Презентация typ pole

Скачать презентацию typ pole Скачать презентацию typ pole

typ_pole.ppt

 • Размер: 78.5 Кб
 • Количество слайдов: 5

Описание презентации Презентация typ pole по слайдам

 Pole - definícia - zložený dátový typ - skupina údajov rovnakého typu zjednotených Pole — definícia — zložený dátový typ — skupina údajov rovnakého typu zjednotených podpod identifikátorom — jednotlivé hodnoty, ktoré ho tvoria sa nazývajú prvky — prvky sú určené indexom, začínajúcim číslom 0 a končiacim n-1 — polia môžu byť tvorené zo základných typov, ale aj zo zložených, okrem typu funkcia

 pole - deklarácia typ identifikátor [kon šš tanta] int a[10]; float b[20][30]; pole — deklarácia typ identifikátor [kon šš tanta] int a[10]; float b[20][30]; int c[2][3][4]; char r 1[20];

 pole – inicializ áá cici aa int d []={4, 8, 1, 4}; a[0]=4, pole – inicializ áá cici aa int d []={4, 8, 1, 4}; a[0]=4, a[1]=8, a[2]=1, a[3]=4 int e[4][3]={{7, 5, 1}, {2, 3, 4}, {6, 8, 9}}; int e[4][3]={7, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9}; int e[4][3]={{7}, {2}, {6}}; e[0, 0], e[1, 0], e[2, 0] char r[]=“Ahoj”; char r[]={‘A’, ’h’, ’o’, ’j’, ’\0’};

 pole - naplnenie for (i=1; i=n; i++) {printf(\n. Zadajte prvok a[d]: , i); scanf(d, pole — naplnenie for (i=1; i<=n; i++) {printf("\n. Zadajte prvok a[%d]: ", i); scanf("%d", &a[i]); } for (i=1; i<=m; i++) for (j=1; j<=n; j++) {printf("Zadajte prvok matice a[%d, %d]: ", i, j); scanf("%d", &a[i][j]); }

 pole – v ýý pispis for (i=1; i=n; i++) printf(vypis: d\n, a[i]); for pole – v ýý pispis for (i=1; i<=n; i++) printf("vypis: %d\n", a[i]); for (i=1; i<=m; i++) {for (j=1; j<=n; j++) printf("%3 d", a[i][j]); printf("\n"); }