Скачать презентацию Проект Новото Тракийско Злато Източни Родопи ПАРТНЬОРСТВО Скачать презентацию Проект Новото Тракийско Злато Източни Родопи ПАРТНЬОРСТВО

60e20d8b402e80538e33a9beebcb3bbb.ppt

  • Количество слайдов: 9

Проект “Новото Тракийско Злато” – Източни Родопи ПАРТНЬОРСТВО НА БИОЗЕМЕДЕЛИЕ, ЕКОТУРИЗЪМ И ДИВА ПРИРОДА Проект “Новото Тракийско Злато” – Източни Родопи ПАРТНЬОРСТВО НА БИОЗЕМЕДЕЛИЕ, ЕКОТУРИЗЪМ И ДИВА ПРИРОДА – ПРОЕКТ ‘НОВОТО ТРАКИЙСКО ЗЛАТО’ Част 1 Интернет – страница: www. newthraciangold. com

Къде се фокусира проекта през 2011 Главно в 3 общини на Източни Родопи: – Къде се фокусира проекта през 2011 Главно в 3 общини на Източни Родопи: – Маджарово – демо-ферми; - Ивайловград – сусам/тахан - Стамболово - грозде, житни Плюс Крумовград – шипки; Кърджали – мед, плодове и др.

Подходи при осъществяване на целите ИНФОРМАЦИЯ ✔ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ✔ ДЕМОНСТРАЦИЯ ✔ ПРОИЗВОДСТВО Подходи при осъществяване на целите ИНФОРМАЦИЯ ✔ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ✔ ДЕМОНСТРАЦИЯ ✔ ПРОИЗВОДСТВО СЪС СЕРТИФИКАТ ✔ КООПЕРИРАНЕ НА ФЕРМЕРИТЕ ✔ МАРКЕТИНГ ✔ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ✔

Резултати по проекта – компонент био-земеделие ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ • 4 курса за обучение Резултати по проекта – компонент био-земеделие ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ • 4 курса за обучение и семинари • Само с целеви производители – около 20 -25 на теми: • Био-растителна защита • Производство на био-сусам • Маркетинг в био-земеделието • Бъдещи инвестиции в био-фермите и сътрудничество м/у фермери

Резултати по проекта – компонент био-земеделие • 2 моделни био-ферми в с. Тополово и Резултати по проекта – компонент био-земеделие • 2 моделни био-ферми в с. Тополово и с. Горно поле – навеси за животните и увеличение на сертифицираните животни • Общо 37 сертифицирани или в преход био-фермери; • 17 производители/преработватели са компенсирани с 50% от годишните им сертификационни такси

Резултати по проекта – компонент био-земеделие ДЕМОНСТРАЦИИ II-ри Ден на Био-земеделието в Източни Родопи Резултати по проекта – компонент био-земеделие ДЕМОНСТРАЦИИ II-ри Ден на Био-земеделието в Източни Родопи Обучителен Семинар на Американска Фондация REEF Development (USA) Изложба АГРА 2011 Пловдив Изложба Биомания 2011 Пловдив

Резултати по проекта – компонент био-земеделие Социален ефект: • Обмен на знания и опит Резултати по проекта – компонент био-земеделие Социален ефект: • Обмен на знания и опит - биоживотновъди, био-пчелари, биорастениевъди • Фокус върху алтернативни производства за региона – овощарство, лозарство, зърненожитни • Привличане на администрация и гости от България и чужбина

Резултати по проекта – компонент био-земеделие МАРКЕТИНГ: • Директно на открити пазари – предложена Резултати по проекта – компонент био-земеделие МАРКЕТИНГ: • Директно на открити пазари – предложена сергия в Кърджали • Проучване и връзки с търговци, преработватели • Местна преработка във фермите - промоциониране • Панаири, изложения

Благодаря за вниманието! Проект “Новото Тракийско Злато” ИНФОРМАЦИЯ НА: Web-page: www. newthraciangold. com Благодаря за вниманието! Проект “Новото Тракийско Злато” ИНФОРМАЦИЯ НА: Web-page: www. newthraciangold. com