Презентация WSHiP 2010 — Lad miedzynarodowy

Скачать презентацию WSHiP 2010 — Lad miedzynarodowy Скачать презентацию WSHiP 2010 — Lad miedzynarodowy

wship_2010_-_lad_miedzynarodowy.ppt

 • Размер: 3.1 Mегабайта
 • Количество слайдов: 57

Описание презентации Презентация WSHiP 2010 — Lad miedzynarodowy по слайдам

Warszawa/Ursynów 2010 1 www. koziej. pl Warszawa/Ursynów 2010 1 www. koziej. pl

Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 2 Zagadnienia 1. Wstęp do teorii i historii ładu międzynarodowego 2.Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 2 Zagadnienia 1. Wstęp do teorii i historii ładu międzynarodowego 2. Przyszły ład międzynarodowy z perspektywy mocarstw światowych 3. Przyszły ład międzynarodowy z perspektywy organizacji międzynarodowych

Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 3 Literatura (1) 1. Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 3 Literatura (1) 1. Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Red. nauk. R. Kuźniar, WUW, Warszawa 2005 2. Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Red. nauk. E. Haliżak, R. Kuźniar, WUW, Warszawa 2001 3. B. Balcerowicz, Pokój i „nie-pokój”, DW Bellona, Warszawa 2002 4. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (red. naukowa R. Zięba), WAi. P, Warszawa 2007 5. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, MUZA SA, Warszawa 1997 6. J. S. Nye jr, Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, WAi. P, Warszawa

Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 4 Literatura (2) 7. K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, PWN,Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 4 Literatura (2) 7. K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 2006 8. F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, DW Rebis, Poznań 2005 9. F. Fukuyama, Ameryka na rozdrożu. Demokracja, władza i dziedzictwo neokonserwatyzmu, DW Rebis, Poznań 2006 10. Z. Brzeziński, Wybór. Dominacja czy przywództwo, ZNAK, Kraków 2004 11. R. Kagan, Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Studio EMKA, Warszawa 2003 12. R. Kagan, Powrót historii i koniec marzeń, DW REBIS, Poznań

Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 5 Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

Terminy bliskoznaczne Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 6 Terminy bliskoznaczne Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

Pojęcie ładu międzynarodowego Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 7Ład (porządek, system) międzynarodowy – to zbiór podmiotówPojęcie ładu międzynarodowego Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 7Ład (porządek, system) międzynarodowy – to zbiór podmiotów międzynarodowych (państwowych i niepaństwowych) połączonych wzajemnymi relacjami (nadrzędności, równorzędności, podrzędności; zależności, niezależności; rywalizacji, kooperacji) o charakterze politycznym, ekonomicznym, społecznym, informacyjnym, militarnym itp. i działający wedle przyjętych wspólnie lub narzuconych reguł (konwencji, dyktatu, prawa międzynarodowego). Każdy ład międzynarodowy charakteryzują zatem trzy elementy: a) rodzaje podmiotów międzynarodowych; b) charakter relacji między podmiotami; c) zasady funkcjonowania podmiotów w ramach danego ładu.

Typy ładów międzynarodowych • Z uwagi na podmioty: – Regionalne, globalne; – Jednopodmiotowe (imperialne, federalne) iTypy ładów międzynarodowych • Z uwagi na podmioty: – Regionalne, globalne; – Jednopodmiotowe (imperialne, federalne) i wielopodmiotowe; – międzypaństwowe (tylko państwa) i międzynarodowe (państwa i nie-państwa: cywilizacje, organizacje międzynarodowe i transnarodowe) • Z uwagi na relacje: – Hegemoniczne, równowagi sił, kooperatywne, integracyjne • Z uwagi na charakter reguł: – Ideologiczne, prawne; – narzucone, uzgodnione; – naturalne, sformalizowane Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

Łady międzynarodowe w historii • Grecki • Rzymski • Średniowieczny …………. ? • Westfalski (nowożytny)Łady międzynarodowe w historii • Grecki • Rzymski • Średniowieczny …………. ? • Westfalski (nowożytny) • Wiedeński (ponapoleoński) • Wersalski (międzywojenny) • Jałtański (zimnowojenny) • Pozimnowojenny • ……. . Przyszły? Po-pozimnowojenny? Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

Wojna trzydziestoletnia (1618 – 1648) • Religijna – powód walka o równouprawnienie religijne w państwach niemieckichWojna trzydziestoletnia (1618 – 1648) • Religijna – powód walka o równouprawnienie religijne w państwach niemieckich • Dynastyczna – wzajemne wspieranie się dynastii rządzących • Wyniszczająca – trudna do rozstrzygnięcia mimo włączania się w nią wszystkich głównych armii europejskich Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 11 Pokój westfalski Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 11 Pokój westfalski

Środowisko przedwestfalskie Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 12 Wojny chaotyczne, religijne, państwowe, feudalne, prywatne, dynastyczne AnarchiaŚrodowisko przedwestfalskie Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 12 Wojny chaotyczne, religijne, państwowe, feudalne, prywatne, dynastyczne Anarchia strategiczna Stan bezładu, nieuporządkowania „ Bałagan” przedwestfalski

Pokój westfalski - 1648 Zapoczątkował nowy system stosunków zwany „westfalskim”. Pięć podstawowych cech: Państwo narodowePokój westfalski — 1648 Zapoczątkował nowy system stosunków zwany „westfalskim”. Pięć podstawowych cech: Państwo narodowe wyłącznym podmiotem stosunków międzynarodowych (system państwowo- centryczny) Zasada terytorialności (państwo ma uprawnienia zwierzchnie do terytorium) Zasada suwerenności (państwa są suwerenne i równe, wewnętrznie — wyłączność uprawnień dotyczącego własnego państwa, zewnętrznie- niezależne od innych państw) Spoiwem społeczności międzynarodowej zamiast więzów religijnych staje się prawo międzynarodowe Równowaga sił jako mechanizm regulujący stosunki międzynarodowe Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

Ład westfalski Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 14 Koniec rządów religijnych Niebiegunowy (zerobiegunowy, zerocentryczny) Państwa równeŁad westfalski Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 14 Koniec rządów religijnych Niebiegunowy (zerobiegunowy, zerocentryczny) Państwa równe wobec prawa, suwerenne jako jedyne główne podmioty Monopol państwa na przemoc Uporządkowanie

Rewolucja francuska i wojny napoleońskie „Zaburzenie” oryginalnego (klasycznego) systemu westfalskiego – nieudana próba ustanowienia hegemona Warszawa/UrsynówRewolucja francuska i wojny napoleońskie „Zaburzenie” oryginalnego (klasycznego) systemu westfalskiego – nieudana próba ustanowienia hegemona Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 16 Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 17 Kongres wiedeński Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 17 Kongres wiedeński

Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 18 Koncert mocarstw (Rosja, Austria, Prusy, Wielka Brytania, Francja) - SeriaWarszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 18 Koncert mocarstw (Rosja, Austria, Prusy, Wielka Brytania, Francja) — Seria kongresów, konferencji, w czasie których rozstrzygano kwestie bezpieczeństwa europejskiego — utrzymywanie równowagi sił

Ład wiedeński Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 19 Wielobiegunowy Państwa jako podmioty, mocarstwa jako główne podmiotyŁad wiedeński Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 19 Wielobiegunowy Państwa jako podmioty, mocarstwa jako główne podmioty Ustalają „reguły gry” Koncert mocarstw

Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 20 I wojna światowa rywalizacja między mocarstwami sojusze (bloki):Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 20 I wojna światowa rywalizacja między mocarstwami sojusze (bloki): trójprzymierze (Niemcy, Austria, Włochy) dwuprzymierze (Francja, Rosja) Wojna i rozpad trzech imperiów: rosyjskiego, austrowęgierskiego i otomańskiego

Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 21 Traktat Wersalski Liga Narodów – miała zapewnić realizację postanowień traktatu,Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 21 Traktat Wersalski Liga Narodów – miała zapewnić realizację postanowień traktatu, kompletnie nieskuteczna Koncepcja bez praktyki Wykluczeni – mocarstwa pokonane (Niemcy, Austria, Turcja, Bułgaria) oraz ZSRR (jako nielojalny uczestnik ENTENTY, który podpisał separatystyczny pokój z Niemcami). Źródło rewanżyzmu

Ład wersalski Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 22 Pojawia się Liga Narodów Koncepcja bez realizacji WŁad wersalski Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 22 Pojawia się Liga Narodów Koncepcja bez realizacji W zamyśle: skorygowany system westfalski; w praktyce – anarchia strategiczna Nieudany koncept LN

Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 23 II wojna światowa Następstwo słabości powersalskiego ładu międzynarodowego Zbrodnicze ideologie:Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 23 II wojna światowa Następstwo słabości powersalskiego ładu międzynarodowego Zbrodnicze ideologie: faszyzm i komunizm

Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 24 Układ jałtański Podział świata na strefy wpływów Ustanowienie ONZ Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 24 Układ jałtański Podział świata na strefy wpływów Ustanowienie ONZ

Ład jałtański (jałtańsko-poczdamski) Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 25 Dwubiegunowy, zimnowojenny Pojawia się ONZ Trzeci światŁad jałtański (jałtańsko-poczdamski) Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 25 Dwubiegunowy, zimnowojenny Pojawia się ONZ Trzeci świat zaczyna się organizować

Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 26 Zimna wojna Równowaga sił Wyścig zbrojeń Rozpad systemu dwublokowego Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 26 Zimna wojna Równowaga sił Wyścig zbrojeń Rozpad systemu dwublokowego

Ład pozimnowojenny Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 27 Jednobiegunowy, hegemonistyczny Pax Americana? Słaba ONZ Ład pozimnowojenny Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 27 Jednobiegunowy, hegemonistyczny Pax Americana? Słaba ONZ

Przyszły ład międzynarodowy? Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 28 Problem : Jaki może być przyszły ładPrzyszły ład międzynarodowy? Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 28 Problem : Jaki może być przyszły ład międzynarodowy? Hipoteza : Niewątpliwie jego zalążki już istnieją dzisiaj. Prawdopodobnie kształtował się będzie podobnie, jak poprzednie systemy. Nie można też wykluczyć rewolucyjnej zmiany, na miarę westfalskiej. Procedura : Najpierw zdiagnozować i opisać dotychczasową ewolucję ładu międzynarodowego i ustalić jej tendencję. Po tym ekstrapolować tę tendencję w przyszłość

Diagnoza powestfalskiej ewolucji ładu międzynarodowego Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 29 Istotą każdego ładu był iDiagnoza powestfalskiej ewolucji ładu międzynarodowego Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 29 Istotą każdego ładu był i jest system autoregulacji, sterowania, decydowania: to, kim jest sternik, regulator, decydent, główny aktor? Zmiana charakteru regulatora powoduje zmianę typu (rodzaju) ładu. Ład westfalski – bez dominującego aktora, czyli — wszyscy są równymi uczestnikami systemu, samoistna autoregulacja (0 lub W, system bezbiegunowy) Ład wiedeński (i wersalski) – wielu, kilku realnych decydentów (wielobiegunowy) Ład jałtańsko-poczdamski – dwóch realnych decydentów (dwubiegunowy), plus regulator pomocniczy (ONZ) Ład pozimnowojenny – jeden realny decydent? (jednobiegunowy), plus pomocniczy (ONZ)

Prognoza przyszłej ewolucji ładu międzynarodowego Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 30 Jaki może być dalszy ciągPrognoza przyszłej ewolucji ładu międzynarodowego Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 30 Jaki może być dalszy ciąg dotychczasowej ewolucji? Czyli: w jakim kierunku może ewoluować obecny ład międzynarodowy? Trzy metody uporządkowania opisu dotychczasowej ewolucji i analizy prognostycznej (studiów): a) „Tarcza zegara” (krąg) b) „Spirala” c) „Sinusoida”

Tarcza zegara Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 310/@ Kilka 2 1 Liczba centrów (biegunów) regulujących funkcjonowanieTarcza zegara Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 310/@ Kilka 2 1 Liczba centrów (biegunów) regulujących funkcjonowanie systemu

Tarcza zegara Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 320/@ Kilka 2 1 Tu jesteśmy!!! ? Anarchia strategiczna?Tarcza zegara Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 320/@ Kilka 2 1 Tu jesteśmy!!! ? Anarchia strategiczna? Chaos neośredniowieczny? 0/

Spirala Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 33 Westfalski ZEROBIEGUNOWY Wiedeński/wersalski WIELOBIEGUNOWY Jałtański/zimnowojenny DWUBIEGUNOWYPozimnowojenny JEDNOBIEGUNOWY 0/@ KilkaSpirala Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 33 Westfalski ZEROBIEGUNOWY Wiedeński/wersalski WIELOBIEGUNOWY Jałtański/zimnowojenny DWUBIEGUNOWYPozimnowojenny JEDNOBIEGUNOWY 0/@ Kilka 2 1 Tu jesteśmy!!! ? Powestfalski- zglobalizowany, zerobiegunowy np. system ONZ Rząd światowy Wielobiegunowy kooperacyjny („międzybiegunowy ”, „interpolar”). Zglobalizowana wielobiegunowość. Dwubiegunowy kooperacyjny

Sinusoida - diagnoza Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 34 Westfalski ZEROBIEGUNOWY Wiedeński/wersalski WIELOBIEGUNOWY Jałtański/zimnowojenny DWUBIEGUNOWY PozimnowojennySinusoida — diagnoza Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 34 Westfalski ZEROBIEGUNOWY Wiedeński/wersalski WIELOBIEGUNOWY Jałtański/zimnowojenny DWUBIEGUNOWY Pozimnowojenny JEDNOBIEGUNOWY 012 Wiele. Liczba centrów (biegunów) 1815/

Sinusoida –opcje projekcji Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 35 DWUBIEGUNOWY (konfrontacyjny, kooperacyjny) A) USA +Sinusoida –opcje projekcji Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 35 DWUBIEGUNOWY (konfrontacyjny, kooperacyjny) A) USA + Chiny? Pozimnowojenny JEDNOBIEGUNOWY Westfalski ZEROBIEGUNOWY Wiedeński/wersalski WIELOBIEGUNOWY Tu jesteśmy!!! WIELOBIEGUNOWY A) Skorygowany B) Klasyczny koncert mocarstw Jałtański/zimnowojenny DWUBIEGUNOWY JEDNOBIEGUNOWY A) Pax Americana Westfalski BEZBIEGUNOWY ZEROBIEGUNOWY A) Powestfalski, Westfalski skorygowany (ONZ) B) neośredniowieczny

Charakter opcji przyszłego ładu • Zerobiegunowy – Anarchia strategiczna (wycofanie się USA, izolacjonizm amerykański, walka oCharakter opcji przyszłego ładu • Zerobiegunowy – Anarchia strategiczna (wycofanie się USA, izolacjonizm amerykański, walka o spadek pohegemonistyczny; spadek znaczenia państw narodowych i zmierzanie do neośredniowiecznej anarchii – zalążki rewolucji globalnej) – Idealna społeczność międzynarodowa (samorząd światowy? ) • Jednobiegunowy – Pax Americana? – Inny hegemon (państwo, organizacja) – Rząd światowy? • Dwubiegunowy – Klasyczny, państwowy: USA – Chiny? – Ponadpaństwowy-międzyregionalny: atlantycko-azjatycki? – Ponadpaństwowy-międzyblokowy: blok państw demokratycznych – blok państw autorytarnych? – Międzycywilizacyjny: atlantycko — islamski? • Wielobiegunowy – Nowy koncert mocarstw narodowych (wielobiegunowa równowaga sił) – Międzybiegunowy (interpolarny) – wielobiegunowy kooperacyjny (w ramach systemu ONZ? ) Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

Prawdopodobieństwo i kolejność opcji przyszłego ładu Która opcja jest najbardziej prawdopodobna dzisiaj? Jaka może byćPrawdopodobieństwo i kolejność opcji przyszłego ładu Która opcja jest najbardziej prawdopodobna dzisiaj? Jaka może być lista opcji według ich prawdopodobieństwa? Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 37 jednobiegunowy dwubiegunowy wielobiegunowyniebiegunowy

Prawdopodobieństwo i kolejność opcji przyszłego ładu • Jednobiegunowy – amerykański – „ kruszejący”, z widmem anarchiiPrawdopodobieństwo i kolejność opcji przyszłego ładu • Jednobiegunowy – amerykański – „ kruszejący”, z widmem anarchii strategicznej w systemie zerobiegunowym • Zerobiegunowy (nie dokończony…? ) – Anarchia strategiczna (walka o spadek pohegemonistyczny; zalążki rewolucji globalnej) • Wielobiegunowy (kooperatywny) – Nowy koncert mocarstw w ramach systemu ONZ • Dwubiegunowy (mało prawdopodobny) – Atlantycko-azjatycki (zintegrowane Zachód – Wschód) lub demokratyczno-autorytarny lub międzycywilizacyjny? • Jednobiegunowy (docelowy? ) – Ponadpaństwowy rząd światowy Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 39 Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

Istota studiów strategicznych prace na pograniczu teorii (badań naukowych) i praktyki (analiz, ocen, projektów), Istota studiów strategicznych prace na pograniczu teorii (badań naukowych) i praktyki (analiz, ocen, projektów), głównie na potrzeby konkretnych, praktycznych decyzji strategicznych, prowadzone przez praktyków (pracowników instytucji zarządzania strategicznego) i akademików (naukowców) Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

Cykl studium strategicznego (analizy, badań strategicznych) 1. Przygotowanie (koncepcja, plan, organizacja) 2. Realizacja (studia teoretyczne,Cykl studium strategicznego (analizy, badań strategicznych) 1. Przygotowanie (koncepcja, plan, organizacja) 2. Realizacja (studia teoretyczne, weryfikacja praktyczna) 3. Ocena wyników (kierunki dalszych studiów)Warszawa/Ursynów 2010 41 www. koziej. pl

Koncepcja analizy strategicznej (układ) 1. Geneza i ustawienie problemu (sformułowanie głównego problemu) 2. Cel iKoncepcja analizy strategicznej (układ) 1. Geneza i ustawienie problemu (sformułowanie głównego problemu) 2. Cel i problematyka analizy (zagadnienia szczegółowe) 3. Założenia i hipotezy 4. Procedura analizy (tok — harmonogram — analizy) 5. Planowany układ referatu, pracy studialnej Warszawa/Ursynów 2010 42 www. koziej. pl

Problematyka (zagadnienia szczegółowe) • Problemy, zagadnienia - ”przeszkody” na drodze do celu • logicznie podporządkowaneProblematyka (zagadnienia szczegółowe) • Problemy, zagadnienia — ”przeszkody” na drodze do celu • logicznie podporządkowane celowi analizy • forma — pytania badawcze • ustalane poprzez dekompozycję głównego problemu z punktu widzenia przyjętego kryterium Warszawa/Ursynów 2010 43 www. koziej. pl

Założenia do analizy • Wiedza „nadsystemowa” wobec problemu (np. wyniki innych badań, wiedza podręcznikowa) • coś,Założenia do analizy • Wiedza „nadsystemowa” wobec problemu (np. wyniki innych badań, wiedza podręcznikowa) • coś, co nie będzie podlegać analizie, przyjmowane jest takie, jakie jest — a jednocześnie stanowi podstawę, ograniczenie lub część rozwiązania problemu Warszawa/Ursynów 2010 44 www. koziej. pl

Hipotezy • Przypuszczenia co do rozwiązania problemu (zagadnień) • próbne (wstępne) odpowiedzi na pytania analityczne •Hipotezy • Przypuszczenia co do rozwiązania problemu (zagadnień) • próbne (wstępne) odpowiedzi na pytania analityczne • tezy, które będą weryfikowane w toku analizy • hipotezy wstępne, robocze, rozwinięte, końcowe Warszawa/Ursynów 2010 45 www. koziej. pl

Procedura przeprowadzenia studium 1. Przygotowanie (opracowanie koncepcji studium) 2. Etap analiz teoretycznych i opracowanie projektu rozwiązaniaProcedura przeprowadzenia studium 1. Przygotowanie (opracowanie koncepcji studium) 2. Etap analiz teoretycznych i opracowanie projektu rozwiązania problemu 3. Etap weryfikacji (teoretycznej i/lub praktycznej? ) projektu 4. Synteza wyników i ich pisarskie (redakcyjne) ujęcie w postaci referatu (pracy studialnej) Warszawa/Ursynów 2010 46 www. koziej. pl

Układ referatu studialnego • Wstęp: problematyka, założenia, hipotezy • Rozdziały (punkty) merytoryczne: treśćUkład referatu studialnego • Wstęp: problematyka, założenia, hipotezy • Rozdziały (punkty) merytoryczne: treść analizy, argumentacja • Zakończenie: synteza wniosków • Bibliografia • Ewentualnie: Aneksy, załączniki Warszawa/Ursynów 2010 47 www. koziej. pl

Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 48 Przyszły ład międzynarodowy z perspektywy głównych podmiotów (aktorów, graczy) międzynarodowychWarszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl 48 Przyszły ład międzynarodowy z perspektywy głównych podmiotów (aktorów, graczy) międzynarodowych

USA • Pozycja hegemona światowego (korzyści i niedogodności): czy ją utrzymywać? • Oczekiwanie na partnera:USA • Pozycja hegemona światowego (korzyści i niedogodności): czy ją utrzymywać? • Oczekiwanie na partnera: Chiny? • Wizja „koncertu mocarstw”? (jedno supermocarstwo i wiele politycznych potęg) • Alternatywne koncepcje przyszłego ładu Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

Rosja • Powrót mocarstwowego nacjonalizmu. Rosja dziś – jak Niemcy po Wersalu (upokorzeni przez zwycięzców, źliRosja • Powrót mocarstwowego nacjonalizmu. Rosja dziś – jak Niemcy po Wersalu (upokorzeni przez zwycięzców, źli na skorumpowanych polityków) • Walka o własną pozycję, dążenie do dominacji regionalnej (strefa wpływów) • Geopolityczna linia uskoku na południu i zachodzie Rosji (rywalizacja: Rosja- Zachód) • Preferowanie systemu wielobiegunowego (multipolarnego) • Chiny – partner czy rywal? Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

Chiny, Indie, Japonia • Chiny: czekanie na szansę • Indie: nadzieja na szansę • Japonia: zatrzymaćChiny, Indie, Japonia • Chiny: czekanie na szansę • Indie: nadzieja na szansę • Japonia: zatrzymać szansę Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

ONZ • Siła i słabości • Moderator ładu • Szansa na rząd światowy? Warszawa/Ursynów 2010 www.ONZ • Siła i słabości • Moderator ładu • Szansa na rząd światowy? Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

UE • Nadzieje UE jako ponowoczesnego, „dobrowolnego imperium” (nie narzucanego, wspólnota wartości i interesów, UE • Nadzieje UE jako ponowoczesnego, „dobrowolnego imperium” (nie narzucanego, wspólnota wartości i interesów, dobrowolne samoograniczenie suwerenności • „ Zadyszka” integracyjna • Potęga gospodarcza, „karzeł” polityczny Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

Interpolar world • Interpolar world (wielobiegunowość w erze interdependence, wzajemnej zależności)– międzybiegunowy system (globalizacja, uzależnienie, Interpolar world • Interpolar world (wielobiegunowość w erze interdependence, wzajemnej zależności)– międzybiegunowy system (globalizacja, uzależnienie, gracze zainteresowani w uzgodnieniach (G-8, G-20 itp. ). • Wielka zmiana światowa: od zachodniej dominacji do bardziej zróżnicowanego świata, gdzie nowi gracze nie tylko bronią, ale też promują swój punkt widzenia. W tych warunkach konieczne współdziałanie globalne. nowy ład – Wg — G. Grevi, The interpolar world: a new scenario , EU ISS, Occasional Paper — n° 79, June 2009; http: //www. iss. europa. eu/uploads/m edia/op 79. pdf • Dwa trendy powodują zmianę systemu międzynarodowego: redystrybucja siły na szczeblu światowym (czyli nowa forma wielobiegunowości) oraz wzrost wzajemnych zależności, upodabniający warunki bezpieczeństwa i dobrobytu dużych mocarstw i szerszej społeczności międzynarodowej. Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

NATO • Opcje przyszłego NATO – Regionalny system obronny? – Globalny system bezpieczeństwa (GLOBALTO)? •NATO • Opcje przyszłego NATO – Regionalny system obronny? – Globalny system bezpieczeństwa (GLOBALTO)? • Tandem NATO – UE? Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

Polska perspektywa • Rola Polski w różnych ładach światowych • Polska a łady europejskie: szansaPolska perspektywa • Rola Polski w różnych ładach światowych • Polska a łady europejskie: szansa w integracji europejskiej Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl

Podsumowanie • Istota ładu międzynarodowego • Przyszłe opcje ładu międzynarodowego • Wytyczne do konwersatoriów – PanelePodsumowanie • Istota ładu międzynarodowego • Przyszłe opcje ładu międzynarodowego • Wytyczne do konwersatoriów – Panele dyskusyjne – Referaty analityczne Warszawa/Ursynów 2010 www. koziej. pl