Скачать презентацию Презентиращ Теодория Атанасова СОУ Св Климент Охридски ЗЕМЯТА Скачать презентацию Презентиращ Теодория Атанасова СОУ Св Климент Охридски ЗЕМЯТА

b9b1a27868cfe40116d0e7bc15da1369.ppt

  • Количество слайдов: 24

Презентиращ: Теодория Атанасова СОУ “Св. Климент Охридски” ЗЕМЯТА МОЯТ ДОМ Презентиращ: Теодория Атанасова СОУ “Св. Климент Охридски” ЗЕМЯТА МОЯТ ДОМ

ЗЕМЯТА Е ТРЕТАТА ПЛАНЕТА В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА. ЗЕМЯТА Е ТРЕТАТА ПЛАНЕТА В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА.

 Форма Структура Вътрешност Ядро Мантия Кора Биосфера Атмосфера Хидросфера Магнитно поле ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Форма Структура Вътрешност Ядро Мантия Кора Биосфера Атмосфера Хидросфера Магнитно поле ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗЕМЯТА В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЕ ОТ КОСМОСА ЗЕМЯТА В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЕ ОТ КОСМОСА

§Повърхността на Земята (510, 073 милиона km 2) главно се разделя на континенти, океани. §Повърхността на Земята (510, 073 милиона km 2) главно се разделя на континенти, океани. 70, 8% от нея (361, 132 милиона km 2) е вода, а 29, 2% (148, 94 милиона km 2) — суша. Бреговите линии са 356 000 km. Континенталният шелф е с дълбочина между 140 до 550 m и ши рина между 0 и 150 km. Екстремални точки §Най-ниска точка на повърхността: Мъртво море − 392 m • Най-голяма дълбочина: Марианска падина в Тихия океан − 11 022 m §Най-висока точка: Еверест 8848 m ГЕОГРАФИЯ

ПРИРОДНИ И КЛИМАТИЧНИ ПОЯСИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КЛИМАТИЧНА КАРТА ЗЕМЯТА ПРЕЗ НОЩТА ПРИРОДНИ И КЛИМАТИЧНИ ПОЯСИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КЛИМАТИЧНА КАРТА ЗЕМЯТА ПРЕЗ НОЩТА

 • ПОЛЯРЕН • СУБПОЛЯРЕН • УМЕРЕН • СУБТРОПИЧЕН • СУБЕКВАТОРИАЛЕН • ЕКВАТОРИАЛЕН КЛИМАТИЧНИ • ПОЛЯРЕН • СУБПОЛЯРЕН • УМЕРЕН • СУБТРОПИЧЕН • СУБЕКВАТОРИАЛЕН • ЕКВАТОРИАЛЕН КЛИМАТИЧНИ ПОЯСИ

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Преди хиляди години е имало климатични промени – всички сме чували за ледниковия период. Преди хиляди години е имало климатични промени – всички сме чували за ледниковия период. Тези климатични изменения са били свързани с промени в земната орбита и различното количество на слънчевата радиация, която достига Земята, за да я затопли.

ГЛОБАЛНО ЗАХЛАЖДАНЕ ГЛОБАЛНО ЗАХЛАЖДАНЕ

ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛЯНЕ - ЩЕ ПРОМЕНИ НАКЛОНА НА ЗЕМНАТА ОС Факторите за това са много ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛЯНЕ - ЩЕ ПРОМЕНИ НАКЛОНА НА ЗЕМНАТА ОС Факторите за това са много : топенето на ледниците, равнището на въглеродният двуокис , повдигането на морското ниво

Изследванията от последните 40 години показват, че температурата на Земята се покачва в световен Изследванията от последните 40 години показват, че температурата на Земята се покачва в световен мащаб и че никога не е била толкова висока, колкото през последните две десетилетия. Нещо повече – последните температурни рекорди са записани именно в последните 15 години.

Земни ресурси Земята, респективно почвите и растителността, са ценен природен ресурс. Те често са Земни ресурси Земята, респективно почвите и растителността, са ценен природен ресурс. Те често са разглеждани единствено като запас или актив, поддържащ земеделието, горското стопанство, минната индустрия и като цяло нуждите на човека. Мултифункционалността на почвата е способността й да изпълнява всички функции – носеща, продуктивна, филтрираща и буферна, източник на суровини за строителството, осигуряване на екологично равновесие и съхраняване на историческото наследство.

ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ И ПОЧВАТА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ И ПОЧВАТА

Човекът и природата СВЯТ, ПЪЛЕН С ЖИВОТ Човекът и природата СВЯТ, ПЪЛЕН С ЖИВОТ

 Човекът се стреми да бъде доминиращ вид на Земята, да определя правилата в Човекът се стреми да бъде доминиращ вид на Земята, да определя правилата в света, който е “завладял”, но едва ли някой би могъл да заповядва на природата. Човекът е само един от многобройните видове на Земята с единственото предимство, че притежава разум.

 • Населението на Земята за юли 2007 г. се изчислява на 6 671 • Населението на Земята за юли 2007 г. се изчислява на 6 671 226 000 души. • Специалисти преценяват, че населението на планетата ще достигне 7 млрд. през 2013 и 9, 2 млрд. през 2050 г. • По-голяма част от населението ще се увеличи в развиващите се държави.

Замърсяването на въздуха и водата, изсичането на горите, затоплянето на климата, изчезването на някои Замърсяването на въздуха и водата, изсичането на горите, затоплянето на климата, изчезването на някои видове растения и животни са само част от последствията на човешката дейност. • Петролните и нефтени разливи в океаните и моретата могат да имат пагубен ефект върху флората и фауната. Найтежки са последствията за морските птици. Петролът прон иква и унищожава структурата на перата им, което значително намалява способностите им да летят. • ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА

Животното е организирано живо същество, притежаващо сетивност и способност за волеви движения и размножаване Животното е организирано живо същество, притежаващо сетивност и способност за волеви движения и размножаване ЖИВОТИНСКИ СВЯТ

ЖИВОТНИТЕ ДИШАТ, КАТО ПРИЕМАТ КИСЛОРОД ОТ ОКОЛНАТА СРЕДА И ОТДЕЛЯТ ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС. ЖИВОТНИТЕ ДИШАТ, КАТО ПРИЕМАТ КИСЛОРОД ОТ ОКОЛНАТА СРЕДА И ОТДЕЛЯТ ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС.

 • Бъдещето на Земята е тясно свързано с това на Слънцето. Като резултат • Бъдещето на Земята е тясно свързано с това на Слънцето. Като резултат от натрупването на хелий в слънчевото ядро, светимостта на Слънцето бавно ще се увеличава. Увеличи с около 10% в следващите 1, 1 млрд. години и с 40% в следващите 3. 5 млрд. години • Заради голямото количество радиация, което достига до повърхността на Земята ще настъпят промени в климата и вероятно ще изчезнат океаните • Очаква се Земята да е обитаема поне още 500 млн. години. • Слънцето ще се превърне в червен гигант за около 5 млрд. години. Може да се измени с 1, 7 AU заради намалялата маса на Слънцето БЪДЕЩЕ НА ЗЕМЯТА

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!