Скачать презентацию ПРИНЦИПНА СХЕМА НА КОМПЮТЪРА схема на Джон Фон Скачать презентацию ПРИНЦИПНА СХЕМА НА КОМПЮТЪРА схема на Джон Фон

3d1c3aecc72b1c52148033602d4f74c7.ppt

  • Количество слайдов: 45

ПРИНЦИПНА СХЕМА НА КОМПЮТЪРА (схема на Джон Фон Нойман) Автори: Николай Костадинов и Мартин ПРИНЦИПНА СХЕМА НА КОМПЮТЪРА (схема на Джон Фон Нойман) Автори: Николай Костадинов и Мартин Стоев, студенти във ФМИ на СУ, задочно обучение, специалност “Математика и информатика”

ПРИНЦИПНА СХЕМА НА КОМПЮТЪРА (схема на Джон Фон Нойман) Програми и данни Устройства за ПРИНЦИПНА СХЕМА НА КОМПЮТЪРА (схема на Джон Фон Нойман) Програми и данни Устройства за въвеждане на информация ПРОЦЕСОР Устройства за извеждане на информация РЕЗУЛТАТИ ПАМЕТ ОБЩА СХЕМА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПОТОЦИ СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ СЪХРАНЯВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Централен процесор (CPU) n Централен процесор (CPU) е устройство, което извършва определени операции върху Централен процесор (CPU) n Централен процесор (CPU) е устройство, което извършва определени операции върху данните, като спазва последователността, указана в съответната програма. За целта той: n чете необходимите данни от паметта; n извършва операции с данните; n записва в паметта резултатите от тези операции.

Структура на централния процесор n n n АЛУ – Аритметико логическо устройство; УУ – Структура на централния процесор n n n АЛУ – Аритметико логическо устройство; УУ – Управляващо устройство; Регистри и Кеш памет – вътрешна високоскоростна памет.

Осовни харектеристики на централния процесор n n Тактовата честота е броя на инструкциите, които Осовни харектеристики на централния процесор n n Тактовата честота е броя на инструкциите, които процесорът може да изпълни за единица време. Тя се измерва в херци (Hz). Разрядността е количеството информация, която поцесорът може да приеме или предаде на един такт.

 Памет n n Вътрешна памет Използва от компютъра по време на неговата работа Памет n n Вътрешна памет Използва от компютъра по време на неговата работа и няма пряко приложение за човека. Външна памет Служи за трайно съхраняване на информация (програми, данни и резултати)

Основни характеристики на паметта n n Обем; Време за достъп – означава за каква Основни характеристики на паметта n n Обем; Време за достъп – означава за каква част от секундата може да се прочете или запише един байт информация. Измерва се в милисекунди (ms) или наносекунди (ns).

Вътрешната памет n Според устройството и предназначението си вътрешната памет се дели на: n Вътрешната памет n Според устройството и предназначението си вътрешната памет се дели на: n n Постоянната памет (ROM – Read Only Memory); Оперативна памет n n RAM (Random Access Memory); Кеш памет (Chache);

 Постоянна памет (ROM – Read Only Memory) n Нарича се постоянна защото е Постоянна памет (ROM – Read Only Memory) n Нарича се постоянна защото е n n n достъпна само за четене; и е енергонезависима; Използва се за системни програми т. е. основните програми, управляващи входноизходните операции на най-ниско ниво. n n BIOS; Firmware;

BIOS n Съкращение от Basic Input Output System. n Биосът е важен елемент от BIOS n Съкращение от Basic Input Output System. n Биосът е важен елемент от компютъра. Той съдържа процедури за преглед на инсталирания хардуер и тестването му при стартиране на компютъра за да се убеди, че системата е в добро състояние за да се стартира операционната система на нея.

ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ (RAM – Random Access Memory) n n n паметта с които оперира ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ (RAM – Random Access Memory) n n n паметта с които оперира процесорът; много по-бърза е от външните памети; В нея се записват програмите, данните и резултатите свързани с текущата работа на потребителите. достъпна е за писане и за четене; но е енергозависима; т. е. . . съдържанието и се загубва при изключване на захранването

Външна памет n Външната памет служи за трайно съхраняване на информация. Като физически носители Външна памет n Външната памет служи за трайно съхраняване на информация. Като физически носители най-често се използват: n n n HDD – твърд диск; Flash памети; Оптични дискове (CD, DVD, Blu-Ray); Карти и ленти с магнитно покритие; Дискети (FDD) – но те са вече морално остарели.

Допълнителни устройства n Видео карта (или графичен ускорител) n n n Съдържа свой собствен Допълнителни устройства n Видео карта (или графичен ускорител) n n n Съдържа свой собствен процесор наречен GPU (Graphics processing unit). Изключително бързо обработва визуалната информация и по този начин облекчава работата на централния процесор. Звукова карта (или аудио ускорител) n Вече се използва се по-рядко. Предимно от професионалисти работещи със музика.

Периферни устройства(ПУ) n n Периферните устройства служат за комуникация между компютърът и човекът. ПУ Периферни устройства(ПУ) n n Периферните устройства служат за комуникация между компютърът и човекът. ПУ биват 3 вида: n n n Запаметяващи Входно-изходни Комуникационни (мрежови)

Входно-изходни n n n мишка клавиатура микрофон скенер дигитални фотоапарати и камери колонки принтер Входно-изходни n n n мишка клавиатура микрофон скенер дигитални фотоапарати и камери колонки принтер монитор джойстик сензорна подложка (touchpad) сензорен екран (touchscreen)

Запаметяващи устройства n n n Флопи (FDD) CD/DVD-ROM Твърд диск n n HDD (класически Запаметяващи устройства n n n Флопи (FDD) CD/DVD-ROM Твърд диск n n HDD (класически твърд диск) SSD (flash памет без движещи части)

HDD n Твърдия диск е устройството, способно да записва значителни количества информация и което HDD n Твърдия диск е устройството, способно да записва значителни количества информация и което е по-важното тази информация да бъде достъпна бързо!

HDD и елеметните му HDD и елеметните му

Дънна платка ( дъно) Дънната платка обединява и синхронизира действията на всички компоненти на Дънна платка ( дъно) Дънната платка обединява и синхронизира действията на всички компоненти на компютърната система.

Какво има по дъното ? ü Цокъл (socket) за процесор ü Слот за памет Какво има по дъното ? ü Цокъл (socket) за процесор ü Слот за памет ü Северен мост ü Южен мост ü PCI слотове ü AGP слотове ü IDE слотове ü Sata слотове ü BIOS

Цокъл за процесор Това е мястото където се поставя процесорът. Цокълът представлява обособена връзка Цокъл за процесор Това е мястото където се поставя процесорът. Цокълът представлява обособена връзка за определен модел процесор. Всеки модел процесор има определени на брой и разположение пинове и те могат да се разположат правилно само в точният за тях цокъл.

Цокъл за процесор Intel AMD Socket AM 2 940 pin Socket AM 3 941 Цокъл за процесор Intel AMD Socket AM 2 940 pin Socket AM 3 941 pin LGA 775 LGA 1155

Слот за РАМ памет В него се поставя РАМ паметта. Видове стандарти за РАМ Слот за РАМ памет В него се поставя РАМ паметта. Видове стандарти за РАМ памет: Ø DDR 1 / DDR 400 (от 200 до 400 MHz) Ø DDR 2 (от 667 до 1066 O. C. MHz) стандартно 800 MHz Ø DDR 3 (от 1066 до 2133 O. C. MHz) стандартно 1333 -1600 MHz

Чипсет Чифт чипове: Ø Северен мост Ø Южен мост Характеристики: Ø Определена фамилия процесори. Чипсет Чифт чипове: Ø Северен мост Ø Южен мост Характеристики: Ø Определена фамилия процесори. Ø Определен тип устройства. Ø От чипсетът зависят подържаните компоненти и максималният им брой.

Чипсет Чипсет

Северен мост (North brdge) ü Мост между процесора и най-бързите устройства в системата – Северен мост (North brdge) ü Мост между процесора и най-бързите устройства в системата – памет (RAM), видео карта. ü Процесорът е свързан към северният мост чрез FSB (Front Side Bus)

Южен мост (South Bridge) Този мост се свързва към северният мост и осигурява достъп Южен мост (South Bridge) Този мост се свързва към северният мост и осигурява достъп на процесора до побавните устройства в системата - PCI слотове, IDE и SATA, USB портове, BIOS -а, LAN и звукова карта.

Слотове за видео карти ü PCI-разполага с честота 33 Mhz и трансфер на данни Слотове за видео карти ü PCI-разполага с честота 33 Mhz и трансфер на данни от 133 MB/s ü AGP- съществуват 4 AGP слота Ø AGPx 1 – честота 66 Mhz, трансфер - 266 MB/s Ø AGPx 2 – честота 66 Mhz, трансфер - 533 MB/s Ø AGPx 4 – честота 66 Mhz, трансфер - 1066 MB/s Ø AGPx 8 – честота 66 Mhz, трансфер - 2133 MB/s ü PCI Express- съществуват 3 версии на този слот. PCI express 1. 0 - Честота 2. 5 Ghz, трансфер - 250 MB/s PCI express 2. 0 – Честота 5. 0 Ghz, трансфер - 500 MB/s PCI express 3. 0 - Честота 8. 0 Ghz, трансфер - 1 GB/s

Слотове за видео карти Слотове за видео карти

Връзка с дисковите устройства Има различни интерфейси, към които се свързват дисковите устройства. Те Връзка с дисковите устройства Има различни интерфейси, към които се свързват дисковите устройства. Те са следните: ü IDE(PATA)- скорост – up to 133 MB/s ü SATA: Ø SATA 1. 0 – up to 150 MB/s Ø SATA 2. 0 - up to 3 GBit/s Ø SATA 3. 0 - up to 6 GBit/s

Връзка с дисковите устройства Връзка с дисковите устройства

Захранване PSU- power supply unit ü 4/8 пиново захранване за процесор ü 24 пиново Захранване PSU- power supply unit ü 4/8 пиново захранване за процесор ü 24 пиново захранване за дъно ü Захранване за периферни устройства ü Захранване за видео

Захранване Захранване

Кутия ü Кутията е мястото, където са разположени всичките елементи на персоналният компютър. ü Кутия ü Кутията е мястото, където са разположени всичките елементи на персоналният компютър. ü Кутията трябва да е съобразена с обемът, който заемат отделните части. ü Препоръчително е да има достатъчно място за въздушният поток.

Кутия Кутия

Заден панел Заден панел

Мишка и клавиатура Служат за въвеждане на информация т. е. изцяло входни ПУ. Мишка и клавиатура Служат за въвеждане на информация т. е. изцяло входни ПУ.

Сензорна подложка (touchpad) Играе ролята на заместител на мишката в преносимите компютри. Сензорна подложка (touchpad) Играе ролята на заместител на мишката в преносимите компютри.

Микрофон и колонки Включват се в звуковата карта ü Микрофонът служи като входно устройство Микрофон и колонки Включват се в звуковата карта ü Микрофонът служи като входно устройство на сигнал ü Колонките играят ролята на изходни

Монитор Видове: ü CRT - Монитори с електронно лъчева тръба ü LCD - liquid Монитор Видове: ü CRT - Монитори с електронно лъчева тръба ü LCD - liquid crystal display ü LED - light-emitting diodes

Монитор Характеристики: Размер- измерва се в инчове (по диагонал) Резолюция – брой пиксели(точки) по Монитор Характеристики: Размер- измерва се в инчове (по диагонал) Резолюция – брой пиксели(точки) по повърхността. Брой цветове – стандартно 16. 7 милиона Време за реакция – време за преминаване от един цвят в друг.

Монитор CRT LCD LED Монитор CRT LCD LED

Резолюция Резолюция

Принтери Изцяло изходно устройство - използва се за печат на информация на хартия. Видове: Принтери Изцяло изходно устройство - използва се за печат на информация на хартия. Видове: Ø Матричен Ø Мастиленоструен Ø Лазерен

Принтери мастиленоструен лазерен Матричен Принтери мастиленоструен лазерен Матричен