Презентация Клбай А 3030 гр гиста срс МПС

Скачать презентацию Клбай А 3030 гр гиста срс МПС Скачать презентацию Клбай А 3030 гр гиста срс МПС

klbay_a_3030_gr_gista_srs_mps.ppt

 • Размер: 1.8 Mегабайта
 • Количество слайдов: 30

Описание презентации Презентация Клбай А 3030 гр гиста срс МПС по слайдам

ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Гистология кафедрасы С Ж Ө Та ырыбы қ : ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Гистология кафедрасы С Ж Ө Та ырыбы қ : ан жасау. Адамны жасына байланысты Қ ң ерекшеліктері Орында ан: К лбай А. С ғ ө 3 -030 топ ЖМФ абылда ан: К шірбаев С. А Қ ғ ө ара анды 2015 Қ ғ ж

Жоспар : : Кіріспе Негізгі б лімө анны формальды элементтері Қ ң Постэмбриональды ж неЖоспар : : Кіріспе Негізгі б лімө анны формальды элементтері Қ ң Постэмбриональды ж не эмбриональды қ ә қ гемоцитопоез Ересек организмдегі анны т зілуі қ ң ү ан жасушаларыны жас а байланысты згеруі Қ ң қ ө орытынды б лім Қ ө Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә

Біз келген жасушаны мір с ру ше берін на ты аны тау ң ө үБіз келген жасушаны мір с ру ше берін на ты аны тау ң ө ү ң қ қ шін ж не оны алыпты жа дайдан патологиялы жа дай а ү ә ң қ ғ ғ ауыт уын аны тау кезінде жасушаны рылысы мен ызметін қ қ ң құ қ білуді ма ызы те зор. азір бізді арастыратынымыз адам ң ң ө Қ ң қ организмі шін е ма ызды с йы тін- ан. Ал болаша д рігер ү ң ң ұ қ қ қ ә шін анны ма ызын, рылысын, ызметін білуі ма ызды. ү қ ң ң құ қ ң

ан – ан тамырларыны ішінде болатын а зада ы с йы Қ қ ң ғ ған – ан тамырларыны ішінде болатын а зада ы с йы Қ қ ң ғ ғ ұ қ тін, рамында ан плазмасы мен анны формальды құ қ қ ң элементтері, ан пластинкалары болады. т рады. Плазма қ ұ анны 55-66% раса, ал ан 40-45% пішіндік элементтер қ ң құ қ ғ райды. Адам а засыныны 5-9 % ан. құ ғ ң қ

анны ызметіҚ ң қ Тыныс алу Трофикалы қ ор аныс-гуморальдіҚ ғ Гомеозтаз Оттекті- кпеден өанны ызметіҚ ң қ Тыныс алу Трофикалы қ ор аныс-гуморальдіҚ ғ Гомеозтаз Оттекті- кпеден ө б кіл м шелерге, ү ү Ал к мір ыш ыл ө қ қ газын м шелерден ү кпеге ө тасымалдайд ы М шелерді ү оректік қ заттармен амтамасыз қ етеді Жасушалы қ иммунитетке атысып, қ жара аттану қ кезінде анны қ ң юына атысады ұ қ Ішкі ортаны ң т ра — ұ қ тылы ын ғ са тайды қ

анны формальды элементтеріҚ ң 1. Эритроциттер 2. Лимфоциттер 3. Моноцит 4. Нитрофилді лейкоцит 5. Эозинофилді лейкоцитанны формальды элементтеріҚ ң 1. Эритроциттер 2. Лимфоциттер 3. Моноцит 4. Нитрофилді лейкоцит 5. Эозинофилді лейкоцит 6. Базофильді леикоцит 7. ан пластинкалары немесе Қ тромбоциттер

Эритроцит Эритроциттер немесе анны ызыл т йіршік-қ ң қ ү тері адам мен сЭритроцит Эритроциттер немесе анны ызыл т йіршік-қ ң қ ү тері адам мен с оректілерде ядролары мен үқ органеллаларын даму барысында жо алт ан. Сонды тан ғ қ қ жо ар ы дифференциялан ан, б лінбейтін ғ ғ ғ ө постжасушалы рылым. ызметі тыныс алу а қ құ Қ ғ атысып, оттегі мен к мір ыш ыл газын қ ө қ қ тасымалдайды. Б л ызметті ат аратын рамында ұ қ қ құ арнайы пигмент гемоглобин бар. Ол темірден т рады. Ер ұ адамны анында ы эритроциттерді м лшері ң қ ғ ң ө 3, 9-5, 5*10гр/л, ал йел адамда 3, 7-4, 9*10гр/л. . ә

Эритроцит рылысықұ Эритроцит рылысықұ

Эритроцит пішіні дискоцит Планоцит Стомацит сфероцит эхиноцит диск т різдіә екі б йірі үекі бЭритроцит пішіні дискоцит Планоцит Стомацит сфероцит эхиноцит диск т різдіә екі б йірі үекі б йіріү ішіне кіріп орналас ан қорналас анқ Екі жа беті қ де тегіс к мбез т різді ү әк мбез т різдіү ә шар т різдіә Тікенек т різді әт різдіә

Лейкоциттер немесе анны а т йіршіктері. Адам анында ы қ ң қ ү қ ғ орташаЛейкоциттер немесе анны а т йіршіктері. Адам анында ы қ ң қ ү қ ғ орташа саны 4-9*10л. ор аныс ызметін ат арады. Барлы Қ ғ қ қ қ лейкоциттер д гелек пішінді. анда ы м лшері өң Қ ғ ө 3, 8-9, 0*10гр/л. Лейкоциттерді м лшері адамны ң ө ң жасына, тама тануына, е бек етуіне байлансыты қ ң згереді. Лейкоциттер оз алады. Оларды саныны артуы ө қ ғ ң ң лейкоцитоз, жо арлауы лейкопения деп аталады. ғ

Лейкоциттер т йіршіктеріні бар болуына немесе ү ң жо ты ына айланысты қ ғжо ты ынаЛейкоциттер т йіршіктеріні бар болуына немесе ү ң жо ты ына айланысты қ ғжо ты ына айланыстық ғ Т йіршікті немесе ү гранулациттер Т йіршіксіз немесе ү агранулоциттер Эозинофилдер базофилдер нейтрофилдер лимфоциттер моноциттер

Жалпы лейкоциттерді 0-1 % ң райды, d=11-12 мкм. Сегменттелген құ ядросы бар, цитоплазмасында жасуша органеллаларыны бЖалпы лейкоциттерді 0-1 % ң райды, d=11-12 мкм. Сегменттелген құ ядросы бар, цитоплазмасында жасуша органеллаларыны б рі ң ә кездеседі. Базофильдерді ң астма, анафилакция, б ртпе тері ө ауруларында дегранулациясы бай алады. Базофильдер суйек қ кемігінде т зіледі, иммунды ж не ү ә аллергиялы реакция а қ ғ атысады. Т йіршіктеріні рамында қ ү ң құ – гепарин, вазоактивті гистамин, протеазалар, энзимдер.

Жалпы лейкоциттерді 0, 5-5 %, ң d=12-14 мкм, ядросы 2 сегметтен т рады. Цитоплазмасында гольджи ұЖалпы лейкоциттерді 0, 5-5 %, ң d=12-14 мкм, ядросы 2 сегметтен т рады. Цитоплазмасында гольджи ұ аппараты. митохондрия бар. Гистаминнні метобализміне ң атысып, оны анда ы м лшерін қ ң қ ғ ө т мендетеді. Е негізгі ызметі ө ң қ антипаразиттік ішек рттары құ пайда бол анда саны к бейіп ғ ө рттарды ж мырт аларын құ ң ұ қ жояды. Цитоплазмасында ы ғ т йіршіктері-азурофильді ж не ү ә эозинофильді болып б лінеді. ө

Нейтрофил рылысықұ Нейтрофилдер д гелек пішінді, анда ы м лшері өң қ ғ ө лейкоциттерді Нейтрофил рылысықұ Нейтрофилдер д гелек пішінді, анда ы м лшері өң қ ғ ө лейкоциттерді 65-75% райды. Б л жасушаны ң құ ұ ң цитоплазмасында те са ша т різді негізгі ө ұ қ ң ә де, ыш ыл да бояулармен боялатын т йіршікткрі қ қ ү болады. Т йіршіктері цитоплазманы шеткері айма ында ү ң ғ болмайды. Б л айма нейтрофилді оз алуына ұ қ ң қ ғ атысады. қ

Нейтрофилдерді жасына, ядроны пішініне байланысты ң : : ядросы сегменттелген ядросы тая ша қядросы таяНейтрофилдерді жасына, ядроны пішініне байланысты ң : : ядросы сегменттелген ядросы тая ша қядросы тая шақ т різді әт різдіә жас т рі үжас т ріү 60-65 %% 0-0, 5 %%3-53-5 %%

Тромбоцит 1. Тромбоциттер 2. Тая ша ядролы қ  нейтрофил Тромбоциттер ызыл жілік қТромбоцит 1. Тромбоциттер 2. Тая ша ядролы қ нейтрофил Тромбоциттер ызыл жілік қ майында орналас ан қ мегокариоциттерді ң цитоплазмасыны зіндісі. Олар ң ү 5-8 к н омір с реді. ан ю ү ү Қ ұ ж йесіне кіеді. рбір ү Ә тромбоциттер гиаломерлерден ж не грануламерлерден т рады. ә ұ

Тромбоцит т рлеріү Базофилдігиаломерлі-бірнеше азурафилді т йіршікті жас т рі ү үазурафилді т йіршікті жасТромбоцит т рлеріү Базофилдігиаломерлі-бірнеше азурафилді т йіршікті жас т рі ү үазурафилді т йіршікті жас т ріү ү Жетілген аз оксифилді, гиаломері бар артай ан к гірт к к к лгін Қ ғ үң ө ү т йіршікті т рі ү үт йіршікті т ріү ү Дегенеративті (б зыла баста ан) ұ ғДегенеративті (б зыла баста ан)ұ ғ Гигантты (тітіркенген) қГигантты (тітіркенген)қ

Лимфоциттер Жалпы лейкоциттерді - 20-30 ң % райды. К леміне құ ө байланысты 3 топ аЛимфоциттер Жалпы лейкоциттерді — 20-30 ң % райды. К леміне құ ө байланысты 3 топ а б лінеді. 1. Кіші 2. Орташа 3. Ірі қ өбайланысты 3 топ а б лінеді. 1. Кіші 2. Орташа 3. Іріқ ө Кіші лимфоциттерді рамында ң құ Везикулалар, лизосомалар, бос рибосомалар, полисомалар, Гольджи аппараты болады. Б лар ашы ж не к гірт болып жіктеледі. ұ қ ә үң

 Орташа -жалпы лимфоциттерді 10-12 ң % % райды, ядросы д гелек, б рша т різіді. Орташа -жалпы лимфоциттерді 10-12 ң % % райды, ядросы д гелек, б рша т різіді. Ядрода ы құ өң ұ қ ә ғ хроматин сирек орналас ан, ядрошы ы жа сы қ ғ қ к рінеді. рамында жасушалар а т н органеллаларды ө Құ ғ ә ңк рінеді. рамында жасушалар а т н органеллаларды ө Құ ғ ә ң б рі бар. ә ІріІрі лейкоциттер жа а ту ан с бимен жас балаларды ң ғ ә ң лейкоциттер жа а ту ан с бимен жас балаларды ң ғ ә ң анында кездеседі. Ересек адамда болмайды. қ

Бас а лейкоциттерге ара анда ірілеу қ қ ғ d= 9-12 мкм. Жалпы лейкоциттерді 6-8 %Бас а лейкоциттерге ара анда ірілеу қ қ ғ d= 9-12 мкм. Жалпы лейкоциттерді 6-8 % райды. Ядросыны пішіні ң құ ң рт рлі. Ядросында гетерохроматиндер бар. Ядрошы ы 1-еу. ан ә ү ғ Қ а ымы 36 са аттан 104 са ат а дейін. Цитоплазмасында ғ ғ ғ қ базофильді т йіршікті лизосомалар бар. ү

Канны тін немесе лпа ретінде дамуы ры та ң ұ ұ қ ал аш ы кездеКанны тін немесе лпа ретінде дамуы ры та ң ұ ұ қ ал аш ы кезде сарыуыз апшы ыны ғ қ қ ғ ң абыр асында, сосын бауырда, с йекті кызыл қ ғ ү ң кемігінде ж не лимфоидты ә м шелерде: тимуста, к к бауырда, лимфа ү ө т йіндерінде теді. ү ө

рыҰ қ Эмбриобластры тан тыс мезенхима Ұ қ Эктодерма Мезодерма Бауыр Гемопоэз 6аптадан басталады БКрыҰ қ Эмбриобластры тан тыс мезенхима Ұ қ Эктодерма Мезодерма Бауыр Гемопоэз 6аптадан басталады БК 2- генерациясы. Сары уыз қапшығы, харион Және сабақшаның мезенхи Масы гемопаэз 9-тәуліктен 9 аптаға дейін жүреді. Бағаналық клеткалардың /БК/1-генерациясы БК сары уыз және аллантоис веналары арқылы көшіп орын алмастытады Сүйек кемігі Гемопоэз 10-апта Дан басталады БК 3-генерациясы. Тимус Гемопоэз 10-апта Дан басталады. Лимфа түйіндері Гемопоэз 10-апта дан басталады. Көк бауыр Гемопоэз 12 апта дан басталады Бағаналық жасушалардың нәрестенің тамырлары арқылы орын ауыстыруы

Постэмбриональді гемопаэз ан жасушаларыны қ ң физиологиялы регенерациясы, я ни ан жасушаларыны қ ғПостэмбриональді гемопаэз ан жасушаларыны қ ң физиологиялы регенерациясы, я ни ан жасушаларыны қ ғ қ ң зіні орынын- зі толтыру процесі болып табылады. ө ң ө

Постэмбриональдық қан түзілу үлгісі Бағаналық жасуша Лимфопаэздің жалпы ізашар жасушасы Миелопаэздің жалпы ізашар жасушасы ТҚБ-МГЦЭ/ Т-лимфоциттердіңПостэмбриональдық қан түзілу үлгісі Бағаналық жасуша Лимфопаэздің жалпы ізашар жасушасы Миелопаэздің жалпы ізашар жасушасы ТҚБ-МГЦЭ/ Т-лимфоциттердің ізашар- жасушусы /пре-Т/ В-лимфоциттердің Ізашар-жасушасы /пре-В/ Т-лимфрбласт Т-пролимфоцит Пронормоцит Т-лимфоцит Т-Иммунобласт Активтенген Т-лимфоцит В-лимфобласт В-пролимфоцит Промега В-лимфоцит В-Иммунобласт Плазмоцит. Проплазмоцит Б-ГМ ТҚБ-Г ТҚБ-МГЦЭ ТҚБ-М ТҚБ-Б ТҚБ-ЭО ТҚБ-Г ТҚБ-Э ТҚБ-МГЦ Моно- бласт Базо- фильді миело бласт Эозоно Фильді миело бласт Нейтро Фильді Миело бласт Эритро бласт Мекакарио бласт промиелоцитттр кариоцитпромонобласт миелоциттер метамиелоциттер таяқша ядролы Мекакарио цит. Базафильді нормоцит Фильді нор моцит Оксифильді нормобласт Ретикуло цит Эритроцит Тромбоцит /ТҚБ/Нейтро фил. Эозино фил. Базо фил. Макрофагтар Моноцит

Жо ар ы сатыда ы омырт алыларды ересек организмдерінде ғ ғ ғ қ ң анны тЖо ар ы сатыда ы омырт алыларды ересек организмдерінде ғ ғ ғ қ ң анны т зілуі т рлі органдарында қ ң ү ү ж реді. Эритроциттерді , лейкоциттерді бір б лігіні т зілуі ү ң ң ө ң ү жіліктерді эпифизінде, т с пен бас ан асыны с йектерінде ң ө қ қ ң ү ж реді. Сонымен бірге лимфоциттер к к бауырда, лимфа ү ө т йіндерінде, тимуста, Пейер т йінінде, баданшалар мен ү ү аппендиксте т зіледі. ү

1. Ал аш ы гипотезалы клеткағ қ қ 2. Гемоцитоласт 3. Промиелоцит 4. Нейтрофилдік миелоцит 5.1. Ал аш ы гипотезалы клеткағ қ қ 2. Гемоцитоласт 3. Промиелоцит 4. Нейтрофилдік миелоцит 5. Жас нейтрофил 6. Тая ша ядролы нейтрофил қ 7. Сегментті ядролы нейтрофил 8. Эозинофильді миелоцит 9. Жас эозинофил 10. Тая ша ядролы эозинофил қ 11. Сегментті ядролы эозинофил 12. Базофильді миелоцит 13. Жас базофил 14. Тая ша ядролы базлфил қ 15. Сегмент ядролы базофил 16. Базофильді эритробласт 17. Полихроматофильді эритробласт 18. Нормобласт 19. Ретикулоцит 20. Эритоцит 21-23. кіші. орташа, лкен лимфоциттер ү 24. Моноцит 25. Мегакариобласт 26. Мегакариоцит 27. ан пластинкалары Қ

Гемопоэз анны т зілу процесі, немесе гемопоэз дегеніміз Қ ң ү ан клеткаларыны дамуы. ан клеткаларынГемопоэз анны т зілу процесі, немесе гемопоэз дегеніміз Қ ң ү ан клеткаларыны дамуы. ан клеткаларын т зетін қ ң Қ ү лпаны гемопоэздік лпа дейді. Гемопаэздік лпаны ұ ұ ұ ң 2 т рін ажырытады: ү Миелиндік Лимфалы қ Эритрциттерді, т йіршікті лейкоциттер мен ан ү қ пластинкасын т зуші с йек майыны лпасын ү ү ң ұ миелиндік деп атайды. Лимфоциттерге бай лпаларды-тимус, лимфалы т йіндерді біріктіріп ұ қ ү лимфалы лпа деп ата ан қ ұ ғ

Жа а ту ан н рестелерді ал аш ы са аттарында анында ң ғ ә ңЖа а ту ан н рестелерді ал аш ы са аттарында анында ң ғ ә ң ғ қ эритроциттерді саны 6, 0-7, 0*10. Кейін 10-14 т уліктерде б л ң ә ұ к рсеткіш ересектердікіне жетеді. Ал 3-6 айлы н рестеде ө қ ә эритроцит саны айтадан азаяды. Ал жа а ту ан н рестеде қ ң ғ ә лейкоцит саны 10, 0-30, 0, екі аптадан кейін 9, 0-15, 0 жетеді.

Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә Афанасьев Ю. И. , Юрина Н. А. “Гистология” Москва 1989 ДаниловПайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә Афанасьев Ю. И. , Юрина Н. А. “Гистология” Москва 1989 Данилов И. А. “Гистологи” Москва 2003 Лекциялар жина ы. ғ Гистология, цитология ж не эмбриология. ә Мушкамбаров, Кузнецов С. Л. Цитология, эмбриология, гистология Ж. О. Аяпова 2007 Алматы