Скачать презентацию ПРОЈЕКТИ НАЈБОЉЕ ПРЕКОГРАНИЧНЕ ПРАКСЕ У СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД Скачать презентацию ПРОЈЕКТИ НАЈБОЉЕ ПРЕКОГРАНИЧНЕ ПРАКСЕ У СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД

d2ed1218d7b618562d1cd25f84441d57.ppt

  • Количество слайдов: 15

ПРОЈЕКТИ НАЈБОЉЕ ПРЕКОГРАНИЧНЕ ПРАКСЕ У СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2012. – 2014. ГОДИНЕ ПРОЈЕКТИ НАЈБОЉЕ ПРЕКОГРАНИЧНЕ ПРАКСЕ У СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2012. – 2014. ГОДИНЕ

Центар за размену информација о прекограничној економској сарадњи – CONNECTION ПРОГРАМ: ИПА програм прекограничне Центар за размену информација о прекограничној економској сарадњи – CONNECTION ПРОГРАМ: ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија 2007 -2013 ПРОЈЕКТНИ ПАРТНЕРИ: Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, Лесковац (СРБ); Општина Владичин Хан (СРБ); Бугарска привредно-индустријска комора, Софија (БГР) УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 442. 536, 00 евра УКУПНА СРЕДСТВА СРПСКИХ ПАРТНЕРА: 376. 958, 00 евра ОБЛАСТ: развој МСП и социјална инклузија особа са посебним потребама ОПИС: Реконструисан је и опремљен заједнички тренинг центар ВЕЗА (CONNECTION) у општини Владичин Хан, корисне површине 350 м 2, у складу са ЕУ стандардима (енергетски ефикасан дизајн самог објекта који може да прикупља соларну енергију и има изузетно ефикасан систем грејања), доступан особама са посебним потребама - будућим предузетницима и осталим социјално-економским партнерима. Једна од циљних група су особе са посебним потребама, па су објекат Центра, тренинг модули и информатичка тренинг радионица, штампани водичи за МСП (на Брајевом писму) и опрема прилагођени и њиховим потребама. Израђен је заједнички вишејезични веб портал и online библиотека за развој предузетништва, који су доступни и особама са посебним потребама. Као директна последица пројектних активности, потписани су споразуми о партнерству између 11 српских и бугарских фирми као основ за будућу сарадњу, а 3 особе са посебним потребама покренуло је сопствени бизнис у прекограничном региону.

ONE HEALTH - Заједнички информациони систем за оптимизацију процеса „One health“ у зони прекограничне ONE HEALTH - Заједнички информациони систем за оптимизацију процеса „One health“ у зони прекограничне сарадње ПРОГРАМ: ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија 2007 -2013 ПРОЈЕКТНИ ПАРТНЕРИ: Ветеринарски специјалистички завод Ниш (СРБ); Бугарска агенција за безбедност хране Перник (БГР); Бугарска агенција за безбедност хране Софија (БГР); Бугарска агенција за безбедност хране Ћустендил (БГР)

A 3 -NET - Јачање и умрежавање малих аеродрома у Јадранској регији ПРОГРАМ: ИПА A 3 -NET - Јачање и умрежавање малих аеродрома у Јадранској регији ПРОГРАМ: ИПА Јадрански програм прекограничне сарадње 2007 -2013 ПРОЈЕКТНИ ПАРТНЕРИ: Ваздухопловни савез Србије (СРБ); Општина Бовец (СВН); Министарство економије Херцег-босанског кантона (БИХ); Општина Никшић (МНЕ); Град Раб (ХРВ)

SEERISK - Заједничка процена ризика за управљање катастрофама и приправности у Дунавском макрорегиону ПРОГРАМ: SEERISK - Заједничка процена ризика за управљање катастрофама и приправности у Дунавском макрорегиону ПРОГРАМ: Транснационални програм Југоисточна Европа 2007 -2013 ПРОЈЕКТНИ ПАРТНЕРИ: Републички хидрометеоролошки завод, Београд (СРБ); Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (СРБ) и још 10 партнера из Мађарске, Словачке, Бугарске, Аустрије, Румуније и Босне и Херцеговине

DIAMOND - Драгуљи на прекретници столећа: тематско лутање у чудесном свету Сецесије ПРОГРАМ: ИПА DIAMOND - Драгуљи на прекретници столећа: тематско лутање у чудесном свету Сецесије ПРОГРАМ: ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија 2007 -2013 ПРОЈЕКТНИ ПАРТНЕРИ: Град Суботица (СРБ); Град Сегедин (ХУН)

Нови Сад - Сегедин, прекогранична сарадња у развоју усклађених метода и изради заједничке базе Нови Сад - Сегедин, прекогранична сарадња у развоју усклађених метода и изради заједничке базе података за анализу дизајнерских дрога ПРОГРАМ: ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија 2007 -2013 ПРОЈЕКТНИ ПАРТНЕРИ: Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Дирекција полиције, Управа криминалистичке полиције, Национални криминалистичко-технички центар, Одсек за КТЦ у Новом Саду (СРБ); Мађарски институт за форензичке науке (ХУН)

ECOSOLDER - Промоција нових еколошких легура за лемљење, на бази обојених метала из руда ECOSOLDER - Промоција нових еколошких легура за лемљење, на бази обојених метала из руда румунско-српске прекограничне области ПРОГРАМ: ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија 2007 -2013 ПРОЈЕКТНИ ПАРТНЕРИ: Институт за рударство и металургију Бор (СРБ); Национални истраживачкоразвојни институт за заваривање и испитивање материјала ISIM Темишвар (РОУ)

Еуро. Банат Интернет ТВ ПРОГРАМ: ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија 2007 -2013 Еуро. Банат Интернет ТВ ПРОГРАМ: ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија 2007 -2013 ПРОЈЕКТНИ ПАРТНЕРИ: Град Зрењанин (СРБ); Бизнис инкубатор Зрењанин (СРБ); Асоција „Fii Mehedinci“ (РОУ)

СА-ША - Подршка сарадњи, инклузији, образовању и промоцији ромске културе у Би. Х и СА-ША - Подршка сарадњи, инклузији, образовању и промоцији ромске културе у Би. Х и Србији ПРОГРАМ: ИПА прекогранични програм Србија – Босна и Херцеговина 2007 -2013 ПРОЈЕКТНИ ПАРТНЕРИ: Национални савет Рома Србије – Регионална канцеларија Шабац (СРБ); Град Сарајево (БИХ); СЕРДА, Сарајево (БИХ); Hilfswerk Austria International (AУT/БИХ)

Активни млади за активне заједнице ПРОГРАМ: ИПА прекогранични програм Србија – Црна Гора 2007 Активни млади за активне заједнице ПРОГРАМ: ИПА прекогранични програм Србија – Црна Гора 2007 -2013 ПРОЈЕКТНИ ПАРТНЕРИ: НВО Центар за омладински рад, Нови Сад (СРБ); НВО Форум млади неформална едукација, Подгорица (МНЕ); НВО Урбан Ин, Нови Пазар (СРБ); Центар за стручно образовање Црне Горе, Подгорица (МНЕ)

Прекогранична заштита и спасавање од поплава (1) ПРОГРАМ: ИПА прекогранични програм Србија – Црна Прекогранична заштита и спасавање од поплава (1) ПРОГРАМ: ИПА прекогранични програм Србија – Црна Гора 2007 -2013 ПРОЈЕКТНИ ПАРТНЕРИ: Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације; Министарство унутрашњих послова Црне Горе

Прекогранична заштита и спасавање од поплава (2) ОПИС: Током катастрофалних поплава у Србији у Прекогранична заштита и спасавање од поплава (2) ОПИС: Током катастрофалних поплава у Србији у априлу ове године, тим МУП Србије за спасавање на води из Пријепоља учествовао је у евакуацији и спасавању око 200 људи, углавном деце, жена и старијих лица из места Коњевићи, Прељине и Балуга код Чачка. Спасено је око 150 житеља села Мајур, Драгојевац и Богатић. Осим тога, тим је био ангажован и на теренском раду који је укључивао контролу ситуације и евакуацију, те заштиту фабрике “Зорка” у Шапцу, учествовао и у спасавању угрожених на територији општине Владимирци, тачније у местима Прово и Драгојевац где је постојала опасност од пуцања бране на реци Сави. Овом приликом је спасено и евакуисано 150 становника из око 50 домаћинстава. У овим активностима било укључено и 19 спасилаца из Црне Горе обучених за спасавање у брзацима у оквиру овог пројекта. Ватрогасна служба Берана је упутила у Шабац 10 спасилаца обучених за спасавање у брзацима, док је ватрогасна служба Никшића упутила пет спасилаца на подручје Обреновца на пет дана.

Превентивне акције у области репродуктивног здравља - PARHS ПРОГРАМ: ИПА прекогранични програм Србија – Превентивне акције у области репродуктивног здравља - PARHS ПРОГРАМ: ИПА прекогранични програм Србија – Црна Гора 2007 -2013 ПРОЈЕКТНИ ПАРТНЕРИ: Дом здравља Рашка (СРБ); ЈЗУ Дом здравља Никшић за територије општина Никшић, Шавник и Плужине (МНЕ)

ROSIS, ROSARUM (3 R) ПРОГРАМ: ИПА прекогранични програм Хрватска – Србија 2007 -2013 ПРОЈЕКТНИ ROSIS, ROSARUM (3 R) ПРОГРАМ: ИПА прекогранични програм Хрватска – Србија 2007 -2013 ПРОЈЕКТНИ ПАРТНЕРИ: Дирекција за пољопривреду града Шапца (СРБ); ЦТР - Развојна агенција Бродско-посавске жупаније д. о. о. (ХРВ)