Скачать презентацию Причини виникнення ризиків при інвестиційному кредитуванні Загальна Скачать презентацию Причини виникнення ризиків при інвестиційному кредитуванні Загальна

Статкевич Максим бс-410.ppt

  • Количество слайдов: 15

Причини виникнення ризиків при інвестиційному кредитуванні Причини виникнення ризиків при інвестиційному кредитуванні

Загальна класифікація ризиків Загальна класифікація ризиків

Проектний ризик та його сутність Ризик Відхилення сподіваних результатів від середньої або сподіваної величини. Проектний ризик та його сутність Ризик Відхилення сподіваних результатів від середньої або сподіваної величини. Шанс одержати дохід або мати збитки від інвестування у певний проект.

Проектний ризик та його сутність Проектний ризик — сукупність ризиків, які передбачають загрозу економічній Проектний ризик та його сутність Проектний ризик — сукупність ризиків, які передбачають загрозу економічній ефективності проекту та негативно впливають на потоки грошових коштів.

Проектний ризик та його сутність Процедура визначення та оцінки проектних ризиків: • визначення проектних Проектний ризик та його сутність Процедура визначення та оцінки проектних ризиків: • визначення проектних ризиків; • формалізований опис невизначеності проектного інвестування; • розрахунок показників ризику вкладення інвестицій; • оцінку проектів за допомогою методів аналізу ризику інвестицій.

Проектний ризик та його сутність Кредитний ризик, або ризик неповернення боргу, невпевненість кредитора в Проектний ризик та його сутність Кредитний ризик, або ризик неповернення боргу, невпевненість кредитора в спроможності боржника виконати свої зобов’язання за умовами кредитної угоди.

Проектний ризик та його сутність Можливість ризику виникає через: • помилки банку під час Проектний ризик та його сутність Можливість ризику виникає через: • помилки банку під час розгляду кредитної заявки, розробки умов кредитної угоди; • неефективну робота клієнта, що отримав інвестиційну позичку; • неефективність інвестиційного проекту, під який надається кредит;

Проектний ризик та його сутність • • • нездатність банку створити адекватний грошовий потік Проектний ризик та його сутність • • • нездатність банку створити адекватний грошовий потік у зв’язку з непередбаченими змінами в діловому, економічному і/або політичному оточенні позичальника; невпевненість у майбутній вартості і якості застави під кредит; кризу ділової репутації позичальника.

Класифікація проектних ризиків та методи їх зниження Проектні ризики Затримка введення проекту в експлуатацію Класифікація проектних ризиків та методи їх зниження Проектні ризики Затримка введення проекту в експлуатацію Характеристика ризиків Заходи захисту Причинами затримки будівництва можуть бути конструкційні прорахунки та помилки проектуванні, нездатність підрядника виконувати свої зобов’язання, а також затримка поставки та некомплектація обладнання Внесення в договір підряду пункту про високі штрафи в разі затримки будівництва, встановлення фіксованої вартості будівництва, оформлення засновником гарантії своєчасного введення будівництва в експлуатацію на користь кредитора

Класифікація проектних ризиків та методи їх зниження Проектні ризики Характеристика ризиків Виробничий ризик Зумовлений Класифікація проектних ризиків та методи їх зниження Проектні ризики Характеристика ризиків Виробничий ризик Зумовлений технічними або економічними причинами, які означають зростання витрат через помилковий розрахунок витрат на електроенергію, охорону навколишнього середовища, а також нестачу сировинних запасів та перебої в постачанні Заходи захисту Використовують страхування перебоїв у виробництві, довгострокові договори постачання, гарантії засновників

Класифікація проектних ризиків та методи їх зниження Проектні ризики Ризик, пов’язаний з управлінням Характеристика Класифікація проектних ризиків та методи їх зниження Проектні ризики Ризик, пов’язаний з управлінням Характеристика ризиків Пов’язаний з недостатньою кваліфікацією спеціалістів та низьким рівнем менеджменту Заходи захисту Надання засновниками гарантії того, що проектом протягом усього періоду користування кредитом керуватиме узгоджена з кредиторами компетентна група спеціалістів

Класифікація проектних ризиків та методи їх зниження Проектні ризики Характеристика ризиків Збутові ризики Пов’язані Класифікація проектних ризиків та методи їх зниження Проектні ризики Характеристика ризиків Збутові ризики Пов’язані зі змінами кон’юнктури ринку: з рухом цін та зміною обсягів ринків продукції, що випускається, яка може не збігатися з розрахунками прогнозами Заходи захисту Довгострокові договори з покупцями продукції, де фіксуються ціна та обсяги продажу продукції

Класифікація проектних ризиків та методи їх зниження Проектні ризики Фінансові ризики Характеристика ризиків Включають Класифікація проектних ризиків та методи їх зниження Проектні ризики Фінансові ризики Характеристика ризиків Включають у себе всю сукупність ризиків, пов’язаних з фінансовими операціями: валютні ризики зміни відсотка та інфляційні ризики Заходи захисту Інструменти страхування (хеджування): валютні застереження, строкові угоди з валютою, відсоткові та валютні опціони, відсотковий та валютний «своп»

Класифікація проектних ризиків та методи їх зниження Проектні ризики Політичні ризики Характеристика ризиків Мають Класифікація проектних ризиків та методи їх зниження Проектні ризики Політичні ризики Характеристика ризиків Мають відношення до політичної та законодавчої діяльності держави, де здійснюється проект: ризики експропріації, націоналізації, пов’язані з репатріацією прибутку, зміною податків, митних зборів тощо Заходи захисту Гарантії держави в безперешкодному переведенні грошей, страхування експортно імпортними агентствами тощо

Класифікація проектних ризиків та методи їх зниження Проектні ризики Характеристика ризиків Заходи захисту Форс Класифікація проектних ризиків та методи їх зниження Проектні ризики Характеристика ризиків Заходи захисту Форс мажорні ризики Ризики, які важко перед бачити: землетруси, пожежі, страйки тощо Страхування відомими та надійними страховими агентами