Скачать презентацию Презентація на тему Рентгенівське випромінювання План 1 Скачать презентацию Презентація на тему Рентгенівське випромінювання План 1

4046_7_jem.ppt

  • Количество слайдов: 20

Презентація на тему: “Рентгенівське випромінювання” Презентація на тему: “Рентгенівське випромінювання”

План 1. Суцільний та характеристичний спектр випромінювання. 1. Поглинання 3. Опромінення 2. Дифракція 2. План 1. Суцільний та характеристичний спектр випромінювання. 1. Поглинання 3. Опромінення 2. Дифракція 2. Проблема пріоритету відкриття Х-променів 3. Терміни що стосуються рентгену 4. Примітки

1. Суцільний та характеристичний спектр випромінювання. Рентге нівське випромі нювання, пулюївське випромінювання або Х 1. Суцільний та характеристичний спектр випромінювання. Рентге нівське випромі нювання, пулюївське випромінювання або Х промені— короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 10 нм до 0. 01 нм. В електромагнітному спектрі Діапазон частот рентгенівського випромінювання лежить між ультрафіолетом та гамма променями

Рентгенівське випромінювання виникає від різкого гальмування руху швидких електронів у речовині, при енергетичних переходах Рентгенівське випромінювання виникає від різкого гальмування руху швидких електронів у речовині, при енергетичних переходах внутрішніх електронів атома. Воно використовується у науці, техніці, медицині.

Рентгенівське випромінювання змінює деякі характеристики гірських порід, наприклад, підвищує їх електропровідність. Короткочасне опромінення кристалів Рентгенівське випромінювання змінює деякі характеристики гірських порід, наприклад, підвищує їх електропровідність. Короткочасне опромінення кристалів кам’яної солі знижує їхнє внутрішнє тертя.

Назва рентгенівське випромінювання походить від прізвища німецького фізика Вільгельма Конрада Рентґена. Інша назва – Назва рентгенівське випромінювання походить від прізвища німецького фізика Вільгельма Конрада Рентґена. Інша назва – пулюївське випромінювання походить від імені українського фізика Івана Пулюя. Вільгельм Конрад Рентґен Іван Пулюй

Першовідкривачем випромінювання є Іван Пулюй. Його працями користався пізніше і Вільям Рентген, котрому було Першовідкривачем випромінювання є Іван Пулюй. Його працями користався пізніше і Вільям Рентген, котрому було особисто Пулюєм презентовані свої праці. Рентгенівське випромінювання використовуються для флюорографії, рентгенівського аналізу і в кристалографії для визначення атомарної структури кристалів.

Рентгенівське проміння виникає при бомбардуванні швидкими електронами пластинки анода в електронно-променевій трубці. Розрізняють суцільний Рентгенівське проміння виникає при бомбардуванні швидкими електронами пластинки анода в електронно-променевій трубці. Розрізняють суцільний та характеристичний спектри випромінювання.

Якщо енергія електронів, які падають на анод, менша за певну властиву матеріалу анода величину, Якщо енергія електронів, які падають на анод, менша за певну властиву матеріалу анода величину, то спостерігається тільки гальмівне випромінювання. Спектр цього випромінювання суцільний

Характеристичне випромінювання виникає в тому випадку, коли внаслідок зіткнення зі швидким електроном, один із Характеристичне випромінювання виникає в тому випадку, коли внаслідок зіткнення зі швидким електроном, один із внутрішніх електронів покидає атом. hν = E 2 − E 1,

Поглинання Рентгенівські промені слабо взаємодіють із речовиною, завдяки чому мають велику проникність. Проте вони Поглинання Рентгенівські промені слабо взаємодіють із речовиною, завдяки чому мають велику проникність. Проте вони поглинаються в тому випадку, коли їхня енергія вища за енергію внутрішніх електронів атомів.

Дифракція Атоми кристалів утворюють природні дифракційні ґратки для Рентгенівських променів. Розсіяння рентгенівського випромінювання на Дифракція Атоми кристалів утворюють природні дифракційні ґратки для Рентгенівських променів. Розсіяння рентгенівського випромінювання на цих ґратках використовується для визначення кристалічної структури речовин. Саме таким методом, в 1953 р. була розшифрована структура ДНК.

Опромінення При поглинанні вивільняється велика кількість енергії, що може призвести до безповоротних пошкоджень у Опромінення При поглинанні вивільняється велика кількість енергії, що може призвести до безповоротних пошкоджень у клітині живого організму. Тому рентгенівські промені небезпечні й робота з ними вимагає особливої уваги.

2. Проблема пріоритету відкриття Х-променів Ряд вітчизняних і зарубіжних вчених вважають, що пріоритет винаходу 2. Проблема пріоритету відкриття Х-променів Ряд вітчизняних і зарубіжних вчених вважають, що пріоритет винаходу Х-променів належить видатному українському вченому Івану Пулюю, який вперше застосував і дослідив їх у 1892 р.

3. Терміни що стосуються рентгену Рентгенівська мікроскопія – це сукупність методів дослідження мікроскопічної будови 3. Терміни що стосуються рентгену Рентгенівська мікроскопія – це сукупність методів дослідження мікроскопічної будови об’єктів за допомогою рентгенівського (пулюєвого) проміння.

Рентгенівський аналіз – це метод дослідження атомного й молекулярного складу і структури речовин за Рентгенівський аналіз – це метод дослідження атомного й молекулярного складу і структури речовин за допомогою рентгенівського (пулюєвого) проміння.

4. Примітки Межі визначення рентгенівського діапазону, тобто границі з ультрафіолетовим і гамма випромінюванням доволі 4. Примітки Межі визначення рентгенівського діапазону, тобто границі з ультрафіолетовим і гамма випромінюванням доволі умовні.

Інтернет ресурси § www. wikipedia. org § http: //uznaika. com § http: //spravzdrav. ru Інтернет ресурси § www. wikipedia. org § http: //uznaika. com § http: //spravzdrav. ru § www. ukrlib. ua § www. referatik. ru § http: //www. biblioteka. org. ua/ § http: //www. 4 uth. gov. ua/library/departm ent/mediateka. htm

Література § Фізика 11 клас И. Г. Бар`яхтар, Ф. Я. Божинова. – Х. : Література § Фізика 11 клас И. Г. Бар`яхтар, Ф. Я. Божинова. – Х. : Видавництво «Ранок» , 2011. — 320 с. § Фізика 11 клас С. У. Гончаренко, К. : Освіта, 2002. — 319 с. § 100 загадок природы. В. Сядро. Х. —В-во Фолио. 2008.

Дякую за увагу!!! Дякую за увагу!!!