Скачать презентацию Презентація з дисципліни Політична економія на тему Скачать презентацию Презентація з дисципліни Політична економія на тему

Стремецька Котляр.pptx

  • Количество слайдов: 13

Презентація з дисципліни “Політична економія” на тему: Презентація з дисципліни “Політична економія” на тему: " Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці "

Актуальність цієї теми полягає у тому, що підприємництво є основною ланкою народного господарства, на Актуальність цієї теми полягає у тому, що підприємництво є основною ланкою народного господарства, на ньому відбувається поєднання особистісних і речових факторів виробництва, виготовляється в процесі праці вся сукупність економічних благ.

Об’єктом дослідження є підприємництво, його сутність, форми та види. Вивчаються функції підприємств. Предметом дослідження Об’єктом дослідження є підприємництво, його сутність, форми та види. Вивчаються функції підприємств. Предметом дослідження являється визначення ролі підприємств у ринковій економіці України, його зв'язок з економікою, державна підтримка підприємництва, зокрема малого.

Метою дослідження є визначення ролі та функцій підприємництва в Україні. Досягнення мети дослідження передбачає Метою дослідження є визначення ролі та функцій підприємництва в Україні. Досягнення мети дослідження передбачає вирішення наступних завдань: vвивчення теоретико-методичних питань підприємництва та визначення його соціальноекономічної сутності; vвивчення системи регулювання підприємницької діяльності; vаналіз та оцінка сучасного рівня розвитку підприємств в Україні.

Підприємництво – самостійна, ініціативна, на власний ризик господарська діяльність людей, спрямованих на отримання прибутку Підприємництво – самостійна, ініціативна, на власний ризик господарська діяльність людей, спрямованих на отримання прибутку Підприємницька діяльність фізичної особи – індивідуальний бізнес Види підприємницької діяльності: - виробнича; - комерційна; - фінансова; - посередницька; - страхова; - консультаційна; - інші. Підприємницька діяльність юридичної особи – підприємства, фірми

Підприємницька діяльність має певні ознаки: Самостійність. Ініціативна діяльність. Підприємницька діяльність є систематичною. Підприємницька діяльність Підприємницька діяльність має певні ознаки: Самостійність. Ініціативна діяльність. Підприємницька діяльність є систематичною. Підприємницька діяльність здійснюється на власний ризик. Основною метою підприємницької діяльності є одержання прибутку. Підприємництво, як правило пов’язане з новаторством. В основі підприємницької діяльності лежить право приватної власності.

Суть підприємництва розкривається через його головні функції. Інноваційна • генерування і активне впровадженню новаторських Суть підприємництва розкривається через його головні функції. Інноваційна • генерування і активне впровадженню новаторських ідей і проектів. Ресурсна • продуктивне використання власного капіталу та інших ресурсів. Організаційна • поєднання чинників виробництва в оптимальних пропорціях, здійсненні контролю за усім використанням.

Види підприємництва Виробниче Комерційне Фінансове Консультативне Інноваційне Торгівельне Банківське Загальне управління Страхове Адміністрування Аудиторське Види підприємництва Виробниче Комерційне Фінансове Консультативне Інноваційне Торгівельне Банківське Загальне управління Страхове Адміністрування Аудиторське Фінансове управління Лізингове Управління кадрами Фондові біржі Маркетинг Науково – технічне Виробництво товарів Надання послуг Виробниче споживання товарів Інформаційне Торгівельнозакупівельне Торгівельно – посередницьке Товарні біржі Виробництво Інформаційна технологія Спеціалізовані послуги Підприємницька діяльність досить різноманітна. Оскільки будь-який бізнес в тій чи іншій мірі пов'язаний з основними фазами виробничого циклу – виробництвом товарів і послуг, обміном та розподілом товарів, їх споживанням.

Підприємницький дохід Німецький економіст Й. Тюнен (1783— 1850) визначав підприємницький дохід як різницю між Підприємницький дохід Німецький економіст Й. Тюнен (1783— 1850) визначав підприємницький дохід як різницю між величиною валового прибутку від ділової операції та виплатами: а) відсотка на інвестований капітал; б) за управління; в) страхової премії за обчислювальні втрати через ризик. Загалом дохід підприємця він розглядав як дохід за прийняття на себе ризиків.

Підприємницька діяльність існує в певних організаційно-правових формах. Вибір форм організації підприємницької діяльності залежить від Підприємницька діяльність існує в певних організаційно-правових формах. Вибір форм організації підприємницької діяльності залежить від багатьох чинників: сфери діяльності, фінансових можливостей, переваги тієї чи іншої організаційної форми. Важливе значення має аналіз чинного законодавства. У межах українського юридичного поля діють Закони України: Ø “Про власність”, Ø “Про підприємництво”, Ø “Про господарські товариства”, Ø Указ Президента України “Про державну підтримку малого підприємництва”

Із загальних проблем, з якими зіштовхуються підприємці усіх регіонів України можна виділити наступне: v. Із загальних проблем, з якими зіштовхуються підприємці усіх регіонів України можна виділити наступне: v. Труднощі з реєстрацією; v. Дефіцит фінансів; v. Доступ до приміщень та обладнання; v. Дефіцит інформації ; v. Некваліфікований персонал; v. Реалізація продукції; v. Доступ до сировини і матеріалів; v. Недостатня власна підготовка.

Висновок Висновок