Скачать презентацию Проектування розвивальної освіти Можливе при умові одночасності — Скачать презентацию Проектування розвивальної освіти Можливе при умові одночасності —

130bb8ce61661e3e25497b50bf954605.ppt

  • Количество слайдов: 23

Проектування розвивальної освіти Можливе при умові одночасності: - психолого-педагогічних досліджень вікових нормативних моделей розвитку Проектування розвивальної освіти Можливе при умові одночасності: - психолого-педагогічних досліджень вікових нормативних моделей розвитку особистості - педагогічного конструиювання навчальних програм і технологій реалізації навчально-виховних моделей - соорганизації всіх участників освітнього процесу - проектуваниня умов досягнення нових цілей освіти і способів рішення задач розвитку на різних рівнях

Національне визнання наукових досягнень • Діагностичнопроектуючий комплекс “Універсал 4 online” нагороджено на VI Міжнародному Національне визнання наукових досягнень • Діагностичнопроектуючий комплекс “Універсал 4 online” нагороджено на VI Міжнародному форумі “Інноватика в сучасній освіті” (2014)

Сертифікат українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи (2014 р. ) Сертифікат українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи (2014 р. )

Психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку учнів - це багаторівнева система взаємопов’язаних психолого-педагогічних технологій, які забезпечують Психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку учнів - це багаторівнева система взаємопов’язаних психолого-педагогічних технологій, які забезпечують послідовність навчальновиховного процесу навчального закладу і розкривають характер взаємодії учасників НВП, залежно від поставлених цілей і завдань системи освіти

Початок роботи з комплексом Вихід на платформу комплексу: universal. iod. gov. ua Введення логіну Початок роботи з комплексом Вихід на платформу комплексу: universal. iod. gov. ua Введення логіну та паролю 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Технологічні модулі Навчальний заклад Діагностика Аналіз Конструювання Програмування Моделювання Планування Творення Реалізація

Клієнт-адміністратор освітнього закладу Модуль “Навчальний заклад” Вихідний результат: Створені: 1. Структурні підрозділи навчального закладу; Клієнт-адміністратор освітнього закладу Модуль “Навчальний заклад” Вихідний результат: Створені: 1. Структурні підрозділи навчального закладу; списки учасників НВП; 2. Класні колективи з закріпленими за ними класними керівниками; 3. Список учнів в класних колективах; 4. Список учнів за соціальними станами; 5. Список учнів - членів гуртків та інших навчальних груп. Внесення в комплекс даних, необхідних для проектування навчально-виховного процесу 1. Створення структурних підрозділів навчального закладу. 2. Складання списків учнів класних колективів. 3. Складання списків педагогічного колективу та інших учасників навчальновиховного процесу. 4. Складання списків учнів членів гуртків, об'єднань, інших навчальних груп.

Технологічний модуль “Програмування” У модулі “Програмування” користувач має можливості створювати: 1. Алгоритм навчального року. Технологічний модуль “Програмування” У модулі “Програмування” користувач має можливості створювати: 1. Алгоритм навчального року. 2. Алгоритми графічної сітки навчального закладу. 3. Граф-сітки класних керівників. 4. Граф-сітки вчителів-предметників. 5. Граф-сітки працівників психологічної служби.

Алгоритми навчального року, графічної сітки навчального закладу та граф-сіток учасників НВП Створення алгоритму навчального Алгоритми навчального року, графічної сітки навчального закладу та граф-сіток учасників НВП Створення алгоритму навчального року для всіх учасників навчально-виховного процесу: визначення святкових та неробочих днів, канікул 1. Додавання нових видів роботи для планування навчально-виховної та корекційної діяльності, що будуть відображатися в планах школи та планах учасників НВП

Клієнт – психологічна служба Технологічний модуль “Діагностика” Методики: 1. Соціально-комунікативний розвиток. 2. Вади особистісного Клієнт – психологічна служба Технологічний модуль “Діагностика” Методики: 1. Соціально-комунікативний розвиток. 2. Вади особистісного розвитку. 3. Ціннісні пріоритети. 4. Ставлення батьків. 5. Фізичний розвиток. 6. Домінуюча система сприйняття. 7. Навчальна активність. Психологічна служба має можливості: 1. Роздрукувати анкети і бланки. 2. Відкрити новий зріз, внести дані діагностики. 3. Провести діагностику в он-лайн-режимі.

Аналіз психолого-педагогічної діагностики Технологічний модуль «Аналіз» • Аналіз життєвої активності учнів по НЗ • Аналіз психолого-педагогічної діагностики Технологічний модуль «Аналіз» • Аналіз життєвої активності учнів по НЗ • Аналіз ціннісних орієнтацій учнів по НЗ • Аналіз особливостей утворення колективу учнів по НЗ • Аналіз життєвої активності учнів по НЗ • Структура класних колективів по НЗ • Вади особистісного розвитку учнів по НЗ • Ціннісні пріоритети учнів по НЗ • Ставлення батьків до учнів по НЗ • Вади фізичного розвитку учнів по НЗ • Домінуюча система сприйняття учнів по НЗ • Навчальна активність учнів по НЗ • Статистичні дані класного колективу. • Звіт учня (учениці). • Звіт по класному колективу. • Звіт групи.

Соціально-комунікативний розвиток Соціально-комунікативний розвиток

Вади особистісного розвитку Вади особистісного розвитку

Ціннісні пріоритети Ціннісні пріоритети

Ставлення батьків Ставлення батьків

Домінуюча система сприйняття Домінуюча система сприйняття

Навчальна активність Навчальна активність

Структура класних колективів НЗ Структура класних колективів НЗ

Вади особистісного розвитку учнів у НЗ Вади особистісного розвитку учнів у НЗ

Ставлення батьків до учнів НЗ Ставлення батьків до учнів НЗ

Характеристики особистісного розвитку учня/учениці та рекомендації для психолога, класного керівника, батьків аналіз звіт учень/учениця Характеристики особистісного розвитку учня/учениці та рекомендації для психолога, класного керівника, батьків аналіз звіт учень/учениця психолого-педагогічна характеристика клас учень методика (відмітити методики, за якими потрібна характеристика розвитку учня) продовжити друкувати в pdf