Скачать презентацию Проект 2010 -2011 Проект трамплинoв в городе Чайковский Скачать презентацию Проект 2010 -2011 Проект трамплинoв в городе Чайковский

79f1558962e996482cd4f779cc65a795.ppt

  • Количество слайдов: 13

Проект 2010 -2011 Проект трамплинoв в городе Чайковский Projekt 2010 -2011 Projekt skoczni w Проект 2010 -2011 Проект трамплинoв в городе Чайковский Projekt 2010 -2011 Projekt skoczni w miejscowości Czajkowski Skitunnel Ltd. Deutschland Am Grenzhang 18 DE-08359 Breitenbrunn OT Tellerhäuser Fon: +49 (0)3 73 48 2 04 00 Fax: +49 (0)3 73 48 2 04 02 Mobil: +49 (0) 172 35 44 49 4 Internet: www. skitunnel. com E-Mail: [email protected] com 17. 06. 2010

FGPU „Sportingenieurring” Projekt skoczni Czajkowskij EKON-Projekt Skitunnel Ltd. Deutschland Am Grenzhang 18 DE-08359 Breitenbrunn FGPU „Sportingenieurring” Projekt skoczni Czajkowskij EKON-Projekt Skitunnel Ltd. Deutschland Am Grenzhang 18 DE-08359 Breitenbrunn OT Tellerhäuser Fon: +49 (0)3 73 48 2 04 00 Fax: +49 (0)3 73 48 2 04 02 Mobil: +49 (0) 172 35 44 49 4 Internet: www. skitunnel. com E-Mail: [email protected] com 17. 06. 2010

город Чайковский miasto Czajkowskij Skitunnel Ltd. Deutschland Am Grenzhang 18 DE-08359 Breitenbrunn OT Tellerhäuser город Чайковский miasto Czajkowskij Skitunnel Ltd. Deutschland Am Grenzhang 18 DE-08359 Breitenbrunn OT Tellerhäuser Fon: +49 (0)3 73 48 2 04 00 Fax: +49 (0)3 73 48 2 04 02 Mobil: +49 (0) 172 35 44 49 4 Internet: www. skitunnel. com E-Mail: [email protected] com 17. 06. 2010

Снежинка / Śnieżynka: Точка приземления / Punkt K: Рекорд / Rekord: 90 m 98, Снежинка / Śnieżynka: Точка приземления / Punkt K: Рекорд / Rekord: 90 m 98, 0 m (Павел Кустов / Paweł Kustow) Год постройки / Rok budowy: 1985 Точка приземления / Punkt K: 70 m Рекорд / Rekord: 65, 0 m (Геннадий Прокопенко / Gienadij Prokopienko) Год постройки / Rok budowy: 1984 Точка приземления / Punkt K: 40 m Рекорд / Rekord: 42, 0 m (В. Бегунов / W. Biegunow) Год постройки / Rok budowy: 1980 Другие трамплины / Inne skocznie: K 20, K 10 Skitunnel Ltd. Deutschland Am Grenzhang 18 DE-08359 Breitenbrunn OT Tellerhäuser Fon: +49 (0)3 73 48 2 04 00 Fax: +49 (0)3 73 48 2 04 02 Mobil: +49 (0) 172 35 44 49 4 Internet: www. skitunnel. com E-Mail: [email protected] com 17. 06. 2010

История: Комплекс трамплинов История: Комплекс трамплинов "Снежинка" в Чайковском, Пермская область, является центром подготовки детскоюношеской спортивной школы (ДЮСШ) и института физкультуры для 150 человек. В 1980 году был построен первый 40 -метровый трамплин и до 1985 года был выстроен горнолыжный спортивный комплекс. Historia: Kompleks skoczni „Śnieżynka” w Czajkowskim (Obwód permski) jest ośrodkiem przygotowań dziecięco-młodzieżowej szkoły sportowej oraz instytutu wychowania fizycznego dla 150 osób. W 1980 r. wybudowano pierwszą 40 -metrową skocznię i do 1985 r. stworzono narciarski kompleks sportowy. Skitunnel Ltd. Deutschland Am Grenzhang 18 DE-08359 Breitenbrunn OT Tellerhäuser Fon: +49 (0)3 73 48 2 04 00 Fax: +49 (0)3 73 48 2 04 02 Mobil: +49 (0) 172 35 44 49 4 Internet: www. skitunnel. com E-Mail: [email protected] com 17. 06. 2010

Новостройка Nowa budowa Skitunnel Ltd. Deutschland Am Grenzhang 18 DE-08359 Breitenbrunn OT Tellerhäuser Fon: Новостройка Nowa budowa Skitunnel Ltd. Deutschland Am Grenzhang 18 DE-08359 Breitenbrunn OT Tellerhäuser Fon: +49 (0)3 73 48 2 04 00 Fax: +49 (0)3 73 48 2 04 02 Mobil: +49 (0) 172 35 44 49 4 Internet: www. skitunnel. com E-Mail: [email protected] com 17. 06. 2010

Новостройка Nowa budowa K 95 K 125 K 60 Почему этот проект имеет право Новостройка Nowa budowa K 95 K 125 K 60 Почему этот проект имеет право существовать? : K 20 K 40 Уникальное местоположение и природный ландшафт Большое количество спусков, потенциально подходящих для обустройства новых спортивных объектов. Pегион имеет традицию, уходящую далеко назад, по подготовке отличных спортсменов в лыжном порте. Необходимо продолжать движение в данном направлении и не позволить разрушить использование местонахождение г. Чайковский как большого центра зимнего спорта. Dlaczego projekt ten ma prawo istnieć? : Wyjątkowe położenie i krajobraz naturalny Duża liczba zjazdów, które potencjalnie mogą posłużyć do budowy obiektów sportowych Region posiada sięgające daleko wstecz tradycje związane ze szkoleniem doskonałych narciarzy Obowiązkowo należy kontynuować działania w tym kierunku i nie pozwolić, aby tereny w mieście Czajkowski przestały być wykorzystywane jako duży ośrodek sportów zimowych. Skitunnel Ltd. Deutschland Am Grenzhang 18 DE-08359 Breitenbrunn OT Tellerhäuser Fon: +49 (0)3 73 48 2 04 00 Fax: +49 (0)3 73 48 2 04 02 Mobil: +49 (0) 172 35 44 49 4 Internet: www. skitunnel. com E-Mail: [email protected] com 17. 06. 2010

Новостройка Nowa budowa Для реализации проекта необходимо: Необходима не только модернизация подъемников, но и Новостройка Nowa budowa Для реализации проекта необходимо: Необходима не только модернизация подъемников, но и строительство новых современных трамплинов и трасс, гостиниц, а также сети сфер питания. W celu realizacji projektu należy: Konieczna jest nie tylko modernizacja wyciągu, ale także budowa kolejnych nowoczesnych skoczni i tras, hoteli, a także sieci gastronomicznych. Skitunnel Ltd. Deutschland Am Grenzhang 18 DE-08359 Breitenbrunn OT Tellerhäuser Fon: +49 (0)3 73 48 2 04 00 Fax: +49 (0)3 73 48 2 04 02 Mobil: +49 (0) 172 35 44 49 4 Internet: www. skitunnel. com E-Mail: [email protected] com 17. 06. 2010

Новостройка Nowa budowa Цель проекта : cоздание единого комплексного центра для развития зимних видов Новостройка Nowa budowa Цель проекта : cоздание единого комплексного центра для развития зимних видов спорта возможность развить существующий детский клуб школу высоких спортивных достижений (на базе ЧГИФК) проведения соревнований на международном уровне организации отдыха Cel projektu: stworzenie kompleksowego ośrodka rozwoju zimowych dyscyplin sportu możliwość rozwoju istniejącego klubu dziecięcego, szkoły wysokich osiągnięć sportowych (w oparciu o Czajkowski Państwowy Instytut Wychowania Fizycznego) przeprowadzanie zawodów o randze Międzynarodowej organizacja wypoczynku Skitunnel Ltd. Deutschland Am Grenzhang 18 DE-08359 Breitenbrunn OT Tellerhäuser Fon: +49 (0)3 73 48 2 04 00 Fax: +49 (0)3 73 48 2 04 02 Mobil: +49 (0) 172 35 44 49 4 Internet: www. skitunnel. com E-Mail: [email protected] com 17. 06. 2010

Проект строительства с точкой приземления / Projekt budowy z punktem konstrukcyjnym 125 m Skitunnel Проект строительства с точкой приземления / Projekt budowy z punktem konstrukcyjnym 125 m Skitunnel Ltd. Deutschland Am Grenzhang 18 DE-08359 Breitenbrunn OT Tellerhäuser Fon: +49 (0)3 73 48 2 04 00 Fax: +49 (0)3 73 48 2 04 02 Mobil: +49 (0) 172 35 44 49 4 Internet: www. skitunnel. com E-Mail: [email protected] com 17. 06. 2010

Проект строительства с точкой приземления / Projekt budowy z punktem konstrukcyjnym 95 m Skitunnel Проект строительства с точкой приземления / Projekt budowy z punktem konstrukcyjnym 95 m Skitunnel Ltd. Deutschland Am Grenzhang 18 DE-08359 Breitenbrunn OT Tellerhäuser Fon: +49 (0)3 73 48 2 04 00 Fax: +49 (0)3 73 48 2 04 02 Mobil: +49 (0) 172 35 44 49 4 Internet: www. skitunnel. com E-Mail: [email protected] com 17. 06. 2010

следующие планы строительства kolejne plany budowy Биатлон-стадион Stadion biatlonowy Skitunnel Ltd. Deutschland Am Grenzhang следующие планы строительства kolejne plany budowy Биатлон-стадион Stadion biatlonowy Skitunnel Ltd. Deutschland Am Grenzhang 18 DE-08359 Breitenbrunn OT Tellerhäuser Fon: +49 (0)3 73 48 2 04 00 Fax: +49 (0)3 73 48 2 04 02 Mobil: +49 (0) 172 35 44 49 4 Internet: www. skitunnel. com E-Mail: [email protected] com 17. 06. 2010

Предполагаемое завершение строительства Przewidywane zakończenie budowy 2011 Предполагаемая стоимость строительства Przewidywany koszt projektu 2, Предполагаемое завершение строительства Przewidywane zakończenie budowy 2011 Предполагаемая стоимость строительства Przewidywany koszt projektu 2, 1 mld rubli 55 mln euro (1 € =38, 4 rubli) Авторы / Autorzy projektu: Skitunnel Ltd. Deutschland EKON-Projekt Skitunnel Ltd. Deutschland Am Grenzhang 18 DE-08359 Breitenbrunn OT Tellerhäuser Fon: +49 (0)3 73 48 2 04 00 Fax: +49 (0)3 73 48 2 04 02 Mobil: +49 (0) 172 35 44 49 4 Internet: www. skitunnel. com E-Mail: [email protected] com 17. 06. 2010