Скачать презентацию Про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників Львівської області Скачать презентацию Про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників Львівської області

1656f08760f6291015758ef4288389f3.ppt

  • Количество слайдов: 18

Про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників Львівської області Ольга Каличак завідувач кабінету організації навчальної Про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників Львівської області Ольга Каличак завідувач кабінету організації навчальної діяльності 22. 08. 2014 р.

Курси підвищення кваліфікації педагогічними працівниками Львівської області здійснюються на підставі наказу Департаменту освіти і Курси підвищення кваліфікації педагогічними працівниками Львівської області здійснюються на підставі наказу Департаменту освіти і науки “Про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників області у 20__-20__ навчальному році”

Умови, за яких педпрацівник отримає свідоцтво слухача курсів Впродовж 5 міжатестаційних років педагогічний працівник Умови, за яких педпрацівник отримає свідоцтво слухача курсів Впродовж 5 міжатестаційних років педагогічний працівник повинен : qнавчатися на курсах підвищення кваліфікації (не менше 72 год. ); q виконати випускну (курсову, індивідуальну творчу, портфоліо та ін. ) роботу з основного предмета(посади); q скласти комплексний залік.

Форми підвищення професійної майстерності педагогічними працівниками у ЛОІППО (за вибором педпрацівника): Ш Консолідована (2 Форми підвищення професійної майстерності педагогічними працівниками у ЛОІППО (за вибором педпрацівника): Ш Консолідована (2 -ох тижневі курси) Ш Кредитно-модульна або пролонгована Пропонуємо „ Комбіновану або інтегровану ” форму - для педпрацівників, які мають відповідну педагогічну освіту з усіх предметів, що викладають. Наприклад: вчитель біології, екології; вчитель біології, хімії; вчитель історії, правознавства, філософії

Консолідована модель ПК педагогічних працівників передбачає: Шнавчання впродовж 10 днів (72 год. ); Швиконання Консолідована модель ПК педагогічних працівників передбачає: Шнавчання впродовж 10 днів (72 год. ); Швиконання випускної (курсової, індивідуальнотворчої, портфоліо та ін. ) роботи (самостійна робота); Шскладання комплексного заліку (дистанційно); Традиційну форму навчання доцільно обирати педагогічним працівникам, які займають тільки одну посаду або викладають тільки один предмет.

Розподіл годин очного навчання для директорів шкіл та їх заступників (2 тижневі курси) м. Розподіл годин очного навчання для директорів шкіл та їх заступників (2 тижневі курси) м. Трускавець 2014 -2015 Загальна кількість годин – 84, тривалість навчання– 11 днів. Настановче заняття ІКТ – 2 год. – 16 год. Інваріативний професійний модуль – 24 год. Варіативний професійний модуль – 24 год. Освітня політика – 6 год. Соціогуманітарний модуль – 6 год. Діагностико-аналітичний модуль – 6 год. Комплексний залік - дистанційно 78 год. – на базі пансіонату «Пролісок» м. Трускавець 6 год. - діагостико-аналітичний модуль на базі ЛОІППО

І тиждень (34 години) Організаційний модуль (4 години) Інваріантний професійний модуль (24 години) Освітня І тиждень (34 години) Організаційний модуль (4 години) Інваріантний професійний модуль (24 години) Освітня політика (6 годин) Соціогуманітарний модуль (6 годин) ІІ тиждень (38 годин) Розподіл годин очного навчання для слухачів курсів підвищення кваліфікації , які не включені у підвищення кваліфікаці за кредитномодульною системою Загальна кількість годин – 72, тривалість навчання - 10 днів Варіативний професійний модуль (24 години) Діагностико-аналітичний модуль (6 годин) Організаційний модуль (2 години) Випускна (курсова, індивідуально-творча, портфоліо) робота Комплексний залік - дистанційно

Кредитно – модульна система ПК педагогічних працівників передбачає : ШІ сесія (наступний рік після Кредитно – модульна система ПК педагогічних працівників передбачає : ШІ сесія (наступний рік після атестації)– інформаційно-комунікаційні технології (самостійно, за місцем праці) ШІІ сесія - очне навчання 5 днів (34 год) ШІІІ сесія -очне навчання 5 днів (38 год). Виконання випускної (курсової, індивідуальнотворчої, портфоліо та ін. ) роботи. IV сесія - Комплексний залік дистанційно

Розподіл годин очного навчання для директорів шкіл, заступників директорів, методистів Р(М)МК, які навчаються за Розподіл годин очного навчання для директорів шкіл, заступників директорів, методистів Р(М)МК, які навчаються за КМС Загальна кількість годин – 84 год. 1) Настановче заняття – 2 год. 2) Профільний модуль (інваріантний) – 8 год. 3) ІКТ – 8 год. ІІ рік навчання (3 дні) ІІІ рік навчання (5 днів) 1) Профільний модуль (інваріантний) – 16 год. 1) Профільний модуль (варіативний ) – 24 год. 2)Соціогуманітарний модуль – 6 год. 3) Діагностикоаналітичний модуль – 6 год. Всього – 36 год 2) ІКТ – 8 год. 4) Освітня політика – 6 год. Всього – 24 год. IV рік навчання Комплексний залік І рік навчання (3 дні)

Розподіл годин очного навчання для слухачів курсів підвищення кваліфікації, які навчаються за КМС займають Розподіл годин очного навчання для слухачів курсів підвищення кваліфікації, які навчаються за КМС займають одну посаду або викладають один предмет. Загальна кількість годин – 72 1) Організаційний модуль - 4 год 2) Професійний модуль (інваріантний)– 24 год 3) Освітня політика – 6 год 4) Діагностикоаналітичний модуль – 2 год. Всього - 36 год ІІІ рік навчання (5 днів) 1) Організаційний модуль - 2 год 2) Професійний модуль (варіативний ) – 24 год. 3)Соціогуманітарний модуль – 6 год. 4) Діагностикоаналітичний модуль – 4 год. Всього – 36 год IV рік навчання Виконання випускної (курсової, індивідуально-творчої, портфоліо та ін. ) роботи ІІ рік навчання (5 днів) Комплексний залік ІКТ (самостійно за місцем праці) І рік навчання

Розподіл годин очного навчання для слухачів курсів підвищення кваліфікації, які навчаються за КМС займають Розподіл годин очного навчання для слухачів курсів підвищення кваліфікації, які навчаються за КМС займають дві посади або викладають два предмети. Загальна кількість годин – 72 1) Організаційний модуль - 4 год 2) Професійний модуль (інваріантний з осн. посади/предмета) – 24 год 3) Освітня політика – 6 год 4) Діагностико-аналіт. модуль – 2 год Всього - 36 год ІІІ рік навчання (5 днів) 1) Організаційний модуль - 2 год 2) Професійний модуль (інваріантний з другої посади/предмету) - 24 год. 3)Соціогуманітарний модуль – 6 год. 4) Діагностикоаналітичний модуль – 4 год. Всього - 36 год IV рік навчання Виконання випускної (курсової, індивідуально-творчої, портфоліо та ін. ) роботи ІІ рік навчання (5 днів) Комплексний залік-дистанційно ІКТ (самостійно за місцем праці) І рік навчання

Слухачі курсів підвищення кваліфікації , які навчаються за КМС і довантажені у ЗНЗ трьома Слухачі курсів підвищення кваліфікації , які навчаються за КМС і довантажені у ЗНЗ трьома і більше предметами повинні обов’язково виконати 72 годинну програму з основного і другого предмета та прослухати ще 24 годинний курс (3 дні) інваріантного професійного модуля з третього та кожного наступного предмета.

Увага !!!! Кожен педагогічний працівник, який навчається на курсах підвищення кваліфікації, незалежно від кількості Увага !!!! Кожен педагогічний працівник, який навчається на курсах підвищення кваліфікації, незалежно від кількості посад, які займає чи предметів, які викладає, повинен тільки 1 раз прослухати : - освітню політику – 6 год; - соціогуманітарний модуль – 6 год; - діагностико-аналітичний модуль – 6 год.

Випускна (курсова, індивідуально-творча, портфоліо та ін. ) робота виконується педагогічним працівником з основного предмета Випускна (курсова, індивідуально-творча, портфоліо та ін. ) робота виконується педагогічним працівником з основного предмета чи основної посади. У міжатестаційний період педагогічний працівник виконує тільки одну випускну роботу. Детальна інформація, щодо вибору теми, змісту та обсягу випускної (курсової, індивідуально-творчої, портфоліо та ін. ) роботи надається викладачем на настановчому занятті. Випускну (курсову, індивідуально-творчу, портфоліо та ін. ) роботу педагогічний працівник здає до завершення навчання на КПК на кафедру з основного предмету/посади.

Комплексний залік складається педагогічним працівником з кожного предмета, який він викладає і з кожної Комплексний залік складається педагогічним працівником з кожного предмета, який він викладає і з кожної посади, якщо займає декілька посад. Для здачі комплексного заліку і для ідентифікації обліку курсів кожен педпрацівник повинен мати свій логін і пароль, який він отримує у перший день навчання і прикріплює його на картку обліку у конкретно відведеному місці.

По завершенні навчання педагогічні працівники отримуватимуть свідоцтво встановленого зразка в обмін на картку обліку По завершенні навчання педагогічні працівники отримуватимуть свідоцтво встановленого зразка в обмін на картку обліку спецкурсів, які прослухали впродовж навчання

Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Картка № ______ Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Картка № ______ реєстрації на курсах підвищення кваліфікації Прізвище ____________________________ Ім’я ______________________________ По батькові ___________________________ Логін______________________________ Пароль_____________________________Адміністративна одиниця_____________________ Місце праці (навчальний заклад, район) _______________ Освіта, присвоєна кваліфікація, фах за дипломом (-ами)_________ Посада (и)____________________________ Предмет (и), який (які) викладає: основний - ____________ __ та інші: _____________________________ Рік попередньої атестації _____________________ Рік чергової атестації _______________________ Контактний телефон________________________ Підпис _______ Дата заповнення _______ Додаткова інформація Адреса сайту ЛОІППО Електронна адреса інституту з питань, що стосуються проходження курсів підвищення кваліфікації Електронна адреса інституту з питань, що стосуються складання комплексного заліку www. loippo. lviv. ua [email protected] lviv. ua [email protected] lviv. ua

Облік заходів з підвищення кваліфікації у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти Назва спецкурсів, Облік заходів з підвищення кваліфікації у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти Назва спецкурсів, модулів, тем Кількість аудиторних годин Організаційний модуль 2 2 2 Спецкурс з професійного модуля: 1. 2. 3. 4. 5. 24 24 24 Спецкурс з освітньої політики Соціогуманітарний модуль Діагностико-аналітичний модуль Випускна (курсова, індивідуальнотворча, портфоліо) робота Комплексний залік 1. 2. 3. 4. 5. 6 6 2 4 Термін навчання Викладач Підпис