Скачать презентацию Пріоритети організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах Скачать презентацию Пріоритети організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах

050cd86334b2df85cf42da14a02c70a0.ppt

  • Количество слайдов: 21

Пріоритети організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році Тетяна Носачова, Пріоритети організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році Тетяна Носачова, методист вищої категорії відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти Нової української школи Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти” Міністерства освіти і науки України

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ у 2017/2018 навчальному році - створення належних умов для отримання дітьми дошкільної ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ у 2017/2018 навчальному році - створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти; - реалізація принципів демакратизації, гуманізації, індивідуалізації та інтегративності освітньої роботи; - забезпечення дієвості особистісно орієнтованого педагогічного впливу на вихованців ДНЗ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ організаці освітньої діяльності - Конституція України; - Закони України “Про освіту”, “Про НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ організаці освітньої діяльності - Конституція України; - Закони України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про засади державної мовної політики”, “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”; - Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин; - Указ Президента “Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 -2020 роки”;

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ організаці освітньої діяльності - Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді; - Положення НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ організаці освітньої діяльності - Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді; - Положення про дошкільний навчальний заклад; - Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів; - Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності; - Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році;

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ організаці освітньої діяльності - інструктивно-методичні рекомендації “Про організацію освітньої роботи в дошкільних НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ організаці освітньої діяльності - інструктивно-методичні рекомендації “Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році” (лист МОН України від __. 06. 2017 № 1/9___); “Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах” (лист МОН України від 25. 07. 2016 № 1/9 -396); “Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період” (лист МОН України від 16. 03. 2012 № 1/9 -198); “Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі у літній період” (лист МОН України від 28. 05. 2012 № 1/9 -413); “Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку” (лист МОН України від 19. 08. 2011 № 1/9 -634) та ін.

Інструктивно-методичні рекомендації МОН України ”Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 Інструктивно-методичні рекомендації МОН України ”Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» Додаток 2. “Нормативний путівник: актуальні питання” - атестація педагогів, які не мають відповідної освіти; - атестація при переході з однієї посади на іншу; - відкриття інклюзивних груп; - педагогічне навантаження асистента вихователя; - право методиста РМК працювати у ДНЗ; - оплата працівникам за перевищення плановї наповненості груп; - доплати працівникам, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби

ЗМІСТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ визначається Базовим компонентом дошкільної освіти – державним стандартом, виконання вимог якого ЗМІСТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ визначається Базовим компонентом дошкільної освіти – державним стандартом, виконання вимог якого є обов’язковим для усіх дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, інших форм здобуття дошкільної освіти.

Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюється за комплексними і Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюється за комплексними і парціальними програмами та іншими видами навчальних видань, рекомендованими Міністерством освіти і науки України або схваленими для використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України

Програмно-методичний супровід змісту дошкільної освіти дітей з особливими потребамих здійснюється за окремими програмами і Програмно-методичний супровід змісту дошкільної освіти дітей з особливими потребамих здійснюється за окремими програмами і методиками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України або схваленими відповідними предметними комісіями Науково-методичної ради з питань освіти МОН України

з 2017/2018 навчального року набувають чинність - комплексна програма “Українське дошкілля”; - програма розвитку з 2017/2018 навчального року набувають чинність - комплексна програма “Українське дошкілля”; - програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”.

ВИБІР ОСВІТНІХ ПРОГРАМ – право педагогічного колективу. Важливо враховувати: - тип ДНЗ; - специфіку ВИБІР ОСВІТНІХ ПРОГРАМ – право педагогічного колективу. Важливо враховувати: - тип ДНЗ; - специфіку (профільність) його діяльності; - можливості ДНЗ у реалізації кадровий потенціал, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення; - потреби розвитку, інтереси вихованців; - запити їхніх батьків та інші чинники

ВИБІР ОСВІТНІХ ПРОГРАМ керівники, вихователі-методисти ДНЗ повинні: - інформувати колективи про чинні програми, методичний ВИБІР ОСВІТНІХ ПРОГРАМ керівники, вихователі-методисти ДНЗ повинні: - інформувати колективи про чинні програми, методичний супровід до них, про новинки програмно-методичного забезпечення, терміни дії (закінчення термінів дії) чинних програм; - знайомити педагогів із новими програмами курсова перепідготовка, методоб`єднання, педагогічні читання, консультації, зустрічі з авторами та ін. ), - обговорювати та ухвалювати рішенням педагогічної ради вибір програм для використання в освітній роботі перед початком нового навчального року

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ Навчальний рік: з 01 вересня по 31 травня Літній оздоровчий період: СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ Навчальний рік: з 01 вересня по 31 травня Літній оздоровчий період: з 01 червня по 31 серпня

НАПРЯМИ освітньої діяльності дошкільного навчального заклдаду: - художньо-естетичний; - фізкультурно-оздоровчий; - музичний; - гуманітарний НАПРЯМИ освітньої діяльності дошкільного навчального заклдаду: - художньо-естетичний; - фізкультурно-оздоровчий; - музичний; - гуманітарний тощо

ПІРІОРИТЕТНІ ЗМІСТОВІ НАПРЯМИ та ЗАВДАННЯ освітньої роботи визначаються дошкільними навчальними закладами самостійно на основі ПІРІОРИТЕТНІ ЗМІСТОВІ НАПРЯМИ та ЗАВДАННЯ освітньої роботи визначаються дошкільними навчальними закладами самостійно на основі аналізу роботи закладу за минулий рік, із урахуванням виявлених проблем та потреб ДНЗ, з огляду на актуальні життєві питання регіону.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - Не обмежувати ініціативу вихователів у виборі форм організації освітнього процесу. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - Не обмежувати ініціативу вихователів у виборі форм організації освітнього процесу. - Раціонально розподіляти у часі діяльність малюків залежно від їхнього віку. - Забезпечити особистісно орієнтований, диференційований, індивідуальний, діяльнісний, інтегрований, ігровий та інші сучасні підходи до організації дитячої життєдіяльності.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - Дотримуватися розпорядку дня; - Раціонально поєднувати і чергувати в ньому ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - Дотримуватися розпорядку дня; - Раціонально поєднувати і чергувати в ньому різноманітні форми роботи і види діяльності; - Доцільно організовувати руховий, прогулянковий, санітарно-гігієнічний режим; - При необхідності відступати від жорсткої регламентації в побудові розпорядку дня; - Не зловживати часом, відведеним на прогулянки, сон, харчування, ігри, на користь занять (проводити їх у спеціально відведені години для організованої навчально-пізнавальної діяльності і гурткової роботи).

ОРГАНІЗОВАНА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ здійснюється відповідно до наказу МОН від 20. 04. 2015 № 446 ОРГАНІЗОВАНА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ здійснюється відповідно до наказу МОН від 20. 04. 2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» - дотримуватися домірних віку норм тривалості занять, - передбачати раціональне чергування видів діяльності на кожному з них (розумова, рухова, практично-прикладна) - доцільно використовувати місця для проведення занять (спортивна і музична зали, студійні кімнати, плавальний басейн, ігрові та фізкультурний майданчики тощо).

ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ у міжкурсовий період здійснюється через інтерактивні форми методичної роботи: - ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ у міжкурсовий період здійснюється через інтерактивні форми методичної роботи: - брейн-ринги; - майстер-класи; - колоквіуми (одна з форм навчальних занять у системі освіти, організовується для виявлення і поліпшення знань; наукові збори, на яких заслуховують і обговорюють доповіді з різних проблемних питань); - воркшопи (одна з активних форм навчання, аналогічна тренінгам і діловим іграм, які дають можливість активізувати весь потенціал особистості, пробудити його допитливість, задіяти емоції)

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-ОГЛЯД кращого досвіду з організації просвіти батьків вихованців ДНЗ/ НВК “ДЖЕРЕЛО БАТЬКІВСЬКИХ ЗНАНЬ” ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-ОГЛЯД кращого досвіду з організації просвіти батьків вихованців ДНЗ/ НВК “ДЖЕРЕЛО БАТЬКІВСЬКИХ ЗНАНЬ” Матеріали лауреатів, надіслані ОІППО, розміщуються на сайтах Міністерства освіти і науки України — http: //mon. gov. ua/activity/education/doshkilna/on Інституту модернізації змісту освіти - https: //imzo. gov. ua/osvita/doshkilna-osvita/

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ Наша адреса: Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” Міністерства освіти ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ Наша адреса: Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” Міністерства освіти і науки України, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 36, к. 301, м. Київ, 03035 [email protected] net [email protected] gov. ua (044) 248 -17 -50