Procesele patologice alergice Efectuat de: studenta Ciumacova Irina,

Скачать презентацию Procesele patologice alergice Efectuat de: studenta Ciumacova Irina, Скачать презентацию Procesele patologice alergice Efectuat de: studenta Ciumacova Irina,

32488-procesele_patologice_alergice,_irina.ppt

  • Количество слайдов: 25

>Procesele patologice           alergice Procesele patologice alergice Efectuat de: studenta Ciumacova Irina, grupa 1309 Coordonator: Dn. Eleonora Tudor Borş

>Alergia (greacă: αλλεργία, reacţie diferită) este o reacţie anormală, disproporţionată, exagerată şi excesivă a Alergia (greacă: αλλεργία, reacţie diferită) este o reacţie anormală, disproporţionată, exagerată şi excesivă a sistemului imunitar al unui organism, faţă de antigene exogene sau endogene, care sunt bine tolerate de subiecţii normali. Alergia (reacţia) poate fi mediată prin anticorpi sau prin celule ale sistemului imunitar. Celula T naivă Celula B naivă Celula T citotoxică IFNy Celula TH1 IL-10, TGFb Celula TH2 Immunglobuline Celula plasmatică

>Alergene: sunt antigene ce produc reacţii alergice. Majoritatea alergenelor sunt proteine, frecvent cu lanţuri Alergene: sunt antigene ce produc reacţii alergice. Majoritatea alergenelor sunt proteine, frecvent cu lanţuri laterale glucidice, dar, în cazuri mai rare, sunt alergene glucidele pure, substanţele chimice cu moleculă mică (izocianaţi, anhidride sau formaldehidă), precum şi unele metale (crom, nichel). Dermatophagoides pteronyssinus Acarian din praful de casă. Reziduurile şi chitina sa sunt alergene obişnuite în mediul casnic. Amestec de polen de diferite plante

>

>Gell şi Coombs definesc 4 tipuri de reacţii de hipersensibilitate imunologică, în funcţie Gell şi Coombs definesc 4 tipuri de reacţii de hipersensibilitate imunologică, în funcţie de elementele sistemului imunitar implicate în producere lor: -Hipersensibilitate de tip I , anafilaxică (mediată prin anticorpi de tip IgE, numiţi şi reagine) -Hipersensibilitate de tip II, citotoxică (mediată prin anticorpi de tip IgG sau IgM) -Hipersensibilitate de tip III, prin complexe imune solubile (mediată prin complexe imune antigen-anticorp de tip IgG) -Hipersensibilitate de tip IV, întârziată, mediată celular prin limfocitele T.

>Hipersensibilitate de tip I reacţii anafilactice-(alergen liber+anticorpi fixaţi) - anticorpii de clasa IgE (parţial Hipersensibilitate de tip I reacţii anafilactice-(alergen liber+anticorpi fixaţi) - anticorpii de clasa IgE (parţial Ig4) fixaţi pe membrana bazofilelor şi mastocitelor interacţionează cu antigenul în liberă circulaţie în umorile organismului (sînge, limfă, lichid interstiţial). Interacţiunea are loc pe membrana mastocitului cu degranularea acestuia, iar fenomenele patologice sunt determinate de substanţele biologice active eliberate de mastocite.

>

>

>

>

>Celulele prezentatoare de antigen  stimulează celulele Th2 , iar acestea determină sinteza crescută Celulele prezentatoare de antigen stimulează celulele Th2 , iar acestea determină sinteza crescută de IgE şi activarea mastocitelor şi eozinofilelor. Concomitent sunt inhibate celulele Th1, care în condiţii normale inhibă sinteza IgE.

>Procesul de degranulaţie în alergie -- 1 - antigen; 2 - anticorp IgE; 3 Procesul de degranulaţie în alergie -- 1 - antigen; 2 - anticorp IgE; 3 - receptor FcεRI ; 4 - mediatori preexistenţi (histamine, proteaze, chemochine, heparina); 5 - granule; 6 - celule tisulare; 7 - mediatori nou formaţi (prostaglandine,leucotriene, tromboxane, PAF)

>Hipersensibilitate de tip II reacţii citotoxice (citolitice)-(alergen fixat+anticorpi liberi) antigenul este partea componentă a Hipersensibilitate de tip II reacţii citotoxice (citolitice)-(alergen fixat+anticorpi liberi) antigenul este partea componentă a membranei celulare sau reprezintă substanţe medicamentoase asociate de membrana eritrocitului, leucocitului, trombocitului, iar anticorpii (IgG sau IgM) circulă liber în umorile organismului. Interacţiunea are loc pe suprafaţa membranei celulelor proprii purtătoare de antigen, iar efectul patologic constă în distrucţia celulelor proprii.

>

>

>

>Hipersensibilitate de tip III reacţii de tipul Arthus(imunocomplexi circulanţi)-(alergen liber+anticorpi liberi) - atît antigenul Hipersensibilitate de tip III reacţii de tipul Arthus(imunocomplexi circulanţi)-(alergen liber+anticorpi liberi) - atît antigenul cît şi acticorpii(IgM şi IgM) se află suspendaţi în umorile organismului, interacţiunea are loc cu formarea de complexe imune, care de asemenea circulă liber, îmbibînd şi alterînd endoteliul şi membrana bazală a microvaselor din diferite organe.

>Hipersensibilitatea tip IV (hipersensibilitatea celulară) sunt reacţii alergice de tip întîrziat , au la Hipersensibilitatea tip IV (hipersensibilitatea celulară) sunt reacţii alergice de tip întîrziat , au la bază reacţii imune celulare şi se manifestă ăeste 24-36 ore după contactul repetat cu antigenul specific. Esenţa patogeniei este interacţiunea dintre antigen şi limfocitele T sensibilizate, care au pe suprafaţa membranei receptori specifici antigenului. Astfel, reacţia de tip întîrziat este un proce imun celular de o intensitate exagerată- reacţia imună celulară + alteraţia ţesuturilor

>La cele 4 tipuri de reacţii alergice s-a m-ai adăugat a V-a-reacţie de tip La cele 4 tipuri de reacţii alergice s-a m-ai adăugat a V-a-reacţie de tip stimulator - (receptorii celulari+anticorpi liberi) autosensibilizarea condiţionată de anticorpi; antigenii sunt receptorii membranari ai celulelor proprii, iar anticorpii faţă de aceşti receptori circulă liber în lichidele organismului, interacţiunea are loc pe membrana celulelor purtătoare de receptori, iar efectul patologic constă în activarea receptorilor şi ulterior prin sistemul de mesageri secunzi intracelulari, în activarea funcţiei specifice a celulei.

>În dezvoltarea reacţiilor alergice de tip imediat se disting cîteva etape comune: *imunologică (de În dezvoltarea reacţiilor alergice de tip imediat se disting cîteva etape comune: *imunologică (de sensibilizare); *patochimică (formarea mediatorilor alergiei) *stadiul fiziopatologic (manifestările clinice). În unele reacţii alergice este posibilă desensibilizarea de scurtă durată, urmată de reinstalarea hipersensibilităţii.

>Stadiul imunologic - pătrunderea primară a alergenului în organism sau formarea endoalergenului; contactul alergenului Stadiul imunologic - pătrunderea primară a alergenului în organism sau formarea endoalergenului; contactul alergenului cu celulele sistemului histiofagocitar, processingul şi prezentarea sa limfocitelor B; activarea limfocitelor B de alergen cu blasttransformare, proliferare şi formarea clonului imunologic de limfocite B stimulate de antigen; specializarea limfocitelor B în celule plasmocitare care sintetizează IgE şi IgG4 în reacţii de tip I sau IgM şi IgG în reacţii de tip II,III şi V; alipirea Ig sintetizate la Fc receptori bazofilelor şi mastocitelor în reacţii de tip I sau circulaţia liberă în reacţiile de tip II, III,V.

>Stadiul patochimic - eliberarea, activarea, sau sinteza de mediatori chimici din celulele alterate în Stadiul patochimic - eliberarea, activarea, sau sinteza de mediatori chimici din celulele alterate în urma interacţiunii antigen+anticorp. Stadiul fiziopatologic - apar manifestările clinice alergenului specific

>Reacţiile alergice de tip întîrziat: etapa imunologică, patochimică, fiziopatologică Etapa imunologică constă în: Reacţiile alergice de tip întîrziat: etapa imunologică, patochimică, fiziopatologică Etapa imunologică constă în: 1.pătrunderea exoalergenului în organism sau formarea endoalergenului; 2.contactul alergenului cu celulele sistemului histiofagocitar, maturarea şi prezentarea sa limfocitelor T; 3.activarea limf. T de alergen cu formarea clonului imunologic de limfociteT activizate şi marcate cu receptori specifici; 4.sinteza de receptori specifici antigenului sensibilizant, care se fixează pe membrana citoplasmatică. Limfocitele sensibilizate reprezintă substratul celular al reacţiilor alergice de tip întîrziat.

>Stadiul patochimic - apare la contactul repetat cu alergenul şi presupune eliberarea, activarea sau Stadiul patochimic - apare la contactul repetat cu alergenul şi presupune eliberarea, activarea sau sinteza de mediatori chimici din limfocitele sensibilizate. Stadiul fiziopatologic – implică apariţia manifestărilor clinice declanşate la acţiunea mediatorilor.

>