Скачать презентацию ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ЮРИЙ ГАГАРИН 7002 Скачать презентацию ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ЮРИЙ ГАГАРИН 7002

ce2126920922050fd84e035546e6dd51.ppt

  • Количество слайдов: 29

 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА «ЮРИЙ ГАГАРИН» 7002, Русе, ул. ”Алеи Възраждане” № 2, ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА «ЮРИЙ ГАГАРИН» 7002, Русе, ул. ”Алеи Възраждане” № 2, тел. 0882040857, 0882949860 е-mail: [email protected] bg ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ МОБИЛНОСТ НЕМСКИЯТ ОПИТ В ОБСЛУЖВАНЕТО НА АВТОМОБИЛА

 • • • БЕНЕФИЦИЕНТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА “ЮРИЙ ГАГАРИН”- Русе КРАЙНИ ПОЛЗВАТЕЛИ • • • БЕНЕФИЦИЕНТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА “ЮРИЙ ГАГАРИН”- Русе КРАЙНИ ПОЛЗВАТЕЛИ Ученици от 11 б и 11 в класове за 2013/2014 учебна година ЧИСЛЕНОСТ НА ГРУПАТА 30 ученици ПРИДРУЖИТЕЛИ Милена Бъчварова инж. Диана Георгиева инж. Емилия Червенкова

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА • Постигане на по-високи нива на качество и иновации в: - ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА • Постигане на по-високи нива на качество и иновации в: - диагностиката на автомобилите; - организация на обслужване и ремонт; - прилагане на екологични норми. • Подобряване на чуждоезиковите компетенции в областта на автотранспортната техника; • Повишаване на конкурентоспособността на ползвателите на трудовия пазар; • Увеличаване на привлекателността на професионалното обучение.

ЕТАПИ НА ПРОЕКТА • ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА • КЛАСИРАНЕ • МОБИЛНОСТ • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЕТАПИ НА ПРОЕКТА • ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА • КЛАСИРАНЕ • МОБИЛНОСТ • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ • КРАЕН ОТЧЕТ

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА Получаване на допълнителна, както теоретична, така и практическа подготовка по диагностика, обслужване ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА Получаване на допълнителна, както теоретична, така и практическа подготовка по диагностика, обслужване и ремонт на абтомобила. Лектор: инж. Димитринка Андреева

На изпит след професионалната подготовка На изпит след професионалната подготовка

ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА Изучаване на лексика от областта на автотранспортната техника, така че да се ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА Изучаване на лексика от областта на автотранспортната техника, така че да се използва и разбира основната терминология от тази област. Подготовката протече на 2 групи. Лектор: Кремена Николова

КУЛТУРНА ПОДГОТОВКА Изучаване и запознаване с природните и социални особености, бит и култура на КУЛТУРНА ПОДГОТОВКА Изучаване и запознаване с природните и социални особености, бит и култура на страната домакин – Германия. Лектор: Диляна Василева

КЛАСИРАНЕ След успешно проведена предварителна подготовка се извърши окончателен подбор по следните критерии: 1. КЛАСИРАНЕ След успешно проведена предварителна подготовка се извърши окончателен подбор по следните критерии: 1. Оценка от тест педагогическа подготовка 2. Оценка от практическо задание 3. Оценка от тест английски език Резултатите от крайното класиране на първите 30 класирали се и резервите бяха изнесени на информационно табло и съобщени на ПС.

МОБИЛНОСТ 29. 06 – 20. 07. 2014 г. В очакване на полета ПЪТУВАНЕ Със МОБИЛНОСТ 29. 06 – 20. 07. 2014 г. В очакване на полета ПЪТУВАНЕ Със самолет: Букурещ-Берлин. Букурещ С автобус: Русе-Букурещ-Русе

ПРОГРАМА НА МОБИЛНОСТА ПРАКТИКА ПО ПРОФЕСИЯТА Участниците бяха разпределени в 6 автомобилни сервизи, където ПРОГРАМА НА МОБИЛНОСТА ПРАКТИКА ПО ПРОФЕСИЯТА Участниците бяха разпределени в 6 автомобилни сервизи, където практически се обучаваха от техните наставници в продължение на 15 работни дни по 6 часа на ден. СВОБОДНО ВРЕМЕ Почивните дни бяха заети с разходки за опознаване на Берлин, посещения на исторически и културни забележителности.

В хостела - в очакване за настаняване… В хостела - в очакване за настаняване…

Разходка за опознаване на Берлин Разходка за опознаване на Берлин

И на работа…. И на работа….

След работа в метрото на път за хостела… След работа в метрото на път за хостела…

С наставниците…. С наставниците….

На среща с партньорите… На среща с партньорите…

Пред старата сграда на университета Пред старата сграда на университета

Запознаване с историята на берлинската стена Запознаване с историята на берлинската стена

…и разглеждане на берлинската стена …и разглеждане на берлинската стена

На разходка с корабче На разходка с корабче

Не пропуснахме и рожденниците… Не пропуснахме и рожденниците…

Пред стадион “Олимпия” Пред стадион “Олимпия”

МОНИТОРИНГ От страна на гимназията- от инж. Ненко Илиев, директор и от г-жа Веселинка МОНИТОРИНГ От страна на гимназията- от инж. Ненко Илиев, директор и от г-жа Веселинка Цонева, финансист

В Подсдам пред замъка Сан Соси В Подсдам пред замъка Сан Соси

На работна среща с партньорите На работна среща с партньорите

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ • Надграждане на професионалните умения и компетенции на учениците; • Усвояване на ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ • Надграждане на професионалните умения и компетенции на учениците; • Усвояване на европейски практики за: - диагностика на автомобилите; - обслужване и ремонт; - екологични норми. • Получаване на нови професионални чуждоезикови компетенции; • Получаване на сертификати за допълнителна квалификация, допринасящи за повишаване на конкурентноспособността на бенефициентите за заетост и участие в европейския трудов пазар; • Повишаване мотивацията на участниците за учене и самоусъвършенстване;

ОЦЕНКА Оценка от участниците: • Начална оценка - преди мобилността крайните ползватели попълниха анкета, ОЦЕНКА Оценка от участниците: • Начална оценка - преди мобилността крайните ползватели попълниха анкета, в която изразиха мнение относно идеята на проекта, планираните дейности по мобилността и очаквания. • Крайна оценка - след приключване на мобилността участниците попълниха отчети. Оценка на ниво проект: • Доклади от придружителите относно протичането на мобилността. • Оценка от мониторинга. • Оценка от страна на партньора: Външна оценка: • От представители на автомобилния сервиз на Мoto-pfohe

СЕРТИФИЦИРАНЕ • Сертификат за предварителна професионална подготовка • Сертификат за езикова подготовка с професионална СЕРТИФИЦИРАНЕ • Сертификат за предварителна професионална подготовка • Сертификат за езикова подготовка с професионална насоченост • Сертификат Европас-мобилност