Скачать презентацию Презентація на тему Прикметник та Займенник Студенток групи Скачать презентацию Презентація на тему Прикметник та Займенник Студенток групи

од 15.pptx

  • Количество слайдов: 14

Презентація на тему: Прикметник та Займенник Студенток групи ОД 15 1/9 Грушевської Катерини Ткаченко Презентація на тему: Прикметник та Займенник Студенток групи ОД 15 1/9 Грушевської Катерини Ткаченко Аліни

 • Прикме тник — самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену • Прикме тник — самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка та відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

 • Прикметники за значенням поділяються на такі розряди: якісні виражають ознаки предметів безпосередньо • Прикметники за значенням поділяються на такі розряди: якісні виражають ознаки предметів безпосередньо власним лексичним значенням: сумна пісня, яскрава особистість відносні позначають ознаку предмета не безпосередньо, а через відношення його до іншого предмета, явища, дій: вступний тест, прикордонний пост; присвійні виражають належність предмета певній істоті: материн рушник, Мартин зошит.

 • Ступенювання прикметників Вищий ступінь порівняння Проста форма вищого ступеня порівняння Складена форма • Ступенювання прикметників Вищий ступінь порівняння Проста форма вищого ступеня порівняння Складена форма вищого ступеня утворюється за допомогою суфіксів -іш, - порівняння утворюється за допомогою ш: додавання до прикметника слів більш, менш: добрий — добр-іш-ий, довгий — дов-ш-ий малий — мен-ш-ий випадати суфікси -к-, -ок-, -ек-: глибо-к-ий — глиб-ш-ий Більш дешевий менш дешевий Найвищий ступінь порівняння вказує, що ознака виявляється найбільшою мірою. Проста форма(синтетична) Складена(аналітична) Префікс –най- + прикментик вищого ступеня порівняння Найдешевший Слова –найбільш(найменш) + прикментик без суфіксів –ш-, -іш. Найбільш красивий Найменш красивий

 • У реченні прикметник є означенням (На чистому столі стояли яскраві квіти) або • У реченні прикметник є означенням (На чистому столі стояли яскраві квіти) або іменною частиною складеного іменного присудка (Стіл був чистим)

Прикметник: Яскрава(блискавка) Прикметник: Яскрава(блискавка)

 • Яскрава-прикметник Відповідає на питання (яка? ) Жіночий рід Однина Якісний Вищий ступінь(проста • Яскрава-прикметник Відповідає на питання (яка? ) Жіночий рід Однина Якісний Вищий ступінь(проста форма) Яскравіша Складена форма-більш яскрава менш яскрава Найвищій ступінь(проста форма) Найяскравіша Складена Найбільш яскрава Найменш яскрава

 • Яскрава(блискавка) Н. в-яскрава Р. в-яскравої Д. в-яскравій Зн. в-яскраву М. в-(на) яскравій • Яскрава(блискавка) Н. в-яскрава Р. в-яскравої Д. в-яскравій Зн. в-яскраву М. в-(на) яскравій Ор. в-яскравою Кл. в-яскрава(!)

Займенник повнозначна частина мови, яка вказує на предмети, але не називає їх. Відповідає на Займенник повнозначна частина мови, яка вказує на предмети, але не називає їх. Відповідає на питання хто? , що? , який? чий? У мові займенники вживаються для: уникнення повторів одного й того ж слова в реченні або в контактних реченнях поєднання частин складнопідрядного речення; зв’язку між реченнями в тексті

За лексичним значенням і морфологічними ознаками займенники поділяють на розряди: особові я, ми, ти, За лексичним значенням і морфологічними ознаками займенники поділяють на розряди: особові я, ми, ти, він, вона, воно, вони І особа ІІ особа однина я ти множина ми ви Відмінювання І особа Відмінок однина множина називний я ми родовий мене нас давальний мені нам знахідний мене нас орудний мною нами місцевий (на) мені (на) нас ІІ особа Відмінок однина множина називний ти ви родовий тебе вас давальний тобі вам знахідний тебе вас Орудний тобою вами місцевий (на) тобі (на) вас ІІІ особа Відмінок чоловічий рід називний він вона родовий його, (за) нього давальний йому їй знахідний його, (на) нього орудний ним нею місцевий (на) ньому, (на) нім ІІІ особа він, вона, воно вони жіночий рід середній рід воно її, (за) неї його, (за) нього йому її, (на) неї його, (на) нього ним (на) ній (на) ньому, (на) нім

 • Зворотний Відмінок форма • н. в. відсутня • р. в. себе • • Зворотний Відмінок форма • н. в. відсутня • р. в. себе • давальний собі • знахідний себе • орудний собою • місцевий на собі Присвійні • • • Н. мій моя моє мої Р. мого моєї мого моїх Д. моєму моїй моєму моїм З. мій (мого) мою моє мої (моїх) О. моїм моєю моїми М. на моєму (на моїм) на моїй на моєму (на моїм) на моїх

 • Вказівні займенники вказують на предмет: цей, той; на ознаку: такий; на кількість: • Вказівні займенники вказують на предмет: цей, той; на ознаку: такий; на кількість: стільки. Означальні-займенники весь, всякий, кожний, інший, самий за своїм значенням і граматичними ознаками спів відносні з прикметниками. Питальні та відносні-Питальні займенники : хто, що, який, котрий, скільки вживаються для вираження запитань про предмети, якість, кількість. Неозначені-хтось, щось, якийсь, чийсь у непрямих відмінках після приголосних м і х перед часткою (постфіксом) сь можуть мати вставний голосний о: кимсь і кимось, чимсь і чимось, якимсь і якимось, якихсь і якихось, чиїмсь і чиїмось, чиїхсь і чиїхось.

 • Заперечні Ні + відносні, тобто ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніко трий, ніскільки. • Заперечні Ні + відносні, тобто ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніко трий, ніскільки. Ніхто • • • Відмінок Називний Родовий Давальний Знахідний Орудний Місцевий ніхто ніщо нікого нічого нікому нічому нікого ніщо ніким нічим ні (на) кому ніскільки ніскількох ніскільком ніскільки, ніскількох ніскількома ні (на) чому ні (на) скількох • • • Ніякий Відмінок Називний Родовий Давальний Знахідний Орудний Місцевий Чоловічий рід ніякий ніяка ніякого ніякої ніякому ніякій ніякий, ніякого ніяким ніякою ні (на) якому Жіночий рід Середній рід ніяке ніякі ніякого ніяких ніякому ніяким ніяка, ніякої ніяке, ніякого ніякими ні (на) якій ні (на) якому Множина Ніякі, ніяких ні (на) яких