Скачать презентацию Проект БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В РОДОПИТЕ И ЕЗЕРОТО ВИСТОНИДА Скачать презентацию Проект БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В РОДОПИТЕ И ЕЗЕРОТО ВИСТОНИДА

f19cc4254716e6df541e714651f71410.ppt

  • Количество слайдов: 7

Проект: БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В РОДОПИТЕ И ЕЗЕРОТО ВИСТОНИДА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ АКТИВНО Проект: БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В РОДОПИТЕ И ЕЗЕРОТО ВИСТОНИДА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ АКТИВНО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО Акроним: BORDER ACT /БОРДЕР АКТ/ Одобрен бюджет: 1 159 042. 67 Евро. Продължителност: 24 мeсеца.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма Европейско териториално сътрудничество Гърция-България в партньорство Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма Европейско териториално сътрудничество Гърция-България в партньорство между Община Смолян като водещ партньор и Община Авдира, Гърция. Насочен е към две защитени местности, които имат значителна екологична стойност: Защитена местност „Соскучански дол”, буферна зона на резерват „Сосковчето” и езерото Вистонида, зона по Натура.

Основните дейности, планирани в рамките на проекта, които ще се осъществят на територията на Основните дейности, планирани в рамките на проекта, които ще се осъществят на територията на община Смолян са: - Изграждане и оборудване на Посетителски информационен център: Двуетажна сграда в традиционен за Родопите стил. - Ремонт на път до Посетителски информационен център. Включва укрепителни съоръжения на временен горски път, осигуряващ достъп до екопътека „Каньон на водопадите”.

Основните дейности, планирани в рамките на проекта, които ще се осъществят на територията на Основните дейности, планирани в рамките на проекта, които ще се осъществят на територията на община Смолян са: - Рехабилитация на еко-пътека „Каньон на водопадите” в защитена местност „Соскучански дол” - Ремонт на съществуващи съоръжения и окончателно завършване на екопътека „Каньона на водопадите”. Предвижда се цялостно прочистване на съществуващата екопътека от дървесни видове, укрепване и обезопасяване на съществуващите съоръжения. Всички изградени дървени мостове ще се укрепят с допълнителни конструктивни елементи и парапети.

Основните дейности, планирани в рамките на проекта, които ще се осъществят на територията на Основните дейности, планирани в рамките на проекта, които ще се осъществят на територията на община Авдира са: - Изграждане на дървен мост с дължина 450 м. за достъп до съоръжение за наблюдение на птици в езерото Вистонида.

В допълнение на предвидените инфраструктурни дейности, се предвижда и разработването на специализирана обучителна програма В допълнение на предвидените инфраструктурни дейности, се предвижда и разработването на специализирана обучителна програма в съответствие с нуждите на студентите от двата района и организиране на обучителни стажове в България и Гърция. Също така проектът включва информационна кампания : публикации във вестници, електронни медии, пресконференции, създаване на филм и интернет сайт, печатни материали, организиране на събития като фото пленер и др. Осигуряването на необходимата посетителска инфраструктура ще има положителен ефект върху развитието на двата района, тъй като ще предостави условия за развитието на алтернативни форми на туризъм.