Скачать презентацию Problematika zadávání vodohospodářských projektů v ČR Mgr Hana Скачать презентацию Problematika zadávání vodohospodářských projektů v ČR Mgr Hana

0eacc9d0b0fd78a400afdba92cc91c1d.ppt

  • Количество слайдов: 16

Problematika zadávání vodohospodářských projektů v ČR Mgr. Hana Šachová Problematika zadávání vodohospodářských projektů v ČR Mgr. Hana Šachová

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Právní rámec pro realizaci vodohospodářských projektů • zákon č. 137/2006 Sb. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Právní rámec pro realizaci vodohospodářských projektů • zákon č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách • zákon č. 139/2006 Sb. , o koncesních smlouvách a koncesním řízení • zákon č. 128/2000 Sb. , zákon o obcích • zák. č. 129/2000 Sb. , zákon o krajích • zák. č. 274/2001 Sb. , zákon o vodovodech a kanalizacích • směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES a 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 • tzv. soft law

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VEŘEJNÝ ZADAVATEL Obce, svazky obcí, municipální společnosti ZVZ - § 2 ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VEŘEJNÝ ZADAVATEL Obce, svazky obcí, municipální společnosti ZVZ - § 2 odst. 2 písm. c), d), event. sektorový zadavatel KZ - § 2 odst. 1 písm. c), d)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Formy realizace vodohospodářských projektů Veřejná zakázka Koncese Vlastní provozní společnost ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Formy realizace vodohospodářských projektů Veřejná zakázka Koncese Vlastní provozní společnost

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Platba poskytnuta přímo zadavatelem Pevné stanovení platby Platba garantována ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Platba poskytnuta přímo zadavatelem Pevné stanovení platby Platba garantována zadavatelem Zadavatel nese odpovědnost a rizika spojená s provozováním

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KONCESE Koncesní smlouva Odlišná forma protiplnění Přenos oprávnění na koncesionáře Přenos ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KONCESE Koncesní smlouva Odlišná forma protiplnění Přenos oprávnění na koncesionáře Přenos odpovědnosti a rizik spojených s provozováním Ekonomická rizika spojená s vybíráním uživatelských poplatků Věc C-206/08 WAZV Gotha

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zásady postupu zadavatele § 3 b KZ transparentnost rovné zacházení zákaz ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zásady postupu zadavatele § 3 b KZ transparentnost rovné zacházení zákaz diskriminace

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Finanční limity dle koncesního zákona Předpokládaný příjem koncesionáře méně než 20. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Finanční limity dle koncesního zákona Předpokládaný příjem koncesionáře méně než 20. mil Kč bez DPH – dodržení základních zásad 20. mil Kč až finanční limity stanovené pro významné koncesní smlouvy – povinnost zahájit koncesní řízení ve smyslu druhé části KZ Významné koncesní smlouvy – přistupuje povinnost vypracování a schválení koncesního projektu a schválení koncesní smlouvy

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vlastní provozní společnost In-house Kritérium výkonu činnosti Kritérium kontroly ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vlastní provozní společnost In-house Kritérium výkonu činnosti Kritérium kontroly

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Judikatura ESD C-340/04 Carbotermo – kritérium výkonu převážné činnosti C-107/98 Teckal ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Judikatura ESD C-340/04 Carbotermo – kritérium výkonu převážné činnosti C-107/98 Teckal – kritérium kontroly C-26/03 Stadt Halle – kontrola = 100% vlastnictví C-324/07 Coditel Brabant SA – přímé zadání koncese svazkem obcí

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Problematika smluvních vztahů uzavřených po vstupu ČR do EU Zák. č. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Problematika smluvních vztahů uzavřených po vstupu ČR do EU Zák. č. 40/2004 Sb. , zákon o veřejných zakázkách Smlouva o založení ES – základní zásady Směrnice 93/37/EHS, směrnice 93/38/EHS Interpretační sdělení Komise ES o koncesích Sektorový zadavatel

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SEKTOROVÝ ZADAVATEL Sektorový zadavatel a zadávání koncesí Výklad dle práva ES ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SEKTOROVÝ ZADAVATEL Sektorový zadavatel a zadávání koncesí Výklad dle práva ES Výklad dle zák. č. 40/2004 Sb. , ZVZ Výklad dle zák. č. 139/2006 Sb. , koncesního zákona

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Změny smluv C 454/06 Pressetext Nachrichtenagentur Podstatné a nepodstatné změny Nepřípustnost ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Změny smluv C 454/06 Pressetext Nachrichtenagentur Podstatné a nepodstatné změny Nepřípustnost - narušení hospodářské soutěže - zvýhodnění stávajícího dodavatele - omezování konkurence - podstatná změna smluvních podmínek

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Rizika při uzavírání provozních smluv neurčité vymezení předmětu smlouvy nastavení smluvních ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Rizika při uzavírání provozních smluv neurčité vymezení předmětu smlouvy nastavení smluvních podmínek znevýhodnění zadavatele nepřiměřená dlouhodobost trvání smluvního vztahu neposkytnutí dotačních prostředků

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Úvahy de lege ferenda Realizace jednoho ze tří modelů provozování Vzájemná ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Úvahy de lege ferenda Realizace jednoho ze tří modelů provozování Vzájemná vyváženost plnění Využití potenciálu soukromého sektoru Přesná specifikace důvodů předčasného ukončení smlouvy, spolu s řešením náhrady škody

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Mgr. Hana Šachová Hana. Sachova@mmr. cz ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Mgr. Hana Šachová Hana. [email protected] cz