Презентация dm 1 DEN KAZ 2003

Скачать презентацию dm 1 DEN KAZ 2003 Скачать презентацию dm 1 DEN KAZ 2003

dm_1_den_kaz_2003.ppt

 • Размер: 946 Кб
 • Количество слайдов: 47

Описание презентации Презентация dm 1 DEN KAZ 2003 по слайдам

Денсаулы са тау саясаты ж не бас аруқ қ ә қ Денсаулы са тау саясаты ж не бас аруқ қ ә қ

 «…кез келген білім ақыл ой таразысында тартылмаса дәлелді бола алмайды, сондықтан ақиқат білім «…кез келген білім ақыл ой таразысында тартылмаса дәлелді бола алмайды, сондықтан ақиқат білім бола алмайд» Абу Али Ибн Сина, «Даниш – намэ» ( «Книга знания» ).

Дәлелді медицина дегеніміз бұл нақты науқасты емдеу үшін жақсы клиникалық зерттеулерді дәл және шын жүректен қолдану.Дәлелді медицина дегеніміз бұл нақты науқасты емдеу үшін жақсы клиникалық зерттеулерді дәл және шын жүректен қолдану. Ғылыми ақпараттарды жинаудың жаңа технологиясы, критикалық талдауы, интерпретациясы.

Дәлелді медицина бұл медициналық тәжрибе әдісі, бірақ: ол «ғылым» емес, ол «эпидемиология» емес, Дәлелді медицина бұл медициналық тәжрибе әдісі, бірақ: ол «ғылым» емес, ол «эпидемиология» емес, ол «статистика» емес, зерттеу әдісі емес В. В. Власов

Терминология Ал аш рет 1990 жылы канадалы Мак-мастер ғ қ университетіні алымдарыны бірТерминология Ал аш рет 1990 жылы канадалы Мак-мастер ғ қ университетіні алымдарыны бір тобы ң ғ ң клиникалы т жрибесі бар ылыми м ліметтерді қ ә ғ ә ж не пациенттерді жеке алауын жеке медицина ә ң қ б ліміне топтастыруды сынды. ө ұ Б л ылыми-т жрибелік б лім ол жетерлік, ты ыз ұ ғ ә ө қ ғ ж не объективті а параттарды б кіл лемде ә қ ң ү ә ж ргізілетін клиникалы зерттеулерді заманауи ү қ ң ж не д лелденген, я ни андай да бір емдеу дісі ә ә ғ қ ә немесе д рілік заттарды олдануды арты шылы ын ә қ ң қ ғ д лелдейтін, оны ә » Evidence — Based Medicine » (ЕВМ) немесе « ылыми д лелденген медицина » ғ ә (НДМ) деп атайды.

ДМ алғы шарттары 1. Жылына 4 000 астам статьялар 2. 20 мыңнан астам медицинналық журналдар 3.ДМ алғы шарттары 1. Жылына 4 000 астам статьялар 2. 20 мыңнан астам медицинналық журналдар 3. Телекоммуникация торабыны дамуына ң байланысты медициналы а параттармен қ қ алмасу к беюде: рбір екі жылда екі еселенеді ө ә 4. Білімнің тез ескіруі 5. Клиникалық зерттеулер нәтижелері мен қорытындыларының қарама қайшылықтары.

 Д лелділік ж йесін олдануда ы ал ы ә ү қ ғ ғ шарттар Біз Д лелділік ж йесін олдануда ы ал ы ә ү қ ғ ғ шарттар Біз бір жа дайларды есте жа сы са таймыз ғ қ қ бас аларына ара анда, біра ма ызды қ қ ғ қ ң жа дайлар типтіге ара анда есте жа сы ғ қ са талады. қ Жеке т жрибені ба алауда бізді біліміміз, ә ғ ң к з арасымыз сер етеді. ө қ ә Біз іздегенімізді табамыз, естігіміз келгенді естиміз, елегіміз келмегенді елемейміз Еш ашан сенімді болу м мкін емес нау асты қ ү қ ң сауы уы осы араласу а байланысты ма, лде ғ ғ ә кездейсо па немесе бізге белгісіз себептерге қ байланысты ма. Ба ыланатын нау астарды саны жиі аз қ қ ң болады, болаша та орытынды алу шін. қ қ ү

 Біз білімде жоғалтқан даналық қайда, ақпаратта жоғалтқан білім қайда?  Т. С. Біз білімде жоғалтқан даналық қайда, ақпаратта жоғалтқан білім қайда? Т. С. Элиота

Дәрігерлердің шешім қабылдаудағы негізгі түрлері ( ДМ емес) Қысқа әңгімеге негізделіп қабылданған шешім (анекдотты медицина) СтатьялардыДәрігерлердің шешім қабылдаудағы негізгі түрлері ( ДМ емес) Қысқа әңгімеге негізделіп қабылданған шешім (анекдотты медицина) Статьяларды кесу жолымен шешім қабылдау Эксперттердің көзқарасына негізделген шешімді қолдану (атақты адамдарға негізделген медицина) Шығында минимизациялауға негізделіп, шешім қабылдау

ДМ негізгі аспектілері 1. Жауабын табуға болатын, ақпараттарға қажеттілікті сұрақтарға алмастыру 2. Осы сұрақтарғаДМ негізгі аспектілері 1. Жауабын табуға болатын, ақпараттарға қажеттілікті сұрақтарға алмастыру 2. Осы сұрақтарға жауап алуда жақсы мәліметтерді негіздеу 3. Дәлелденетін мәліметтердің сенімділік және пайдалылық пәніне критикалық баға беру. 4. Осы бағалау нәтижелерін клиникалық тәжрибеге енгізу. 5. Істелген жұмыс нәтижелерін бағалау

Араласудың дәлелділігін анықтау жүйесі: Тиімділігі дәлелденген - араласу, олардың тиімділігі дәлелденген; күтілетін зияндылықАраласудың дәлелділігін анықтау жүйесі: Тиімділігі дәлелденген — араласу, олардың тиімділігі дәлелденген; күтілетін зияндылық пайдасымен салыстырғанда аз; Тиімділігі болжанды – жоғарыда аталған араласуға қарағанда тиімділігінің дәлелділігі аз араласу

жалғасы Артықшылығы мен кемшіліктері салыстырылады – мұндай араласуды қолдану алдында дәрігер мен науқас нақты жағдайды есепкежалғасы Артықшылығы мен кемшіліктері салыстырылады – мұндай араласуды қолдану алдында дәрігер мен науқас нақты жағдайды есепке ала отыра болжанатын пайдасы мен зияндылығы арасындағы қатнасты салыстырады. Тиімділігі анықталмаған – тиімділікі дәлелділігі жеткіліксіз, немесе олардың сенімділігі төмен;

жалғасы Тиімділігі төмен (маловероятна) – төменде көрсетілгендерге қарағанда, араласу тиімділігінің дәлелділігі өте аз; Тиімсіздігіжалғасы Тиімділігі төмен (маловероятна) – төменде көрсетілгендерге қарағанда, араласу тиімділігінің дәлелділігі өте аз; Тиімсіздігі немесе зияндылығы дәлелденген – араласудың тиімсіздігі немесе зияндылығы толық дәлелденген.

ДМ олдану алгоритіміқ Д лелді медицина – б л денсаулы са тауды ә ұ қ қДМ олдану алгоритіміқ Д лелді медицина – б л денсаулы са тауды ә ұ қ қ йымдастыру ж не ауруды емдеу, диагностикасы, ұ ә алдын алу шаралары бойынша ылыми-д лелденген шешімдер абылдау а ғ ә қ ғ м мкіндік беретін медициналы а паратты ү қ қ қ технология. Д лелді медицинаны олдануды алгоритіміні ә қ ң ң м ні келесі: ә

 Шешім абылдауды 4 адамық ң қ Мәселені құру Ақпараттарды іздеу – осы мәселе бойынша әдебиеттер Шешім абылдауды 4 адамық ң қ Мәселені құру Ақпараттарды іздеу – осы мәселе бойынша әдебиеттер мәліметі Ақпараттың пайдалылығы және ғылыми дәлелділігін бағалау Тәжрибеде қолдану және\ немесе алынған нәтижелердің таралуы (публикациялар) негізгі үш бағыт бойынша: клиникалық ұсынылымдарды жасау, рандомизирленген бақыланатын зерттеулердің жүйелі шолулар базасын жасау, арнайы оқытатын анықтама қағаз және электронды журналдар, жетекшіліктер, кітаптар және Интернет – ресурстар шығару.

 1 Қадам. Мәселені құру 1. Пациенттерде қайталама асқыну мен болжамның мүмкіншілігі қандай? , немесе 1 Қадам. Мәселені құру 1. Пациенттерде қайталама асқыну мен болжамның мүмкіншілігі қандай? , немесе 2. Нақты патологиядағы диагностикалық моделдің қандай түрі оптимальды? , немесе 3. Әртүрлі варианттағы терапияның тиімділігі немесе қауіпсіздігінің тиімділігі қандай?

Ке тара ан д рілік заттарды олдану а ң ғ ә қ ғ негізделмеген традициялы кКе тара ан д рілік заттарды олдану а ң ғ ә қ ғ негізделмеген традициялы к з арастар қ ө қ мысалы ЖРВИ (жедел респираторлы вирусты инфекция) кезінде қоданылатын микробқа қарсы (антибиотиктер, сульфаниламидтер) заттарды қолдану; Ішкі мүшелер ауруларын емдеуде дәрумендер препараттарын қосалқы ем мақсатында парентералды қосу; Ишемизирленген және жеткіліксіз миокардтың энергетикалық алмасуының метаболиттік кррекциясы үшін қолданылатын заттар; Бауыр циррозының емінде гепатопротекторларды қолдану; АГ емдеудің бастапқы этаптарында комбинирленген препараттарды және клонидинді қолдану; Әртүрлі ауруларда инфузионды терапияны қолданудың негізделмеуі.

 2 Қадам. Мәселе бойынша әдебиеттік мәліметтерді іздеу Медициналық көмектің бірінші звеносындағы дәрігерлердің оқуының 3 2 Қадам. Мәселе бойынша әдебиеттік мәліметтерді іздеу Медициналық көмектің бірінші звеносындағы дәрігерлердің оқуының 3 деңгейі (Дэвид Джуэлл): 1. Парақтау, қызықтыратын мәліметтерді іздеу әдебиет беттерінен жүгірте қарап шығу жолымен; 2. Ақпарат алу үшін оқу, мұнда оқырманның өзекті мәселесімен байланысты, әдебиеттен арнайы сұраққа жауап іздеу; 3. Оқу – зерттеу, мұнда білімге, білімсіздікке және сәйкес облыста белгісіздікке кең жақты көзқарастың түзілуі үшін мақсатқа бағытталған іздеу жүргізеді

ылыми д лелдемелерді к зіҒ ә ң ө Россияда ы Кохран кітапханасы ғ м ліметтеріні базасыылыми д лелдемелерді к зіҒ ә ң ө Россияда ы Кохран кітапханасы ғ м ліметтеріні базасы дискіде немесе ә ң ( www. cochrane. ru ) Интернет DARE, MEDLINE www. ncbi. nlm. nih. gov/Entrez/medline. html, EMBASE Периодтты медициналы қ жазбаларда ы публикацялар, ғ сонымен атар қ «Халы аралы қ қ медициналы т жрибе Ж. «Evidence-based қ ә medicine”

С. Д. Аспандияров атында ы аз МУ ДМОғ Қ Ұ 1992 жылы Оксфордта Кохран атыменС. Д. Аспандияров атында ы аз МУ ДМОғ Қ Ұ 1992 жылы Оксфордта Кохран атымен атал ан орталы ғ қ ашылды, сол жылы Дж. Чалмер Кохран Ассоциациясын йымдастырды, ол рт рлі елдерде бірімен ұ ә ү байланысатын тор ретінде ызмет етеді. қ Ассоциация рылымында рт рлі клиникалы б лімдерді құ ә ү қ ө талдау ж не топтастыру шін мультидисциплинарлы ә ү топтар (мысалы инсульт), салалар (мысалы педиатрия), дістемелік к з арастар (мысалы, статистикалы діс) ә ө қ қ ә йымдастырылуда. рт рлі шолу топтарыны ұ Ә ү ң ызы ушылы ы ж не тораптары бойынша (мысалы, қ ғ ғ ә к сіпкерлер торабы) координация б лімі бар. ә ө Ассоциацияны ма саты: барлы рандомизирленген ң қ қ ба ыланатын сына тар регистрі негізінде ж йелік шолуды қ қ ү дайындайды. 2009 жылды жиырма то ызыншы ырк йегінде ң ғ қ ү С. Д. Аспандияров атында ы аз МУ д лелді медицина ғ Қ Ұ ә орталы ы рылды. ғ құ

  ДМ негізгі базасы Medline мәліметтерінің базасы : АҚШ Ұлттық медициналық кітапханасымен жасалған ДМ негізгі базасы Medline мәліметтерінің базасы : АҚШ Ұлттық медициналық кітапханасымен жасалған және қолдайды. Онда әлемнің жетпіс елінде шығатын 4000 журналдар индексацияланған, ақпараттың үш версиясы бар: 1. Баспалы ( Index Medicus , қол көрсеткіші, жыл сайын жаңартылады, оның негізінде электронды версиясы жасалады); 2. Онлайн-версия ( 1966 жылдан бастап барлық мәліметтер базасы, Интернет арқылы жол жетерлік); 3. CD – ROM (өндірушіге байланысты барлық мәліметтер базасы 10 -18 дискілерден тұрады). Кокран кітапханасы жүздеген мың жүйелік шолулар және жүз мыңдаған рандомизирленген бақыланатын сынақтардың рецензияланатын аннотациялар. Кокран қызметтестігі Medline да дұрыс идентифицирленбеген, 60000 астам идентифицирленген зерттеулер жасалған.

Клиникалық эпидемиология ( clinical epidemiology ) (КЭ) – бұл клиникалық зерттеулер әдісін жасайтын ғылым ,Клиникалық эпидемиология ( clinical epidemiology ) (КЭ) – бұл клиникалық зерттеулер әдісін жасайтын ғылым , жүйелі және кездейсоқ қателердің әсерін бақылайтын әділетті қорытынды жасайды. КЭ – бұл нақты пациентке қатаң ғылыми әдістерді қолданып дерттің клиникалық ағымын зерттеу негізінде болжам жасауға мүмкіндік беретін ғылым.

Клиникалық эпидемиология КЭ мақсаты– жүйелі және кездейсоқ қателердің әсерін болдырмай әділетті қорытынды жасауға мүмкіндік беретін клиникалықКлиникалық эпидемиология КЭ мақсаты– жүйелі және кездейсоқ қателердің әсерін болдырмай әділетті қорытынды жасауға мүмкіндік беретін клиникалық бақылаулар әдісін жасау және қолдану.

Клиникалық эпидемиологияның негізгі ережелері Көп жағдайларда нақты науқастардың диагнозы, болжамы және емдеу нәтижелері толық анықталмаған, сондықтанКлиникалық эпидемиологияның негізгі ережелері Көп жағдайларда нақты науқастардың диагнозы, болжамы және емдеу нәтижелері толық анықталмаған, сондықтан олар мүмкіншілік арқылы анықталады; Нақты науқасқа арналған бұл мүмкіншіліктер осындай науқастар тобына қатысты жиналған алдыңғы тәжрибе негізінде бағаланады; Себебі клиникалық бақылаулар науқастардың іс әрекеті бос науқастарда жүргізіледі, және бұл бақылауларды өз көзқарастары бар әртүрлі квалификациялы дәрігерлер жасайды, сондықтан бұл нәтижелер жүйелі және кездейсоқ қателерге ұшырауы мүмкін; Кез-келген бақылаулар, сонымен қатар клиникалық, кездейсоқтық әсеріне ұшырайды; Дұрыс емес қорытындыларды болдырмау үшін кездейсоқ қателерді ескеріп және жүйелі қатені төмендету әдістерін қолдана отырып , дәрігерлер қатаң ғылыми принциптерге негізделген зерттеулерге сүйенуі керек.

Негізгі принциптері Клиникалық сұрақ Талқылау пәні Сұрақ Нормадан ауытқу Пациент сау немесе науқас? Диагноз ДерттіңНегізгі принциптері Клиникалық сұрақ Талқылау пәні Сұрақ Нормадан ауытқу Пациент сау немесе науқас? Диагноз Дерттің диагностикасына қолданылатын әдістердің дәлдігі? Жиілігі Нақты дерттің кездесу жиілігі? Қаупі Қандай факторлар жоғары дерт қаупіне байланысты? Болжамы Дерттің ақыры қандай? Емі Емдеу барысында дерт ағымының өзгеруі? Алдын алу Сау адамдарда дерттің алдын алу шаралары бар ма? Ерте анықтағанда және емдегенде ағымы жақсара ма? Себебі Қандай факторлар дертке әкеледі? Олардың патогенетикалық механизмі қандай? Құны Нақты дерттің емі неше тұрады?

Негізгі принциптері Клиникалық ақыры (исход) Өлім Егер өлім ерте болса, ақыры нашар Дерт Физикалық және лабораторлыНегізгі принциптері Клиникалық ақыры (исход) Өлім Егер өлім ерте болса, ақыры нашар Дерт Физикалық және лабораторлы мәліметтер нормадан ауытқуы бойынша симптомдар тобы Дискомфорт Жүрек айну, ентігу, құлақтағы шу, қышу, ауру сезімі тәрізді симптомдар Мүгедектік Дем алу, жұмыста, үйдегі қалыпты іс-әрекетке қабілетсіздік Қанағаттанар лы-қсыз Дертке және жүргізілетін емге эмоциональды рекация, мысалы, ашушыңдық немесе ызылану

Негізгі принциптері Сандық қатнас Популяция және сұрыптау (выборки) Популяция ( population ) – бір географиялық аудандаНегізгі принциптері Сандық қатнас Популяция және сұрыптау (выборки) Популяция ( population ) – бір географиялық ауданда өмір сүретін немесе бірқатар белгілері бар, үлкен адамдар тобы. Сұрыптау( sample ) – сұрыптау жолымен алынған популяцияның бір бөлігі.

Негізгі принциптері Жүйелі қате ( ығысу , bias) - ақиқат мәннен нәтижелердің жүйелі ауытқуы ЖүйеліНегізгі принциптері Жүйелі қате ( ығысу , bias) — ақиқат мәннен нәтижелердің жүйелі ауытқуы Жүйелі қателерге клиникалық зерттеулер көп ұшырайды (дәрігерлердің қандай да бір препараттарға сенімі, эмоциялар, пациенттің жеке ерекшелігі )

Негізгі принциптері Кездейсоқ қате – сұрыптаудағы бақылау нәтижелерінің популяциядағы ақиқат мәннен ауытқуы Дертті зерттеу бас жиынтыНегізгі принциптері Кездейсоқ қате – сұрыптаудағы бақылау нәтижелерінің популяциядағы ақиқат мәннен ауытқуы Дертті зерттеу бас жиынты та емес пациенттерді қ ң с рыптауында ж ргізіледі. ұ ү Статистиканы олдануда кездейсо атені қ қ қ минимизациялау, м ліметтерді талдауы, оптимальды ә зерттеу дісі жолымен іске асырылады. ә

Негізгі принциптері Зерттеу сенімділігі (internal validity) нақты сұрыптауға қатысты алынған нәтижелердің ақиқаттылығымен анықталатын зерттеулерНегізгі принциптері Зерттеу сенімділігі (internal validity) нақты сұрыптауға қатысты алынған нәтижелердің ақиқаттылығымен анықталатын зерттеулер Талдап қорыту ( Обобщаемость) (external validity, or generalizability) – нақты зерттеу нәтижесінің басқа топ науқастарына қолданылу мүмкіндігін анықтайтын сыртқы сипаттама.

 ПИКО принципін олданып қ клиникалы м селені ру қ ә құ Клиникалық сұрақ ПИКО принципін олданып қ клиникалы м селені ру қ ә құ Клиникалық сұрақ Дәрігерге клиникалық мәселені шешуде тиімді көмектесетін сұрақ Профилактикалық және емдік араласулардың артықшылығы мен кемшіліктеріне қатысты Науқастар үшін маңызды болатын клиникалық ақырға көп көңіл бөлінеді.

 К линикалы м селені тиімді қ ә шешуге ажетті факторлар қ Клиникалы т жрибе қ К линикалы м селені тиімді қ ә шешуге ажетті факторлар қ Клиникалы т жрибе қ ә Клиникалы с ра ты д рыс қ ұ йымдастыра білу ұ С ра а жауап таба білу ұ ққ

 с ра ты т рлеріұ қ ң ү “ НЕГІЗГІ ” екі компоненттен т рады с ра ты т рлеріұ қ ң ү “ НЕГІЗГІ ” екі компоненттен т рады ұ Негізгі с ра (кім, ұ қ ашан, айда, алай) қ қ қ Ауру немесе ауруды ң кейбір аспектілері. ҚОЛДАНБАЛЫ Қандай да бір ауруды жүргізу жайлы арнайы білімі Төрт компонент ( PICO )

 емдеу процессі барысында туындайтын клиникалы с ра тар т рлеріқ ұ қ ү “ НЕГІЗГІ емдеу процессі барысында туындайтын клиникалы с ра тар т рлеріқ ұ қ ү “ НЕГІЗГІ ” Инфаркт кезінде миокардта андай қ згерістер дамиды ө Ишемия а шыра ан ғ ұ ғ миокард а қ β -блокаторлар алай сер етеді. қ ә ҚОЛДАНБАЛЫ β -блокаторларды олдан анда миокардт қ ғ инфарктісіні ас ыну ң қ аупін т мендетеді ме? қ ө

 Д лелді медицина жауап ә бере алатын клиникалы қ с ра ты алай Д лелді медицина жауап ә бере алатын клиникалы қ с ра ты алай жасайды? ұ қ қ

 жа сы жасал ан клиникалы қ ғ қ с ра ты анатомиясы ұ қ жа сы жасал ан клиникалы қ ғ қ с ра ты анатомиясы ұ қ ң PICO Patient – пациент немесе мәселе Intervention – араласу немесе болжам Comparison – салыстыру Outcome — ақыры Tg – type of question ( сұрақ типі) Ts — type of study ( зерттеу типі) Новичков Е. Н. 2005 ж

 клиникалы с ра типіқ ұ қ Ке тара ан ң ғ * диагнозы: дифференциалды клиникалы с ра типіқ ұ қ Ке тара ан ң ғ * диагнозы: дифференциалды диагноз Диагностикалы тесттер қ * Терапия * Болжам * шы ын/ этиологиясы ғ Бас а типтер: қ * клиникалы зерттеулер, анализдер қ * ныны анализі құ ң

 клиникалы мысалқ Нау ас 58 жаста. Анамнезінде артериалды гипертензия (5 қ жыл), со ы клиникалы мысалқ Нау ас 58 жаста. Анамнезінде артериалды гипертензия (5 қ жыл), со ы 2 жылда нитроглицеринмен басылатын ңғ стенокардия приступтары жиіледі. Нау ас қ β -блокаторлар мен зартыл ан нитраттар абылдайды. А 130/70 мм. сн. б. ұ ғ қ Қ ғ Госпитализациялан ан к ні за а созыл ан кеудедегі ауру ғ ү ұ ққ ғ сезімі жиіледі. Нау асты ИМ диагнозымен жедел ж рдем қ ә аурухана жеткізді. 3 апталы емнен кейін нау асты қ қ ң жа дайы т ра талды, ауруханадан шы у а дайындалуда. ғ ұ қ ғ ғ Емдеуші д рігерде с ра туындады: егер шы арарда А ә ұ қ ғ Қ 125/85 мм. сн. б. , ғ β -блокаторларды жа сы к тереді, сол қ ө ж рекше дисфункциясы болмаса осымша АПФ ү қ ингибиротларын олдануды сыну а бола ма? қ ұ ғ

 М СЕЛЕӘ ЖЕДЕЛ МИОКАРД ИНФАРКТІСІМЕН АУЫР АН Ғ НАУ АСТАРДЫ АЛАЙ Қ Қ М СЕЛЕӘ ЖЕДЕЛ МИОКАРД ИНФАРКТІСІМЕН АУЫР АН Ғ НАУ АСТАРДЫ АЛАЙ Қ Қ ЕМДЕЙДІ?

С РА ТЫ ЖАСАУ МЫСАЛЫНЫ 1 Ұ Қ Ң ВАРИАНТЫ инфарктан кейінгі ерте кезе де С РА ТЫ ЖАСАУ МЫСАЛЫНЫ 1 Ұ Қ Ң ВАРИАНТЫ инфарктан кейінгі ерте кезе де ң АПФ ингибиторларын барлы қ нау астар а олдану а болады қ ғ ма?

PICO Patient – жедел миокард инфарктісімен ауырған науқастар Intervention ( араласу) – ерте инфарктіденPICO Patient – жедел миокард инфарктісімен ауырған науқастар Intervention ( араласу) – ерте инфарктіден кейінгі кезеңде АПФ ингибиторларын тағайындау Comparison (салыстыру) – салыстыру тобы жоқ. Осы араласудың пайдалылығын қалай бағалайды. Outcome (ақыры) – нақты араласу не үшін қажет

 С ра ты жасауды ұ қ ң кемшіліктері Салыстыру тобы ж не осы ә С ра ты жасауды ұ қ ң кемшіліктері Салыстыру тобы ж не осы ә араласуды ба алау критерилері ғ жо. қ Араласуды ма саты, а ыры ң қ қ аны талма ан. қ ғ

С РА ТЫ ЖАСАУ Ұ Қ МЫСАЛЫНЫ 2 ВАРИАНТЫ Ң Ерте миокард инфрктінен кейін стандартты терапияС РА ТЫ ЖАСАУ Ұ Қ МЫСАЛЫНЫ 2 ВАРИАНТЫ Ң Ерте миокард инфрктінен кейін стандартты терапия а осымша ғ қ АПФ ингибиторларын олдану қ айталама миокард инфарктісіні қ ң даму жиілігін ж не лім аупін ә ө қ аншалы ты т мендетеді. қ қ ө

PICO Patient – жедел миокард инфарктісімен ауырған науқастар Intervention ( араласу) – ерте инфарктіденPICO Patient – жедел миокард инфарктісімен ауырған науқастар Intervention ( араласу) – ерте инфарктіден кейінгі кезеңде АПФ ингибиторларын тағайындау Comparison (салыстыру) – бақылау тобы – стандартты ем қабылдайды, ИМ бірінші тәулігінде АПФ ингибиторларын қабылдамайды. Outcome (ақыры) – қайталама ИМ даму қаупі және өлім көрсеткіштерінің

С ра ты жасауды арты шылы ыұ қ ң қ ғ М селе аны ай ындалС ра ты жасауды арты шылы ыұ қ ң қ ғ М селе аны ай ындал ан ж не ә қ қ ғ ә нау астар тобы аны тал ан. қ қ ғ Араласу т рі та далды ү ң Араласуды ба ылау ж не ба алау қ ә ғ критерилері аны тал ан. қ ғ На ты ма сат берілген, осы қ қ араласу т рінде іске асырылатын. ү