Скачать презентацию Priručnik za pomoć pri pretraživanju i evaluaciji mrežnih Скачать презентацию Priručnik za pomoć pri pretraživanju i evaluaciji mrežnih

09e9da8c78479872fb39d362f7675fae.ppt

  • Количество слайдов: 63

Priručnik za pomoć pri pretraživanju i evaluaciji mrežnih izvora informacija - Grad. Ri Priručnik za pomoć pri pretraživanju i evaluaciji mrežnih izvora informacija - Grad. Ri

2 Sadržaj ►Uvod ►Knjižnični katalozi ►Baze podataka ►Academic Search Complete ►Newspaper Source ►Emerald Insight 2 Sadržaj ►Uvod ►Knjižnični katalozi ►Baze podataka ►Academic Search Complete ►Newspaper Source ►Emerald Insight ►JSTORE ►Master. FILE Premier ►Springer. Link ►Science. Direct ►Wiley-Blackwell ►Web of Science ►SCOPUS ►INSPEC ►MATDAT ►Math. Sci. Net ►IEEE ►Geo. Ref ►Business Source Complete ►Ragional Business News ►Bentham ►Esp@cenet ►USPTO ►ACM Digital Library ►ar. Xiv ►Cite. Seer. X ►INIS ►Green. File ►INSPIRE-HEP ►NBER ►Re. PEc ►DOAJ - Directory of Open Access Journals ►Hrčak – Portal znanstvenih časopisa RH ►ARA - Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva ►Google Scholar ►DS - Discovery servis Sveučilišta u Rijeci 2

3 Uvod ►Priručnik za pomoć pri pretraživanju i evaluaciji mrežnih izvora informacija namijenjen je 3 Uvod ►Priručnik za pomoć pri pretraživanju i evaluaciji mrežnih izvora informacija namijenjen je svim studentima i nastavnom osoblju Građevinskog fakulteta u Rijeci ►Priručnik služi razvoju znanja i vještina pretraživanja i vrednovanja informacija, koje nužne su za akademski i znanstveni napredak ►Priručnik je podijeljen na dva dijela: • U prvom dijelu su navedeni najvažniji mrežni izvori potrebni za akademski i znanstveni rad u pojedinim znanstvenim područjima, a koji dostupni studentima, nastavnicima i zaposlenicima Građevinskog fakulteta u Rijeci • Drugi dio Priručnika sastoji se od uputa za korištenje Discovery servis sučelja Sveučilišta u Rijeci (DS). DS je sučelje putem kojeg se mogu, na jednome mjestu, pretraživati knjižnični katalozi, časopisi, članci u bazama podataka i drugi e-izvori koji su dostupni na Sveučilištu u Rijeci 3

4 Knjižnični katalozi ►Katalozi Omogućuju pretraživanje građe knjižnica Sveučilišta u Rijeci i drugih lokalnih 4 Knjižnični katalozi ►Katalozi Omogućuju pretraživanje građe knjižnica Sveučilišta u Rijeci i drugih lokalnih knjižnica u sustavu Udruge knjižnica Konzorcij CROLIST (UKKC): • Skupni katalog Sveučilišta u Rijeci – okuplja knjižničnu građu Sveučilišne knjižnice u Rijeci i svih lokalnih knjižnica sastavnica Sveučilišta • Popis kataloga knjižnica – pretraživanje građe samo određene knjižnice Sveučilišta • Umrežene hrvatske knjižnice – skupni katalog za pretraživanje svih knjižnica u hrvatskoj popis svih hrvatskih knjižnica u sustavu UKCC ►Katalog NSK Omogućuje pretraživanje građe Nacionalne i Sveučilišne knjižnice u Zagrebu 4

5 Baze podataka 5 5 Baze podataka 5

6 Baze podataka su uređene elektroničke zbirke koje okupljaju znanstvene časopise i u njima 6 Baze podataka su uređene elektroničke zbirke koje okupljaju znanstvene časopise i u njima objavljenje radove Zašto koristiti baze podataka? • Zbog organizacije, preglednosti i visoke relevantnosti obrađenih podataka predstavljaju nezaobilazan izvor pouzdanih informacija • Proizvođači baza podataka najčešće su ugledne su ustanove koje jamče pouzdanost i kvalitetu informacija koje uključuju • Mogućnost mrežnog pristupa najrelevantnijim bazama podataka iz pojedinog znanstvenog područja jedna je od nužnih pretpostavki znanstveno-istraživačkog rada 1 1 Stojanovski, Jadranka. Online baze podataka - priručnik za pretraživanje. Zagreb: CARNet, 2007. URL: http: //www. online-baze. hr/prirucnik 6

7 Podjele baza podataka ►Baze podataka mogu biti multidisciplinarne ili specijalizirane prema područjima znanja 7 Podjele baza podataka ►Baze podataka mogu biti multidisciplinarne ili specijalizirane prema područjima znanja ►Prema vrstama baze podataka dijelimo na: • Baze s cjelovitim tekstom • Bibliografske baze (sadrže samo podatke o radovima i publikacijama) • Citatne baze (sadrže podatke o citiranosti radova) ►Prema pristupu baze podataka dijelimo na • Baze podataka u slobodnom pristupu • Komercijalne baze Pristup nekim komercijalnim bazama svim članove znanstvene i istraživačke zajednice RH putem Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu (Portal NSK); za studente i djelatnike Sveučilišta u Rijeci putem Sveučilišne knjižnice u Rijeci (SVKRI) 7

8 Komercijalne baze podataka 8 8 Komercijalne baze podataka 8

9 Komercijalne baze podataka ►Komercijalne baze podataka naplaćuju pristup i korištenje sadržaja, i njihovu 9 Komercijalne baze podataka ►Komercijalne baze podataka naplaćuju pristup i korištenje sadržaja, i njihovu su vlasnici uglavnom profitne kompanije ►Korisnici mogu pristupiti isključivo bazama podataka kod kojih je njihova matična ustanova navedena u licenciji proizvođača baze podataka. Pristup komercijalnim bazama putem Portala NSK i SVKRI : • Većina pristupa ostvaruje se preko LAN (Local Area Network) mreže ustanova u sustavu financiranja ovog ministarstva (bazama je moguće pristupiti s bilo kojeg računala povezanog na lokalnu mrežu fakulteta, instituta i drugih akademskih i istraživačkih ustanova u zemlji) • Moguć je pristup i preko CARNetovog modemskog ulaza • Preko bilo kojeg računala putem Proxy servera (prepoznavanjem AAI@Edu. Hr korisničke oznake i zaporke) ili putem opcije Shibboleth korisnik (prepoznavanjem korisničke oznake i zaporke-Sveučilišni računski centar SRCE: Croatian Research and Education Federation AAI@Edu. Hr) 9

10 Multidisciplinarne baze podataka Academic Search Complete • Opis: Najsveobuhvatnija multidisciplinarna baza članaka s 10 Multidisciplinarne baze podataka Academic Search Complete • Opis: Najsveobuhvatnija multidisciplinarna baza članaka s cjelovitim tekstom na svijetu. Nudi indeksiranje i sažetke za više od 12 500 časopisa i ukupno više od 13 200 publikacija, uključujući monografije, izvješća, dnevni red konferencija itd. Dostupna putem EBSCOhost sučelja • Područja: Pokriva većinu znanstvenih područja • Pristup: UNIRI ili Portal NSK • Cjeloviti tekst: Da, preko 8500 naslova časopisa sa cjelovitim tekstom • Recenziranost: Da 10

11 Multidisciplinarne baze podataka Newspaper Source • Opis: Baza američkih i međunarodnih novinskih naslova, 11 Multidisciplinarne baze podataka Newspaper Source • Opis: Baza američkih i međunarodnih novinskih naslova, uključujući i američke regionalne novine, kao i televizijske i radijske transkripte. Dostupna putem EBSCOhost sučelja • Područja: Sva znanstvena područja • Pristup: UNIRI ili Portal NSK • Cjeloviti tekst: Da • Recenziranost: Ne 11

12 Multidisciplinarne baze podataka Emerald Insight • Opis: Baza elektroničkih časopisa koje izdavača Emerald 12 Multidisciplinarne baze podataka Emerald Insight • Opis: Baza elektroničkih časopisa koje izdavača Emerald Publishing. Okuplja oko 290 znanstvenih časopisa i preko 2500 e-knjiga • Područja: Ekonomija, menadžment, knjižničarstvo, tehničke znanosti • Pristup: UNIRI, pristup bazama Emerald Engineering i Emerald Management 175; Portal NSK – 17 časopisa • Cjeloviti tekst: Da • Recenziranost: Da 12

13 Multidisciplinarne baze podataka JSTORE • Opis: Digitalna knjižnica znanstvenih časopisa, knjiga i drugih 13 Multidisciplinarne baze podataka JSTORE • Opis: Digitalna knjižnica znanstvenih časopisa, knjiga i drugih izvora • Područja: Pokriva većinu znanstvenih područja • Pristup: UNIRI, za naslove Arts & Sciences I-VIII i Health & General Sciences • Cjeloviti tekst: Da, preko 2000 naslova časopisa • Recenziranost: Da 13

14 Multidisciplinarne baze podataka Master. FILE Premier • Opis: Master. FILE Premier je multidisciplinarna 14 Multidisciplinarne baze podataka Master. FILE Premier • Opis: Master. FILE Premier je multidisciplinarna baza koja pokriva gotovo sva znanstvena područja Sadrži 1700 časopisa, gotovo 500 referentnih knjiga, 164 tisuće primarnih izvora te zbirku slika s više od 592 000 fotografija, zemljovida i zastava. Dostupna putem EBSCOhost sučelja • Područja: Pokriva većinu znanstvenih područja • Pristup: UNIRI • Cjeloviti tekst: Da • Recenziranost: Da 14

15 Multidisciplinarne baze podataka Springer. Link • Opis: Okuplja preko 500 naslova časopisa izdavača 15 Multidisciplinarne baze podataka Springer. Link • Opis: Okuplja preko 500 naslova časopisa izdavača Springer Verlag i drugih manjih izdavača, kao i knjige i dr. vrste građe • Područja: Pokriva većinu znanstvenih područja • Pristup: UNIRI ili Portal NSK • Cjeloviti tekst: Da • Recenziranost: Da 15

16 Multidisciplinarne baze podataka Science. Direct • Opis: Najveća baza podataka sa cjelovitim tekstom 16 Multidisciplinarne baze podataka Science. Direct • Opis: Najveća baza podataka sa cjelovitim tekstom u svijetu sa člancima iz preko 2, 500 časopisa i preko 33000 e-knjiga. Umrežena je i s geološkom bazom PANGAEA, sažecima i indeksnim podacima sa SCOPUS-a, te bazom kemijskih podataka Reaxys • Područja: Pokriva sva znanstvena područja • Pristup: Portal NSK • Cjeloviti tekst: Da • Recenziranost: Da 16

17 Multidisciplinarne baze podataka Wiley-Blackwell • Opis: Baza podataka koja okuplja znanstvene, tehničke, medicinske 17 Multidisciplinarne baze podataka Wiley-Blackwell • Opis: Baza podataka koja okuplja znanstvene, tehničke, medicinske i akademske publikacije izdavača John Wiley & Sons. Sadrži članke iz preko 1500 recenziranih časopisa i preko 16 tisuća e-knjiga • Područja: Pokriva većinu znanstvenih područja • Pristup: Portal NSK • Cjeloviti tekst: Djelomično • Recenziranost: Da 17

18 Citatne baze podataka Web of Science • Opis: Jedan od najvećih servisa za 18 Citatne baze podataka Web of Science • Opis: Jedan od najvećih servisa za citiranost i indeksiranje znanstvenih radova, proizvedena je od strane Thomson Reutersa. Sastoji se od više baza podataka: Web of Science. TM Core Collection (Science Citation Index Expanded + Social Sciences Citation Index + Current Contents Connect), Data Citation Index, KCI, MEDLINE, Sci. ELO Citation Index • Područja: Pokriva sva znanstvena područja • Pristup: Portal NSK • Cjeloviti tekst: Ne • Recenziranost: Da 18

19 Citatne baze podataka SCOPUS • Opis: Najveća baza citata i sažetaka u svijetu 19 Citatne baze podataka SCOPUS • Opis: Najveća baza citata i sažetaka u svijetu sa preko 55 milijuna zapisa iz preko 20 tisuća časopisa, knjiga i zbornika. Kao i Science. Direct, proizvela ju je izdavačka kuća Elsevier • Područja: Pokriva sva znanstvena područja • Pristup: Portal NSK • Cjeloviti tekst: Ne • Recenziranost: Da 19

20 Baze podataka iz tehničkih znanosti INSPEC • Opis: Vodeća bibliografska baza koja indeksira 20 Baze podataka iz tehničkih znanosti INSPEC • Opis: Vodeća bibliografska baza koja indeksira radove iz područja fizike, elektronike, računalstva, informacijskih znanosti i srodnih područja. Dostupna putem EBSCOhost sučelja, sadrži preko 11 milijuna zapisa • Područja: Fizika, računalstvo, elektronika i sl. • Pristup: UNIRI ili Portal NSK • Cjeloviti tekst: Ne • Recenziranost: Da 20

21 Baze podataka iz tehničkih znanosti MATDAT. COM • Opis: Baza podataka s informacijama 21 Baze podataka iz tehničkih znanosti MATDAT. COM • Opis: Baza podataka s informacijama o metalima i njihovim svojstvima. Svi podaci su iz provjerenih izvora i istraživanje • Područja: Metalurgija • Pristup: MATDAT FREE nudi djelomičan pristup bazi, MATDAT EDU i MATDAT PRO nude pristup cjelovitoj bazi i dodatnim opcijama pretraživanja i usporedbe podataka • Cjeloviti tekst: Djelomično • Recenziranost: Da 21

22 Baze podataka iz tehničkih znanosti Math. Sci. Net • Opis: Citatna baza podataka 22 Baze podataka iz tehničkih znanosti Math. Sci. Net • Opis: Citatna baza podataka koja okuplja i indeksira radova iz područja matematike te nudi sažetke, recenzije i bibliografske podatke. Sadrži preko 3 milijuna zapisa i nudi citatne informacije o časopisima, autorima i člancima • Područja: Matematika • Pristup: UNIRI ili Portal NSK • Cjeloviti tekst: Ne • Recenziranost: Da 22

23 Baze podataka iz tehničkih znanosti IEEE All-Society Periodicals Package • Opis: Jedna od 23 Baze podataka iz tehničkih znanosti IEEE All-Society Periodicals Package • Opis: Jedna od baza IEEE Xplore digitelne kjižnice, koja se odnosi na tehničke znanosti. Održava ju Institute of Electrical and Electronics Engineers, i sadrži preko 300 tisuća recenziranih članaka • Područja: Inženjerstvo, elektronika, računalne znanosti • Pristup: UNIRI; dozvoljen je pregled, pretraživanje i pohrana sadržaja, ispis pojedinih članaka, prosljeđivanje ispisanih članaka ostalim članovima licenciranih ustanova • Cjeloviti tekst: Da • Recenziranost: Da 23

24 Baze podataka iz prirodnih znanosti Geo. Ref / Geo. Ref In Process • 24 Baze podataka iz prirodnih znanosti Geo. Ref / Geo. Ref In Process • Opis: Geo. Ref bazu održava Američki geološki zavod i indeksira više od 2, 8 milijuna bibliografskih zapisa iz više od 3 tisuće časopisa i drugih izvora vezanoj uz geoznanosti. Geo. Ref In Process sadrži neuređene zapise koji su još uvijek u postupku indeksiranja prije integracije u glavnu bazu podataka Geo. Ref. Baze su dostupne putem EBSCOhost sučelja • Područja: Geoznanosti • Pristup: UNIRI • Cjeloviti tekst: Da • Recenziranost: Da 24

25 Baze podataka iz društvenih i humanističkih znanosti Business Source Complete • Opis: Znanstveno-poslovna 25 Baze podataka iz društvenih i humanističkih znanosti Business Source Complete • Opis: Znanstveno-poslovna baza podataka, koja sadrži vodeću zbirku, osim bibliografskog podataka sadrži radove u cjelovitom tekstu te kazala i sažetke najvažnijih znanstveno-poslovnih časopisa još od 1886. godine. Sadrži i pretraživač citiranih referenci iz više od 1300 časopisa. Dostupna putem EBSCOhost sučelja • Područja: Ekonomija • Pristup: UNIRI ili Portal NSK • Cjeloviti tekst: Većinom • Recenziranost: Da 25

26 Baze podataka iz društvenih i humanističkih znanosti Regional Business News • Opis: Baza 26 Baze podataka iz društvenih i humanističkih znanosti Regional Business News • Opis: Baza podataka cjelovitih tekstove za više od 80 regionalnih poslovnih publikacija koje pokrivaju sva gradska i ruralna područja u SADu. Dostupna putem EBSCOhost sučelja • Područja: Ekonomija • Pristup: UNIRI ili Portal NSK • Cjeloviti tekst: Da • Recenziranost: Da 26

27 Baza podataka u slobodnom pristupu 27 27 Baza podataka u slobodnom pristupu 27

28 Multidisciplinarne baze podataka Bentham Open Access • Opis: Bentham Open Access je baza 28 Multidisciplinarne baze podataka Bentham Open Access • Opis: Bentham Open Access je baza podataka izdavača Bentham Publishers, nudi slobodan pristup za preko 100 znanstvenih časopisa, u cjelovitom tekstu • Područja: Pokriva većinu znanstvenih područja • Pristup: Slobodan pristup • Cjeloviti tekst: Da • Recenziranost: Da 28

29 Multidisciplinarne baze podataka Esp@cenet • Opis: Esp@cenet je Baza patenata koju održava Europska 29 Multidisciplinarne baze podataka Esp@cenet • Opis: Esp@cenet je Baza patenata koju održava Europska patentna organizacija, najveća nekomercijalna baza patenata u svijetu, pohranjuje preko 90 milijuna patenata. Baza sadrži bibliografske podatke svih objavljenih prijava i priznatih patenata u Republici Hrvatskoj kao i pripadajuće patentne dokumente ukoliko su dostupni, kao i sučelje na hrvatskom jeziku • Područja: Pokriva većinu znanstvenih područja • Pristup: Slobodan pristup • Cjeloviti tekst: Djelomično 29

30 Multidisciplinarne baze podataka United States Patent and Trademark Office - USPTO • Opis: 30 Multidisciplinarne baze podataka United States Patent and Trademark Office - USPTO • Opis: USPTO je baza patenata Sjedinjenih Američkih Država. Tekstovi o patentima su odstupni u cjelovitom obliku • Područja: Pokriva većinu znanstvenih područja • Pristup: Slobodan pristup • Cjeloviti tekst: Da 30

31 Baze podataka iz tehničkih znanosti ACM Digital Library • Opis: ACM Digital Library 31 Baze podataka iz tehničkih znanosti ACM Digital Library • Opis: ACM Digital Library je baza koja nudi cjelovite tekstove svih radova koje objavljuje Association for Computing Machinery, kao i bibliografske podatke radova objavljenih u svim važnijim izdanjima iz područja računarstva • Područja: Računarstvo • Pristup: Slobodan pristup • Cjeloviti tekst: Djelomično • Recenziranost: Da 31

32 Baze podataka iz tehničkih znanosti ar. Xiv • Opis: ar. Xiv je nekomercijalna 32 Baze podataka iz tehničkih znanosti ar. Xiv • Opis: ar. Xiv je nekomercijalna baza preprinata koju održava Cornell University. Autori sami arhiviraju radove u bazu, sadrži preko milijun zapisa • Područja: Fizika, matematika, računarstvo i srodne znanosti • Pristup: Slobodan pristup • Cjeloviti tekst: Da • Recenziranost: Radovi nisu prošli sustav recenzije, ali postoji sustav moderiranja radova kako bi se osigurala znanstvena kvaliteta radova 32

33 Baze podataka iz tehničkih znanosti Cite. Seer. X • Opis: Cite. Seer. X 33 Baze podataka iz tehničkih znanosti Cite. Seer. X • Opis: Cite. Seer. X je digitalna knjižnica koja pretražuje internet i pohranjuje informacije o znanstvenim radovima iz područja računarstva i informatike, te pruža i podatke o citiranosti. Osim znanstvenih radova, pretražuje i algoritame, metapodatake, servise, tehnike i programskih rješenja • Područja: Informatika, računarstvo • Pristup: Slobodan pristup • Cjeloviti tekst: Djelomično • Recenziranost: Da 33

34 Baze podataka iz tehničkih znanosti INIS - International Nuclear Information System • Opis: 34 Baze podataka iz tehničkih znanosti INIS - International Nuclear Information System • Opis: INIS je Međunarodni informacijski sustav i najveća baza podataka vezanih uz miroljubivu upotrebu nuklearne tehnologije, održava ju International Atomic Energy Agency. Sadrži preko 3, 5 milijuna bibliografskih zapisa, oko 10% toga i u cjelovitom tekstu, kao i sivu ili nekonvencionalnu literaturu (razni izvještaji, elaborati i sl. ) • Područja: Nuklearna znanosti i tehnologija • Pristup: Slobodan pristup • Cjeloviti tekst: Djelomično 34

35 Baze podataka iz biotehničkih znanosti Green. File • Opis: Green. File je baza 35 Baze podataka iz biotehničkih znanosti Green. File • Opis: Green. File je baza sadrži znanstvene, vladine i naslove od općeg interesa koji obuhvaćaju sadržaje o globalnom zatopljenju, zelenoj gradnji, zagađenju, održivoj poljoprivredi, energiji iz obnovljivih izvora, recikliranju i sl. Baza pruža kazala i sažetke za više od 384 000 zapisate cjelovite tekstove baze za više od 4700 zapisa. Dostupna putem EBSCO sučelja • Područja: Ekologija i zaštita okoliša • Pristup: Slobodan pristup • Cjeloviti tekst: Djelomično • Recenziranost: Da 35

36 Baze podataka iz prirodnih znanosti INSPIRE-HEP • Opis: High Energy Physics (HEP) informacijski 36 Baze podataka iz prirodnih znanosti INSPIRE-HEP • Opis: High Energy Physics (HEP) informacijski sustav, razvio se od SPIRES baze podataka. Osim podataka o preko milijun znanstvenim radovima, pruža i citatne informacije, omogućuje korisnicima uređivanje informacija o zapisima a nudi i informacije o znanstvenicima, institucijama, konferencijama, poslovima i eksperimentima vezanih uz područje fizike elementarnih čestica. Sučelje je i na hrvatskom jeziku • Područja: Fizika elementarnih čestica • Pristup: Slobodan pristup • Cjeloviti tekst: Djelomično 36

37 Baze podataka iz društvenih i humanističkih znanosti National Bureau of Economic Research (NBER) 37 Baze podataka iz društvenih i humanističkih znanosti National Bureau of Economic Research (NBER) • Opis: NBER je baza podataka neprofitne organizacije iz SAD-a koja se bavi ekonomskim istraživanjima. Bace se razvijanjem novih statističnih mjerenja, modela ekonomskog ponašanja, procjena ekonomskih učinaka javnih mjera i projekcijama učinaka alternativnih mjera • Područja: Ekonomija • Pristup: Slobodan pristup • Cjeloviti tekst: Da 37

38 Baze podataka iz društvenih i humanističkih znanosti Research Papers in Economics (Re. PEc) 38 Baze podataka iz društvenih i humanističkih znanosti Research Papers in Economics (Re. PEc) • Opis: Re. PEc je volonterski projekt sa sudionicima iz preko 84 zemlje svijeta, putem kojeg se pohranjuje i pruža na korištenje bibliografska baza znanstvenih članaka, knjiga, poglavlja iz knjiga i softvera iz područja ekonomije i srodnih znanosti • Područja: Ekonomija • Pristup: Slobodan pristup • Cjeloviti tekst: Djelomično • Recenziranost: Ne 38

39 Ostali izvori 39 39 Ostali izvori 39

40 DOAJ - Directory of Open Access Journals DOAJ • Opis: Repozitorij stručnih i 40 DOAJ - Directory of Open Access Journals DOAJ • Opis: Repozitorij stručnih i znanstvenih časopisa koji nude svoj sadržaj u slobodnom pristupu. Okuplja časopise iz svih znanstvenih područja, trenutno preko 10000 naslova časopisa. Svi časopisi koji se uključeni u repozitorij moraju proći sustav recenzije ili kontrolu kvalitete od strane uredništva, te moraju donositi znanstvene sadržaje • Područja: Sva područja znanosti • Pristup: UNIRI • Cjeloviti tekst: Da • Recenziranost: Da 40

41 Hrčak – Portal znanstvenih časopisa RH Hrčak • Opis: Portal koji okuplja hrvatske 41 Hrčak – Portal znanstvenih časopisa RH Hrčak • Opis: Portal koji okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise u otvorenom pristupu ili daje pristup bibliografskim podacima i sažecima. Sadrži 383 naslova časopisa sa 127 tisuća radova (od toga 122 tisuće cjeloviti tekst). Časopisi su pretraživi prema područjima znanosti • Područja: Sva područja znanosti • Pristup: Slobodan pristup • Cjeloviti tekst: Većinom • Recenziranost: Da 41

42 ARA - Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva ARA • Opis: Agregator metapodataka hrvatskih 42 ARA - Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva ARA • Opis: Agregator metapodataka hrvatskih akademskih repozitorija • Područja: Sva područja znanosti • Pristup: Slobodan pristup • Cjeloviti tekst: Da 42

43 Google Scholar Google Znalac • Opis: Specijalizirana tražilica znanstvene i stručne literature, uključujući 43 Google Scholar Google Znalac • Opis: Specijalizirana tražilica znanstvene i stručne literature, uključujući članke, knjige, sažetke, tehničke izvještaje. Pretražuje različite izvore, dijelom pruža cjeloviti tekst u slobodnom pristupu. Nudi mogućnost praćenja citiranosti. • Područja: Sva područja znanosti • Pristup: Slobodan pristup • Cjeloviti tekst: Djelomično • Recenziranost: Ne 43

44 DS Discovery servis Sveučilišta u Rijeci 44 44 DS Discovery servis Sveučilišta u Rijeci 44

45 DS - Discovery servis Sveučilišta u Rijeci DS • DS je sučelje putem 45 DS - Discovery servis Sveučilišta u Rijeci DS • DS je sučelje putem kojeg se mogu, na jednome mjestu, pretraživati knjižnični katalozi, časopisi, članci u bazama podataka i drugi e-izvori koji su dostupni na Sveučilištu u Rijeci • Pretraživanje je brzo i jednostavno, te se u jednom polju mogu brzo dobiti relevantni rezultati • DS mogu koristiti svi pripadnici riječke sveučilišne zajednice: studenti, nastavnici, zaposlenici Sveučilišta u Rijeci. Korištenje je omogućeno direktno sa računala na sastavnicama, te logiranjem AAI identitetom za pretraživanje izvan sustava. Sa računala u Sveučilišnoj knjižnici, DS mogu koristiti svi članovi Sveučilišne knjižnice 45

46 Sučelje za pretraživanje – jedno polje za sve izvore 46 46 Sučelje za pretraživanje – jedno polje za sve izvore 46

47 Pregledavanje dostupnih izvora putem DS-a (1) Klikom na ‘A-to-Z kazalo’ možemo vidjeti koje 47 Pregledavanje dostupnih izvora putem DS-a (1) Klikom na ‘A-to-Z kazalo’ možemo vidjeti koje su sve baze podataka dostupne putem DS-a 47

48 Pregledavanje dostupnih izvora putem DS-a (2) Index – popis dostupnih baza i providera 48 Pregledavanje dostupnih izvora putem DS-a (2) Index – popis dostupnih baza i providera Titles – abecedni pregled svih izvora prema naslovu Subjects – pregled izvora prema kategorijama Search – pretraživanje izvora tražilicom Citation Finder – pretraživanje bibliografija 48

49 Otvaranje korisničkog računa (1) Klikom na ‘Prijavi se’ otvaramo korisnički račun 49 49 Otvaranje korisničkog računa (1) Klikom na ‘Prijavi se’ otvaramo korisnički račun 49

50 Otvaranje korisničkog računa (2) Stvaranje računa nam omogućuje: • Spremanje postavki • Organiziranje 50 Otvaranje korisničkog računa (2) Stvaranje računa nam omogućuje: • Spremanje postavki • Organiziranje istraživanja u mape • Dijeljenje mape s drugima • Gledanje mape drugih korisnika • Spremanje i pregled povijesti naših pretraživanja • Stvaranje obavijesti e-poštom i/ili sažetke sadržaja • Daljinsko pristupanje spremljenom istraživanju 50

51 Pretraživanje literature – osnovno pretraživanje Upisujemo ključne riječi u polje za pretraživanje 51 51 Pretraživanje literature – osnovno pretraživanje Upisujemo ključne riječi u polje za pretraživanje 51

52 Pretraživanje literature – napredno pretraživanje (1) Obrazac za napredno pretraživanje otvaramo klikom na 52 Pretraživanje literature – napredno pretraživanje (1) Obrazac za napredno pretraživanje otvaramo klikom na ‘Napredno pretraživanje’ 52

53 Pretraživanje literature – napredno pretraživanje (2) 2 3 1 • U naprednom pretraživanju 53 Pretraživanje literature – napredno pretraživanje (2) 2 3 1 • U naprednom pretraživanju možemo otvoriti više polja (1) • Možemo odabrati koje ćemo polje podataka pretraživati (2) • Polja možemo kombinirati pomoću logičkih operatora (3) • AND - kada želimo dobiti presjek pojmova, tj. rezultate koji sadrže sve unesene pojmove • OR - pronalazi zapise koji sadrže ili jednu ili drugu riječ • NOT - upotrijebiti kada prvi pojam želimo uključiti, a drugi isključiti 53

54 Pretraživanje literature – rezultati pretraživanja (1) Prilagodba rezultata pretraživanja 54 54 Pretraživanje literature – rezultati pretraživanja (1) Prilagodba rezultata pretraživanja 54

55 Pretraživanje literature – rezultati pretraživanja (2) Rezultate možemo ograničiti tako da nam se 55 Pretraživanje literature – rezultati pretraživanja (2) Rezultate možemo ograničiti tako da nam se prikazuju cjeloviti tekstovi, kataložni zapisi ili recenzirani zapisi. Također možemo ograničiti i datum objave publikacije Rezultate možemo ograničiti i na željenu vrstu publikacije (pr. knjigu, časopis ili el. resurs) 55

56 Pretraživanje literature – rezultati pretraživanja (3) Rezultate možemo prilagoditi i prema: - predmetu 56 Pretraživanje literature – rezultati pretraživanja (3) Rezultate možemo prilagoditi i prema: - predmetu kojim se bave izdavaču koji ih je objavio publikaciji u kojoj su objavljeni jeziku na kojem su napisani zemlji u kojoj su objavljeni bazi podataka u kojoj se nalaze 56

57 Pretraživanje literature – veza s knjižničnim katalogom Ukoliko ispod zapisa postoji poveznica ‘Pretraži 57 Pretraživanje literature – veza s knjižničnim katalogom Ukoliko ispod zapisa postoji poveznica ‘Pretraži u katalogu’, on nas vodi na katalog knjižnica Sveučilišta gdje možemo vidjeti nalazi u kojoj se knjižnici nalazi primjerak knjige 57

58 Pretraživanje literature – cjeloviti tekst (1) Ukoliko je moguće pristupiti cjelovitom tekstu, ispod 58 Pretraživanje literature – cjeloviti tekst (1) Ukoliko je moguće pristupiti cjelovitom tekstu, ispod zapisa stajati će poveznice 58

59 Pretraživanje literature – pregled zapisa (1) 59 59 Pretraživanje literature – pregled zapisa (1) 59

60 Pretraživanje literature – pregled zapisa (2) Dodatne opcije: • Zapis možemo pohraniti u 60 Pretraživanje literature – pregled zapisa (2) Dodatne opcije: • Zapis možemo pohraniti u našu mapu, ukoliko smo otvorili korisnički račun • Zapis možemo ispisati (i cjeloviti tekst ukoliko je dostupan) • Zapis možemo poslati el. poštom • Možemo izraditi citat zapisa prema u različitim stilovima • Zapis možemo izvesti u željenom formatu • Možemo stvoriti vlastitu napomenu uz zapis • Možemo ispisati trajnu poveznicu na zapis • Zapis možemo podijeliti na nekoj od društvenih mreža ili pohraniti u program za upravljanje referencama • EDS podražava i Text-to-Speech tehnologiju, tako da neke zapise možemo i poslušati i pohraniti audio zapis • Zapis se može i prevesti na neke jezike (ne i hrvatski) 60

61 Pretraživanje literature – Moja mapa Klikom na ‘Mapa’ možemo vidjeti sve zapise koje 61 Pretraživanje literature – Moja mapa Klikom na ‘Mapa’ možemo vidjeti sve zapise koje smo pohranili Unutar mape možemo izrađivati i uređivati vlastite datoteke 61

62 Pretraživanje literature – Postavke i jezik sučelja Možemo uređivati i prikaz te jezik 62 Pretraživanje literature – Postavke i jezik sučelja Možemo uređivati i prikaz te jezik sučelja 62

63 Pretraživanje literature – Pomoć Klikom na ‘Pomoć’ otvaramo prozor s dodatnim uputama za 63 Pretraživanje literature – Pomoć Klikom na ‘Pomoć’ otvaramo prozor s dodatnim uputama za korištenje DS-a (na engl. jeziku) 63