Скачать презентацию Принтери Матрични принтери Предимства Гъвкавост Скачать презентацию Принтери Матрични принтери Предимства Гъвкавост

3f308abd73085aef285fea42aa07f2f8.ppt

  • Количество слайдов: 60

Принтери Принтери

Матрични принтери • Предимства – Гъвкавост - различни носители, широкоформатни, (елементарен) цветен печат – Матрични принтери • Предимства – Гъвкавост - различни носители, широкоформатни, (елементарен) цветен печат – Скорост(/цена) – Евтини - като придобиване и като разходи - 1 цент (0, 3 -2, 5) – Елементарна поддръжка – Здрави – Многовходови подаващи устройства, бързо превключване - листова и многопластова непрекъсната хартия • Недостатъци – шумни, тежки, ограничени в редица отношения • Пазарен дял – Проучвания; движение през годините инсталирана база – Настолни и (супер) heavy duty

Тестове на принтери • • • Постановка и разяснение на теста Резултати, анализи и Тестове на принтери • • • Постановка и разяснение на теста Резултати, анализи и оценки; некласирали се и особени случаи Скорост на отпечатване на иглени принтери - 94 г. – – – • Текст - бизнес писмо, две страници, 1” ляво и дясно полета, плътност на печата 10 cpi, draft and normal. NLQ, LQ Комплексна графика - tiff образ, хоризонтална и вертикална скала на сивото набори линии с различна дебелина, крива (файлът с графични данни се подава под DOS директно на LPT порта) Word for Windows - 10 страници; различни шрифтове и стилове (с драйвера на производителя) Corel. DRAW - горната графика с полутонове, скала на сивото и щтрихова графика Lotus 1 -2 -3 for Windows - 2 страници с бизнес графики (кръгова диаграма, барграфика(лентова), линейна графика), данни от електронни таблици Corel “локомотивчето” Скорост на отпечатване на лазерни принтери - 96 г. – – – Разделителна способност тестова система - мощна, без спулер, за да не пречи на теста -, Word и Word. Perfect Page Maker for Windows (PCL), Post. Script Harvard Graphics for Windows Corel. DRAW - графика с полутонове, скала на сивото и щтрихова графика

Основни параметри • Базови – – – – – • Каталожна цена Стандартна/максимална RAM Основни параметри • Базови – – – – – • Каталожна цена Стандартна/максимална RAM Компресиране на данните ? Технология Номинална скорост - [ppm] Механика - производител - Canon, Brother, Lexmark, Oki, Toshiba. . . Максимална разделителна способност - [dpi] Максимална интерполирана разделителна способност Процесор - производител, тип, честота Печат – – – – Капацитет на стандартната му входна касета Общ капацитет с допълните входни касети Капацитет на изходните касети Сортер ? Двустранен печат ? Максимално тегло на хартия ? ? Печат върху формати legal//B; други формати

Основни параметри (Продължение 1) • Интерфейси – – – – Паралелен/сериен порт Поддръжка на Основни параметри (Продължение 1) • Интерфейси – – – – Паралелен/сериен порт Поддръжка на двупосочен/ECP порт Паралелен порт с размер С/Local. Talk Порт Ir. DA USB SCSI (за външен твърд диск) мрежови интерфейси и мрежови протоколи • • – – • Ethernet, Token. Ring и др. TCP/IP, Novell IPX, Apple Ether. Talk, DEC LAT, VPT(Virtual Printer Technology, …) Автоматично превключване на интерфейса Едновременно активни портове Езици, емулации, шрифтове, – Автоматично разпознаване и превключване на емулациите • – – – Поддръжка на HP PCL ниво - PCL-3, PCL-4, PCL-5 e, PCL-6 Поддръжка на Adobe Post. Script - Level 1, 2, 3 Поддръжка на GDI • – – New. Gen ART(Automatic Recognition Technology) Изисквана памет в РС за GDI печат HP-GL - HP-GL, HP-GL/2 Вградени и зареждаеми шрифтове - брой тип, набор

Основни параметри (Продължение 2) • Драйвери – Windows 3. 1, Windows 95, Windows NT, Основни параметри (Продължение 2) • Драйвери – Windows 3. 1, Windows 95, Windows NT, OS/2 – Печат под DOS – Plug and Play съвместимост • Подобрения и свързаните с тях технологии – Разделителна способност • Multi-Res - New. Gen - промяна на разделителната способност при печат – Използване на паметта – Качество на тонера • Micro. Fine - Oki – Качество на печат • IET (Image Enhance Technology) - New. Gen - изглаждане на контурите – Регулиране на разделителната способност и контраста на изходното копие (HP Laser. Jet 3100)

Основни параметри (Продължение 3) • Икономика – Тип тонер касета Капацитет на тонера или Основни параметри (Продължение 3) • Икономика – Тип тонер касета Капацитет на тонера или касетата; цена – Номинално натоварване - [хил. стр. /месец] – Цена на страница при покритие 5% и разрешаваща способност 600 dpi • цена при икономичен режим – Консумация - в различни режими – Съвместимост с Energy Star стандарта ? • Ергономия – – – • • • Ниво на шума Тегло, обем, размери, преносимост, място за обслужване Документация Пулт, обслужване Обслужване на хартията, консумативите, задръстванията Време за загряване - нагревател с моментално включване; време за излизане на първата страница Софтуер - обслужващ и допълнителен, възможности Факс платка ? - Class ? Поддръжка и гаранция (върху части и труд)

Лазерни принтери Лазерни принтери

Водещи представители Водещи представители

Мрежови принтери • Нннн • гг – Анатомия сетевых принтеров Игорь Терентьев • жжж Мрежови принтери • Нннн • гг – Анатомия сетевых принтеров Игорь Терентьев • жжж

Мрежови принт-сървъри • Lexmark- Mark. Net Pro 1 и 3 (1/3 порта) – – Мрежови принт-сървъри • Lexmark- Mark. Net Pro 1 и 3 (1/3 порта) – – поддържат DCHP и WINS и основните мрежови операционни системи Вградени http връзки, например към сайта на Lexmark Могат да се модифицират с обслужващата програма Mark. Vision Една от хипертекстовите препратки е Java-аплет Status • – – – зареждане на конфигурационни файлове от мрежата обновяване на програмното осигуряване от мрежата във флаш-паметите протокол обмена NPAP (Network Printer Alliance Protocol • • • – двупосочни, така че предаването на съобщението става само във връзка с някакво събитие в мрежата - смяна на настройка, възникване на повреда и т. н SNMP се поддържа също и е безплатен (с изключение за Unix) с NPAP и вградено ПО администраторът получава статистика за състоянието на процеса на печат в мрежата по 80 позиции във вид на текстов файл Mark. Vision - следи 30 събитията в мрежата в режим но реално време. • • • – Потребителят може да види четирите последни задания за печат за определени лазерни принтери Lexmark, включени към паралелен порт след стартирането на аплета – номер на задание, време (в секунди) за обработка и печат, брой страници в него, имена хоста, потребителя и на самото задания При грешка издава звуков сигнал. Показва на екрана на компютъра червена точка в мястото в принтера, където е спряла хартията при “Paper Jam”. Администрираните принтери могат да бъдат разделяни и обслужвани по групи Работи в пълен обем само Lexmark принтери към последователния порт на Mark. Net Pro 3 може да се включи външен факс-модем, и да се приемат факсове, ако към паралелен порт 1 има Post. Script Level 2 принтер.

Немската статия за принт-сървъри Немската статия за принт-сървъри

Heavy-Duty • Статията • Параметри за избора на heavy-duty принтери • Спецификации на heavy-duty Heavy-Duty • Статията • Параметри за избора на heavy-duty принтери • Спецификации на heavy-duty принтери

Високоскоростни лазерни принтери по статията на Йежи Милевски “Мэйнфреймы сегодня” - • За какво Високоскоростни лазерни принтери по статията на Йежи Милевски “Мэйнфреймы сегодня” - • За какво са нужни те? – “Принтери за мейнфрейми” --> АЦПУ – барабанни или верижни, много шумни, качеството на печат още в 70 -е и 80 -е години бе под въпрос – децентрализация на печата - извеждане на документа на мястото му на използване , без допълнителни загуби за разделяне, разрязване и доставяне, типични за централизирания метод на печати на мейнфреймите. – “Мейнфреймите са остарели и всичко може да се реши по-ефективно на РС, локални мрежи и сървъри от тип UNIX” - и това твърдение само по себе си е вече порядъчно остаряло. – Рационално съчетаване на преимуществата на различни платформи. – В съвременните системи мейнфреймът (като правило е с архитектура S/390) най-често е мощен сървър на база данни, взаимодействащ със сървъри на приложения (UNIX) и работни места (РС). – Решение за децентрализирана или централизирана организация на печатането се взема с отчитане на особеностите на конкретната система и приложение.

Пример: – Телефонна фирма на голям град (1. 5 млн. абоната) изпраща ежемесечно сметки Пример: – Телефонна фирма на голям град (1. 5 млн. абоната) изпраща ежемесечно сметки за изплащане на телефонни разговори. – Печатът на сметките може да се осъществява децентрализирано, например, на ниво на всяко от 20 районни отделения. Във всяко от тях, освен самите печатащи устройства, има запас от необходими материали и резервни части, а така също се поддържа и съответен обслужващ персонал. Концепцията за децентрализация може в идеализирани условия да се доразвие и до ниво абонат и да се предложи на абонатите да си печатат сметката непосредствено на техния принтер. Тук издръжката е още по-голяма: на много абонати принтер ще потрябва само един път в месеца, а как да се осигури, например, качество на печат, необходимо за последващо оптично въвеждане на сметките? А сега вариант на централизиран печат: едно или две печатащи устройства, способни да изпълнят целият този обем работа за 3 -5 дни, съществено по-малка себестойност на печата и минимален състав на обслужващия персонала.

COMPAREX • Технология на печат, хартия, интерфейси. . • Режими на работа и програмно COMPAREX • Технология на печат, хартия, интерфейси. . • Режими на работа и програмно осигуряване • Внедряване • Ефективност на лазерния печат

Технология на печат, хартия, интерфейси. . • • За осигуряване на скорост на печат Технология на печат, хартия, интерфейси. . • • За осигуряване на скорост на печат от стотици страници в минута при високо качество на печат в настояще време може да бъде използвана само лазерна технология на печат, при което, като правило, от съображения за бързодействие и поевтиняване е необходимо откажем от цветно изображения. В случай на масов печат на документи използването на черно-бял печат се приема за напълно рационално. Важен фактор, влияещ на скоростта на печат се явява типа на използваната хартия. В случай на непрекъсната перфорирана хартия скорост на печат е съществено по-висока, отколкото в случая на печат върху предварително разрязана хартия; обаче следва да се съобразяваме с последващите загуби за рязане на документите. От друга страна, преимуществата на технологията на печат на отделни листи се явява това, че е по-лесно да се реализира печат върху двете страни на листа. Основните характеристики на принтерите COMPAREX са дадени в таблица. Следва да се отбележи, че най-високоскоростните модели имат само интерфейс за включване към мейнфрейми с архитектура S/370/390, което се обяснява с това, че само в редки случаи на миникомпютри, а а още ма-малко на PC, възникват потребности в от такива големи обеми печат. Обаче при необходимост такова включване е възможно с използване на съответстваща карта - емулатор на канала за вход/изход от S/370. Лазерните принтери на семейство Open. Line P 100 са предназначени за използване в качеството на принт-сървъри за локална мрежа; допуска се така също и коаксиално включване към контролер от типа IBM 3174.

Режими на работа и програмно осигуряване • • • Особеност на прехода към технология Режими на работа и програмно осигуряване • • • Особеност на прехода към технология на печат с помощта на лазерни принтери се явява необходимостта от използване на допълнителни програмни средства. IBM е разработила специална концепция на програмни средства за печат - Advanced Function Printing (AFP). Концепцията AFP се състои в унификация на програмните интерфейси, обезпечаващи работата с с лазерни принтери. Цел на тази унификация се явява максималното “отчуждаване” на приложната програма от конкретния тип принтер: приложната програма генерира някакъв унифициран поток на данни (Advanced Function Printing Data Stream, AFPDS), който впоследствие с помощта на компонентата Print Service Facility (PSF), фактически представляваща AFP-драйвер за принтера, се прекодира в Intelligent Printer Data Stream (IPDS) - поток от данни, ориентиран вече на взаимодействие с определен принтер. Сред помощните програми на режим AFP следва да се отбележи средството Overlay Generation Language (OGL), предназначено за разработка на електронни формуляри - бланки, съдържащи стандартна информация, които, при използване на ударни печатащи устройства, обикновено е необходимо да се поръчват в печатница. Използването на AFP е свързано със значителни загуби за придобиване и внедряване на целия комплекс програмно осигуряване и затова за крайния потребител интерес представлява така също алтернативното решение: редовият режим на фирмата COMPAREX (COMPAREX Line Mode). Режим Line Mode е основан на емулация на обикновен ударен принтер (IBM 3203 -5), а в потока данни за извеждане към принтера се включват специални управляващи последователности, позволяващи използването практически на всички преимущества на лазерния печат (различни шрифтове, различни формати на документи, графична информация, завъртане на изображение и т. н. ).

Режими на работа и програмно осигуряване - продължение • • • Евтиното програмно осигуряване Режими на работа и програмно осигуряване - продължение • • • Евтиното програмно осигуряване на режима Line Mode включва в себе си и ред помощни програми, опростяващи работата с принтера, такива като LOG (Laser Printer Overlay Generation) за разработка на електронни формуляри, съвместима с OGL IBM на ниво изходен код. Използването на LOG съществено облекчава приложното програмиране: програмира се само издаването към принтер на променливата информация, а цялата постоянна информация (предварително разработена и съхранена на твърдия диск на принтера бланка) се добавя в момента на печат на листа. Допълнителна икономия може да бъде получена и за сметка на изключването от разходите на предварителното печатане на формуляри в печатница и последващото им съхранение. . Друг компонент, BAR, обезпечава печат на всички разпространени видове щтрих-кодове (от приложната програма, написани на произволен алгоритмичен език), при това с качество, необходимо им за последващо апаратно четене. Това съществено снижава разходите в случай на последващо въвеждане на данни в ЕИМ, увеличавайки скоростта на въвеждане и намалявайки количеството на грешките. В режим Line Mode може да се печатат различни шрифтове не само на една страница, но даже и в една колона. Съответни обслужващи програми позволяват управляване на библиотеката от шрифтове и процеса на зареждането им в лазерния принтер, а така също да бъдат модифицирани и даже да се разработват собствени шрифтове на потребителя. В по-сложните случаи е възможен пренос на всеки шрифт от типа True. Type for Windows на лазерния принтер. Лазерните принтери COMPAREX 6900, 6890 -35 Е и 6825 успешно функционират така също и в режим AFP. Лазерните принтери от семейство Open. Line P 100 работят като Print- server за локална мрежа, в режим на виртуален принтер (VPT) с поддръжка на до 64 принтера от различни типове.

Внедряване • • • Ускоряването на сроковете за пускане в промишлена експлоатация на оборудването Внедряване • • • Ускоряването на сроковете за пускане в промишлена експлоатация на оборудването винаги е от интерес за потребителя. Благодарение на наличността на Line Mode буквално от първия ден след инсталацията на лазерния принтер COMPAREX може да се започне промишленото му използване (в режим на емулация на 3203 -5). При това още на първите етапи на внедряването е възможно да се постигне икономия на хартия за сметка на използването на по-дребен шрифт и на завъртането на листа на 900 (преминаване от А 3 към А 4 формат). Други преимущества са съществено по-висока скорост на печат и несравнимо по-добро качество на печата. По-нататък може постепенно да се внедряват другите възможности на лазерния печат в режим COMPAREX Line Mode, такива като LOG и BAR, да се използват нови шрифтове и формати, за да се получи възможността да се използват всички преимущества на лазерния принтер. При необходимост е възможен и преход на режим AFP. Той може да бъде плавен: принтерите COMPAREX са снабдени с два канални адаптера, което позволява съвместяване на промишлената експлоатация в режим Line Mode с внедряването на режима AFP. Внедряването ще бъде облекчено и от това, че COMPAREX LOG е съвместим с OGL IBM на ниво изходен код, а всички шрифтове, които се използват в режим Line Mode могат със същия успех да се използват и в режим AFP.

Ефективност на лазерния печат • определя се не толкова от първоначалните разходи за придобиване, Ефективност на лазерния печат • определя се не толкова от първоначалните разходи за придобиване, отколкото от последващите разходи за консумативни материали и детайли, които подлежат на периодична замяна. – За COMPAREX $0. 01/стр. за консумативи и материали – за настолните лазерни принтери обикновено се указват само с отчитане на тонера. • • Макар принтерите COMPAREX, печатащи на перфорирана хартия, да са разчетени за непрекъсната работа, на практика възникват престои поради необходимостта от ръчна замяна на хартията. Ако се използва подаване на хартия от руло, производителността може да се увеличи с още 15 -20%. За постобработка (обработки на вече отпечатаната хартия) може съща така да бъде употребено специално оборудване: за рязане, брошуриране и сгъване на документите в пликове и т. д.

Цветни принтери Цветни принтери

Технологии • Термичен пренос на восъчни багрила (TWT - Thermal Wax Transfer)) – цветови Технологии • Термичен пренос на восъчни багрила (TWT - Thermal Wax Transfer)) – цветови схеми – консуматив – качество - 24 битов цвят - 16 млн. цвята - фотореалистичност • защитен слой • Мастиленоструйни – – • “Звездна експлозия под капака на принтера” Поглед към технологията TIJ на HP “Thermal ink-jet технологии” - в-н Computer. News брой 8, 20. III-26. III. 1996 г. Стр. ? -23? Восъчно-струйни – solid wax, phase change, wax jet, solid ink – блокчета восъчни багрила, части от които се разтапят преди печат и се изстрелват през дюзи, както при мастиленоструйните – директно впръскване или към пренасящ барабан • Термично отлагане на мастило (TDT - Thermal Dye Transfer) - аналогични на TWT, но върху лентата има боя? !? а не восъчна боя - по-високо качество и по-скъп • Двурежимни принтери - TWT / TDT - Fargo, Sejko, NEC икономичен/отличен - смяната на багрилата е бавна и ръчна

Мастиленоструйни принтери Мастиленоструйни принтери

Мултифункционални устройства • • • Буферна памет за факсове (входящи и/или изходящи), докато работи Мултифункционални устройства • • • Буферна памет за факсове (входящи и/или изходящи), докато работи принтера Управление на приоритетите между отделните устройства Средства за управление на изключването за определено време или по график на копира Вграден софтуер и взаимодействие с компютър Сканери – 256 -gray levels и цвят • поддръжката им от факс стандартите – разрешаваща способност - 300 -600 dpi – вграден OCR - с две нива - прост текст и със задаване на полетата от страницата за сканиране и за OCR • • Автоматично поемане от сканера на първото копие и питане за брой копия или номер на факс Факс възможности (виж Jet. Fax Pro софтуера в описанието на HP Laser. Jet 3100) – програмируеми номера и списъци на групи за изпращане на факсове – изпращане по график; поемане на нови заявки – комбиниране на оригинали от хартия и от файлове на PC

Примери • • HP Laser. Jet 3100 Xerox Canon Brother MFC-4550 Примери • • HP Laser. Jet 3100 Xerox Canon Brother MFC-4550

Преносими принтери Преносими принтери

Широкоформатни принтери • Proof принтери или фотоекспониране? професионални – – – разделителна способност 1200/1800 Широкоформатни принтери • Proof принтери или фотоекспониране? професионални – – – разделителна способност 1200/1800 dpi линеатура 120 lpi 100/200 нива на сивото Гама крива с 6 -степенна апроксимация памет - 12 -200 МВ • Формати – А 3 – B 19 (Berliner) - 278 х430 - зона за печат; с полетата 305 х298 – B 25 - 298, 5 x 635 mm със зона за печат 296, 9 х633 mm –

Специализирани принтери • • Принтери за етикети на CD-ROM Принтери за слайдове Принтери за Специализирани принтери • • Принтери за етикети на CD-ROM Принтери за слайдове Принтери за билетни каси и касови апарати • Фактурни принтери • Принтери за спестовни книжки

Принтери за слайдове (Мир ПК #1/98) • Какво представлява слайд-принтерът? - печатащо устройство, но Принтери за слайдове (Мир ПК #1/98) • Какво представлява слайд-принтерът? - печатащо устройство, но вместо хартия в него се използва обикновена фотолента. – – Gallera - само на стандартна лента с размери на кадъра 35і 24 мм FR 2 - на 35 -mm, на лента по технологии Polaroid, и на широка лента • Основни характеристики – разрешаваща способност • типично - 4000 lpi --> 4096і 2731 пиксела за 35 mm лента. • с увеличаване на формата на използваната лента разрешението пропорционално се намалява. – дълбочина на цвета • 36 -разрядна --> до 68 милиарда цветове. – интерфейс към компютър - SCSI; (Centronics) – получената лента се проявява във фотолаборатория. • Струва ли си грижите, когато съществуват множество други методи извеждане • на графични файлове на голям екран? Навярно, си струва. Колкото е по-голям изборът, толкова по-добър е резултатът. Mirus - Gallera $ 9, 500 USD Montage - FR 2 $ 6, 900 USD

Фотопринтери • Най-доброто качество сред персоналните принтери • Цена - $(300 - 500) • Фотопринтери • Най-доброто качество сред персоналните принтери • Цена - $(300 - 500) • Изходните файлове трябва да са с високо качество (24 -разрядно представяне на цвета при минимум 300 dpi) • Не използват мастила, а се експонират оцветители, отложени върху специална гланцова хартия – – 10 х13 см (50 цента/лист) с макс. размер на изображението - 8 х13 см legal - до до $2, 5/лист, вкл. мастила и специална фотографска хартия рядко печатат обикновен текст на обикновена хартия (и то бавно) Снабдени са с транзитни куплунзи; могат да се включват към един паралелен порт заедно с основен принтер

Някои модели фотопринтери – Hewlett-Packard Photo. Smart Photo Printer - www. hp. com • Някои модели фотопринтери – Hewlett-Packard Photo. Smart Photo Printer - www. hp. com • Формат legal (21 х28 см); • Себестойността на пълностраничeн отпечатък е около $2, 5 • Твърде огромен - по-голям от много ПК, а зареждането на хартията в неговото пещерообразно гърло напомня разпалване на пещ • Сушенето на готовите отпечатки може да трае до 15 мин. – Aztech Desktop Photo Developer DPD-200 $299 www. aztech. com – Eiger. Media Photo Lab. $ 299 Eiger Labs, www. eigerlabs. com – Epson Stylus Photo. $ 499 www. epson. com

Принтери за етикети • Софтуер за етикети– – – за пликове, видеокасети, дискети и Принтери за етикети • Софтуер за етикети– – – за пликове, видеокасети, дискети и др. ; шаблони за популярни размери (50 -500 типа) поддържани стандартни листи с материали за етикети Всички текстообработващи програми специализирани програми за обработка на пощенски пратки Специализирани програми за създаване на етикети • • Материали за етикети – – • Попълване на празен етикет - текст, линии, кутии, импорт на графика Управление на БД или импорт на текст от такава Пропускане на използваните места по листа с етикети Размножаване на етикет Уникален сериен номер на етикетите Чете дискета и отпечатва съдържанието и върху етикет листи с различни размери вкл. до единствен - за нарязване рула и нагънати безконечни формуляри, перфорирани за водене и за откъсване за различни технологии печат бели, пастелни, прозрачни Специализирани принтери – – Seiko Smart Label Printer Plus Label. Writer XL Co. Star

Икономика на печата • Елементи на цената и типове разходи – – – • Икономика на печата • Елементи на цената и типове разходи – – – • Постобработка – – • рязане, брошуриране, сгъване на документите, пликове, папки, подвързване специално оборудване Дистрибуция – – • придобиване, цена на копие Специфика на технологиите ROI поддръжка и ремонт upgrade зависимост от обема технологии “Печатане на място” или “Централизирано, с дистрибуция” Моделът на ценообразуването – – клас на оборудването - стратегия според класа норма на печалбата от консумативите привързване към сервиза и консумативите трети страни - рециклиране на консумативи и устройства

Защо са скъпи цветните лазерни принтери • Сложна механика, с по-високи изисквания за повторяемост Защо са скъпи цветните лазерни принтери • Сложна механика, с по-високи изисквания за повторяемост на позиционирането – с цел гарантиране на сходимостта на цветовете • По-висока памет заради цветовете и изисквания към производителността и на печатната машина – зарази многопасовостта и заради цветоотделката? • Нисък обем продажби - стока лукс, за по-скъпи услуги • Скъп и многоцветен тонер

10 причини за купуването на дуплексен принтер по Byte, July 1996, p. 32 bits) 10 причини за купуването на дуплексен принтер по Byte, July 1996, p. 32 bits) • Що е дуплексен печат? – – – – – Нуждата от хартия се покачва драматично - от 264 млн тона за 1999 до 369 млн тона в 2000 година Глобалната доставка на дървен пулп не може да се справи с тази нужда. Нарастващото народонаселение на земята редуцира горите и с около 17 млн хектара на година, т. е. с половината от територията на Финландия Двете горни причини ще повишат цената на хартията Дуплекс печатането се осъществява автоматично, за разлика от обикновеното, където трябва ръчно да обръщаме всяка страница или накуп със специален режим, симулиращ дуплексното печатане, и което е съпроводено с доста опасности - например при paper jam, грешки на печатащия, лошо качество, нужда от подмяна на конкретен лист и др. Спестяват време и редуцират отпадъците. В типичният офис първо се прави лазерен едностранен оригинал, след това на дуплекс копир се правят копията. Оригиналът обикновен впоследствие се изхвърля Спестяват място ( и пари). Чрез намаляване двойно на страниците спестяваме пари за куриерски и пощенски услуги и се нуждаем от по-малко папки и пространство за съхраняване на печатните си документи Това е елемент на конкурентност. Многото хартия при едностранния печат може да намали печалбата ни. Дуплексните принтер са позволими - каква част от цената е дуплексната приставка или от цената на по-горния клас, притежаващ тази приставка в базовата си конфигурация? Това е точно нещото, което следва да направим.

Шумът • Източници – задвижвания, транспорт, предавки ремъци(типове), преплъзване, хлабини – автоматики - клапи, Шумът • Източници – задвижвания, транспорт, предавки ремъци(типове), преплъзване, хлабини – автоматики - клапи, сортери, тави, захапване, отделяне и подаване – вакуум - обдухване – вентилация • Борба – кабинети – звукоизолация – отделни помещения. .

Портове Портове

Centronics Bitronics IEEE • ECP • 1284. 1 Centronics Bitronics IEEE • ECP • 1284. 1

RS 232 E RS 422/423 RS 232 E RS 422/423

Мрежови интерфейси Мрежови интерфейси

Ir. DA Wireless • 155 Kbps, 4 Mbps • Pass-trough режим на паралелния порт Ir. DA Wireless • 155 Kbps, 4 Mbps • Pass-trough режим на паралелния порт т. е. докато си работи с друг принтер или PC(свързано по паралелен порт) да поддържа и обмена по инфрачервения порт

USB, Fire. Wire USB, Fire. Wire

Как да изберем принтер - технология • Алгоритъмът на “Компютърна библия” - втори том Как да изберем принтер - технология • Алгоритъмът на “Компютърна библия” - втори том – Съхненето на мастиленоструйната страница извеждане с отпечатъка нагоре, сл. необходимост от пререждане на многостранично копие, за разлика от лазерните

Най-важните въпроси за поддръжка • “Как да решим проблемите с лазерните принтери” - PC Най-важните въпроси за поддръжка • “Как да решим проблемите с лазерните принтери” - PC WORLD БЪЛГАРИЯ Октомври 10/1997 стр. 48 -51

Добавките и екстрите към големите класове • Мрежова и друга свързваемост • Памети и Добавките и екстрите към големите класове • Мрежова и друга свързваемост • Памети и дискове - proprietary SIMMs • Extended features Options - Tektronix Phaser 550 Color laser • Сортери и тави • Дуплекс и други приставки • Прозрачни и негативни оригинали, фотоленти • Достъп и потребление • Панел за управление, индикации и аларми

Езици за описание на страници • PCL 5, 6 • Post. Script Level 1, Езици за описание на страници • PCL 5, 6 • Post. Script Level 1, 2, 3 • HPGL

Драйвери • Само под управлението на Windows стандартни GDI принтери • И под DOS Драйвери • Само под управлението на Windows стандартни GDI принтери • И под DOS - с емулация на езици за управление (най-често PCL 5)

Шрифтове • Типове – – – • • Adobe Type 1, Type 2, Type Шрифтове • Типове – – – • • Adobe Type 1, Type 2, Type 3 True. Type Post. Script Unicode fixed step вградени зареждаеми касети и дискове потребителски-дефинируеми

Наблюдение Наблюдение

Контрол Контрол

Дилемата - разрешаващата способност срещу полутоновостта Цветове, монохромност, градации, температура на бялото, цветови схеми Дилемата - разрешаващата способност срещу полутоновостта Цветове, монохромност, градации, температура на бялото, цветови схеми и скали, калибриране на цветовете • Монохромни – Монитори - тип на луминофора • • послесветене цвят на излъчваната светлина- фосфорно бяла, жълта, зелена, оранжева, синя, сива? , червена? – Тонери с различен цвят от черния – син, зелен, червен и др. - всичко в единствен цвят. • Цветни – Едно и многоцветни • мастилени многоцветни ленти • копирни апарати - програма – всеки отделен цвят чрез повторно преминаване и по предварително зададена програма. – Пълноцветно копиране. • Принтерите са за произволна цветна печатна продукция, така че обикновено те са пълноцветни. • Най-често те имат четири цвята тонер, като отпечатването е свързано с четири различни паса и преминаване на хартията през барабана!! • Това е бавно и е свързано с редица опасности от – несъгласуването на различните цветове върху отпечатъка, подобно на проблемите с лошата – сходимост на трите прожектора при електронно-лъчевите тръби върху точките от луминофора по екрана и.

Градациите на яркостта • • Връзката между разделителната способност и градацията на сивото при Градациите на яркостта • • Връзката между разделителната способност и градацията на сивото при лазерните ( и по принцип) принтери Разликата в доброто представяне на множество градации на сивото или на цветовете при 300 dpi разрешаваща способност спрямо 600 е силно забележима. Тя се отчита най-добре при големи еднотонови/едноцветни области. Пресъздаването на цветове в скала на сивото – това е най-често и в спецификата на конкретния приложени софтуер? !? Изместването на оригиналните драйвери от драйвери на конкретни приложни продукти – примери за това Управление на наситеността на ниво (отделната) точка могат да използват пълната разделителна способност, за разлика от онези, които постигат полутоновост чрез матрица от точки? Но например при цветните принтери това означава трудно повторяемост от задание към задание и от принтер към принтер, затова предпочитат да отида на по-висока разрешаваща способности дитеринг

 • • Растеризацията на изображенията RIP - процеси и задачи; обем работа; процесорна • • Растеризацията на изображенията RIP - процеси и задачи; обем работа; процесорна мощност; специализирани процесори? Аритметика. изчисляване на пиксели? RIP не може обикновено да се справи с задачата в реално време, т. е. по време на движението на барабана с цел отпечатване на страница, всяко спиране по време на печатането може да доведе до изкривяване на изображението, поради механични инерции и толеранси и хистерезиси. Това означава, че преди да почне да се печата страницата, цялото и изображение във вид на информация за всеки отделен пиксел трябва вече да е растеризирано и да е налице в страничната памет на принтера. Брой пиксели в една страница при 600 dpi и с полета от по 5 mm ( ј”) за формат А 4 – 210 x 297 mm (8, 5 х11, 5”) е милиона. При един бит за пиксел (т. е. пикселът е само черен или бял – монохромен) това е обем от около 4 MB. При това в тази памет следва да записваме и невградените в принтера, но използвани в документа шрифтове – всеки с по 10 -100 KB. Ако яркостта на всяка отделна точка от растера може да се управлява то в зависимост от броя на нивата на яркостта I се налага да заделят по m бита памет за пиксел, където m > log 2 I. – формулата да се напише по -точно – чрез модул ? – Ако например ще се поддържат 8 нива на сивото (да се подбере нещо реално от даден принтер) тогава ще са необходими по 3 бита на pixel, което ще увеличи обемът на необходимата памет три пъти спрямо случая на монохромен режим без градации на яркостта.

Връзката с обема памет, използвана в принтера • Начини за набавянето и разширяването и Връзката с обема памет, използвана в принтера • Начини за набавянето и разширяването и • външни памети • Компресия on-fly – т. е. информацията за растерното изображение се записва в паметта с компресия (която достига нива на компресия от 1, 5 -2 пъти? !? А защо не в повече? !? ), като при развиването му върху барабана на принтера се извършва паралелно и декомпресия. – Компресионен Co-Processor - Tektronix Phaser 550 1200 -dpi color laser printer

Скорости на печат • Анализ на средната скорост на печат и определящите я факторите Скорости на печат • Анализ на средната скорост на печат и определящите я факторите принтери с равностъпково серийно печатане в символен режим • зависимост от режима на печат – при иглени принтери – при цветни лазерни принтери • монохромен • цветен с високо качество • лазерни принтери в режим на копиране, т. е. многократно печатане на вече обработено задание • скорост на печатащата машина – на транспорта и технологията – изпичане, съхнене – развиване на изображението (роля и на електрониката ? )

Тестове • ECMA 132 за PCL - [ppm], [pph] Тестове • ECMA 132 за PCL - [ppm], [pph]

Гаранция • Xerox - 3 -years With-Out-Worry • Гаранция • Xerox - 3 -years With-Out-Worry •

Консумативи Консумативи

Тонери • Как да решим проблемите с мастилото принтерите PC World БЪЛГАРИЯ 3/1999 стр. Тонери • Как да решим проблемите с мастилото принтерите PC World БЪЛГАРИЯ 3/1999 стр. 37 -40 по PC Welt