Скачать презентацию Принципи особово розвиваючого навчання u Рівноправність та зацікавленість Скачать презентацию Принципи особово розвиваючого навчання u Рівноправність та зацікавленість

D_P_II_point.PPT

  • Количество слайдов: 46

Принципи особово розвиваючого навчання u Рівноправність та зацікавленість u Єдність навчання та розвитку u Принципи особово розвиваючого навчання u Рівноправність та зацікавленість u Єдність навчання та розвитку u Повнота й безперервність u Системо – стимульованй підхід u Спонукання до саморозвитку Слайд № 1

Принципи візуалізації інформації u Відповідність нормам моралі u Соціальна відповідальність u Урахування етики та Принципи візуалізації інформації u Відповідність нормам моралі u Соціальна відповідальність u Урахування етики та психології u Відповідність науковим та технічним нормам u Оптимальне сполучення вимог u Планування Слайд № 2

Психічні процеси засвоєння інформації u. Когнітивні Відчуття Мислення Сприймання Увага Пам'ять Любов Радість Щастя Психічні процеси засвоєння інформації u. Когнітивні Відчуття Мислення Сприймання Увага Пам'ять Любов Радість Щастя Смуток Провина Здивування Страх Огида Презирство Мотиви Потреби Воля Дії Вплив u. Емоційні u. Поведінкові Слайд № 3

Розміщення тексту Психологи встановили певні закономірності сприйняття візуального тексту виключно в залежності вид його Розміщення тексту Психологи встановили певні закономірності сприйняття візуального тексту виключно в залежності вид його графічного використання: при виготовлен-ні макету необхідно враховувати що згин скрадає місце, спотворює ілюстрацію, текст: текст повинен залучати і обов'язково втримувати увагу глядача, читача око автоматично відкидає суцільний довгий текст, нерозбитий на абзаци Процес візуалізації інформації повинен: uзбуджувати зацікавленість глядачів; uвиразно виділятись на тлі інших інформацій; uшвидко розпізнаватися та розумітися Слайд № 4

Психографіка тексту Слайд № 5 Психографіка тексту Слайд № 5

Розміри шрифту Розмір шрифту 12 u Критичний розмір Розмір шрифту 14 (погано читається) Розмір Розміри шрифту Розмір шрифту 12 u Критичний розмір Розмір шрифту 14 (погано читається) Розмір шрифту 16 u Оптимальний розмір (добре читається) u Розмір для заголовків та титулів Розмір шрифту 18 Розмір шрифту 20 Розмір шрифту 24 (ж) Розмір шрифту 28 (ж) Слайд № 6

Розмір шрифтів на відстані Читаємість на відстані 1 м 3 м Рекомендований розмір шрифту Розмір шрифтів на відстані Читаємість на відстані 1 м 3 м Рекомендований розмір шрифту 5 м 25 мм 10 м 40 мм 15 м 70 мм 7 мм 15 мм Слайд № 7

Розподіл кольорів по мірі ефективності залучення уваги u Синьо – фіолетовий u Темно – Розподіл кольорів по мірі ефективності залучення уваги u Синьо – фіолетовий u Темно – синій u Бірюзовий u Інтенсивно – лимонний u Чорний u Темно-фіолетовий u Жовтий u Блакитний u Синій u Коричневий u Рубіновий u Червоно – рожевий 100 90 85 60 47 42 22 17, 5 14, 5 9, 5 7, 5 3, 5 Слайд № 8

Приклади шрифтів u Добре читається u Незручний для читання Arial Тimes Baltica Olay. D Приклади шрифтів u Добре читається u Незручний для читання Arial Тimes Baltica Olay. D Oz. Handicraft BT Oz. Handicraft u Незручний для читання Exkmann. D Слайд № 9

“Розпатлана” інформація Так звана “виворотка” або реверсивний текст – білим по чорному – читається “Розпатлана” інформація Так звана “виворотка” або реверсивний текст – білим по чорному – читається важче, ніж звичайний. Виділення (напівжирній, КУРСИВ, ущільнений шрифт) треба використовувати обережно. Надлишок виділених форматів може виглядати нав’язливо. Велика кількість ВЕЛИКИХ літер, підкреслень і виділень знижує ефективність візуалізації. Інформація здається РОЗПАТЛАНОЮ. Слайд № 10

Колірне поєднання Візуалізуйте інформацію Не звертайте уваги на це Слайд № 11 Колірне поєднання Візуалізуйте інформацію Не звертайте уваги на це Слайд № 11

Колірне поєднання Ласкаво просимо Ходу немає Слайд № 12 Колірне поєднання Ласкаво просимо Ходу немає Слайд № 12

Зона комфорту Синій по білому Чорний по жовтому Зелений по білому Чорний по білому Зона комфорту Синій по білому Чорний по жовтому Зелений по білому Чорний по білому Жовтий по чорному Білий по чорному Слайд № 13

Нейтральне сприйняття Білий по синьому Синій по жовтому Оранжевий по чорному Жовтогарячий по білому Нейтральне сприйняття Білий по синьому Синій по жовтому Оранжевий по чорному Жовтогарячий по білому Білий по зеленому Слайд № 14

Зона дискомфорту Червоний по зеленому Білий по коричньовому Коричньовий по жовтому Білий по червоному Зона дискомфорту Червоний по зеленому Білий по коричньовому Коричньовий по жовтому Білий по червоному Жовтий по червоному Слайд № 15

Суггестія u. Немає втрат в точності u. Якість не гірше Збереження точності Поліпшення якості Суггестія u. Немає втрат в точності u. Якість не гірше Збереження точності Поліпшення якості Друже, не розповідай про це ні тим, ні сим Слайд № 16

Нейролінгвістичне програмування Типи сприйняття дійсності n Візуальний n Аудіальний n Кінестетичний Слайд № 17 Нейролінгвістичне програмування Типи сприйняття дійсності n Візуальний n Аудіальний n Кінестетичний Слайд № 17

Заключення Цілі візуалізації досягаються при: u Реалізації принципів n Особово – розвиваючого навчання n Заключення Цілі візуалізації досягаються при: u Реалізації принципів n Особово – розвиваючого навчання n Представлення інформації u Урахуванні психічних процесів u Реалізації організаційних аспектів u Доборі візуальних допоміжних засобів u Використанні суггестивних підходів u Застосуванні психотехнологій Слайд № 18

Технології візуалізації тексту u Психографіка u Психотехнологія ілюстрацій u Психолінгвістика тексту u Психологія освітленості Технології візуалізації тексту u Психографіка u Психотехнологія ілюстрацій u Психолінгвістика тексту u Психологія освітленості u Психологія кольору u Психологія форми Слайд № 19

Організаційні принципи u Свої роздуми при естетику u Ступень задоволення за створений документ u Організаційні принципи u Свої роздуми при естетику u Ступень задоволення за створений документ u Напрямок оформлення u Скільки коштує? Слайд № 20

Типи візуальної інформації u Плакати і стенди u Статичні u Плівки і слайди для Типи візуальної інформації u Плакати і стенди u Статичні u Плівки і слайди для проекторів u Динамічні (анімаційні) u Відеофільми u Презентації та виступи з використанням ЕОМ Слайд № 21

Типи візуальних об'єктів u Текст u Табличний матеріал u Діаграми u Рисунки і фотографії Типи візуальних об'єктів u Текст u Табличний матеріал u Діаграми u Рисунки і фотографії u Схеми і креслення Слайд № 22

Категорії візуальних обертів u Інформаційні об'єкти u Об'єкти загального оформлення u Допоміжні об'єкти для Категорії візуальних обертів u Інформаційні об'єкти u Об'єкти загального оформлення u Допоміжні об'єкти для додаткової активізації уваги Слайд № 23

Етапи створення документу u Створення окремих візуальних об'єктів u Компановка об'єктів у документі u Етапи створення документу u Створення окремих візуальних об'єктів u Компановка об'єктів у документі u Виведення документа Слайд № 24

Одиниці виміру Типографські u Пункт l “cicero” u Пойнт l “pica” u Метричні одиниці Одиниці виміру Типографські u Пункт l “cicero” u Пойнт l “pica” u Метричні одиниці u Одиниці якості - мм - dpi 200 -300 dpi 600 -1200 dpi = 0. 365 мм = 12 pt = 4. 2 мм = 0. 35 мм =12 pt = 4. 2 мм для тексту для малюнків Слайд № 25

Особливості відображення візуальної інформації u Розвязувальна спроможність u “Маршрут друку” u Взаємна калібровка u Особливості відображення візуальної інформації u Розвязувальна спроможність u “Маршрут друку” u Взаємна калібровка u Наочне відображення шнформації u Якість та маштабування u Огріхи програм та приладів Слайд № 26

Розмір шрифту n n n брильянт (3 пункта); діамант (4 пункта); перл (5 пунктів); Розмір шрифту n n n брильянт (3 пункта); діамант (4 пункта); перл (5 пунктів); нонпарель (6 пунктів); міньйон (7 пунктів); n петит (8 пунктів); n боргес (9 пунктів); n корпус (10 пунктів); n цицеро (12 пунктів); n мітель (14 пунктів); n терція (16 пунктів); n текст (20 пунктів). Слайд № 27

Шрифти гарнітури та нариси u Гарнітура - з зачісками - рублена n Шрифт –стиль Шрифти гарнітури та нариси u Гарнітура - з зачісками - рублена n Шрифт –стиль “написання” символів та літер l Накреслення n Нормальний n Курсивний n Напівжирний n інші Рекомендації до використання u Виділення - не більш 5 % u Використовуйте рекомен- дації психологів u Застосовуйте рублені шрифти u Не більш трьох гарнітур u Екзотичні шрифти – для коротких фраз та активізації уваги Слайд № 28

Помічені та нумеровані списки u Мітки - порядок інформації не важливий u Числа - Помічені та нумеровані списки u Мітки - порядок інформації не важливий u Числа - порядок інформації важливий або її кількість суворо обмежена u Числа. -порядок інформації істотний (списки десяти кращих або описання інструкції) u Числа - передбачено посилання u Список 1 u Список 2 1. 2. Слайд № Список 1 Список 2 29

Міжрядковий інтервал – інтерліньяж u. П е р ш и й р я д Міжрядковий інтервал – інтерліньяж u. П е р ш и й р я д о к. u. Д р у г и й р я д о к Базова лінія шпон Зона літери Міжрядковий інтервал = 120% = 1 інтервал Word Слайд № 30 .

Вибір міжрядкового інтервалу u Вплив довжини рядку та міжрядкового інтервалу u 40 знаків – Вибір міжрядкового інтервалу u Вплив довжини рядку та міжрядкового інтервалу u 40 знаків – 1 інтервал u 60 знаків – 2 інтервали u Інакше u обрати більший шрифт u обрати шрифт з більш широкими літерами u перехід до набору в кілька колонок Слайд № 31

Рисовані візуальні об'єкти u Створити за допомогою прог- рамного забезпечення u Скористуватися бібліотекою рисунків, Рисовані візуальні об'єкти u Створити за допомогою прог- рамного забезпечення u Скористуватися бібліотекою рисунків, що вже є, і вставити їх в документ. u Скористуватися можли-востями сучасних сканерів, відсканувати рисунок і потім вставити його в документ Слайд № 32

Сканування – правила використання u Вибір типу зображення n Рисунки l Чорно – білі Сканування – правила використання u Вибір типу зображення n Рисунки l Чорно – білі та кольорові l Деталізовані та використовують плями n Напівтона l Нормальний l З високим розв’язуванням l З надвисоким розв’язуванням l З вертикальною лінією u Поліпшення сканованого зображення n Контрастність та яскравість n Блік та тінь n Підвищення чіткості n Настройка кольору l З горизонтальною лінією n Фотографії l Чорно- білі та цвітні Слайд № 33

Використання бібліотеки рисунків u Всавити рисунок из файлу n Тип рисунку n Контрастність n Використання бібліотеки рисунків u Всавити рисунок из файлу n Тип рисунку n Контрастність n Яркість n Обрізка u Над товстою лінією рисуйте тонку u Не впевнені -краще зробити її u u Використовувати “малюнки” програми u Використовувати панелі інструментів Рисування n Квадрат та Еліпс n Лінія та Стрілка n Автофігури та Word. Art n Тінь та Об'єм u u u тоншою. Для відокремлення маленьких об’єктів - найтоншу лінію 0, 5 пункту. Для великих елементів - лінії в 1 чи 1, 5 пункту ( 2 -3 ) Між лінією і текстом (рисунком) відступ 3 пунктів (6 - 9) Не використовуйте занадто багато ліній різної товщини Ширина подвійних ліній не більш 57 пунктів Слайд № 34

Використання діаграм u Не зловживайте ефектами u u обсягу. Виділяйте червоним найважливіший графік. Не Використання діаграм u Не зловживайте ефектами u u обсягу. Виділяйте червоним найважливіший графік. Не використовуйте шрифт менше 10 пунктів. Максимально контрастні кольори для різних графіків. Не використовуйте велику кількість графіків на одній діаграмі. Слайд № 35

Використання таблиць u Частіше застосовуйте лінії товщиною в u u u u 0, 5 Використання таблиць u Частіше застосовуйте лінії товщиною в u u u u 0, 5 або 1 пункт. Не застосовуйте ліній більше 3 – 4 пунктів. Не використовуйте більше 3 -х стилів ліній Уникайте оформлення таблиці подвійними лініями. Застосовуйте центровані абзаци в заголовках таблиці. Не використовуйте більше двох варіантів заливки осередку таблиці Уникайте заливки осередків таблиці сірим кольором (інтенсивність понад 30). Зазор між текстом таблиці та її границею не менше 3 пунктів Формуйте таблицю так, щоб був виділений тільки один рядок (колонка) Слайд № 36

Компановка об'єктів в документі u Вибір формату сторінки та її орієнтації u Розміщення об'єктів Компановка об'єктів в документі u Вибір формату сторінки та її орієнтації u Розміщення об'єктів u Наповненість сторінки Слайд № 37

Вибір формату сторінки та її орієнтації 1: 1 1: 3 3 : 1 2 Вибір формату сторінки та її орієнтації 1: 1 1: 3 3 : 1 2 : 3 Портретна 3: 5 “золотий переріз” Альбомна Слайд № 38

Розміщення об'єктів - 1 “оптична середина” “золота лінія” Слайд № 39 Розміщення об'єктів - 1 “оптична середина” “золота лінія” Слайд № 39

Розміщення об'єктів -2 Слайд № 40 Розміщення об'єктів -2 Слайд № 40

Розміщення об'єктів -3 20% Заголовок 20% Основна частина документу Розшифровка Слайд № 41 Розміщення об'єктів -3 20% Заголовок 20% Основна частина документу Розшифровка Слайд № 41

Заповненість сторінок -1 5 3 8 Слайд № 42 Заповненість сторінок -1 5 3 8 Слайд № 42

Заповненість сторінок -2 1 1. 5 -2 Слайд № 43 Заповненість сторінок -2 1 1. 5 -2 Слайд № 43

Анімаційні документи Типи До початку u основні рекомендації з u u компоновки документа; ознайомитися Анімаційні документи Типи До початку u основні рекомендації з u u компоновки документа; ознайомитися з матеріалами щодо оформлення поцікавтесь, перед якою аудиторією слухачів проходитиме виступ складіть його план; виберіть стиль презентації u З керуванням доповідача u Автоматична презентація u Користувальна презентація Слайд № 44

Етапи створення презентації 1. Запустіть Power. Point, виберіть варіант 2. 3. 4. 5. 6. Етапи створення презентації 1. Запустіть Power. Point, виберіть варіант 2. 3. 4. 5. 6. створення презентації Виберіть стиль оформлення презентації Наповніть слайди інформацією Настройте анімаційні ефекти візуального об’єкта (процедури зміни слайдів) Настройте час показу презентації, (запишіть голос презентації) Збережіть презентацію Слайд № 45

Рекомендації до створення презентації u ретельно плануйте свій виступ; u використовуйте стандартні способи розмітки Рекомендації до створення презентації u ретельно плануйте свій виступ; u використовуйте стандартні способи розмітки і u u u u стандартні шаблони не застосовуйте багато ефектів анімації; ефект анімації “виповзання” і “поява тексту по літерах”–надто повільний; анімаційні ефекти для “останніх” об’єктів, можуть пересікати попередні і мерехтіти в очах; не застосувати ефекти до заголовків слайда; виберіть однакові типи ефектів однаковим об’єктам на читання кожних 6 символів потрібна 1 с час “проявлення” не більш 3 – 5 с Слайд № 46