Скачать презентацию Presentatie op Flitsbijeenkomst ICO Taal Rekenen Han Скачать презентацию Presentatie op Flitsbijeenkomst ICO Taal Rekenen Han

51b07e77db5bcecc5feed09238fd2df2.ppt

  • Количество слайдов: 20

Presentatie op Flitsbijeenkomst ICO Taal & Rekenen Han van Gelder 20 november 2009 Presentatie op Flitsbijeenkomst ICO Taal & Rekenen Han van Gelder 20 november 2009

Wat kunt u verwachten? • Introductie op het systeem • Wat kan wel en Wat kunt u verwachten? • Introductie op het systeem • Wat kan wel en wat kan niet? • Rollen I&M (systeem), CED-groep (experts), CINOP (handreiking) • Een beeld van het systeem • Aan de slag!

Niet in een kille kantoorruimte • ICO Taal & Rekenen is ontstaat uit een Niet in een kille kantoorruimte • ICO Taal & Rekenen is ontstaat uit een praktijkbehoefte • Geschiedenis van ICO met praktijkvoorbeelden • Klankbordgroep twee keer bijeen geweest • Pilots in ROC’s met praktische test • In gesprek met de mensen die de ROC’s kennen

Essenties van het systeem • Ondersteuning van het plan- en verantwoordingsproces • Beleid en Essenties van het systeem • Ondersteuning van het plan- en verantwoordingsproces • Beleid en uitwerking in wisselwerking • Keuzen ten aanzien van het aangrijpingspunt in de organisatie • Communicatie intern, maar ook extern met stakeholders • Structuur die steunt, maar niet voorschrijft

START met ICO Taal en Rekenen Een korte gids START met ICO Taal en Rekenen Een korte gids

Inlogcode vragen…… Zo gaat het straks beginnen Via info@icotaalenrekenen. nl of via www. icotaalenrekenen. Inlogcode vragen…… Zo gaat het straks beginnen Via [email protected] nl of via www. icotaalenrekenen. nl Iedere organisatie kan daar een inlogcode voor een projectbeheerder krijgen • En dan aan de slag! • •

De samenhang in het systeem De samenhang in het systeem

Logische volgorde 1. Wie doet wat? 2. Beginsituatie (Beleid) 3. Ambitie, Visie, Doelen (Beleid) Logische volgorde 1. Wie doet wat? 2. Beginsituatie (Beleid) 3. Ambitie, Visie, Doelen (Beleid) 4. Beginsituatie (Uitwerking) 5. SMART-Doelen (Uitwerking) 6. Activiteiten (Uitwerking) 7. Alles bij elkaar: PLAN

En dan • 8. Evaluatie (Wat is er van terechtgekomen? ) (Uitwerking) • 9. En dan • 8. Evaluatie (Wat is er van terechtgekomen? ) (Uitwerking) • 9. Verantwoording (Uitwerking) • 10 Verantwoording & Reflectie (Beleid) • 11. Bijstelling van beleid (Beleid) • 12. Bijstelling van uitvoering (Uitwerking) • Enz.

Hoofdkeuze • Waarom? Hoofdkeuze • Waarom?

De opbouw van de schermen • • • Kleur: Paars is beleid Kleur: Groen De opbouw van de schermen • • • Kleur: Paars is beleid Kleur: Groen is uitwerking Bovenaan: hoofdkeuzen en onderverdeling Linkerbalk: toelichting en nadere informatie - En verder: Doen!!! Hier: Taal of Rekenen en niveau

Projectbeheerder/P envoerder Projectorganisatie Beleid College van Bestuur/ Sectoren Uitwerking Opleidingen/Units/Afdelingen/ Clusters (Kies de naam Projectbeheerder/P envoerder Projectorganisatie Beleid College van Bestuur/ Sectoren Uitwerking Opleidingen/Units/Afdelingen/ Clusters (Kies de naam die past en kies het aantal) Geef alle betrokkenen hun systeem-mogelijkheden

Volgorde • Werk het systeem door en vul in wat nodig is, wat je Volgorde • Werk het systeem door en vul in wat nodig is, wat je weet en vraag het aan anderen via het systeem. Dan houd je alles bij elkaar. • Vastleggen voor het plan, vastleggen voor evaluatie, vastleggen voor verantwoorden, vastleggen voor het volgende plan • Het systeem legt vast en ordent. Het systeem denkt niet. Dat moet u doen.

Organisatie Het eerste resultaat Werkwijze bij evaluatie en verantwoording Communicatie Beginsituatie Analyse/ diagnose Ambitie, Organisatie Het eerste resultaat Werkwijze bij evaluatie en verantwoording Communicatie Beginsituatie Analyse/ diagnose Ambitie, visie en hoofddoelen Doelen Activiteiten maal x

Wat helpt daar nog bij? • Een automatische tijdlijn: als u die invult, dan Wat helpt daar nog bij? • Een automatische tijdlijn: als u die invult, dan krijgt u een seintje als een bepaalde stap in het proces beslist gezet moet worden. • Uit het plan komt een verdeling van de middelen (personeel en geld) die ingezet gaan worden. • Alles blijft bij elkaar – opgeslagen zodat u niet meer hoeft te zoeken…

En later…… • Evaluatie-overzichten • Interne verantwoording • Externe verantwoording (aan CFI, inspectie, anderen…. En later…… • Evaluatie-overzichten • Interne verantwoording • Externe verantwoording (aan CFI, inspectie, anderen…. ) • En alles bij elkaar…. . (u kunt alles opslaan in het systeem, zodat het bij elkaar blijft)

Systeem in ontwikkeling • In elk geval rond 1 april een update die verder Systeem in ontwikkeling • In elk geval rond 1 april een update die verder inspeelt op de uitwerking en de verantwoording • Bijstellingen om instellingen beter te bedienen: inhoudelijk beter en zo mogelijk meer handvatten voor de instellingen • Altijd: zorg voor datgene wat al ingevuld is…

Begeleiding • Technisch: helpdesk via systeem en telefoon • Systeemintroductie en praktische begeleiding bij Begeleiding • Technisch: helpdesk via systeem en telefoon • Systeemintroductie en praktische begeleiding bij de verschillende stappen: CED-Groep met een praktische workshop • Inhoudelijke begeleiding: CED-Groep en CINOP met handreikingen • Handel snel – tijd is vrij kort

 • • Gemaakt om u te ondersteunen Het systeem is een krachtig hulpmiddelel • • Gemaakt om u te ondersteunen Het systeem is een krachtig hulpmiddelel Als u het goed gebruikt Wij wensen u veel succes en natuurlijk een heel goed resultaat, want daar gaat het uiteindelijk om! CED-Groep en I&M VGP