euthanasie, abortus, prikkelende kleding, het profetische woord, de nood van Israël? Misschien hebt u dat gedaan om geen mensen te willen verliezen, of om niet ‘buiten de legerplaats’ te geraken, of met het verkeerde motief om het Evangelie alleen positief te willen brengen. Bezin u (met elkaar) op deze en andere onderwerpen. Keer om en houd vast aan Gods Woord en Hij zal u zegenen met een grote innerlijke vrede en rust.

Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

4. Wat betekent dit voor ons? 2 Ik zal zegenen wie u zegenen, en 4. Wat betekent dit voor ons? 2 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Gen. 12: 3 ◄ Terug Profetie tussen wal en schip Houdt vast aan Israël, Gods Volk Vasthouden aan Gods volk Israël kent verschillende aspecten: 1. Zorg dat er in de prediking voortdurend aandacht is voor het Oude Testament, voor Israël, het profetische woord en voor de Joodse context van het Evangelie. 2. Vraag u af of een Jood zich thuis kan voelen in uw gemeente. Is daar voor hem iets van herkenning en thuis komen? 3. Wees betrokken bij het wel en wee van de staat Israël en van Joodse mensen i. h. a. , o. a. door evangelieverkondiging aan en ondersteuning van Joodse mensen. 4. En het belangrijkste: Laat het een voortdurende nood op uw hart zijn om voor Israël te bidden, voor Joodse mensen in en buiten de staat Israël, dat zij hun Messias, de Here Jezus mogen leren kennen.

Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

4. Wat betekent dit voor ons? 3 En dit is het getuigenis, namelijk dat 4. Wat betekent dit voor ons? 3 En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. (1 Joh. 5: 11 -12) ◄ Terug Profetie tussen wal en schip Houdt vast aan de Here Jezus Christus, Gods Zoon Houden we vast aan Hem, zoals de Schrift Hem ons schildert: • Als de enige Weg, de Waarheid en het Leven. • Hij die ons binnenkort thuis zal halen, of achter zal laten; • Hij die binnenkort zal komen om de volkeren te oordelen; • Hij die zal komen om Zijn volk te verlossen; • Hij die daarna, als de Koning van Israël, duizend jaar op aarde zal regeren; • Hij die daarna alle levenden en de doden persoonlijk zal oordelen. Of houden we vast aan een persoon die wij zelf gecreëerd hebben en die voor iedereen acceptabel is?

Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie. ◄ Terug Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie. ◄ Terug

Profetie tussen wal en schip Dit was de laatste bijlage Profetie tussen wal en schip Dit was de laatste bijlage