Скачать презентацию Проект FLEXWORK на Европейската Комисия Насърчаване МСП да Скачать презентацию Проект FLEXWORK на Европейската Комисия Насърчаване МСП да

de2634e1a86a488e0b208d2f41a97b9b.ppt

  • Количество слайдов: 35

Проект FLEXWORK на Европейската Комисия Насърчаване МСП да възприемат начините на гъвкава работа Весела Проект FLEXWORK на Европейската Комисия Насърчаване МСП да възприемат начините на гъвкава работа Весела Колева Българска Асоциация за работа от разстояние /17 Май 2002, Софийски Университет, Зала 2/

PROJECT FLEXWORK “Demonstrating and promoting the adoption of new ways of FLEXible WORKing among PROJECT FLEXWORK “Demonstrating and promoting the adoption of new ways of FLEXible WORKing among outlying regions and SMEs” IST-2001 -33526 http: //www. flexwork. eu. com Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002 Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Организации, които участват в проекта FLEXWORK § Waterford Institute of Technology - Ирландия (координатор) Организации, които участват в проекта FLEXWORK § Waterford Institute of Technology - Ирландия (координатор) § Portuguese Association for Telework Development – Португалия § Danish Technological Institute – Дания § Empirica – Германия § Interaction Design Ltd. – Англия § Telescom Consulting Gmb. H – Швейцария § University of Brussels – Белгия Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Организации от Източна Европа § A. L. P. PECA – Словения § MONA – Организации от Източна Европа § A. L. P. PECA – Словения § MONA – Унгария § ВИРТЕХ ООД – България § ITTI – Полша Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Цел на проекта FLEXWORK Проектът има за цел да подпомогне възприемането на новите начини Цел на проекта FLEXWORK Проектът има за цел да подпомогне възприемането на новите начини на гъвкава работа от фирмите и организациите (и особено на тези в отдалечените райони), като обръща специално внимание на малките и средни предприятия, за които използването на гъвкавата работа най-лесно може да донесе значителни ползи и подобри съществено тяхната работа. Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Какво предлага проекта FLEXWORK § безплатни съвети за новите начини на гъвкава работа § Какво предлага проекта FLEXWORK § безплатни съвети за новите начини на гъвкава работа § безплатен достъп до работни срещи и други събития § безплатни ресурси за гъвкава работа § технологична информация за въвеждане на гъвкава работа във фирмите § наръчник за гъвкава работа § най-добрите примери от практиката Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Всички тези материали са налични за ползване в Европейския сайт на проекта FLEXWORK: http: Всички тези материали са налични за ползване в Европейския сайт на проекта FLEXWORK: http: //www. flexwork. eu. com в сайтовете на Виртех и Българската Асоциация за работа от разстояние: http: //www. virtech-bg. com http: //www. bg-telework. org, както и от многобройните статии, брошури, методически материали и др. Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002 Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

РЕСУРСИ В WEB-SITE НА ПРОЕКТА FLEXWORK • FLEXWORK HANDBOOK • TECHNOLOGY BRIEFINGS • MANAGEMENT РЕСУРСИ В WEB-SITE НА ПРОЕКТА FLEXWORK • FLEXWORK HANDBOOK • TECHNOLOGY BRIEFINGS • MANAGEMENT BRIEFINGS • TECHNOLOGY CASE STUDIES • SME CASE STUDIES • FLEXWORK IMPLEMENTATION PLAN • COST BENEFIT ANALYSIS TOOL • FLEXWORK MATRIX • FLEXWORK BLUEPRINT Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

FLEXWORK BLUEPRINTS • BP 01 - The Distributed Product Promotion Team (Virtual Organisation) • FLEXWORK BLUEPRINTS • BP 01 - The Distributed Product Promotion Team (Virtual Organisation) • BP 02 - Small scale virtual customer-care centres • BP 03 - Access to employment for people with disability • BP 04 - First Steps in Flexible working for small business with little or no ICT • BP 05 - Supporting women's access to work from home • BP 06 - Starting women's enterprise through Flexwork • BP 07 - Collaborative design and production • BP 08 - Using ICT for flexible procurement • BP 09 - How to Create a Virtual Organisation • BP 10 - Business Start-ups Using Flexible Working Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Flexwork Technology Matrix A guide to finding the right technology Софийски Университет Зала 2, Flexwork Technology Matrix A guide to finding the right technology Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Технологична матрица Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002 Технологична матрица Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Cost Benefit Analysis tool Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002 Cost Benefit Analysis tool Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА “ГЪВКАВАТА РАБОТА” Е СЛЕДСТВИЕ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА “ГЪВКАВАТА РАБОТА” Е СЛЕДСТВИЕ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ВКЛЮЧВА: § ГЪВКАВО РАБОТНО ВРЕМЕ § ГЪВКАВО РАБОТНО МЯСТО § ГЪВКАВИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ § ГЪВКАВА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Няколко вида “гъвкава работа” Home based teleworker Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002 Няколко вида “гъвкава работа” Home based teleworker Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002 Selfemployed in small office Fully mobile worker Small company networking

Кое налага възприемането на новите начини на гъвкава работа ? Фактори: § необходимостта от Кое налага възприемането на новите начини на гъвкава работа ? Фактори: § необходимостта от по-бързо адаптиране на фирмите към изискванията на пазара § създаване на по-ефективни и по-производителни предприятия § значително намаляване на оперативните разходи § необходимостта от по-добро управление на работния поток и достигане на максимална производителност и конкурентноспособност § неравномерно разпределение на възможностите за работа в рамките на едан страна Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Ползи от гъвкавата работа q ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ q ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ q ЗА ОБЩЕСТВОТО Софийски Ползи от гъвкавата работа q ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ q ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ q ЗА ОБЩЕСТВОТО Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

ПОЛЗИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ § НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ ЗА НАЕМ И ПОДДРЪЖКА НА РАБОТНИ МЕСТА § ПОЛЗИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ § НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ ЗА НАЕМ И ПОДДРЪЖКА НА РАБОТНИ МЕСТА § ПОВИШЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ § НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕКУЧЕСТВОТО И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА НОВИ СЪТРУДНИЦИ § ГЪВКАВОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА § ЗАДЪРЖАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

ПОЛЗИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ § СПЕСТЯВАНЕ НА ВРЕМЕ И РАЗХОДИ ЗА ПЪТ § ГЪВКАВО РАБОТНО ПОЛЗИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ § СПЕСТЯВАНЕ НА ВРЕМЕ И РАЗХОДИ ЗА ПЪТ § ГЪВКАВО РАБОТНО ВРЕМЕ § ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАМИРАНЕ НА РАБОТА § БАЛАНС МЕЖДУ ЛИЧНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ЖИВОТ § НАМАЛЯВАНЕ НА СЛУЖЕБНИЯ СТРЕС Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛЗИ § ПО-МАЛКО ЗАДРЪСТВАНИЯ ПО ПЪТИЩАТА § НАМАЛЯВАНЕ СУБСИДИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ § СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛЗИ § ПО-МАЛКО ЗАДРЪСТВАНИЯ ПО ПЪТИЩАТА § НАМАЛЯВАНЕ СУБСИДИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ § НАМАЛЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА § ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА НА ХОРА ОТ ПРОБЛЕМНИ ГРУПИ Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

НЕДОСТАТЪЦИ / РИСКОВЕ § ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ § ПО-СЛОЖНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДОСТАТЪЦИ / РИСКОВЕ § ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ § ПО-СЛОЖНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВИРТУАЛНИТЕ ЕКИПИ § ПО-ТРУДНО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО § ПО-ТРУДЕН КОНТАКТ С КЛИЕНТИТЕ § ПО-ГОЛЯМА СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ § ЛИПСАТА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ, РЕГЛАМЕНТИРАЩО ГЪВКАВАТА РАБОТА Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА TELEWORK § ВНИМЕТЕЛЕН ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ § ОБОРУДВАНЕ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА TELEWORK § ВНИМЕТЕЛЕН ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ § ОБОРУДВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА РАБОТНА СРЕДА, ЕКИПИРАНА С ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ § ОБУЧЕНИЕ НА СЛЕЖИТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ TELEWORK § ОСИГУРАВАНЕ НА РЕГУЛЯРНА ОБРАТНА ВРЪЗКА § АДАПТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И ПРАВИЛАТА НА РАБОТА И ПРЕРАБОТВАНЕТО ИМ, СЪОБРАЗНО ПОЛУЧЕНАТА ОБРАТНА ВРЪЗКА Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Impact of Flexible Working Цена Клиенти Персонал Време Софийски Университет Зала 2, 17. 05. Impact of Flexible Working Цена Клиенти Персонал Време Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002 Гъвкавост

Софтуерният пакет “Гъвкаво колело” е програма за анализ на моделите на гъвкава работа в Софтуерният пакет “Гъвкаво колело” е програма за анализ на моделите на гъвкава работа в малките и средни предприятия, разработен от датска фирма: http: //www. fleksibilitet. dk/Flexibility. Wheel Софтуерният пакет “Гъвкаво колело” помага на фирмите да изберат начините на гъвкавост, които най-добре отговарят на техния бизнес и организационна култура. Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

ЕТАПИ НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ГЪВКАВА РАБОТА 1 Подготовка 2 Проучване на осъществимостта 3 Концепция ЕТАПИ НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ГЪВКАВА РАБОТА 1 Подготовка 2 Проучване на осъществимостта 3 Концепция 4 Изпълнение 5 Мониторинг 6 Разширение Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Етап 1 1 Подготовка 1. Month • Информация и мотивация • Involvement of: – Етап 1 1 Подготовка 1. Month • Информация и мотивация • Involvement of: – Top-Management – Middle Management – Works Council/trade unions • Secure agreement of all parties • Project team building Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Етап 2 2 Проучване на осъществимостта 2. -3. Month § ОДИТ И ОЦЕНКА НА Етап 2 2 Проучване на осъществимостта 2. -3. Month § ОДИТ И ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ § ПРОВЕЖДАНЕ НА АНАЛИЗ ПОЛЗИ – РАЗХОДИ § ОЦЕНКА НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ МОДЕЛИ § ОЦЕНКА НА ГОТОВНОСТТА НА ФИРМАТА ДА ВЪВЕДЕ ГЪВКАВА РАБОТА Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Етап 3 3 Концепция 4. -6. Month § ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМПОНЕНТИ § ДЕЙНОСТИ ПОДХОДЯЩИ ЗА Етап 3 3 Концепция 4. -6. Month § ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМПОНЕНТИ § ДЕЙНОСТИ ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЪВКАВА РАБОТА § ПОДХОДЯЩ ПЕРСОНАЛ § ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ § ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ § УПРАВЛЕНИЕ НА ВИРТУАЛНИ ЕКИПИ Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Етап 4 4 Изпълнение 7. -12. Month § § ФОРМУЛЯРИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА Етап 4 4 Изпълнение 7. -12. Month § § ФОРМУЛЯРИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА ЗА TELEWORK ПОЛИТИКАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПО ОТНОШЕНИЕ НА TELEWORK § СПОРАЗУМЕНИЕ / ДОГОВОР ЗА TELEWORKING § ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА TELEWORK § ТЕХНОЛОГИИТЕ Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Етап 5 5 Мониторинг At several points during the project • Оценка и контрол Етап 5 5 Мониторинг At several points during the project • Оценка и контрол – Анализ приходи -разходи – Установяване на социалното и психологическо въздействие – критичен преглед на технологичните и организационни решения Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Етап 6 6 Продължение After successful pilot operation, approx. > 12. Month • Продължаване Етап 6 6 Продължение After successful pilot operation, approx. > 12. Month • Продължаване на проекта и в други области и за нови служители Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

Telework growth in Europe More than 1 million additional teleworkers every year! Софийски Университет Telework growth in Europe More than 1 million additional teleworkers every year! Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002

How are we able to offer services free? is a project funded by the How are we able to offer services free? is a project funded by the European Union’s (Information Society Technologies) research programme

Благодаря за Вашето внимание За повече информация, посетете сайта на проекта: www. flexwork. eu. Благодаря за Вашето внимание За повече информация, посетете сайта на проекта: www. flexwork. eu. com Ако имате специфични въпроси, пишете на [email protected] com Софийски Университет Зала 2, 17. 05. 2002