Скачать презентацию Про вдосконалення системи державних закупівель Ігор Бураковський Cпівголова Скачать презентацию Про вдосконалення системи державних закупівель Ігор Бураковський Cпівголова

34d4ce503ab2c4ccb4b58dae10161f06.ppt

  • Количество слайдов: 12

Про вдосконалення системи державних закупівель Ігор Бураковський, Cпівголова Робочої групи з питань власності, державних Про вдосконалення системи державних закупівель Ігор Бураковський, Cпівголова Робочої групи з питань власності, державних цільових програм та закупівель, підвищення конкурентоспроможності національної економіки Засідання Громадської ради при Міністерстві економіки України 2 серпня 2007 року, Київ

Мета Робочої групи • Визначити “больові” точки сучасної системи державних закупівель, які знижують її Мета Робочої групи • Визначити “больові” точки сучасної системи державних закупівель, які знижують її ефективність; • Сформулювати рекомендації щодо вдосконалення системи державних закупівель; • Здійснити максимально об’єктивний економічний аналіз питання без політичних чи юридичних оцінок дій конкретних осіб та інституцій, оскільки це не входить до сфери компетенції Громадської ради

Державні закупівлі в Україні сьогодні • Ринок державних закупівель - 120 млрд. грн. Функціонування Державні закупівлі в Україні сьогодні • Ринок державних закупівель - 120 млрд. грн. Функціонування ринку багато в чому визначає стан інших галузей економіки та якість державного управління • Ситуація у сфері державних закупівель сьогодні залишається невизначеною та конфліктною, причому всі учасники процесу державних закупівель відзначають їх неефективність, наявність численних зловживань.

Системні недоліки державних закупівель-1 • Розпорошення управлінських повноважень і відповідальності між різними владними структурами, Системні недоліки державних закупівель-1 • Розпорошення управлінських повноважень і відповідальності між різними владними структурами, що об’єктивно утруднює ефективність здійснення процесу закупівель в цілому; • Надмірні (перш з все, контрольні) повноваження, надані Тендерній палаті України, яка є неурядовою організацією; • Недосконала процедура проведення державних закупівель у вигляді тендеру, яка призводить до неефективного витрачання державних коштів;

Системні недоліки державних закупівель-2 • Негнучкість системи закупівель (зайва регламентованість); • Тривалі терміни організації Системні недоліки державних закупівель-2 • Негнучкість системи закупівель (зайва регламентованість); • Тривалі терміни організації та проведення закупівель; • Досить високі витрати участі в закупівлях (які фактично закладаються у цінову пропозицію учасників); • Необґрунтовані кваліфікаційні вимоги до учасників закупівель; • Відсутність відповідальності з боку посадових осіб за порушення порядку та процедури, необгрунтовані рішення; • Недостатня прозорість державних закупівель для суспільства

Порушення умов конкуренції під час торгів • Необґрунтоване завищення ціни на товари та послуги Порушення умов конкуренції під час торгів • Необґрунтоване завищення ціни на товари та послуги з боку учасників торгів; • Проблема участі в тендерах афілійованих структур; • Змова учасників щодо навмисного завищення ціни у тендері з процедурою редукціону; • Подача недостовірної інформації про учасників закупівель; • Зловживання службовим становищем при застосуванні тендерів з одним постачальником або з обмеженням кількості учасників.

Зловживання до або після закупівель 1. 1. Нецільове використання коштів при проведенні безпосередньо самих Зловживання до або після закупівель 1. 1. Нецільове використання коштів при проведенні безпосередньо самих державних закупівель; 2. Необґрунтована оцінка потреб в державних закупівлях.

Рекомендації щодо засад державних закупівель – 1 Державні закупівлі - виключно функція держави. Дія Рекомендації щодо засад державних закупівель – 1 Державні закупівлі - виключно функція держави. Дія закону - кошти бюджетів всіх рівнів, які витрачаються розпорядниками бюджетних коштів (у тому числі і державними підприємствами виключно в частині виділених бюджетних коштів), та закупівлі тих державних підприємств, що випускають продукцію (надають послуги), яка має суспільно важливе значення (водопостачання, транспорт, тощо); Управління процесом державних закупівель - органи виконавчої влади

Рекомендації щодо засад державних закупівель – 2 Пропозиція: створити Агентство з питань державних закупівель, Рекомендації щодо засад державних закупівель – 2 Пропозиція: створити Агентство з питань державних закупівель, яке буде прямо підпорядковане Кабінету Міністрів України. Функції Агентства: Методологічна: тендерна документація, правила та умови тендерних процедур, єдиний веб-сайт, на якому буде розміщена вся інформація з приводу процедури державних закупівель, результатів торгів тощо. Організаційна: безпосередня організація тендерів, зокрема шляхом створення системи електронних торгів в рамках реалізації проекту “e-government”; Моніторинг: збір та накопичення інформації щодо результатів проведених торгів, офіційне оприлюднення їх результатів у друкованому виданні та на відповідному сайті;

Рекомендації. . . - 3 Зовнішній контроль - Кабінет Міністрів України та Верховна Рада Рекомендації. . . - 3 Зовнішній контроль - Кабінет Міністрів України та Верховна Рада України в рамках їх повноважень. Зовнішній аудит - КРУ (КМУ), Рахункова палата (ВРУ), Державне казначейство (Мінфін), АМКУ (питання захисту конкуренції). Арбітраж (вирішення спірних питань в процесі державних закупівель) - координаційний орган державної влади Міжвідомча комісія з питань державних закупівель, склад якої має бути сформований відповідно до останніх змін до чинного закону від 19 червня 2007 р. Останньою інстанцією вирішення спірних питань є суд.

Рекомендації. . . 4 Громадський контроль - через присутність в складі тендерних комітетів незалежних Рекомендації. . . 4 Громадський контроль - через присутність в складі тендерних комітетів незалежних представників, які можуть бути як державними службовцями (з відомств, не пов'язаних з тими, що здійснюють закупівлі), так і представниками громадських організацій. Прозорість – вільний і безоплатний доступу до інформації по заявкам на участь в торгах, безпосередньо торгів та по результатах проведених торгів, яка офіційно оприлюднюється Агентством (? ) на сайті та у власному друкованому виданні. Відповідальність учасників процесу чинне законодавство про державну службу, тощо, норми якого мають безумовно виконуватись

Дякую за увагу ! Післямова: Зміни – потрібні, адже бюджетні кошти – це кошти Дякую за увагу ! Післямова: Зміни – потрібні, адже бюджетні кошти – це кошти громадян Наш документ – відкритий для обговорення та конструктивної критики Принципи державних закупівель відомі – потрібно їх імплементувати